Form of Work
Książki
(3)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Baranowska Aneta
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kościńska Elżbieta
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Nawrocka Joanna
(1)
Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Ludzie starzy
(3)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Starość
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-241-8
1.Czy stara osoba jest starą kobietą, czy starym mężczyzną?: Stereotypizacja grup społecznych; Starzy ludzie a inne grupy społeczne – afektywne nastawienia wobec starych ludzi; Społeczne oceny osób starych; Problemy badawcze; Metoda; Wyniki; Podsumowanie. 2.Postawy wobec ludzi starych: Ujęcia ageizmu; Ageizm języka i relacji interpersonalnych; Ageizm domeny publicznej; pochodzenie ageizmu; Telewizja: transmisja negatywnych postaw i stereotypów starych ludzi; Pozytywne postawy wobec ludzi starych; Problemy badawcze; Metoda; Wyniki; Podsumowanie. 3.Młodzi, starsi, starzy- miłość i satysfakcja z życia: O miłości w świetle badań psychologii; Czym jest satysfakcja z życia osób starszych; Rzeczywistość badań i rzeczywistość rzeczywistości; Problemy badawcze; Metoda; Wyniki; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-63955-05-2
1. Starość w perspektywie transdyscyplinarnej: Strategia "Dodać życia do lat" i jej uwarunkowania- perspektywa społeczno-pedagogiczna; Doświadczenie starości w perspektywie psychologicznej; Starzenie się społeczeństwa i związane z tym konsekwencje- perspektywa socjologiczna; 2. Osoba starsza w rodzinie i społeczeństwie: Senior w XXI wieku- rola i zadania w rodzinie i społeczeństwie polskim; Rola rodziny w życiu człowieka starego w opiniach seniorów; Stereotyp starego człowieka w społeczeństwie a jakość relacji między młodymi i starszymi osobami; Wizerunek seniora w społeczeństwie na przykładzie reklam telewizyjnych w opinii osób starszych; Społeczne i rodzinne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych u osób starszych; Przemoc wobec osób starszych- skala zjawiska; 3. Aktywność społeczna osób starszych: Znaczenie aktywności społeczno-kulturowej w funkcjonowaniu społecznym osób starszych; uwarunkowania aktywności bydgoskich seniorów z Osiedla Leśnego w Bydgoszczy; Banki czasu- jako sposób na aktywizację osób starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63955-09-0
1.Starość i osoby starsze a stereotypy oraz zjawiska inkluzji i ekskluzji społecznej- inspiracje teoretyczne: Stereotypy starości w perspektywie społeczno-pedagogicznej; Polska starość w kontekście zagadnienia inkluzji społecznej; Starość na rozdrożu- działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku wobec wykluczania społecznego osób starszych; 2. Stereotypizacja związana z fazą późnej dorosłości w świetle badań empirycznych: Stereotyp młodości i starości w percepcji młodego pokolenia (analiza teoretyczna i empiryczne egzemplifikacje); Stereotypy dotyczące ludzi w wieku starszym; Babcie, wnuczki i stereotypy kobiecości; Młodość dla starości, starość dla młodości- współczesne stereotypy postrzegania międzypokoleniowego; 3. Niepełnosprawność w aspekcie stereotypów: Stereotypy społeczne jako społeczne nastawienia wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną; Szanse i zagrożenia w społecznej adaptacji osób z niepełnością intelektualną; (Nie)słyszący jako nowy podmiot surdopedagogiki; Kreatywne spojrzenie pracownika socjalnego na klienta z wadą słuchu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Ludzie starzy - stereotyp (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again