Form of Work
Książki
(11)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Bieniasz Dorota
(2)
Uścińska Gertruda
(2)
Batiuk Anna
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gołowkin-Hudała Magdalena
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Imiołczyk Barbara
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Machol-Zajda Lucyna
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Mazurczak Anna
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Musiał Emilia
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Olszewska Agnieszka
(1)
Owczarek Krzysztof
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Płatek Monika
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Spurek Sylwia
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Szmitkowski Paweł
(1)
Szopiński Józef
(1)
Sękowska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Tylka Monika
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Widawski Krzysztof
(1)
Wilk Aleksandra
(1)
Wilkołaska-Żuromska Katarzyna
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wójcik Michał Z
(1)
Zakrzewska Sylwia
(1)
Zbiernake Jarosław
(1)
Zielińska Monika
(1)
Łazarewicz Magdalena Anna
(1)
Кучинська Ірина
(1)
Шевченко Владимир
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Ludzie starzy
(10)
Dziecko
(2)
Emerytura
(2)
Polityka społeczna
(2)
Przemoc w rodzinie
(2)
Rynek pracy
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Bezrobocie
(1)
Biblioterapia
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Demografia
(1)
Domy dziecka
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Flexicurity
(1)
Folklor
(1)
Instytucja totalna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Ludność
(1)
Ludzie starszy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa socjalne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Przemoc wobec niepełnosprawnych
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Przysłowia
(1)
Renciści i emeryci
(1)
Renty
(1)
Rodzina
(1)
Samoobrona
(1)
Samotne matki
(1)
Sporty wodne
(1)
Sprawność motoryczna
(1)
Starzenie się
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Studenci
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Szkolnictwo
(1)
Teatroterapia
(1)
Teoria poznania
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowe szkół podstawowych
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; nr 8/2012)
(Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka ; nr 4.)
1.Zagadnienia wstępne; 2. Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby z niepełno sprawnościami i osoby starsze- regulacja; 3. Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby z niepełno sprawnościami i osoby starsze w praktyce wyborów parlamentarnych 2011 roku- wybrane zagadnienia; 4. Wnioski; 5. Rekomendacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-732-1
Cz. I Teoretyczna R. 1 Starość w wymiarze historycznym, indywidualnym i społecznym: Pojęcie starości i jej periodyzacja; Starość dawniej i dziś. Stereotypy starości; Psychospołeczne teorie starzenia się; Pedagogika wobec osób starszych; Senior w środowisku rodzinnym; Relacje międzypokoleniowe; Wychowawcza rola dziadków; Potrzeby ludzi starszych. R. 2 Przemoc - jej źródła, manifestacje i ich rola w relacjach międzyludzkich: Ustalenia definicyjne; Przemoc wobec osób starszych w polskich badaniach; Zjawisko nadużyć wobec seniorów w innych krajach; Modele teoretyczne wyjaśniające przemoc wobec osób starszych; Czynniki ryzyka; Mechanizmy zachowań ofiary; Sprawcy przemocy; Procedura Niebieskiej Karty. Cz. II Empiryczna R. 3 Osoby starsze w sytuacji przemocy domowej - studium przypadku: Ch-ka badanych przypadków; Analiza trajektorii Fritza Schützego w doświadczeniach osób starszych doznających przemocy - ujecie podłużne; Przemoc z perspektywy ofiary - ujęcie poprzeczne; Wyjaśnienia teoretyczne badanych przypadków; R. 4 Przemoc domowa wobec osób starszych w świetle analizy dokumentów policyjnych - dualna perspektywa: Ch-ka próby; Skala zjawiska przemocy wobec osób starszych; Przejawy występowania przemocy wobec osób starszych; Cechy społeczno-demograficzne ofiar jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Cechy społeczno-demograficzne sprawców jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Statystyczny profil ofiary i sprawcy przemocy oraz typ relacji rodzinnych. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 15/2017)
Zawiera: TEORETYCZNE UJĘCIA PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Współtworzenie wiedzy między ewolucją a rewolucją epistemologii pedagogicznej; Towarzystwa naukowe w przestrzeni edukacji całożyciowej; Samoobrona powszechna społeczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Teraźniejszość i przyszłość edukacji dla bezpieczeństwa; Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej - uwarunkowania i wyzwania; Szkolenia obronne w administracji publicznej jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa w RP; Ikonosfera w komunikacji a prywatność współczesnej młodzieży; Bezpieczeństwo w rodzinie - osamotniona starość; Magia literatury i teatru - zapomniane pojęcia w terapii i wspieraniu dziecka zdrowego i dotkniętego chorobą; Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w okresie późnej dorosłości. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: E-meryt, czyli blogujący senior - raport z badań; Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej; Wybrane motywy aktywności ruchowej w środowisku wodnym w świetle wartości; Aktywność fizyczna w czasie wolnym na przykładzie uczniów w środowisku wiejskim; W stronę przyrody: o norweskich praktykach edukacji na zewnątrz; Wpływ informacji graficznej oraz negatywnego afektu na ocenę ryzyka zachowań seksualnych. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Pedagogical reflection on the usefulness of popular proverbs in a hermeneutic exploration of the world; An employee of generation Y in the face of changes in the global labour market; Characteristics of total institution based on the example of educational care; Motor skills assessment of youth aged 13-14; Eating habits of primary and middle school students; Vulnerability in Family and Creativity Support by Living-Learning Workshops; Parents’ psychological absence in upbringing children: causes, consequences, pedagogical implications; Феликс Францевич Мовчановский - основатель Александровского училища-хутора глухонемых; Духовно-моральний розвиток особистості у педагогічній спадщині Івана Огієнка.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-8260-1
Wstęp - zrozumieć starość; Cz. I Opieka nad zdrowym seniorem: Radzenie sobie z procesem starzenia się; Aktywność a motywacja; relacje osób starszych z pokoleniem najmłodszych; Seksualność seniorów; Cz. II Zmaganie się z chorobą somatyczną w wieku senioralnym: Każdy choruje inaczej; Komunikacja zależna od nastroju; Odstępstwa od zaleceń lekarskich; Starzenie się osób niepełnosprawnych; Otyłość; Niedożywienie; Cukrzyca; Padaczka; Choroba Parkinsona; Ból przewlekły w chorobach narządu ruchu; Cz. III Specyfika opieki nad osobą starszą z zaburzeniami emocjonalnymi i poznawczymi: Zaburzenia nastroju; Udar mózgu; Zespół otępienny; Zaburzenia psychotyczne; Alkoholizm; Cz. IV Ku schyłkowi życia: Bilans życia; Czas pożegnań. Rozmowy o śmierci; Pomaganie rodzinie osoby chorej terminalnie; Wnuki w obliczu zbliżającej się śmierci dziadków; Cz. V Religia i jej znaczenie w okresie starości: Wymiar duchowy. Wiedza i religia; Chrześcijaństwo; Judaizm; Buddzym; Islam; Uwagi końcowe; Cz. VI Wybrane zagadnienia prawne dotyczące wieku senioralnego: Alimenty; Dziedziczenie; Załatwianie spraw przez pełnomocnika; Zasiłek pogrzebowy; Cz. VII Poradni: Zdrowie; Higiena; Bezpieczeństwo; Cz. VIII Wypalenie zawodowe i opiekuńcze; Umysł i ciało pod opieką; Panowanie nad złością; Asertywność; Radzenie sobie z mnożącymi się problemami. Podsumowanie: Karta praw opiekuna osoby starszej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; Nr 74)
1. Stosunek pracy: Rodzaje umów o pracę; Nawiązanie stosunku pracy; Zmiana stosunku pracy; Obowiązki pracodawcy; Obowiązki pracownicze; Prawo do urlopu; Wynagrodzenie za pracę; Inne świadczenia związane z pracę; Ochrona pracy; Ustanie stosunku pracy; Obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy; Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy; 2. Praca w oparciu o umowy cywilnoprawne: Umowa o dzieło; Umowa zlecenia; 3. Użyteczne kontakty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Materiały ; Nr 72)
1. Podstawowe informacje o prawach człowieka: Organizacja Narodów zjednoczonych a prawa człowieka; Europejska Konwencja Praw Człowieka; Ochrona praw człowieka w Polsce; Ograniczenie Praw Człowieka; Obowiązki władzy publicznej; 2. Prawa człowieka w życiu osób starszych: Prawa do zabezpieczenia społecznego. Pomoc społeczna; Prawo do opieki zdrowotnej; Prawo do bycia godnie traktowanym (prawo zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania); Prawo do poszanowania życia rodzinnego; Obowiązek alimentacyjny; Prawo do poszanowania życia prywatnego; Prawo i zdolność do stanowienia o sobie a ubezwłasnowolnienie; 3. Wskazówki praktyczne: Szukanie informacji, porady, pomocy prawnej; Złożenie skargi; Kierowanie sprawy do sądu; 4. Użyteczne kontakty.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Wyjazd do państwa członkowskiego Unii Europejskiej: Podstawy prawne; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; Wyjazd przed nabyciem prawa do emerytury lub renty; Emeryci i renciści; Prawo do świadczeń zdrowotnych; Rzeczowe świadczenia medyczne w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rzeczowe świadczenia medyczne dla emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin; Rzeczowe świadczenia medyczne w przepisach dyrektywy 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w trans granicznej opiece zdrowotnej. 2. Wyjazd do państw spoza Unii Europejskiej: Wyjazd do państwa - strony umowy dwustronnej; Transfer (przekazywanie) świadczeń; Transfer (przekazywanie) świadczeń do drugiego państwa; Wyjazd do państwa, z którym nie została zawarta umowa o zabezpieczeniu społecznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-545-2
1. Rodzaje świadczeń przysługujących osobom starszym w systemie pomocy społecznej; 2. Prawna ochrona osób starszych w kontekście niepełnosprawności; 3. Zachowania suicydalne człowieka w okresie starości; 4. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny wobec podeszłego wieku małżonków; 5. Destynariusz domu pomocy społecznej w podeszłym wieku. Aspekty administracyjno-prawne; 6. Mediacje rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych- wybrane przykłady praktyki mediatora; 7. Oblicza starości osób ubezwłasnowolnionych a wykluczenie społeczne; 8. Obowiązek alimentacyjny dorosłego dziecka (zstępnego) wobec rodzica (wstępnego); 9. Przestępstwa kradzieży i oszustwa na szkodę osób starszych; 10. Przemoc wobec osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biuletyn RPO. Źródła ; 2013, nr 7)
(Zasada Równego Traktowania. Prawo i praktyka ; nr 9)
1. Analiza prawna: Standardy ochrony wynikające z aktów prawa międzynarodowego; Ochrona prawna przed przemocą wobec kobiet i przemocą domową; Ściąganie i karanie sprawców przemocy wobec kobiet i przemocy domowej- Konwencja Stambulska a polskie prawo; Izolacja sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary; Cywilnoprawne środki ochrony kobiet- ofiar przemocy domowej- uwagi na tle Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; System przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2. Przemoc wobec kobiet w badaniach: Diagnoza zjawiska przemocy ze względu na płeć i ocena systemu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet w Polsce w raportach rządowych, pozarządowych i badaniach Rzecznika Praw Obywatelskich; 3. Wnioski i zalecenia: Wnioski, zalecenia, dobre praktyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-7431-427-5
Zawiera: Cz. I Zasoby pracy - potencjał i możliwości jego wykorzystania: Zbiorowość NETT - niewykorzystane zasoby pracy młodzieży. Skala, dynamika i wybrane cechy zjawiska w perspektywie Unii Europejskiej; Potencjalne zasoby pracy w wielkich miastach - stan obecny i perspektywy; Edukacja jako czynnik determinujący aktywność ekonomiczną, ludności a procesy demograficzne na przykładzie województwa śląskiego. Cz.II Potencjał osób starszych: Koncepcja aktywnego starzenia się w polskich realiach; Aktywność zawodowa osób starszych - tendencje, działania, bariery; Emerytura obywatelska. Rozwiązanie problemów polityki emerytalnej? Cz. III Kształtowanie potencjału demograficznego: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności a płodność w Polsce w latach 1991-2011; Plany i postawy prokreacyjne mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wobec uwarunkowań rynku pracy; Praca i rodzina w systemie wartości kobiety w świetle badań; Skuteczność instrumentów polityki rodzinnej - przegląd wybranych badań; Zatrudnienie przyjazne rodzinie - determinanty postaw pracodawców (wyniki badań empirycznych); Miejsce pracy przyjazne rodzinie - perspektywa pracodawcy. Cz.IV Kształtowanie bezpieczeństwa socjalnego i zatrudnienia: Ewolucja systemu pomocy społecznej w Polsce; Strategie implementacji modelu flexicurity - założenia polityki UE; Uwarunkowania polityki flexicurity w ramach duńskiego państwa dobrobytu; Potrzeba i możliwości implementacji idei flexicurity z perspektywy pracownika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87890-55-3
Cz.I Rodziny w Polsce. Zagadnienia demograficzno-społeczne : 1. Zmiany stanu i struktury rodziny a przemiany procesów demograficznych w Polsce w latach 1988-2002, 2.Warunki życia wybranych typów rodzin. CZ.II Problemy rodziny - wyzwaniem dla polityki rodzinnej ; 1. Ochrona socjalna rodzin samotnych matek w Polsce, 2. Osoby starsze w środowisku lokalnym - lokalna polityka wobec osób starszych i ich partycypacja w życiu społecznym, 3. Przepływy międzypokoleniowe jako obszar działań na rzecz poprawy powstawania i funkcjonowania rodzin w różnych fazach ich rozwoju. Cz.III Działania na rzecz rodzin w ramach poszczególnych polityk : 1. Kształtowanie systemu wartości jako kierunek działań polityki ludnościowej, 2. Możliwości uzyskania pracy i ograniczanie bezrobocia jako obszar działań na rzecz poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin, 3. Edukacja przez całe życie, 4. Mieszkalnictwo w kontekście poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodziny oraz stanu zdrowia ludności, 5. System ubezpieczeń społecznych a procesy starzenia się ludności w Polsce, 6. Edukacja na rzecz rodziny jako obszar działań w celu poprawy warunków powstania i funkcjonowania rodziny. Cz.IV Podmioty polityki rodzinnej : 1. Rola państwa w kształtowaniu polityki rodzinnej w Polsce w okresie transformacji, 2. Rola samorządu terytorialnego w polityce rodzinnej, 3. Organizacje pozarządowe w działaniach na rzecz rodziny, 4. Radomskie Towarzystwo Dobroczynności i pomoc rodzinie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Authority data
Ludzie starzy - prawo - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again