Form of Work
Książki
(28)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(25)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(25)
Author
Modrzewski Jerzy
(2)
Szarota Zofia
(2)
Szukalski Piotr
(2)
Tobiasz-Adamczyk Beata
(2)
Twardowska-Rajewska Jolanta
(2)
Badora Sylwia
(1)
Benek Iwona
(1)
Brzezińska Małgorzata
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Czopko Sabina
(1)
Doktorowicz Krystyna
(1)
Durka Grażyna
(1)
Fabiś Artur
(1)
Gołowkin-Hudała Magdalena
(1)
Graczkowska Małgorzata
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaźmierczak Dorota
(1)
Krzyszkowski Jerzy
(1)
Kędzior Jolanta
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Majer Ryszard
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Maćkowicz Jolanta
(1)
Mitręga Marian
(1)
Niezabitowska Elżbieta
(1)
Pikuła Norbert
(1)
Racław Mariola
(1)
Sygit Katarzyna
(1)
Szczerbińska Katarzyna
(1)
Tokaj Astrid
(1)
Trafiałek Elżbieta
(1)
Wilk Aleksandra
(1)
Więckowska Barbara
(1)
Zasada-Chorab Anna
(1)
Zrałek Maria (1948- )
(1)
Zych Adam A
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Ładyżyński Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Ludzie starzy
(28)
Opieka społeczna
(14)
Starość
(4)
Wsparcie społeczne
(4)
Domy pomocy społecznej
(3)
Dziecko
(3)
Gerontologia
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Polityka społeczna
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Rodzina
(3)
Socjologia
(3)
Starzenie się
(3)
Starzenie się społeczeństwa
(3)
Bezrobocie
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kontrola społeczna (socjol.)
(2)
Młodzież
(2)
Opieka długoterminowa
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Socjalizacja
(2)
Społeczeństwo
(2)
Bajkoterapia
(1)
Demografia
(1)
Domy dziecka
(1)
Emerytura
(1)
Geriatria
(1)
Globalizacja
(1)
Hipoterapia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Macierzyństwo
(1)
Małżeństwo
(1)
Mieszkania
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Polistyka społeczna
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc wobec ludzi starych
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Rodzina zastępcza
(1)
Samotne matki
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starzenie sie społeczństwa
(1)
Stopa życiowa
(1)
Szpitale
(1)
Służba zdrowia
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Śmierć
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(1)
29 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Gerontologii Społecznej ; T.2)
ISBN: 978-83-7571-189-9
1. Kościół katolicki wobec problematyki starości; 2. Dominujące wartości starszych wiekiem słuchaczy Radia Maryja; 3. Senior w wielkim mieście na przykładzie projektu "Krakowski plakat dla seniorów"; 4. Przygotowanie kadr pomocy społecznej w obszarze wsparcia dla seniorów; 5. Kluby Seniora miejscem uczestnictwa kulturalnego i animacji społeczno-kulturalnej; 6. "Każdy ma swój Everestů"- turystyka górska jako forma aktywności osób po 60 roku życia; 7. Zagraniczne oferty edukacyjne dla osób starszych; 8. Kapitał ludzki seniorów a jego wartość społeczna w opiniach słuchaczy cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku; 9. Turystyka leczniczo-uzdrowiskowa jako forma profilaktyki gerontologicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-389-0
1. Starzenie się i starość w ujęciu interdyscyplinarnym, 2. Problemy ludzi starszych oraz ich źródła, 3. Wspomaganie osób starszych - terminologia i rozwiązania organizacyjne, 4. Instytucje i organizacje wspierajace ludzi starszych w Polce i za granicą
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-2138-8
CZ.I Problemy zdrowotne i opieka nad starzejącym się społeczeństwem: 1. Problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, 2. Korzystanie osób starszych ze świadczeń medycznych i opiekuńczych. Cz.II Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce w latach 1990-2004: 1. Teoretyczne podstawy metod badawczych zastosowanych w badaniu dostępności świadczeń zdrowotnych, 2. Wpływ zmian w podstawowej opiece zdrowotnej na jej dostępność dla osób starszych, 3. Wpływ zmian w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego na jego dostępność dla osób starszych, 4. Promocja zdrowia ludzi w wieku starszym - założenia teoretyczne oraz ocean realizacji, 5. Wpływ zmian w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego na jego dostępność dla osób starszych, 6. Dostępność lecznictwa szpitalnego dla osób starszych, 7. Rozwój lecznictwa geriatrycznego w Polsce, 8. Wpływ zmian w organizacji rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego na dostępność świadczeń dla osób starszych, 9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne - środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 10. Wpływ rozwoju stacjonarnej opieki długoterminowej na jej dostępność dla osób starszych, 11. Dostępność instytucji pomocy społecznej dla osób starszych w latach 1990-2004, 12. Nowe rozwiązania prawne w dziedzinie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej przyjęte w latach 1990-2004 i ich wpływ na sytuację osób starszych. Cz.III Sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w odniesieniu do wybranych problemów zdrowotnych osób starszych: 1. Metody zastosowane w badaniu dostępności opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych na przykładach wybranych problemów zdrowotnych, 2. Etap I - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w punktu widzenia pracowników ochrony zdrowia, 3. Etap II - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w opinii opiekunów osób starszych. Podsumowanie: 1. Próba oceny badań podjętych w projekcie CLESA, 2. Zmiany w zakresie szczególnych kategorii dostępności świadczeń w altach 1990-2004, 3. Szczegółowe omówienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-139-6
Cz. I. Formy opieki i pomocy rodzinie: 1. Instytucje uzupełniające funkcje rodziny; 2. Instytucje wsparcia; 3. Instytucje interwencji kryzysowej; Cz. II. Formy opieki nad dziećmi dziećmi młodzieżą: 1. Placówki wsparcia dziennego; 2. Rodzinne formy opieki; 3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu interwencyjnego; 4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego; 5. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego; 6. Formy opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i chorym; 7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu resocjalizacyjnego; Cz. III. Formy opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi: 1. Formy kreacyjne; 2. Formy wsparcia i opieki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60430-41-1
1. Polityka społeczna i pomoc wobec osób starszych: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób starszych; Priorytety i kierunki polityki społecznej wobec starości- wymiar globalny, regionalny i lokalny; Instytucjonalna pomoc seniorom w Polsce; Aktywność seksualna w podeszłym wieku. Przeszkody i ograniczenia oraz możliwości instytucjonalnej pomocy; Aktywne Zycie w starości- samorealizacja osób starszych w Niemczech; Zapobieganie przemocy wobec osób starszych na przykładzie kampanii społecznych w Kanadzie; 2. Instytucje opieki dla osób starszych przykłady zagraniczne: Oferta usług opiekuńczych dla seniorów w Stanach Zjednoczonych; Formy pomocy ludziom starszym- z doświadczeń amerykańskich organizacji katolickich; Opieka nad osobami starszymi w Stanach Zjednoczonych; Troska o osoby starsze w Austrii na przykładzie posługi duszpasterskiej w ST. Carolusheim w Widniu; Opieka nad seniorami w Norwegii na przykładzie sykeheim; 3. Instytucje kulturalno-edukacyjne dla seniorów: Prasa dla seniorów na przykładzie francuskich miesięczników; W jaki sposób uniwersytety mogą wspierać uczenie się osób starszych? Funkcjonowanie Instytutu Studiów dla Seniorów w Szkocji; Aktywność edukacyjna seniorów w Szwajcarii; Edukacja seniorów w Stanach Zjednoczonych; Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88335-89-1
1.Polityka społeczna wobec seniorów; 2. Pomoc społeczna wobec osób starszych; 3. Osoby starsze w polskiej rzeczywistości; 4. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności w okresie starzenia się; 5. Samorealizacja ludzi starszych w toku uczestnictwa kulturalnego i współżycia społecznego; 6. Rola kultury w zmianie wizerunku osób starszych w Polsce; 7. Rola uniwersytetów trzeciego wieku w całożyciowej edukacji; 8. Wpływ muzyki na jakość życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-732-1
Cz. I Teoretyczna R. 1 Starość w wymiarze historycznym, indywidualnym i społecznym: Pojęcie starości i jej periodyzacja; Starość dawniej i dziś. Stereotypy starości; Psychospołeczne teorie starzenia się; Pedagogika wobec osób starszych; Senior w środowisku rodzinnym; Relacje międzypokoleniowe; Wychowawcza rola dziadków; Potrzeby ludzi starszych. R. 2 Przemoc - jej źródła, manifestacje i ich rola w relacjach międzyludzkich: Ustalenia definicyjne; Przemoc wobec osób starszych w polskich badaniach; Zjawisko nadużyć wobec seniorów w innych krajach; Modele teoretyczne wyjaśniające przemoc wobec osób starszych; Czynniki ryzyka; Mechanizmy zachowań ofiary; Sprawcy przemocy; Procedura Niebieskiej Karty. Cz. II Empiryczna R. 3 Osoby starsze w sytuacji przemocy domowej - studium przypadku: Ch-ka badanych przypadków; Analiza trajektorii Fritza Schützego w doświadczeniach osób starszych doznających przemocy - ujecie podłużne; Przemoc z perspektywy ofiary - ujęcie poprzeczne; Wyjaśnienia teoretyczne badanych przypadków; R. 4 Przemoc domowa wobec osób starszych w świetle analizy dokumentów policyjnych - dualna perspektywa: Ch-ka próby; Skala zjawiska przemocy wobec osób starszych; Przejawy występowania przemocy wobec osób starszych; Cechy społeczno-demograficzne ofiar jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Cechy społeczno-demograficzne sprawców jako czynniki różnicujące występowanie przemocy; Statystyczny profil ofiary i sprawcy przemocy oraz typ relacji rodzinnych. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7164-394-2
1. Charakter i specyfika polskich przemian; 2. Społeczny wymiar starości demograficznej; 3. Miejsce człowieka starego w społeczeństwie i rodzinie; 4. Opieka, pomoc i wsparcie ludzi starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-545-2
1. Rodzaje świadczeń przysługujących osobom starszym w systemie pomocy społecznej; 2. Prawna ochrona osób starszych w kontekście niepełnosprawności; 3. Zachowania suicydalne człowieka w okresie starości; 4. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny wobec podeszłego wieku małżonków; 5. Destynariusz domu pomocy społecznej w podeszłym wieku. Aspekty administracyjno-prawne; 6. Mediacje rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych- wybrane przykłady praktyki mediatora; 7. Oblicza starości osób ubezwłasnowolnionych a wykluczenie społeczne; 8. Obowiązek alimentacyjny dorosłego dziecka (zstępnego) wobec rodzica (wstępnego); 9. Przestępstwa kradzieży i oszustwa na szkodę osób starszych; 10. Przemoc wobec osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-916625-5-1
Cz. I - Praca socjalna z perspektywy nauk społecznych w Polsce: Wstęp; Działalność ośrodków pomocy społecznej w opiniach ich klientów; Publiczna i pozarządowa pomoc społeczna - w poszukiwaniu modelu relacji; Koncepcje, kierunki i perspektywy profesjonalnego kształcenia pracowników socjalnych w Europie; Miejsce ludzi ubogich w polskiej i angielskiej polityce społecznej - komparatystyka nieuprawniona?; Starość w cyklu życia; Problemy praktyki pracy socjalnej w Polsce; Czy renesans edukacji do metody środowiskowej? Międzynarodowy projekt edukacji w zakresie pracy socjalnej metodą środowiskową; Człowiek stary - teraźniejszość i przyszłość; Poczucie kontroli a poziom lęku u ludzi starszych; Wzory kulturowe profesjonalizmu w pracy socjalnej a etos zjednoczonej Europy; Europejskie standardy w polskich realiach. Z doświadczeń praktyków; Stary człowiek w domu pomocy społecznej, psychologiczne konsekwencje; Praca społeczna (socjalna) jako forma usług społecznych; Ludzie starzy w społeczności lokalnej. Zintegrowany system pomocy społecznej dla osób starszych. Cz II - Europejskie doświadczenia w zakresie pracy socjalnej: Zarządzanie społecznościami lokalnymi w Niemczech. Nowe podejście do pracy socjalnej w społecznościach lokalnych?; Kształcenie pracowników socjalnych w celach praktyki lokalnej i globalnej; Edukacja na rzecz pracy dla społeczności; Ciągłość, niejasność i wyzwania opieki społecznej w Europie ery globalizacji. Cz III - Z praktyki pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce: Małopolski System Pomocy Ofiarom i Sprawcom przemocy domowej - tworzenie lokalnych koalicji; Koncepcja programowo-organizacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera; Kwestia AIDS wyzwaniem dla pracowników socjalnych; Kreowanie lobbingu na rzecz pracowników socjalnych i znaczenia pracy socjalnej; Problem starości w województwie łódzkim a strategia rozwoju polityki społecznej województwa łódzkiego; Potrzeby człowieka starego w środowisku; ALIVE - Opieka bez Granic - przykład form współpracy Północnej Barbancji z Wielkopolską w zakresie budowy systemu wsparcia dla osób starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
E-book
In basket
Niniejszy numer „Przeglądu Socjologicznego” poświęcony jest problematyce starości i starzejącej się populacji. Prognozy demograficzne dotyczące wzrostu liczebnego ludzi starszych wymuszają podejmowanie decyzji politycznych i administracyjnych przekładających się na projekty „zagospodarowania starości”, jako zjawiska nieuchronnego wymagającego namysłu wielu dyscyplin i wsparcia różnych instytucji. Można zauważyć, że w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat przeszliśmy, w ramach socjologii starzenia się (sociology of ageing) i gerontologii społecznej od paradygmatu „straszenia starością” i wycofywania się osób starszych z pełnienia różnych ról społecznych do paradygmatu „waloryzowania starości” poprzez promocję aktywnego, dobrej jakości, życia uwarunkowanego stanem zdrowia. Zarówno w aspekcie poznawczym jak i praktycznym dąży się do pokazania, że starzy ludzie mają swoje miejsce w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie. Seniorzy stanowią ważną część życia społecznego i kulturalnego, a zaspokajanie specyficznych potrzeb ludzi starszych może stanowić impuls dla rozwoju różnych dziedzin gospodarki. Warto przypomnieć, że w 2012 r. obchodziliśmy Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (Europen Year for Active Ageing and Solidarity between Generations 2012), którego celem było stworzenie lepszych możliwości do aktywnego starzenia się poprzez promowanie działań w obszarze: zatrudnienie, uczestnictwo w społeczeństwie, niezależne życie. Kluczowe dla różnych projektów badawczych oraz działań z zakresu polityki społecznej było wskazanie determinantów biologicznych, społecznych, ekonomicznych implikujących aktywność i zachowania prozdrowotne. Artykuły przedstawione w tomie podejmują wybiórczo różne zagadnienia związane ze starością i starzejącym się społeczeństwem. Prezentują zainteresowania własne badaczy, mające źródła w socjologicznej refleksji nad starzeniem się jednostek i populacji. Przyjęta perspektywa pokazuje, że proces starzenia się biologicznego, psychicznego, społecznego i ekonomicznego jest zindywidualizowany, zależy od wielu czynników. Seniorzy stanowią grupę zróżnicowaną pod względem wieku, samodzielności, sprawności funkcjonalnej, dlatego wymagają zróżnicowanego wsparcia instytucjonalnego i solidarności międzypokoleniowej. Zauważalna zmiana w myśleniu o starszym pokoleniu polega zwłaszcza na konieczności włączenia ich w proces aktywnego starzenia się, podtrzymania i rozwijania sprawności funkcjonalnej oraz zmianie społecznego postrzegania starości. Wraz ze wzrostem populacji ludzi starszych dynamicznie rozwija się gerontologia traktowana jako nauka badająca procesy starzenia się i starości w różnych wymiarach, a zwłaszcza biologiczno-medycznym, demograficzno-ekonomicznym i społeczno-kulturowym. Konstytuują się także nowe obszary badawcze i subdyscypliny gerontologiczne, jak np. gerontotechnologia, psychogerontologia, bioetyka gerontologiczna. Przekłada się to na różne interdyscyplinarne projekty badawcze oraz działania praktyczne zmierzające do aktywizacji środowiska ludzi starszych oraz tworzenia spójnej polityki społecznej. Tematyka artykułów niniejszego tomu nawiązuje do trzech istotnych problemów związanych ze starością i starzejącym się społeczeństwem: –– zabezpieczenie społeczne i aktywna polityka społeczna wobec potrzeb seniorów: dostęp do zasobów instytucjonalnych, sytuacja życiowa człowieka starszego i odpowiedzialność rodziny; –– problemy zdrowia i choroby wieku starszego: dostęp do publicznych i komercyjnych usług medycznych, medykalizacja starości, racjonowanie wiekowe usług zdrowotnych, dyskryminacja w systemie opieki medycznej; –– procesy demograficzne i ich skutki społeczno-gospodarcze: starzenie się populacji, osoby bardzo stare i ich potrzeby. Oprócz tekstów badaczy polskich w tomie przedstawiono dwa artykuły w języku angielskim, które można potraktować jako przykłady analizy procesów demograficznych oraz dostępności do usług zdrowotnych, prowadzonych z różnych perspektyw praktycznych. Prof. David Brown przedstawia sytuację demograficzną w Polsce na tle proc (...)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 978-83-7164-567-9
Zawiera: R. 1 Wieloaspektowość edukacji a starzenie się i starość – od tradycji do ponowoczesności. R. 2 Moderacja rozwoju – wyzwaniem dla gerontologii edukacyjnej: Wielowymiarowość starzenia się; Nowe spojrzenie na starzenie się człowieka; Moderacja ludzkiego rodzaju; Implikacje moderacji rozwoju dla polityki społecznej i gerontologii edukacyjnej. R. 3 Geragogika specjalna – konieczność, potrzeba czy moralny obowiązek?: Niepełnosprawność ważnym problemem społecznym; Starość osób niepełnosprawnych różne oblicza ma; Niepełnosprawność osób starzejących się i starych; W kierunku niepełnosprawnej osoby starszej; Cele i zadania geragogiki specjalnej; Polityka społeczna wobec starości osób niepełnosprawnych i niepełnej sprawności ludzi starszych. R. 4 Globalne starzenie się a potrzeby społeczne, kulturalne i edukacyjne odchodzącej generacji. R. 5 Trzy szkice o starości: „Oczekując starości”; „Szczęśliwi nie liczą godzin…”; „Panie, Ty wiesz, że się starzeję…”. R. 6 Czynniki płci i rodzaju a wielowymiarowość starzenia się i starości. R.7. „Czymże jest starość bez miłości?” R. 8 Etniczność a starzenie się – wyzwania edukacyjne. R. 9 Dawanie – nadawaniem sensu życia, czyli o wsparciu i pomocy ludziom starszym. R. 10 Formy opieki i pomocy dla ludzi starszych w Polsce i innych krajach. R. 11 Jakość życia seniorów we współczesnym świecie. R. 12 Przemoc wobec osób starzejących się i starych. R. 13 Egzystencjalne niepokoje i zagrożenia w starości: Czas bezowocny, czas daremny; Czas osamotnienia, czas pusty; Czas wyłączenia, czas rozczarowania; Czas osłabienia, czas zmęczenia; Czas bólu, czas cierpienia; Czas ogołacania, czas nagości; Czas przemijania, czas umierania. R. 14 Zapomniany paradygmat – schola mortis. R. 15 Ból, cierpienie i umieranie w cyklu życiowym człowieka. R. 16 Psychologiczna analiza podstawowych faz umierania. R. 17 Trajektoria umierania w ujęciu tanatopsychologii. R. 18 Rozpacz, aby żyć – żałoba w życiu człowieka. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2801-8
1. Teoretyczne wyznaczniki przemocy wobec osób starszych, 2. Występowanie przemocy wobec osób starszych w percepcji pracowników socjalnych i medycznych sprawujących nad nimi opiekę, 3. Percepcja złego traktowania i przemocy wobec uczniów starszych przez seniorów w wieku 65 lat i powyżej, 4. Omówienie wyników badań nad percepcją przemocy wobec osób starszych przez profesjonalistów medycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-46-5
1. Konsekwencje procesu starzenia się dla polityki społeczno-gospodarczej; 2. Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla administracji publicznej; 3. Umieralność po 60. Roku życia a trwanie życia w Polsce w latach 1990-2009; 4. Usługi społeczne na rzecz osób starszych w Polsce; 5. Kreowanie dobrych warunków mieszkaniowych i przyjaznego środowiska zamieszkania ludzi starszych; 6. Mieszkania dla ludzi starych i młodych w kontekście potrzeb i cyklu życia budynku mieszkalnego; 7. Architektoniczne problemy dostosowania przestrzeni mieszkaniowej dla osób starszych; 8. Cywilizacja medialna- świat bez starości?; Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym. Wokół problemu cyberwykluczenia; 9. Niekorzystne aspekty wieku starszego z perspektywy socjologii medycyny; 10. Przejawy aktywności politycznej seniorów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7689-022-7
1. Zmieniające się systemy wsparcia- instytucje i opiekunowie wobec starości i procesu starzenia się populacji: Wymiary publicznej troski; Aktywizacja do rynku- konsumenci i pracobiorcy?; Samoorganizacja troski- społeczeństwo obywatelskie i rodziny; 2. Lokalne wymiary troski- społeczności lokalne wobec osób starszych: Lokalne wzorce działań wobec osób starszych; W drodze do aktywności i upodmiotowienie- seniorzy i opiekunowie nieformalni w lokalnych systemach wsparcia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-232176-1-9
Zagadka starzenia się. Współczesne poglądy na temat możliwości opóźnienia procesu starzenia się; Polipatologia jako przyczyna niepełnosprawności osób w podeszłym wieku; Powstawanie niepełnosprawności oraz potrzeb rehabilitacyjnych w procesie starzenia się człowieka; Senior z zaburzeniami psychicznymi w środowisku; Senior w domu pomocy społecznej. Uwagi wstępne dotyczące funkcjonowania DPS-ów w zakresie rehabilitacji; Motywacja do rehabilitacji niepełnosprawnych seniorów. Próba nowego spojrzenia; Rola pielęgniarki w opiece długoterminowej nad niesprawnym seniorem w środowisku; Pomoc społeczna dla niepełnosprawnych seniorów; Skóra i jej pielęgnacja w pogodnym wieku seniora; Rola Kościoła w kształtowaniu postawy diakonijnej rodzin osób chorych długoterminowo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62993-03-1
1. Charakterystyka procesu starzenia; 2. Potrzeby osób starszych jako determinanty jakości życia 3. Socjalno-ekonomiczne uwarunkowania starości; 4. Państwo wobec osób starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 125)
ISBN: 83-232-1455-7
1. O procesie socjalizacji z perspektywy poznawczej pedagogiki społecznej, 2. O typologii społecznego uczestnictwa i jej egzemplifikacji w społeczeństwie doświadczającym zmiany cywilizacyjnej, 3. O biograficznym wymiarze procesu socjalizacji, 4. O istocie i przejawach społecznego problemu dziecięcego i potrzebie jego przezwyciężania, 5. O młodości zależnej, kreatywnej, przedwcześnie usamodzielnionej i społecznie degradowanej, 6. O dorosłości ustabilizowanej, awansującej, degradującej się i marginalizowanej, 7. O starości społecznie koniecznej, tolerowanej i izolowanej, 8. O pedagogicznych modelach pomocy jako kulturowo wzorowanych formach socjalizacyjnej reakcji społecznej na sytuacje zagrażające standardowemu uczestnictwu społecznemu, 9. O pedagogice angażującej się w kształtowaniu obrazu społecznego uczestnictwa jednostek i ich kategorii wiekowych w zmieniających się środowiskach ich życia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 125)
ISBN: 83-232-1455-7
1. O procesie socjalizacji z perspektywy poznawczej pedagogiki społecznej, 2. O typologii społecznego uczestnictwa i jej egzemplifikacji w społeczeństwie doświadczającym zmiany cywilizacyjnej, 3. O biograficznym wymiarze procesu socjalizacji, 4. O istocie i przejawach społecznego problemu dziecięcego i potrzebie jego przezwyciężania, 5. O młodości zależnej, kreatywnej, przedwcześnie usamodzielnionej i społecznie degradowanej, 6. O dorosłości ustabilizowanej, awansującej, degradującej się i marginalizowanej, 7. O starości społecznie koniecznej, tolerowanej i izolowanej, 8. O pedagogicznych modelach pomocy jako kulturowo wzorowanych formach socjalizacyjnej reakcji społecznej na sytuacje zagrażające standardowemu uczestnictwu społecznemu, 9. O pedagogice angażującej się w kształtowaniu obrazu społecznego uczestnictwa jednostek i ich kategorii wiekowych w zmieniających się środowiskach ich życia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie - przewodniczący Aleksander Zandecki)
ISBN: 978-83-926982-9-6
1. Obraz starości w piśmiennictwie od czasów średniowiecza po wiek XVIII w.; 2. Starość w perspektywie edukacji promującej zdrowie; 3. Miejsce człowieka starego w codzienności rodzinnej; 4. Młodsi- starsi. Wzajemne relacje miedzy pokoleniami; 5. Wartość rozmowy z człowiekiem starszym; 6. Starość- czas spotkań, czas wspomnień (refleksje teoretyczne i przykłady empiryczne); 7. Spokojny wieczór życia?- rozważania nad czasem wolnym w okresie starości; 8. Człowiek starszy w przestrzeniach sztuki i działalności plastycznej; 9. Aktywność muzyczna ludzi starszych; 10. Nowe media w życiu człowieka starego; 11. Gdzie jest Matuzalem? Analiza dyskursu o starości w pedagogice specjalnej; 12. Starość osób z niepełnosprawnością intelektualna; 13. Syndrom nie- opuszczonego gniazda? Wybrane problemy starzejących się rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością; 14. Agresja i przemoc a starość; 15. Poradnictwo dla seniorów i ich rodzin- obszary i formy organizacyjne; 16. Rodzinne domy pomocy alternatywnej dla domów pomocy społecznej?; 17. Starość w Chinach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again