Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Brzezińska Małgorzata
(1)
Graczkowska Małgorzata
(1)
Kowaleski Jerzy T
(1)
Kwaśniewska Anna
(1)
Pikuła Norbert
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Szukalskie Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Ludzie starzy
(5)
Starzenie się społeczeństwa
(2)
Polistyka społeczna
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Starość
(1)
Starzenie sie społeczństwa
(1)
Terapia zajęciowa
(1)
Śmiertelność
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-718-0
Zawiera: Specyfika zajęć dla osób starszych: Kwestie ogólne; Wskazówki do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu; Wskazówki do pracy z osobami z zaburzeniami wzroku; Wskazówki do pracy z osobami z trudnościami w poruszaniu się; Wskazówki do pracy z osobami z otępieniem; Wskazówki w kwestii organizacji wycieczek; Ankieta dot. zainteresowań. Scenariusze zajęć: Zajęcia integracyjne; Smutki i radości starości - w tym: Bajka „…i żyli długo i szczęśliwie”; Szczęśliwy senior; Starość jako niepełnosprawność; Różni czy podobni?; Dobra starość - jak ją osiągnąć?; Starość, czyli co?; Wesołe jest życie staruszka (spotkanie słowno-muzyczne); Dodatki. Szlachetne zdrowie… : „Na zdrowie”; Zdrowie na wesoło; Z higieną za pan brat; Inscenizacja bajki Chory kotek Stanisława Jachowicza; Wiem, co jem; Podkładki pod talerze; Przychodzi baba do lekarza…; U wód; Dodatki. Uczuciowy zawrót głowy: Jak się czuję?; Zabawy w uczucia; (Po)mieszane uczucia; Zobaczyć i usłyszeć emocje; Emocjonalne łamigłówki (wersja trudniejsza); Emocjonalne łamigłówki (wersja łatwiejsza); Miłość niejedno ma imię; Dodatki. Kres życia: Perspektywa śmierci; Towarzyszenie choremu; Żałoba; Opieka nad grobami; Dodatki. Sport to zdrowie: Poranna gimnastyka na siedząco; Ćwiczenia na stojąco z kijami; Miniolimpiada I; Miniolimpiada II; Umysłowa gimnastyka; Sport z przymrużeniem oka - sesja zdjęciowa; Piłka kopana - drużyna narodowa; Dodatki. Moda i uroda: Becyklingowy pokaz mody; Powróćmy jak za dawnych lat…; Jubilerski kram; Guzik z pętelką; Diabeł tkwi w szczegółach; Dzień Piękności; Dodatki. Swojskie klimaty: Słoneczna kraina; Polskie kwiaty; Siano w roli głównej; Słomiany zapał; Ziołowo mi; W kurniku; Na ludowo; Dodatki. Bliżej natury: Leśne przygody; Zapachy lasu; Przewodnik przyrodniczy; Ptasi gaj; Cuda z natury; Spacer po lesie; Dodatki. Zwierzyniec: Zoologiczne łamigłówki (wersja trudniejsza); Zoologiczne łamigłówki (wersja łatwiejsza); Zwierzęta o ludziach; Na safari; Poszukiwacze zwierząt; Zabawa tematyczna „Nasi Pu[ile”; Pies z kotem; Dodatki. Może nad morzem?: Na fali; Muszelkowy zawrót głowy; W kręgu kamieni; Kamienie szlachetne; Okręty; Na plaży; Na ryby; Rejs w nieznane; Dodatki. Podróże małe i duże: Poznajemy Japonię; Światowo; Łamigłówki geograficzne (wersja trudniejsza); Łamigłówki geograficzne (wersja łatwiejsza); Podróż w krainę fantazji; Dodatki. Smaki świata: Owoce świata; Czy znasz ten smak?; Owocowe łamanie głowy (wersja trudniejsza); Owocowe łamanie głowy (wersja łatwiejsza); Nie tylko sól; czas na herbatę; W pasiece; Dodatki. Arte-eko, czyli sztuka ekologii: ekologia na co dzień; Na okrągło; Muzyczny recykling; Pod prąd?; Z wiatrem i pod wiatr; Papier; Wyrol(k)owani; Woda (wersja trudniejsza); Woda (wersja łatwiejsza; Recyklingowe zawody; Teatrzyk recyklingowy; Dodatki. Geometryczne miszmasz: Zwierzęta w paski i w kropki; Gimnastyka z piłką i szarfą; Igła z nitką; Łamigłówki z kształtami; Rękodzieło geometryczne; Pompony; Dodatki. Aby język giętki powiedział wszystko… : Wieża Babel; Bohater: „K”; Gimnastyka języka; Językowe zabawy (wersja trudniejsza); Językowe zabawy (wersja łatwiejsza); Poskromić słowa; Sztuka pięknego pisania; Kaligrafia - inaczej; Dodatki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7171-746-6
1. Demograficzne aspekty procesu starzenia się: Proces starzenia się ludności polski w perspektywie trzech najbliższych dziesięcioleci; Ruch naturalny i migracje a proces starzenia się ludności w Polsce; Z rozważań nad cywilizacyjnymi aspektami procesów demograficznych; Starzenia się ludności w województwach nadmorskich Polski; Proces starzenia się ludności miejskiej w Polsce 1990-2002; Migracje wewnętrzne ludzi w starszym wieku; Osoby w starszym wieku w polskim rolnictwie; Pierwsze rezultaty Programu Badania Polskich Stulatków PolStu2001; 2. Sytuacja zdrowotna i umieralność osób w starszym wieku: I. Zdrowie: Niepełnosprawność osób starszych w świetle wyników NSP 2002; Niepełnosprawność osób starszych; Projekcja liczby niepełnosprawnych seniorów do 2030 r.; Aktywność ruchowa Kobie i mężczyzn w wieku zaawansowanym z Górnego Śląska; Zmiany zachodzące w zakresie aktywności życiowej polskich stulatków miedzy ich 90. A 100. rokiem życia; Urazy wśród ludzi w starszym wieku w perspektywie europejskiej i krajowej; Choroby układu krążenia- najważniejszy problem zdrowotny w populacji ludzi starych na przykładzie województwa łódzkiego; Nieprawidłowości w żywieniu danej grupy osób starszych oraz propozycje zmian w kierunki prozdrowotnym; Ocena zależności między wybranymi cechami społeczno-demograficznymi a samooceną stanu zdrowia starszych mieszkańców Łodzi; Ludzie w starszym wieku jako sprawcy przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu; II. Umieralność: Przestrzenne zróżnicowanie umieralności według wieku; Przeciętne dalsze trwanie życia osób w starszym wieku w Polsce w latach 1950-2002 i próba szacunku do 2012 r.; Struktura przyczynowa zgonów osób w wieku poprodukcyjnym z terenu województwa dolnośląskiego; Gwałtowne przyczyny zgonów ludzi w starszym wieku; Samobójstwa osób starszych; Umieralność osób starszych w województwie śląskim; Eutanazja a ludzie w podeszłym wieku; 3. Polityka społeczna w obliczu procesu starzenia się: Polityka społeczna wobec cyklu życia. Faza starości; Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych na przykładzie Częstochowy; Praca socjalna jako odpowiedź na kryzysy starości; 4. Wsparcie rodzinne i instytucjonalne kierowane do starszych: Ludzie starzy a problem samotności; Polityka rodzina wobec zadania organizacji systemu opieki nad ludźmi starymi; Starość i jej jakość w warunkach instytucji opiekuńczej; Pojęcie wsparcia społecznego i problemy jego pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem populacji seniorów; Percepcja wsparcia społecznego przez osoby starsze- mieszkańców małych społeczności; 5. Warunki bytu i jakość życia osób starszych: Uwarunkowania jakości życia ludzi starszych na polskiej wsi; Mieszkanie jutra ludzi starszych- nadzieja czy zagrożenie?; Konsumpcja gospodarstw domowych z uwzględnieniem przychodu pochodzącego ze świadczeń społecznych; Poziom życia gospodarstw domowych emerytów w województwie łódzkim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002; Formy spędzania czasu wolnego przez osoby stare na przykładzie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku; Jakość życia i potrzeby ludzi starszych (na przykładzie Jaworzna); 6. Ekonomiczny wymiar przygotowania do życia w fazie starości: Uwarunkowania pozycji potrzeby bezpieczeństwa w okresie starości w strukturze potrzeb polskich gospodarstw domowych; Aspekty demograficzne świadczeń emerytalnych; Konsekwencje proponowanych zmian w zasadach kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce; Finansowy wymiar zadań systemu zabezpieczenia społecznego w dobie starzenia się społeczeństwa polskiego; Czy przystąpienie do UE może zwiększyć ryzyko permanentnego starego portfela emerytur?; Aktywizacja starszych ludzi na rynku pracy: bariery i możliwości; Potrzeba zabezpieczenia własnej starości w świadomości ludzi młodych; Miesięczne przyrosty oszczędności ludzi starszych na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61236-04-7
Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa; Memoriał komitetu dla Najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie programu działań na rzecz poprawy sytuacji ludzi w starszym wieku; Polscy seniorzy w przyszłości; Perspektywy zdrowotne starszej populacji; Ubezpieczenia społeczne i pielęgnacyjne wobec procesu starzenia się społeczeństwa; Aktywność zawodowa i zatrudnienie ludzi starszych; Internet a populacja osób starszych; Roboty w służbie ludzi starszych; Warunki życia i mieszkaniowe osób starszych; Edukacja, aktywność kulturalna, rekreacja ludzi starzejących się; Psychologiczno-społeczne uwarunkowania procesu starzenia się społeczeństwa; W poszukiwaniu syntezy i programu działania; Rola badań i technologii w starzejącym się społeczeństwie ze zmniejszającą się liczbą dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62993-03-1
1. Charakterystyka procesu starzenia; 2. Potrzeby osób starszych jako determinanty jakości życia 3. Socjalno-ekonomiczne uwarunkowania starości; 4. Państwo wobec osób starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89817-54-9
Wprowadzenie; Podsumowanie badania: wnioski i rekomendacje; Przygotowanie do starości jako zadanie dla zbiorowości i jednostek; Style życia współczesnych Polaków; Stan zdrowia Polek i Polaków na przedpolu starości; Rehabilitacja zawodowa; Aktywność zawodowa i plany związane z wiekiem przejścia na emeryturę; Opieka nad ludźmi starszymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again