Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(3)
Author
Fierla Irena
(1)
Filipek Józef
(1)
Jończy Romuald
(1)
Nadolski Marek
(1)
Rybczyński Witold
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Emigracja
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Europejska Karta Samorządu Lokalnego
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Ludność
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Przemysł
(1)
Rolnictwo
(1)
Rybołówstwo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Swobodny przepływ pracowników
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Subject: place
Opolskie, województwo (od 1999)
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1628-0
1. Procesy integracyjne w Europie. 2. Dynamika i struktura gospodarki. 3. Przyrodnicze uwarunkowania działalności gospodarczej. 4. Ludność. 5. Rolnictwo i rybołówstwo. 6. Przemysł. 7. Turystyka. 8. Infrastruktura transportowa. 9. Handel zagraniczny. 10. Regiony ekonomiczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-62105-30-4
1. Problem i obszar badań oraz dotychczasowy dorobek badawczy; 2. Teoretyczne tło badań; 3. Metodyka przeprowadzonych badań; 4. Rzeczywista sytuacja demograficzna w badanej populacji w świetle wyników badań. Stan i zmiany w okresie 1977-2007; 5. Formy zatrudnienia badanych w kraju i za granicą; 6. Przyczyny i determinanty migracji zarobkowych oraz wybór kierunków migracji w świetle wyników przeprowadzonych badań kwestionariuszowych; 7. Transfer dochodów migrantów i jego wpływ na wybrane wielkości ekonomiczne w wymiarze lokalnym i regionalnym; 8. Wpływ dostępności pracy za granicą na sytuację w zakresie zatrudnienia i pozostawania bez pracy w wymiarze lokalnym i regionalnym; 9. Tendencje zmian w charakterze migracji po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Perspektywy, szanse, zagrożenia; 10. Warunki powrotu migrantów z zagranicy. Wybrane zagadnienia; 11. Możliwości oddziaływania na zjawisko migracji w kontakcie problemy wyludniania wsi, rozwoju obszarów wiejskich i zrównoważonego rozwoju regionalnego; 12. Wnioski w sferze teoretycznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek. Społeczeństwo. Polityka / red. nauk. Marek Jabłonowski ; T.2)
ISBN: 83-89709-83-X
Polskość i kulturowa koncepcja narodu. Spojrzenie z perspektywy emigracji; Polacy a prawo imigracyjne Unii Europejskiej; drenaż mózgów - emigracja zarobkowa "białego personelu" do krajów UE; Wykształceni Polacy w UE; Polonijny Nowy Jork - polonijny Sztokholm; Polonia wobec zagrożeń Starego Kraju ze strony dominujących trendów politycznych na świecie; Wyobrażenia i doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Rzeszowskiego związane z UE; Polskość młodzieży polonijnej; Kształtowanie się nowego oblicza rzeczywistości polonijnej w integrującej się Europie; Polacy w Estonii w warunkach współczesnej integracji europejskiej; Cele i perspektywy kształcenia Polaków na wschód od granic UE; Doświadczenia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziele ocalenia przed zniszczeniem i zapomnieniem dziedzictwa materialnego Polonii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 33)
ISBN: 83-87091-61-8
Zawiera: Cz. I. Problemy samorządu terytorialnego: Samorząd terytorialny a Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Wspólnota Europejska i Europejska Wspólnota Energii Atomowej; Działalność Rady Europy w zakresie samorządu terytorialnego; Uwagi końcowe. Cz. II. Ewidencja ludności: Rodzaje ewidencji; Ewidencja a prawne przesłanki ewidencjonowania; Swoboda przemieszczania się według Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.; Zakaz dyskryminacji obywateli poszczególnych państw członkowskich Wspólnot Europejskich na terenie innych państw członkowskich Wspólnot ze względu na przynależność państwową; Ustanowienie na rzecz obywateli każdego państwa członkowskiego Wspólnot Europejskich ogólnego prawa do zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnot; Uprawnienia państw członkowskich Wspólnot Europejskich do ograniczania swobody zamieszkania na ich terenie obywateli innych państw członkowskich Wspólnot; Znaczenie prawne ewidencji ludności w zakresie, w jakim jest ona prowadzona przez państwa członkowskie Wspólnot Europejskich w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Wspólnot; Traktat o Unii Europejskiej; Sprawa dostosowania ustawodawstwa polskiego w zakresie ewidencji ludności do wymagań Wspólnot Europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again