Form of Work
Książki
(11)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(1)
NASBI
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Author
Dykcik Władysław
(2)
Gałkowski Tadeusz
(2)
Jastrzębowska Grażyna
(2)
Bałachowicz Józefa
(1)
Cudak Romuald
(1)
Czempka-Wewióra Maria
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Glej Sandra
(1)
Grabias Stanisław
(1)
Gunia Grażyna
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Kowlaska Anna
(1)
Kurowska Marlena
(1)
Lech Witkowski
(1)
Lechta Viktor
(1)
Maciołek Marcin
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Panasiuk Jolanta
(1)
Słodownik-Rycaj Ewa
(1)
Wolańska Ewa Małgorzata
(1)
Woźniak Tomasz
(1)
Włodarczyk Teresa
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Logopedia
(9)
Mowa
(5)
Dziecko
(2)
Dziecko autystyczne
(2)
Dziecko głuche
(2)
Dziecko głuchociemne
(2)
Dziecko niedosłyszące
(2)
Dziecko niedowidzące
(2)
Dziecko niepełnosprawne ruchowo
(2)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(2)
Dziecko niewidome
(2)
Dziecko z zaburzeniami mowy
(2)
Dziecko zdolne
(2)
Logopedia -- podręcznik akademicki
(2)
Ludzie starzy
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele nauczania początkowego
(2)
Niepowodzenia szkolne
(2)
Pedagodzy specjalni
(2)
Pedagogika specjalna
(2)
Surdopedagogika
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Arteterapia
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Neurologopedia
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Samogłoski
(1)
Spółgłoski
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
13 results Filter
E-book
In basket
(opis publikacji jest w trakcie opracowywania)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-64788-20-8
I. Przygotowanie do edukacji szkolnej: Pedagogika przedszkolna. Teraźniejszość - przyszłość - aspekty zmian; Adaptacja dziecka do warunków szkolnych; Świadomość ekologiczna sześciolatków - doniesienie z badań; II. Kadra pedagogiczna w procesie kształcenia małego dziecka; Opinie nauczycieli o możliwościach oddziaływania własnym przykładem we wczesnej edukacji; Hierarchia wartości studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie; III. Wychowanie i kształcenie w klasie szkolnej; Kultura klasy szkolnej jako przestrzeń stymulowania rozwoju twórczej aktywności werbalnej dzieci na etapie wczesnej edukacji; Indywidualizacja pracy młodszych uczniów w teorii i praktyce; IV. Rozwój językowy dziecka w młodszym wieku szkolnym; Sensy świata zamknięte w słowach. Metaforyka dziecięcych wypowiedzi; Językowe determinanty rozumienia wyrażeń figuratywnych przez dzieci w wieku szkolnym; V. Wspomaganie rozwoju małego dziecka: Opieka logopedyczna w wybranych placówkach przedszkolnych - doniesienie z badań; Metoda Alfreda Tomatisa w stymulacji głosu i mowy dziecka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
E-book
In basket
Historie autorytetu / Witkowski Lech. - [miejsce nieznane] : Oficyna Wydawnicza IMPULS : NASBI, 2013. - 768 s.
ISBN: 978-8-3788-7871-4
Książki Lecha Witkowskiego o autorytecie to imponujące mozaiki poglądów, ogarniające tysiące lat myśli ludzkiej. Dopiero stając na ramionach olbrzymów, jak określał taką postawę w nauce Isaac Newton, Witkowski ostrożnie i skromnie kreśli własne stanowisko filozoficzne i pedagogiczne. W ten godny zalecenia sposób sam staje się autorytetem od autorytetów. Książka Lecha Witkowskiego jest w stanie dać satysfakcję chyba największym smakoszom języka polskiego. Nie będę ukrywał, że czytanie 750 stron tekstu naukowego zwykle wiąże się z wysiłkiem, zwykle czujemy się znużeni monotonią używanych słów, jednowątkową tematyką, spakowaniem zbyt dużej ilości myśli w kolejnych akapitach. W przypadku omawianej pracy tego nie ma. Jeśli język przyrównamy do klawiatury fortepianu, to można powiedzieć, że Lech Witkowski jako pianista wykorzystuje wszystkie klawisze. Dzięki temu potrafi wydobyć najdrobniejsze niuanse w analizowanych stanowiskach odnoszących się do sposobów ujmowania autorytetu. [] czytanie tego dzieła prowokuje nie tylko do myślenia o naszej kondycji umysłowej, ale również wywołuje ferment emocjonalny, skłania do samooceny. Jest to więc moje osobiste świadectwo, że Lech Witkowski nie pracował daremnie. Jestem przekonany, że jego znaczący tekst będzie prowokował do refleksji wielu innych czytelników. A przy okazji będzie także uczył szacunku do humanistyki, a więc skłaniał do czytania, myślenia, czytania i znów do myślenia, czyli odnajdywania przyjemności w poznawaniu dawnej i współczesnej kultury symbolicznej. O tym jest ta książka. O tym, że zanika zdolność mierzenia się z lepszymi od nas samych, że wielu wręcz takiej możliwości nie przyjmuje do wiadomości albo się nią nie przejmuje, ścigając się w ustanowieniu władczym, po którym nikt już nie może mi podskoczyć. Tymczasem uniwersytet jako miejsce, gdzie możliwe jest spotkanie z najlepszymi duchami, choćby i z przeszłości albo innych światów niż nasz lokalny, coraz częściej staje się miejscem sankcjonowania typowych patologii władzy, układów, pozorów i jałowości poznawczej, gdzie wielkość duchowa się nie liczy, dokładniej nie jest brana pod uwagę, ponieważ traktuje się ją jako zbędną zarówno w wyposażeniu przykrawanym do rynku pracy, jak i odnoszonym do układów władczych i ich machinacji. Coraz częściej piastujących pozycje władcze czy zasiadających w radach wydziałowych czy instytutowych nie obowiązują wymogi mądrości jako odpowiedzialności za wartość prawdy i sprawiedliwości respektującej powagę autorytetu i misji uniwersytetu, gdy mają poczucie, że fakt ich władczości i samodzielności duchowej rozumianej jako prawo do głosowania i decydowania wedle widzimisię zwalnia z odpowiedzialności właśnie. Zanurzając się w mądrość cudzego myślenia, usiłuję też wyrwać się z okowów lokalnie dominującego barbarzyństwa duchowego ubranego w togi akademickie i posiadającego stopnie naukowe, których słabości, a nawet nędzy i nihilizmu nikt już zwykle nie bierze pod uwagę.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-7395-029-X
1. Lingwistyczne podstawy logopedii, 2. Biomedyczne podstawy logopedii, 3. Neuropsychologiczne korzenie funkcji mowy w normie i patologii, 5. Neurolingwistyczne podstawy diagnozy i terapii logopedycznej, 5. Psychologiczne podstawy logopedii, 6. Podstawy psycholingwistyki rozwojowej, 7. Podstawowe problemy logopedii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7395-029-X
1. Zakłócenia i zaburzenia rozwoju mowy, 2. Istota, objawy i przyczyny zaburzeń komunikacji językowej u dzieci, 3. Diagnoza i terapia logopedyczna zaburzeń komunikacji u dzieci, 4. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, 5. Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji u osób dorosłych, 6. Podstawy logopedii artystycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7784-781-7
Zawiera: Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii I. Sprawności formacyjne: Diagnoza neurologiczna dzieci; Diagnostyka neuropsychologiczna dzieci i osób dorosłych; Diagnoza psychiatryczna – przewodnik po zaburzeniach mowy; Diagnoza audiofoniczna; Diagnoza laryngologiczno-foniatryczna. II. Zaburzenia mowy związane z niewykształconą kompetencją językową. 1. Głuchota: Usprawnianie percepcji słuchowej; Programowanie rozwoju fonologicznego dzieci z zaburzeniami słuchu; Postępowanie logopedyczne z zastosowaniem metody fonogestów; Postępowanie logopedyczne w głuchocie i niedosłuchu. Programowanie języka; 2. Dyslalia: Postepowanie logopedyczne w przypadku dyslalii, 3. Alalia prolongata: Postępowanie logopedyczne w przypadku alalii prolongaty; 4. Oligofazja: Postepowanie logopedyczne w przypadkach oligofazji; Postepowanie logopedyczne w przypadku zespołu Downa; 5. Opóźnienie rozwoju mowy na tle zaburzeń neurologicznych: Postępowanie logopedyczne w przypadkach alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji; Standard postępowania logopedycznego w przypadku dzieci z padaczką; Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu mózgowego porażenia dziecięcego; Postępowanie logopedyczne w przypadku dzieci z zespołem poalkoholowym (FAS); 6. Dysleksja rozwojowa: Postepowanie logopedyczne w przypadku dysleksji rozwojowej; 7. Autyzm: Standard postepowania logopedycznego w przypadku autyzmu; Postepowanie logopedyczne w przypadku osób dorosłych z zespołem Aspergera. III. Zaburzenia mowy związane z zaburzeniami sprawności realizacyjnych: 1. Wczesna interwencja logopedyczna: Postępowanie logopedyczne w przypadku noworodków i niemowląt; 2. Dysfonia: Postepowanie logopedyczne w przypadkach osób z czynnościowymi zaburzeniami głosu, 3. Dysglosja: Postępowanie logopedyczne w przypadku osób z wadą zgryzu; Postępowanie logopedyczne u osób z dyslalią i ankylogosją; Postepowanie logopedyczne u osób po wycięciu nowotworu jamy ustnej; Standard postepowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia; Postepowanie logopedyczne w przypadku osób laryngektomowanych; 4. Niepłynność mówienia: Diagnoza i terapia osób z zaawansowanym jąkaniem; 5. Dyzatria: Postepowanie logopedyczne w przypadku dyzatrii. IV. Zaburzenia mowy związane z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych: 1. Afazja: Postępowanie logopedyczne w przypadkach afazji; 2. Pragnozja: Postepowanie logopedyczne w przypadku pragnozji; 3. Neurodegeneracja: Postepowanie logopedyczne w przypadkach chorób neurodegeneracyjnych, 4. Otepienie: Standardy postępowania logopedycznego w przypadku otępienia alzheimerowskiego, 5. Zespół czołowy: Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu psychorganicznego czołowego; 6. Zespół zamknięcia: Postepowanie logopedyczne w przypadku stanów ograniczonej świadomości i zespołu zamknięcia, 7. Schizofazja: Schizofazja. Zasady postepowania logopedycznego. V. Podtrzymywanie i doskonalenie sprawności językowych i komunikacyjnych: 1. Logopedia podeszłego wieku: Stabilizowanie normy interakcyjnej u osób w podeszłym wieku; 2. Logopedia artystyczna: Budowanie wzorcowej wymowy w wypowiedziach artystycznych; Standard postepowania logopedycznego w logopedii artystycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Z Prac Towarzystwa Kultury Języka ; T. 12)
ISBN: 978-83-8017-059-9
Zawiera: I. Z zagadnień podstawowych dla diagnozy logopedycznej: Badania eksperymentalne w praktyce logopedycznej; Uwagi do narzędzi diagnostycznych mojego autorstwa i współautorstwa (Danuta Emiluta-Rozya); Metodologia badań współczesnej wymowy polskiej; Analityczno-fonetyczna metoda oceny realizacji fonemów; Znaki fonetyczne do zapisu zdeformowanych realizacji fonemów. Alfabet międzynarodowy i slawistyczny. II. Z zagadnień diagnozowania logopedycznego w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego: anomia i jej wymiary. Sposoby diagnozowania; Ocena przydatności testu do oceny fluencji słownej w diagnostyce zaburzeń funkcji językowych u pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgowej; Ocena rozumienia tekstu w pragnozji – założenia metodologiczne; Kompleksowa, interdyscyplinarna diagnoza i terapia osób z dyzartriami – uzasadnienie podejścia holistycznego; Diagnoza centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) w przypadku dzieci z ryzykiem dysleksji. III. Z problematyki diagnozowania (i usprawniania) logopedycznego w całościowych oraz w sprzężonych zaburzeniach rozwojowych: Skala do oceny profilu zaburzeń językowych w zespole Aspergera; Narzędzie lingwistyczne do oceny zaburzeń poznawczych u dzieci z padaczką; Diagnoza operacyjna i nominalna zaburzeń mowy w metodzie Dyna-Lingua M.S.; Czytanie i pisanie w terapii mowy prowadzonej metoda Dyna-Lingua M.S. – prezentacja prób badawczych; Ocena zaburzeń połykania i komunikowania się u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym cierpiącym na dysfagię; Podstawowe trudności w diagnozie logopedycznej dzieci e spektrum autyzmu. IV. Wybrane aspekty diagnozy logopedycznej w zaburzeniach słuchu, głosu oraz płynności mówienia: Kwestionariusz słowotwórczy w ocenie kompetencji językowej dzieci z zaburzeniami słuchu; Wartość diagnostyczna wywiadu w badaniu logopedycznym osób po laryngektomii całkowitej; Badanie przesiewowe dziecka z niepłynnością mówienia. V. Z badań logopedycznych nad komunikacją językową w piśmie: „profil sprawności grafomotorycznych” jako narzędzie diagnozy logopedycznej; Badanie świadomości grafotaktycznej u osób dorosłych. Uwagi do procedur.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-232-1103-5
Zawiera: Cz. I Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki: Podstawowe pojęcia – pedagogika specjalna, norma, normalność, niepełnosprawność, upośledzenie, dysfunkcjonalaność, kalectwo, inwalidztwo, wyrównanie szans; Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka; Historyczno-kulturowe i społeczne uwarunkowania opieki, edukacji, rehabilitacji oraz wartościowania życia osób niepełnosprawnych; Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji; Stare i nowe orientacje programowo-badawcze pedagogiki specjalnej wynikającej z jej społecznego zaangażowania. CZ. II Tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej w zakresie opieki, edukacji i rehabilitacji: Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej; Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego; Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku; Kształcenie pedagogów specjalnych; Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna; Kształcenie specjalne w Polsce w końcu XX wieku. CZ. III Szczegółowe dziedziny pedagogiki specjalne: Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym; Pedagogika osób \ umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym; Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika; Pedagogika niewidomych i niedowidzących; Pedagogika dzieci głuchoniewidomych; Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową; Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych; Pedagogika osób odmiennych somatycznie; Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się; Pedagogika osób z zaburzeniami mowy – logopedia; Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi; Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami; Pedagogika osób niedostosowanych społecznie; Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku; Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych. CZ. IV Wspólne problemy specjalnej opieki edukacji i społeczeństwo wsparcia: Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole; Problemy autonomii, integracji społecznej i normalizacji życia osób niepełnosprawnych w środowisku; Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych; Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; Problemy podkultury i sekt wśród młodzieży; Andragogika specjalna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-232-1103-5
Zawiera: Cz. I Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki: Podstawowe pojęcia – pedagogika specjalna, norma, normalność, niepełnosprawność, upośledzenie, dysfunkcjonalaność, kalectwo, inwalidztwo, wyrównanie szans; Pedagogika specjalna jako teoria i praktyka; Historyczno-kulturowe i społeczne uwarunkowania opieki, edukacji, rehabilitacji oraz wartościowania życia osób niepełnosprawnych; Współczesne cele rozwoju pedagogiki specjalnej i strategie reform w edukacji; Stare i nowe orientacje programowo-badawcze pedagogiki specjalnej wynikającej z jej społecznego zaangażowania. CZ. II Tendencje rozwojowe pedagogiki specjalnej w zakresie opieki, edukacji i rehabilitacji: Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej; Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego; Pedagogika specjalna w Polsce u progu XXI wieku; Kształcenie pedagogów specjalnych; Zakres studiów na kierunku pedagogika specjalna; Kształcenie specjalne w Polsce w końcu XX wieku. CZ. III Szczegółowe dziedziny pedagogiki specjalne: Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym; Pedagogika osób \ umiarkowanym, znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym; Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika; Pedagogika niewidomych i niedowidzących; Pedagogika dzieci głuchoniewidomych; Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową; Pedagogika terapeutyczna dzieci przewlekle chorych; Pedagogika osób odmiennych somatycznie; Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się; Pedagogika osób z zaburzeniami mowy – logopedia; Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi; Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami; Pedagogika osób niedostosowanych społecznie; Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku; Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych. CZ. IV Wspólne problemy specjalnej opieki edukacji i społeczeństwo wsparcia: Problemy rehabilitacji i pomocy niepełnosprawnym w domu rodzinnym, przedszkolu i szkole; Problemy autonomii, integracji społecznej i normalizacji życia osób niepełnosprawnych w środowisku; Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych; Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; Problemy podkultury i sekt wśród młodzieży; Andragogika specjalna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-295-9
Zawiera: Zestaw ćwiczeń do wykonywania podczas terapii logopedycznej. Samogłoski. Samogłoska A. Samogłoska E. Samogłoska O. Samogłoska U/Ó. Samogłoska I. Samogłoska Y. Samogłoska Ą. Samogłoska Ę. Spółgłoski. Spółgłoska P. Spółgłoska B. Spółgłoska M. Spółgłoska F. Spółgłoska W. Spółgłoska T. Spółgłoska D. Spółgłoska N. Spółgłoska Ń/N’. Spółgłoska L. Spółgłoska J. Spółgłoska Ł. Spółgłoska K. Spółgłoska G. Spółgłoska H/CH. Szereg ciszący. Spółgłoska Ś. Spółgłoska Ć. Spółgłoska Ź. Spółgłoska DŹ. Różnicowanie i utrwalanie głosek szeregu ciszącego. Szereg syczący. Spółgłoska S. Spółgłoska C. Spółgłoska Z. Spółgłoska DZ. Różnicowanie i utrwalanie głosek szeregu syczącego. Szereg szumiący. Spółgłoska SZ. Spółgłoska CZ. Spółgłoska Ż/RZ. Spółgłoska DŻ. Różnicowanie i utrwalanie głosek trzech szeregów. Różnicowanie głosek szeregu szumiącego. Różnicowanie głosek trzech szeregów. Spółgłoska drżąca dziąsłowa. Spółgłoska R. Mowa bezdźwięczna. Spółgłoska W/W’. Spółgłoska Z. Spółgłoska Ż. Spółgłoska Ź. Spółgłoska DZ. Spółgłoska DŻ. Spółgłoska DŹ. Spółgłoska B/B’. Spółgłoska D/D’. Spółgłoska G/G’.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-76-9
Część I: Zaburzenia mowy i terapia logopedyczna z perspektywy ogólnych koncepcji rozwoju człowieka. 1. Uściślenia terminologiczne. 2. Ogólne koncepcje rozwoju człowieka. 3. Modele badań rozwoju. 4. Etapy badań nad rozwojem języka dziecka. 5. Status logopedii jako nauki. 6. Perspektywy ujmowania terapii logopedycznej. 7. Strategie definiowania celów edukacyjnych a cele terapii logopedycznej. 8. Kształtowanie się modelu opieki logopedycznej w Polsce. Część II: Projekt badań porównawczych dotyczących opieki logopedycznej w systemie edukacyjnym Polski i Anglii. 1. Koncepcyjno-metodologiczne podstawy pracy. 2. Cele i założenia badań. 3. Sposób prowadzenia badań i wykorzystanie źródłą. Część III: System oświaty w Polsce i Anglii. 1. System oświaty w Polsce. 2. System oświaty w Anglii. 3. Analiza porównawcza polskiego i angielskiego systemu oświaty. Część IV: Struktura i organizacja opieki logopedycznej w Polsce i Anglii. 1. System opieki logopedycznej w Polsce. 2. System opieki logopedycznej w Anglii. Część V: Analiza porównawcza polskiego i angielskiego systemu opieki logopedycznej. 1. Sposób postrzegania opieki logopedycznej. 2. Miejsce opieki logopedycznej w systemie edukacji. 3. Finansowanie, zarządzanie i nadzór. 4. Prawne uregulowania. 5. Wielkość potrzeb w zakresie opieki logopedycznej. 6. Możliwości zaspokojenia potrzeb. 7. Modele wsparcia logopedycznego. 8. Instytucjonalne rozwiązania. 9. Specjaliści odpowiedzialni za organizację i przebieg opieki logopedycznej. 10. Udział rodziców w terapii logopedycznej. 11. Kierunki zmian. Część VI: Model systemu opieki logopedycznej - propozycja własna. 1. Założenia przyjęte przy konstruowaniu modelu. 2. Charakterystyka modelu. 3. Pierwszy wymiar, czyli poziomy opieki. 4. Drugi wymiar, czyli rodzaje opieki logopedycznej. 5. Trzeci wymiar, czyli sposoby charakter sprawowania opieki logopedycznej. 6. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-74-6
Część I: Pedagogika a edukacja dziecka. Studia. Wczesna edukacja dziecka - problemy teoretyczne i praktyczne. Janusz Korczak - wybitny myśliciel - humanista - lekarz i pedagog. Przygotowanie do nauki czytania i pisania w systemie Montessori. Rola przedszkola i szkoły w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka. Rozwijanie umiejętności myślenia uczniów w procesie edukacji zintegrowanej. Arteterapia jako metoda korygowania zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole. Nowe kierunki w edukacji matematycznej dziecka. Część II: Nauczyciel a potrzeby edukacyjne dziecka. Komunikaty z badań. Udział dziecka we własnym procesie korekcyjnym. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym. Opieka logopedyczna w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Tematyka regionalna w praktyce nauczania początkowego. Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej po trzyletniej realizacji reformy oświaty w opinii nauczycieli klas początkowych (komunikat z badań). Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych we współczesnej szkole. Jak przedszkolaki widzą i różnicują odcienie barwne. Możliwość prognozowania przez nauczycieli rozwoju umiejętności czytania i pisania uczniów klas I-III na podstawie wyników orientacyjnej oceny stanu słuchu fonetycznego sześciolatków. Edukacja regionalna w przedszkolu. Komputerowe pomoce dydaktyczne w pracy nauczyciela przedszkola. Dojrzałość emocjonalno-społeczna dzieci sześcioletnich (komunikat z badań).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-097-1
Zawiera: Wstęp. Część I Wprowadzenie do teoretycznych i metodycznych podstaw logopedii: 1. Podstawy teoretyczne logopedii; 1.1. Podstawowe definicje; 1.1.1. Logopedia jako dyscyplina naukowa; 1.1.2. Logopedia jako profesja; 1.1.3. Logopedia jako przedmiot studiów; 1.2. Rozwój myśli logopedycznej w świetle ewolucji światowych paradygmatów; 1.3. Zaburzona zdolność komunikacyjna (ZZK); 1.4. Interwencja logopedyczna; 1.4.1. Logopedyczna diagnoza; 1.4.1.1. Metody i zasady logopedycznej diagnozy; 1.4.2. Logopedyczna terapia; 1.4.2.1. Metody, techniki, strategie logopedyczne; 1.4.2.2. Zasady i formy pracy; 1.4.3. Logopedyczna profilaktyka; 1.5. Sens terapii logopedycznej; 2. Komunikacja alternatywna; 2.1. Ustalenie terminologiczne na temat komunikacji wspomagającej i alternatywnej; 2.1.1. Język migowy; 2.1.2. System Blissa; 2.1.3. Piktogramy; 2.1.4. Makaton; 2.2. Misja Stowarzyszenia ISSAC; 2.3. Podobieństwa i różnice między sposobami porozumiewania się; 3. Pomoce w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej; 3.1. Funkcje i zadania środków dydaktycznych w interwencji logopedycznej; 3.2. Znaczenie dźwięków naśladowczych w interwencji logopedycznej; 3.3. Graficzne i plastyczne wspomaganie interwencji logopedycznej; 3.4. Urządzenia wspomagające terapię logopedyczną; 4. Koncepcja i organizacja opieki logopedycznej w Polsce; 4.1. Model multiinterdyscyplinarnej opieki logopedycznej w teorii L. Kaczmarka; 4.2. Organizacja opieki logopedycznej – systemowa analiza; 4.3. Perspektywy logopedycznej interwencji na początku XXI wieku; 4.4. Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka, rodziców, logopedy; 4.4.1. Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy; 4.4.2. Zapobieganie zaburzeniom mowy w okresie noworodkowym oraz niemowlęcym; 4.4.3. Wspomaganie rodziców; 4.4.4. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym; 4.4.5. Kultura żywego słowa. Część II Zaburzenia mowy: 1. Wprowadzenie do zaburzeń w kształtowaniu się mowy; 1.1. Uwagi ogólne na temat typologii zaburzeń mowy, głosu i zaburzeń zdolności komunikacyjnej; 2. Dyslalia; 2.1. Ustalenia terminologiczne; 2.2. Etiologia; 2.3. Klasyfikacja dyslalii; 2.4. Diagnoza; 2.5. Terapia; 2.6. Seplenienie; 2.7. Rotacyzm; 2.8. Profilaktyka; 3. Rhinolalia; 3.1. Terminologia; 3.2. Etiologia; 3.3. Rozszczep podniebienia; 3.3.1. Statystyka; 3.3.2. Etiologia; 3.3.3. Symptomy; 3.3.4. Diagnoza; 3.3.5. Terapia; 3.3.6. Profilaktyka; 4. Afazja, afazja dziecięca (alalia); 4.1. Ustalenia terminologiczne; 4.2. Przyczyny; 4.3. Klasyfikacja i symptomatologia; 4.4. Afazja dziecięca – terminologia; 4.4.1. Etiologia; 4.4.2. Klasyfikacja; 4.4.3. Diagnoza; 4.4.4. Terapia; 4.4.5. Profilaktyka; 5. Dyzartria; 5.1. Ustalenia terminologiczne; 5.2. Dyzartria a mózgowe porażenie dziecięce; 5.3. Typologia etiologiczno-symptomatologiczna dyzartrii; 5.4. Diagnoza; 5.5. Terapia; 5.6. Profilaktyka; 6. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu; 6.1. Ustalenia terminologiczne; 6.2. Etiologia; 6.3. Klasyfikacja; 6.4. Statystyka; 6.5. Symptomy; 6.6. Diagnoza objawów ryzyka dysleksji; 6.6.1. Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy; 6.6.2. Wiek przedszkolny (3-5 lat); 6.6.3. Wiek 6-7 lat; 6.6.4. Młodszy wiek szkolny (klasa I-III); 6.6.5. Wiek szkolny powyżej klasy IV; 6.7. Diagnoza; 6.8. Terapia; 6.9. Profilaktyka; 7.Mutyzm; 7.1. Ustalenia terminologiczne; 7.2. Etiologia; 7.3. Klasyfikacja; 7.4. Symptomatologia; 7.5. Zasady interwencji logopedycznej; 7.6. Profilaktyka; 8. Zaburzenia głosu; 8.1. Terminologia; 8.2. Etiologia; 8.3. Klasyfikacja; 8.4. Symptomatologia; 8.5. Zasady interwencji logopedycznej; 9. Jąkanie; 9.1. Ustalenia terminologiczne; 9.2. Statystyka; 9.3. Klasyfikacja; 9.4. Przyczyny; 9.4.1. Czynniki etiologiczne; 9.4.1.1. Przyczyny organiczne; 9.4.1.2. Środowisko społeczne; 9.4.1.3. Czynniki psychiczne; 9.4.2. Geneza jąkania; 9.5. Symptomy; 9.5.1. Napięcie psychiczne; 9.5.2. Nadmierny wysiłek; 9.5.3. Dysfluencja; 9.6. Opieka logopedyczna; 9.6.1. Diagnostyka; 9.6.1.1. Napięcie psychiczne związane z potrzebą komunikacji; 9.6.1.2. Nadmierny wysiłek przy mówieniu; 9.6.1.3. Niepłynności w wypowiedzi; 9.6.1.4. Diagnostyka dyferencyjna; 9.6.2. Terapia; 9.6.2.1. Integracyjny program terapeutyczny; 9.7. Profilaktyka; 10. Mowa bezładna (niewyraźna mowa, giełkot); 10.1. Określenie terminologiczne; 10.2. Statystyka; 10.3. Klasyfikacja; 10.4. Przyczyny; 10.5. Symptomy; 10.5.1. Przejawy w dziedzinie zdolności mowy i zdolności językowych; 10.5.1.1. Patologicznie przyspieszone tempo mowy; 10.5.1.2. Niewyraźna artykulacja; 10.5.1.3. Obniżony poziom zdolności językowych; 10.5.2. Inne objawy; 10.6. Opieka logopedyczna; 10.6.1. Diagnostyka; 10.6.1.1. Diagnostyka dyferencjalna; 10.6.2. Terapia; 10.6.2.1. Zasady ogólne; 10.6.2.2. Metody i techniki; 10.7. Profilaktyka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again