Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
Branch
Czytelnia
(2)
Author
Kowaleski Jerzy T
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Szukalskie Piotr
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Ludzie starzy
(2)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Śmiertelność
(1)
Subject: time
1989-
(1)
3 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7171-746-6
1. Demograficzne aspekty procesu starzenia się: Proces starzenia się ludności polski w perspektywie trzech najbliższych dziesięcioleci; Ruch naturalny i migracje a proces starzenia się ludności w Polsce; Z rozważań nad cywilizacyjnymi aspektami procesów demograficznych; Starzenia się ludności w województwach nadmorskich Polski; Proces starzenia się ludności miejskiej w Polsce 1990-2002; Migracje wewnętrzne ludzi w starszym wieku; Osoby w starszym wieku w polskim rolnictwie; Pierwsze rezultaty Programu Badania Polskich Stulatków PolStu2001; 2. Sytuacja zdrowotna i umieralność osób w starszym wieku: I. Zdrowie: Niepełnosprawność osób starszych w świetle wyników NSP 2002; Niepełnosprawność osób starszych; Projekcja liczby niepełnosprawnych seniorów do 2030 r.; Aktywność ruchowa Kobie i mężczyzn w wieku zaawansowanym z Górnego Śląska; Zmiany zachodzące w zakresie aktywności życiowej polskich stulatków miedzy ich 90. A 100. rokiem życia; Urazy wśród ludzi w starszym wieku w perspektywie europejskiej i krajowej; Choroby układu krążenia- najważniejszy problem zdrowotny w populacji ludzi starych na przykładzie województwa łódzkiego; Nieprawidłowości w żywieniu danej grupy osób starszych oraz propozycje zmian w kierunki prozdrowotnym; Ocena zależności między wybranymi cechami społeczno-demograficznymi a samooceną stanu zdrowia starszych mieszkańców Łodzi; Ludzie w starszym wieku jako sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; II. Umieralność: Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według wieku; Przeciętne dalsze trwanie życia osób w starszym wieku w Polsce w latach 1950-2002 i próba szacunku do 2012 r.; Struktura przyczynowa zgonów osób w wieku poprodukcyjnym z terenu województwa dolnośląskiego; Gwałtowne przyczyny zgonów ludzi w starszym wieku; Samobójstwa osób starszych; Umieralność osób starszych w województwie śląskim; Eutanazja a ludzie w podeszłym wieku; 3. Polityka społeczna w obliczu procesu starzenia się: Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości; Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych na przykładzie Częstochowy; Praca socjalna jako odpowiedź na kryzysy starości; 4. Wsparcie rodzinne i instytucjonalne kierowane do starszych: Ludzie starzy a problem samotności; Polityka rodzina wobec zadania organizacji systemu opieki nad ludźmi starymi; Starość i jej jakość w warunkach instytucji opiekuńczej; Pojęcie wsparcia społecznego i problemy jego pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem populacji seniorów; Percepcja wsparcia społecznego przez osoby starsze- mieszkańców małych społeczności; 5. Warunki bytu i jakość życia osób starszych: Uwarunkowania jakości życia ludzi starszych na polskiej wsi; Mieszkanie jutra ludzi starszych- nadzieja czy zagrożenie?; Konsumpcja gospodarstw domowych z uwzględnieniem przychodu pochodzącego ze świadczeń społecznych; Poziom życia gospodarstw domowych emerytów w województwie łódzkim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002; Formy spędzania czasu wolnego przez osoby stare na przykładzie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku; Jakość życia i potrzeby ludzi starszych (na przykładzie Jaworzna); 6. Ekonomiczny wymiar przygotowania do życia w fazie starości: Uwarunkowania pozycji potrzeby bezpieczeństwa w okresie starości w strukturze potrzeb polskich gospodarstw domowych; Aspekty demograficzne świadczeń emerytalnych; Konsekwencje proponowanych zmian w zasadach kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce; Finansowy wymiar zadań systemu zabezpieczenia społecznego w dobie starzenia się społeczeństwa polskiego; Czy przystąpienie do UE może zwiększyć ryzyko permanentnego starego portfela emerytur?; Aktywizacja starszych ludzi na rynku pracy: bariery i możliwości; Potrzeba zabezpieczenia własnej starości w świadomości ludzi młodych; Miesięczne przyrosty oszczędności ludzi starszych na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-54-9
Wprowadzenie; Podsumowanie badania: wnioski i rekomendacje; Przygotowanie do starości jako zadanie dla zbiorowości i jednostek; Style życia współczesnych Polaków; Stan zdrowia Polek i Polaków na przedpolu starości; Rehabilitacja zawodowa; Aktywność zawodowa i plany związane z wiekiem przejścia na emeryturę; Opieka nad ludźmi starszymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again