Form of Work
Książki
(12)
Czasopisma
(1)
Status
available
(10)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(10)
Author
Kamińska Aleksandra
(2)
Oleśniewicz Piotr
(2)
Baranowska Aneta
(1)
Batiuk Anna
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Coyne Iain
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Derda Aneta
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Durka Grażyna
(1)
Gamian-Wilk Małgorzata
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Guzowska Małgorzata
(1)
Janowicz Anna
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kościńska Elżbieta
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Makiełło-Jarża Grażyna
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Mazurczak Anna
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Monks Claire P
(1)
Musiał Emilia
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Olszewska Agnieszka
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Przygoda Anna
(1)
Płatek Monika
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Spurek Sylwia
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Sękowska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Tobiasz-Adamczyk Beata
(1)
Tylka Monika
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wilkołaska-Żuromska Katarzyna
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zielińska Monika
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Ludzie starzy
(8)
Ludzie starzy w rodzinie
(6)
Przemoc w rodzinie
(6)
Przemoc wobec ludzi starych
(4)
Rodzina
(4)
Dziecko
(3)
Opieka społeczna
(2)
Szkolnictwo
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Bajkoterapia
(1)
Bezrobocie
(1)
Biblioterapia
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Demografia
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziadkowie i wnuki
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Emerytura
(1)
Folklor
(1)
Hipoterapia
(1)
Instytucja totalna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość życia
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Kultura masowa
(1)
Ludzie sarzy
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opiekunki i opiekunowie środowiskowi
(1)
Opiekunki osób starszych
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Polityka społeczna
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Przemoc wobec niepełnosprawnych
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Przysłowia
(1)
Relacje międzypokoleniowe
(1)
Renciści i emeryci
(1)
Rodzice
(1)
Rola społeczna
(1)
Rozwód
(1)
Rynek pracy
(1)
Samoobrona
(1)
Samotne matki
(1)
Socjalizacja
(1)
Socjologia
(1)
Sporty wodne
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Studenci
(1)
Teatroterapia
(1)
Teoria poznania
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Więź rodzinna
(1)
Wolontariusze
(1)
Wychowanie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
13 results Filter
Book
In basket
Aktywny senior / Aneta Derda. - Wyd. 2. - Warszawa : Edgard , 2014. - 212 s ; 24 cm.
(Samo Sedno)
ISBN: 978-83-7788-351-8
1. Więzi, związki i relacje; 2. Pamięć, "zawsze wierna jak kamień..."; 3. Relaks, sport i rekreacja; 4. Możliwości aktywnego spędzania czasu; 5. Podróże małe i duże; 6. Jak zadbac o siebie; 7. Prawo i finanse; 8. Dodatek. Zdrowie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-64788-22-2
I. Model rodziny i jego przemiany: Modele rodziny w preferencjach studentów; Promowanie zaangażowanego ojcostwa jako nowe rozwiązanie w zakresie pomocy i wsparcia samotnych ojców; Nowoczesne ojcostwo, czyli co tata wie o zdrowiu swojej rodziny? Zmiana społeczna w zakresie pełnienia ról rodzicielskich (na przykładzie aktywności ojców w zakresie opieki, promocji i ochrony zdrowia w rodzinie); Socjalizacja a stereotypizacja. Męskie i kobiece wzorce w kontekście płci społeczno-kulturowej i ich znaczenie dla edukacji jutra; II. Zagrożenia i aktywność współczesnej rodziny: Jakość życia rodzin ryzyka a korzystanie z pomocy społecznej: Kulturotwórcze aspekty wychowania w rodzinach zaangażowanych w katolickie ruchy religijne; III. Wpływ rodziny na edukację dziecka; Rodzice jako liderzy w edukacji szkolnej własnego dziecka. O trudnościach w budowaniu rodzicielskich zespołów w szkole; Rodzina w procesie edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym z deficytami rozwojowymi; IV. Osoby starsze w rodzinie i społeczeństwie; Nastawienie do przypadkowych zdarzeń z perspektywy wieku; Postawy studentów pracy socjalnej wobec osób starszych a style radzenia sobie ze stresem - perspektywa badawcza; Typy sieci społecznych polskich seniorów i ich wybrane uwarunkowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Opiekunowie rodzinni : wyzwania i możliwości wsparcia / Anna Janowicz. - Warszawa : CeDeWu , 2019. - 310 stron : ilustracje, wykres ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-268-2
Zawiera: Rozdział 1 Opieka nad osobami u kresu życia - wprowadzenie do zagadnienia: 1.1. Opieka międzyludzka; 1.2. Pomoc i wsparcie społeczne; 1.3. Opieka u kresu życia; 1.4. Opieka formalna i nieformalna; 1.5. Wolontariat; 1.6. Rodzina; 1.7. Rola społeczna. Rozdział 2 System opieki formalnej nad osobami u kresu życia: 2.1. Instytucje zajmujące się osobami u kresu życia w systemie ochrony zdrowia; 2.1.1. Opieka długoterminowa; 2.1.2. Opieka paliatywno-hospicyjna świadczona przez instytucje; 2.2. Instytucje pomocy społecznej wspierające osoby u kresu życia; 2.3. Opieka domowa nad osobami u kresu życia jako zadanie ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 2.3.1. Obszar ochrony zdrowia; 2.3.2. Obszar pomocy społecznej; 2.4. Udział organizacji pozarządowych i wyznaniowych w opiece formalnej; 2.4.1. Caritas; 2.4.2. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; 2.4.3. Prawosławne Ośrodki Miłosierdzia Eleos; 2.4.4. Polski Czerwony Krzyż; 2.4.5. Polski Komitet Pomocy Społecznej; 2.4.6. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; 2.5. Programy rządowe. Rozdział 3 Opieka nieformalna nad osobami u kresu życia: 3.1. Opiekunowie z kręgu rodzinnego; 3.2. Zmiany w funkcjonowaniu rodzin a realizowanie zadań opiekuńczych; 3.3. Główny opiekun rodzinny - charakterystyka i zadania; 3.4. Niespokrewnieni opiekunowie nieformalni; 3.4.1. Sąsiedzi; 3.4.2. Członkowie wspólnot parafialnych; 3.4.3. Opiekunowie odpłatni i imigranci; 3.4.4. Wolontariusze. Rozdział 4 Opiekunowie rodzinni - wyzwania i potrzeby: 4.1. Cierpienie i ból totalny osób u kresu życia; 4.2. Dynamika rodziny w obliczu choroby; 4.3. Obciążenia opiekunów rodzinnych; 4.3.1. Obciążenia psychiczne; 4.3.2. Zespół opiekuna; 4.4. Potrzeby opiekunów rodzinnych w zakresie opieki domowej nad bliskim chorym; 4.3.1. Potrzeby edukacyjne; 4.4.2. Potrzeba wsparcia w opiece; 4.4.3. Potrzeby psychiczne; 4.4.4. Potrzeba wsparcia społecznego; 4.4.5. Potrzeby finansowe i materialne; 4.4.6. Potrzeby duchowe; 4.4.7. Potrzeby opiekunów w obliczu zbliżającej się śmierci bliskiego; 4.4.8. Zróżnicowanie potrzeb opiekunów. Rozdział 5 Światowe i polskie rekomendacje dotyczące opiekunów rodzinnych osób u kresu życia: 5.1. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej dla krajów członkowskich; 5.1.1. Strategia Światowej Organizacji Zdrowia; 5.1.2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego; 5.1.3. Projekty europejskie; 5.1.4. Zalecenia ekspertów ds. deinstytucjonalizacji opieki; 5.1.5. Rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej; 5.2. Polskie analizy i rekomendacje dotyczące opiekunów rodzinnych; 5.2.1. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020; 5.2.2. Biała Księga; 5.3. Przegląd rekomendacji badaczy zagadnienia. Rozdział 6 Wsparcie opiekunów rodzinnych w opiece domowej w praktyce - przykłady implementacji zaleceń: 6.1. Badanie potrzeb opiekunów; 6.2. Formalnoprawne podstawy wspierania opiekunów rodzinnych; 6.2.1. Europejskie regulacje prawne; 6.2.2. Polskie regulacje prawne; 6.2.3. Budowanie świadomości społecznej i inicjatywy pozarządowe; 6.3. Wsparcie społeczne; 6.3.1. Wsparcie za pośrednictwem Internetu i infolinii; 6.3.2. Grupy wsparcia; 6.4. Wsparcie informacyjno-edukacyjne; 6.4.1. Zasoby internetowe; 6.4.2. Materiały drukowane; 6.5. Wsparcie w sprawowaniu opieki. Rozdział 7 Opieka nad bliskim u kresu życia w domu - doświadczenia opiekunów rodzinnych: 7.1. Partnerzy roli opiekuna rodzinnego; 7.2. Utrudnienia roli opiekuna rodzinnego; 7.3. Ułatwienia roli; 7.4. Wpływ sprawowania opieki na funkcjonowanie opiekuna; 7.5. Oczekiwania i potrzeby opiekunów; 7.6. Radzenie sobie z sytuacją opiekuna rodzinnego; 7.7. Typologia podejścia do roli opiekuna. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-732-1
Cz. I Teoretyczna R. 1 Starość w wymiarze historycznym, indywidualnym i społecznym: Pojęcie starości i jej periodyzacja; Starość dawniej i dziś. Stereotypy starości; Psychospołeczne teorie starzenia się; Pedagogika wobec osób starszych; Senior w środowisku rodzinnym; Relacje międzypokoleniowe; Wychowawcza rola dziadków; Potrzeby ludzi starszych. R. 2 Przemoc - jej źródła, manifestacje i ich rola w relacjach międzyludzkich: Ustalenia definicyjne; Przemoc wobec osób starszych w polskich badaniach; Zjawisko nadużyć wobec seniorów w innych krajach; Modele teoretyczne wyjaśniające przemoc wobec osób starszych; Czynniki ryzyka; Mechanizmy zachowań ofiary; Sprawcy przemocy; Procedura Niebieskiej Karty. Cz. II Empiryczna R. 3 Osoby starsze w sytuacji przemocy domowej - studium przypadku: Ch-ka badanych przypadków; Analiza trajektorii Fritza Schützego w doświadczeniach osób starszych doznających przemocy - ujecie podłużne; Przemoc z perspektywy ofiary - ujęcie poprzeczne; Wyjaśnienia teoretyczne badanych przypadków; R. 4 Przemoc domowa wobec osób starszych w świetle analizy dokumentów policyjnych - dualna perspektywa: Ch-ka próby; Skala zjawiska przemocy wobec osób starszych; Przejawy występowania przemocy wobec osób starszych; Cechy społeczno-demograficzne ofiar jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Cechy społeczno-demograficzne sprawców jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Statystyczny profil ofiary i sprawcy przemocy oraz typ relacji rodzinnych. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; 2013, nr 7)
(Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka ; nr 9)
1. Analiza prawna: Standardy ochrony wynikające z aktów prawa międzynarodowego; Ochrona prawna przed przemocą wobec kobiet i przemocą domową; Ściąganie i karanie sprawców przemocy wobec kobiet i przemocy domowej- Konwencja Stambulska a polskie prawo; Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary; Cywilnoprawne środki ochrony kobiet- ofiar przemocy domowej- uwagi na tle Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; System przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2. Przemoc wobec kobiet w badaniach: Diagnoza zjawiska przemocy ze względu na płeć i ocena systemu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet w Polsce w raportach rządowych, pozarządowych i badaniach Rzecznika Praw Obywatelskich; 3. Wnioski i zalecenia: Wnioski, zalecenia, dobre praktyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja)
ISBN: 978-83-01-17109-4
1. Historia badań nad lobbingiem; 2. Przemoc między przedszkolakami; 3. Mobbing w szkole: trzydzieści lat badań; 4. Przemoc rówieśnicza w domach dziecka: wyjątkowe doświadczenie; 5. Przemoc domowa: lobbing w domu; 6. Przemoc w parach adolescentów; 7. Mobbing w więzieniu: aktualizacja wiedzy; 8. Mobbing w miejscu pracy; 9. Przemoc i mobbing wobec osób starszych: badanie powiązań teoretycznych i empirycznych; 10. Cyberbulling; 11. Przegląd zagadnień związanych z lobbingiem i przemocą w różnych kontekstach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2801-8
1. Teoretyczne wyznaczniki przemocy wobec osób starszych, 2. Występowanie przemocy wobec osób starszych w percepcji pracowników socjalnych i medycznych sprawujących nad nimi opiekę, 3. Percepcja złego traktowania i przemocy wobec uczniów starszych przez seniorów w wieku 65 lat i powyżej, 4. Omówienie wyników badań nad percepcją przemocy wobec osób starszych przez profesjonalistów medycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8019-142-6
Zawiera: R. I Starość jako etap życia człowieka: Wprowadzenie; Pojęcie starości; Wybrane koncepcje starzenia się i starości; Potrzeby człowieka starzejącego się; Rodzaje aktywności podejmowanych przez seniorów; Społeczne role realizowane przez seniorów; Podsumowanie. R. II Proces rodzinnej socjalizacji: Wprowadzenie; Pojęcie socjalizacji; Wybrane teorie socjalizacji; Rodzina środowiskiem socjalizacyjnym; Rola dziadków w procesie socjalizacji wnuków; Podsumowanie. R. III Metodologiczne podstawy badań własnych: Wprowadzenie; cele i przedmiot badań, problemy oraz wyłonione zmienne; Zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze; Organizacja i przebieg badań oraz charakterystyka badanej próby i terenu badań; Podsumowanie. R. IV Preferencje aksjologiczne badanych dziadków i ich wnuków; Wprowadzenie; Zależność pomiędzy systemami wartości przedstawicieli najstarszego i najmłodszego pokolenia w rodzinie; Normy przekazywane wnukom w procesie rodzinnej socjalizacji; Podsumowanie. R. V Wybrane elementy tradycji przekazywane w drodze międzypokoleniowego przekazu kultury w rodzinie: Wprowadzenie; Elementy tradycji religijnej przekazywane swoim wnukom przez seniorów; Elementy tradycji świeckiej przekazywane przez dziadków swym wnukom; Podsumowanie. R. VI Metody oddziaływań wychowawczych stosowane przez seniorów wobec swoich wnuków: Wprowadzenie; Dominujące w rodzinach rodzaje kontaktów dziadków i wnuków; Stosowany przez dziadków system kar i nagród; Sytuacje wychowawcze tworzone przez dziadków; Podsumowanie. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-63955-05-2
1. Starość w perspektywie transdyscyplinarnej: Strategia "Dodać życia do lat" i jej uwarunkowania- perspektywa społeczno-pedagogiczna; Doświadczenie starości w perspektywie psychologicznej; Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje- perspektywa socjologiczna; 2. Osoba starsza w rodzinie i społeczeństwie: Senior w XXI wieku- rola i zadania w rodzinie i społeczeństwie polskim; Rola rodziny w życiu człowieka starego w opiniach seniorów; Stereotyp starego człowieka w społeczeństwie a jakość relacji między młodymi i starszymi osobami; Wizerunek seniora w społeczeństwie na przykładzie reklam telewizyjnych w opinii osób starszych; Społeczne i rodzinne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych u osób starszych; Przemoc wobec osób starszych- skala zjawiska; 3. Aktywność społeczna osób starszych: Znaczenie aktywności społeczno-kulturowej w funkcjonowaniu społecznym osób starszych; uwarunkowania aktywności bydgoskich seniorów z Osiedla Leśnego w Bydgoszczy; Banki czasu- jako sposób na aktywizację osób starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-837587-424-2
Wartościujący wymiar przestrzeni społecznej; Podstawowe podejścia metodyczne stosowania w badaniach wartości etnicznych; Uczeń w środowisku wielokulturowym; Codzienność jako kategoria opisu rzeczywistości; Po co komu rodzina? Miniprzyczynek do maxidyskusji; Nowe wymiary pracy socjalnej z rodzina; Wpływ rodziny na system (anty)wartości współczesnej młodzieży; Przemoc wobec dziecka w rodzinie; W poszukiwaniu nowych kategorii pedagogicznych - mariaż zdrowia i radości życia; Współczesna edukacja zdrowotna. Kontrowersje i wyzwania; Podmiotowe obszary jakości życia ludzi znajdujących się w różnej sytuacji życiowej; Senior i jego wsparcie we współczesnej konfiguracji międzypokoleniowej; Przyszli tancerze baletowi. Cechy osobowości i ich korelacja z sukcesem zawodowym; Rozumienie realnie przeżytych doświadczeń przez ofiary przemocy; Wybuchy agresji oraz samoocena; Rola komputera w życiu, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością na przykładzie przewlekle chorych; Wpływ rehabilitacji ruchowej, a w szczególności hipoterapii (i terapeutycznej jazdy konnej) na człowieka niepełnosprawnego fizycznie i umysłowo; Bajkoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych; Zagrożenia kryminalne w percepcji osób bezdomnych; Wizja dzielnicowego w perspektywie kształtowania poczucia bezpieczeństwa w społecznej lokalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.5, Nr 3 (2005))
ISBN: 83-7188-910-0
Wprowadzenie; "Bycie razem" w ponowoczesności. Cywilizacyjne konteksty życia indywidualnego i rodzinnego; Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt socjologiczny; Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt psychologiczny; Kultura popularna zagrożeniem dla tożsamości kulturowej współczesnej rodziny polskiej; Inwestycja w rodzinę inwestycją w kapitał ludzki; Dom jako środowisko życia rodziny; Rodzina współczesna wobec wyzwań cywilizacji naukowo-technicznej. Możliwości pomocy rodzinie w różnych sytuacjach życiowych; Dojrzałość szkolna dziecka w świadomości rodziców i nauczycieli; Czy wychowaniu w rodzinie ważna jest znajomość praw dziecka?; Współpraca rodziców ze szkołą w dziele wychowania dzieci; Wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi jako jeden z głównych celów psychoprofilaktyki prowadzonej przez szkołę; Familes with intellectuakky disabled children - psychosocial problems and support in the Republic of Bulgaria; Formy przemocy stosowanej przez młodzież szkolną wobec swoich rówieśników. Sposoby zapobiegania; Zapobieganie marginalizacji społecznej głównym zadaniem "Siemachy"; Styl widzenia świata młodzieży wychowywanej bez ojców; Relacja z ojcem a sposób rozumienia rodziny przez mężczyzn w wieku 19-20 lat; Trudności z opuszczeniem domu rodzinnego jako przyczyna reakcji depresyjnych u młodych ludzi; Współpraca z rodziną w warunkach Psychiatrycznego Oddziału Interwencyjnego na przykładzie doświadczeń Oddziału Psychosomastyki i Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie; Problematyka rozwodu i rodzin rekonstruowanych - implikacje terapeutyczne; Wieloaspektowość prewencji zespołu zaburzonego łaknienia; Reakcje dzieci i ich rodziców na spotkanie dr. Clownów (terapia śmiechem); Wideotrening Komunikacji, podejście zorientowane na rozwiązanie i program "Starszy brat, starsza siostra" w pracy z rodziną z dzieckiem nadpobudliwym; Mediacja jako forma pomocy rodzinie w sytuacjach konfliktowych; Mediacja międzykulturowa w kontekście rodziny; Holistyczna opieka nad człowiekiem chorym u schyłku życia i jego rodziną w środowisku domowym (zadania i sposób ich realizacji); Edukacja rodziny w zakresie tantologii. Interpretacja wyników badań własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again