Form of Work
Książki
(13)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(12)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(13)
Author
Gołembska Elżbieta (1946- )
(3)
Biesok Grzegorz (1976- )
(1)
Brauer Jakub
(1)
Cichosz Marzenna
(1)
Ciesielski Marek
(1)
Jeszka Anna Maria
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kisperska-Moroń Danuta
(1)
Kordel Zdzisław (1950- )
(1)
Krawczyk Stanisław
(1)
Kuriata Andrzej
(1)
Piniecki Ryszard
(1)
Płaczek Ewa
(1)
Rydzkowski Włodzimierz
(1)
Skowron-Grabowska Beata
(1)
Tyc-Szmil Karolina
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Logistyka gospodarcza
(13)
Usługi logistyczne
(6)
Logistyka
(5)
Transport
(5)
Obsługa klienta
(4)
Międzynarodowa logistyka gospodarcza
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przedsiębiorstwo usługowe
(2)
System transportowy
(2)
Usługi
(2)
Branża TSL
(1)
Ekologistyka
(1)
Internet
(1)
Jakość usług
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Outsourcing
(1)
Przedsiębiorstwo kurierskie
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przedsiębiorstwo transportowe
(1)
Sieć dystrybucji
(1)
Transport kombinowany
(1)
Transport samochodowy
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Materiały pomocnicze
(2)
Opracowanie
(2)
Monografia
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Transport i logistyka
(6)
Zarządzanie i marketing
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
13 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1904-5 978-83-208-1905-2
1. Zadania centrów logistycznych w realizacji usług logistycznych; 2. Centrum logistyczne jako ogniwo łańcucha dostaw; 3. Wpływ lokalizacji centrów logistycznych na realizację ich zadań w łańcuchach dostaw; 4. Centra logistyczne jako organizacje wielopodmiotowe; 5. Koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych w łańcuchach dostaw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o logistyce / red. Elżbieta Gołembska. - Wyd. 3. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 321, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-13856-4
1. Istota logistyki. Podstawowe pojęcia, 2. Produkt logistyczny. Sterowanie zapasami, 3. Magazynowanie i obsługa zapasów, 4. Transport w logistyce, 5. Przestrzenna konfiguracja sieci logistycznej, 6. Informatyzacja zarządzania logistycznego, 7. Zarządzanie logistyczne w produkcji, 8. Logistyka dystrybucji, 9. Zarządzanie logistyczne usługami, 10. Eurologistyka, 11. Logistyka globalna, 12. Logistyka miejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-286-6
Wstęp; Część 1. Logistyka i spedycja w modelach rozgrywających i ujęciu teoriomnogościowym Rozdział 1. Model informacyjny operatora oraz obiektu technicznego w ujęciu rozgrywającym 1.1. Pojęcie operatora oraz obiektu technicznego w ujęciu holistycznym 1.2. Elementy pojęcia systemu rozgrywającego (SR) 1.3. Ujęcie rozgrywające procesów logistycznych (strony: operator (OP) - obiekt techniczny (OT)) 1.4. Ujęcie rozgrywające działalności podmiotów gospodarczych (strony: produkcyjny - operator) 1.4.1. Istota ujęcia rozgrywającego. Rozważania teoretyczne 1.4.2. Ujęcie modelowe podmiotu gospodarczego produkcyjnego oraz operatora logistycznego 1.4.3. Model gry logistycznej w ujęciu teoriomnogościowym (uczestnicy: podmiot gospodarczy produkcyjny oraz operator logistyczny) 1.4.4. Ujęcie modelowe podmiotu gospodarczego oraz sytuacji konfliktowej Rozdział 2. Pojęcia spedycji oraz usług logistycznych w ujęciu teoriomnogościowym 2.1. Pojęcie spedycji w ujęciu teoriomnogościowym 2.2. Pojęcie usługi logistycznej w ujęciu teoriomnogościowym Część 2. Usługi logistyczne w ujęciu pragmatycznym (transport i spedycja) Rozdział 3. Rynek transportu samochodowego w realizacji usług logistycznych 3.1. Potencjał infrastruktury drogowej w Polsce 3.2. Potencjał taborowy 3.3. Potencjał magazynowy 3.4. Potencjał przewozowy Rozdział 4. Ceny w transporcie samochodowym 4.1. Podstawowe zagadnienia związane z pojęciem ceny 4.2. Konkurencja na rynku transportu samochodowego w Polsce 4.3. Tendencje kształtowania się kosztów i cen w transporcie samochodowym 4.4. Problematyka konkurencji cenowej - dumping Rozdział 5. Warunki funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce 5.1. Konwencja TIR 5.2. Znaczenie regulacji prawnych w transporcie samochodowym w Polsce; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Logistyka usług / Grzegorz Biesok (red.). - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2021. - 160 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-436-5
Przedmowa; Rozdział 1. Usługi: Pojęcie usług; Cechy usług; Klasyfikacja usług; Usługi w polskich klasyfikacjach standardowych; Usługi w Polskiej Klasyfikacji Działalności; Usługi w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług; Jakość usług; Determinanty i ocena jakości usług; Logistyka usług; Literatura do rozdziału pierwszego; Rozdział 2. Usługi logistyczne: Pojęcie usług logistycznych; Rodzaje usług logistycznych; Charakterystyka usług logistycznych; Usługi spedycyjne; Usługi transportowe; Usługi kurierskie; Centra logistyczne; Outsourcing usług logistycznych; Branża usług logistycznych; Literatura do rozdziału drugiego; Rozdział 3. Logistyka usług transportu samochodowego rzeczy: Charakterystyka transportu samochodowego; Przepisy regulujące transport drogowy rzeczy; Infrastruktura transportu drogowego; Środki transportu drogowego rzeczy; Koszty producenta usługi transportowej; Koszty rodzajowe; Koszty bezpośrednie i pośrednie; Koszty paliwa w Europie; Analiza ograniczeń czasowych w transporcie drogowym rzeczy; Czas pracy kierowców; Ograniczenia wynikające ze specyfiki przewożonego towaru; Indywidualne ograniczenia ruchu drogowego; Czynniki losowe; Literatura do rozdziału trzeciego; Rozdział 4. Logistyka usług komunikacji miejskiej: Logistyka miejska; Cele i zadania logistyki miejskiej; Funkcjonalny i obszarowy podział logistyki miejskiej; Charakterystyka komunikacji miejskiej; Infrastruktura transportu miejskiego; Środki komunikacji miejskiej; Organizacja komunikacji miejskiej; Systemy biletowe w komunikacji miejskiej; Komunikacja miejska a niepełnosprawni; Literatura do rozdziału czwartego; Rozdział 5. Logistyka w turystyce: O turystyce; Logistyka w usługach turystycznych; Literatura do rozdziału piątego; Rozdział 6. Logistyka usług gastronomicznych: Usługa gastronomiczna; Logistyka w gastronomii; Problemy zarządzania logistycznego w gastronomii; Obsługa klienta; Gastronomia a turystyka; Nowe trendy i rozwiązania w gastronomii; Literatura do rozdziału szóstego; Rozdział 7. Logistyka imprez masowych: Pojęcie imprezy masowej; Motywy organizacji imprez masowych; Rodzaje imprez masowych; Formalnoprawne aspekty organizacji imprez masowych; Bezpieczeństwo imprez masowych; Zabezpieczenie imprezy masowej; Logistyczne aspekty imprez masowych; Lokalizacja; Rozmieszczenie obiektów i publiczności; Transport i komunikacja; Przepływ informacji; Obsługa klienta; Problemy logistyczne imprez masowych; Literatura do rozdziału siódmego; Rozdział 8. Logistyka usług. Studia praktyczne: Transport i magazynowanie dzieł sztuki; Logistyka usług transportowych i magazynowych; Logistyka przedsiębiorstw usługowych; Obsługa logistyczna dzieł sztuki; Przewóz dzieł sztuki na przykładzie firmy ART LOGISTICS; Literatura i źródła; Warunki bezpiecznej organizacji przewozu materiałów niebezpiecznych; Obowiązki stron w przewozie materiałów niebezpiecznych; Znakowanie opakowań materiałów niebezpiecznych; Niezgodności w przewozie materiałów niebezpiecznych; Literatura i źródła; O autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15465-3
1. Logistyka w globalizacji usług: Istota usług w XXI wieku; Ważniejsze przesłanki globalizacji usług; Zadania logistyki globalnej w zarządzaniu usługami; 2. Rola i miejsce logistyki w usługach: Przedmiot i zakres logistyki w globalizujacych się usługach; Wybrane sposoby realizacji operacji logistycznych w usługach; Kierunki rozwoju logistyki w usługach; 3. Ocena efektywności procesu logistycznego w usługach: Proces logistyczny w usługach; Ważniejsze modele jakości usług; Metody pomiaru efektów działalności logistycznej w usługach; 4. Usługi logistyczne: Mierniki i wskaźniki systemu logistycznego w przedsiębiorstwie usługowym; Siły konkurencyjne na rynku usług logistycznych; Ceny i koszty usług logistycznych; 5. Ważniejsze problemy zarządzania ryzykiem logistycznym w usługach: Istota ryzyka w logistyce w przedsiębiorstwie usługowym; Zarządzanie ryzykiem logistycznym; Zarządzanie ryzykiem w praktyce; 6. Zarządzanie ryzykiem w usługach logistycznych: Narzędzia i metody zarządzania ryzykiem w usługach logistycznych; Ważniejsze instrumenty oceny ryzyka; Zasady wdrażania zarządzania ryzykiem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość w XXI wieku / Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)
ISBN: 978-83-7378-509-0
1. Lojalność klienta firmy usługowej; 2. Budowanie długookresowych rentownych relacji firmy usługowej z klientami w oparciu o informacje i wiedze o kliencie; 3. Procesowe podejście do logistyki w łańcuchach dostaw firm usługowych; 4. Wykorzystanie informacji o lojalnych klientach i relacjach z nimi w zarządzaniu logistyką firmy usługowej- wyniki badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Obsługa logistyczna / Danuta Kempny. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008. - 120 [1] s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7246-561-0
1. Definicja i istota obsługi logistycznej 2. Podmioty obsługi logistycznej. Klienci i usługodawcy. 3. Przedmioty obsługi. Produkty fizyczne i ich opakowania, ładunki i jednostki ładunkowe. 4. Kompleksowa obsługa ładunków. Usługi standardowe i dodatkowe. 5. Obsługa logistyczna w cyklu zamawiania. 6. Poziomy obsługi logistycznej i polityka jej kształtowania 7. Pomiar poziomu obsługi logistycznej 8. Pomiar kosztów obsługi logistycznej 9. Projektowanie obsługi logistycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy logistyki / Stanisław Krawczyk. - Wyd. 2 zm. i poszerz. (dodruk) - Warszawa : CeDeWu, 2021 - 605 s. : b. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8102-388-7
Wstęp; Rozdział 1. Pojęcie logistyki - wprowadzenie 1.1. Etymologia pojęcia „logistyka" 1.2. Wprowadzenie terminu logistyka do gospodarki cywilnej 1.3. Ewaluacja domeny pojęcia „logistyka" - etapy i wybrane definicje 1.4. Logistyka jako koordynacja procesów 1.5. Logistyka w naukach o zarządzaniu Rozdział 2. Teoria koordynacji 2.1. Podstawy tworzenia teorii 2.2. Formalne wymagania wobec teorii 2.3. Wymagania dobrego definiowania pojęć 2.4. Teoria w odniesieniu do świata realnego 2.5. Zasady tworzenia teorii 2.6. Domena teorii koordynacji - obiekty 2.7. Grupa obiektów 2.8. System 2.9. Zmienność obiektu - proces zmian 2.10. Działania 2.11. Transformacja, transfer, zatrzymanie w miejscu 2.12. Relacje między działaniami 2.13. Zależności między działaniami określone przez transfer wyniku 2.14. Proces przejmowania wyniku 2.15. Prezentacja zapisu procesu 2.16. System wykonawczy procesu 2.17. Prezentacja graficzna procesu 2.18. Zarządzanie procesem 2.19. Procesy niezależne i zależne 2.20. Wartościowanie procesu 2.21. Interpretacje pojęcia koordynacja Rozdział 3. Koordynacja procesów w praktyce 3.1. Identyfikacja procesu 3.2. Analiza strukturalna procesu 3.3. Tworzenie mapy procesu 3.4. Grupowanie działań w skoordynowany proces Rozdział 4. Informacja i komunikacja w koordynacji procesów 4.1. Informacja 4.2. Aspekt syntaktyczny 4.3. Aspekt semantyczny 4.4. Aspekt pragmatyczny 4.5. Komunikacja 4.6. System komunikacji Rozdział 5. Przedsiębiorstwo 5.1. Definicja przedsiębiorstwa jako podmiotu biznesowego 5.2. Przedsiębiorstwo jako obiekt 5.3. Potencjał przedsiębiorstwa 5.4. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy 5.5. Cele i zadania zarządzania przedsiębiorstwem 5.6. Przedsiębiorstwo jako system 5.7. Kategorie przedsiębiorstw 5.8. Powiązania między przedsiębiorstwami 5.9. Powiązania z poziomu zarządzania 5.10. Koordynacja działań wewnątrz przedsiębiorstwa 5.11. Koordynacja działań między przedsiębiorstwami 5.12. Kooperacja 5.13. Powiązania prawno-biznesowe 5.14. Powiązania tworzące sieci przedsiębiorstw 5.15. Sieci przedsiębiorstw Rozdział 6. Działalność przedsiębiorstwa produkcyjnego - orientacja procesowa 6.1. Istota działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 6.2. Produkcja z punktu widzenia tworzenia i dystrybucji produktów 6.3. Strategie produkcyjne 6.4. Orientacja procesowa w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 6.5. Poziom operacyjny 6.6. Segmenty procesowe w działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego 6.7. Koordynacja w transferach między dostawcami i odbiorcami Rozdział 7. System logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego 7.1. Infrastruktura techniczna systemu logistycznego w przedsiębiorstwie 7.2. Magazyny 7.3. Magazyny w przedsiębiorstwie produkcyjnym 7.4. Zadania magazynów 7.5. Wyposażenie magazynu 7.6. Transport wewnętrzny 7.7. Przesłanki doboru środków transportu wewnętrznego 7.8. Zarządzanie magazynem - Warehouse Management System 7.9. Infrastruktura transportowa w przedsiębiorstwie 7.10. Ogólnodostępne systemy logistyczne 7.11. Infrastruktura telekomunikacyjna Rozdział 8. Planowanie produkcji 8.1. Istota planowania 8.2. Planowanie produkcji 8.3. Pozyskiwanie informacji dla planowania produkcji 8.4. Modele przepływów produkcyjnych Rozdział 9. Zadania zaopatrzenia. Klasyfikacje surowców 9.1. Zaopatrzenie w przedsiębiorstwie produkcyjnym 9.2. Baza wiedzy działu zaopatrzenia 9.3. Decyzje strategiczne w zaopatrzeniu 9.4. Scenariusz tworzenia strategii zaopatrzeniowej 9.5. Klasyfikacja surowców ze względu na ważność dla produkcji i dostępność nabywania 9.6. Wybór dostawcy 9.7. Relacje dostawca - odbiorca 9.8. Zakres zadań menedżerskich i operacyjnych zaopatrzenia 9.9. Klasyfikacje operacyjne produktów i materiałów wspomagające planowanie zakupów Rozdział 10. Polityki utrzymywania zapasów 10.1. Zapasy - definicje 10.2. Zapasy surowcowe (materiałów produkcyjnych) 10.3. Przesłanki ekonomiczne planowania wielkości dostaw 10.4. Parametry sterowania zapasami surowcowymi 10.5. Ekonomiczna partia zamówienia 10.6. Wielkość partii uzupełniającej wyznaczonej na podstawie parametrów ekonomicznych 10.7. Polityki utrzymywania zapasów surowcowych 10.8. Uzupełnienia skoordynowane (dla grup surowców) 10.9. Praktyka składania zamówień Rozdział 11. Proces obsługi zamówień u dostawców 11.1. Założenia operacyjne procesu składania zamówień u dostawców 11.2. Podprocesy obsługi zamówienia 11.3. Uzgodnienia logistyczne z dostawcami 11.4. Zamówienia z punktu widzenia dostawcy 11.5. Procedury operacyjne w zadaniach logistycznych zaopatrzenia 11.6. Ocena dostawcy Rozdział 12. Warianty organizacji dostaw 12.1. Kryteria logistyczne w procesie transportowym 12.2. Warianty dostaw od jednego dostawcy 12.3. Organizacja dostaw od wielu dostawców 12.4. Znaczenie czasu w realizacji dostaw 12.5. Warunki dobrej organizacji dostaw Rozdział 13. Obsługa logistyczna produkcji 13.1. Organizacja magazynu wejściowego 13.2. Proces przepływu produktów przez magazyn wejściowy 13.3. Identyfikacja i monitorowanie zapasów 13.4. Przesłanki obsługi stanowisk produkcyjnych - dostawy z magazynu 13.5. KANBAN - idea koncepcji 13.6. Supermarket - kanban magazynowy 13.7. Sterowanie przepływami między stanowiskami produkcyjnymi - kanban produkcyjny i transportowy 13.8. Reguły kanbanu 13.9. Kanban zewnętrzny Rozdział 14. Dystrybucja. Systemy magazynów dystrybucyjnych 14.1. Idea dystrybucji - podstawowe pojęcia 14.2. Strategie dystrybucji 14.3. Dystrybucja bezpośrednia i z pośrednikami 14.4. System dystrybucji wewnętrznej 14.5. Dystrybucja zewnętrzna. Powiązanie dystrybucji wewnętrznej i zewnętrznej 14.6. Dystrybucja z wielu miejsc produkcji 14.7. Dystrybucja do jednostek handlowych 14.8. Dystrybutorzy jako pośrednicy handlow Rozdział 15. Planowanie i proces obsługi dostaw dystrybucyjnych 15.1. Współpraca producenta i jednostek handlowych w planowaniu i realizacji dystrybucji 15.2. Koncepcja Efektywnej Obsługi Klienta (ECR) 15.3. Planowanie dystrybucji 15.4. Proces obsługi zamówienia klienta - poziom operacyjny 15.5. Warianty dostaw produktów do klientów 15.6. Techniki przygotowania wysyłek w magazynie dystrybutora 15.7. Metody dokonywania kompletacji 15.8. Podział i grupowanie zleceń kompletacji 15.9. Organizacja wydań z magazynu dystrybutora 15.10. Węzły kompletacji - cross-docking 15.11. Dystrybucja przez węzły konsolidacji - scalanie dostaw w tranzycie (merge-in-transit) Rozdział 16. Usługi logistyczne 16.1. Specyfika usługi 16.2. Zaangażowanie stron w realizację usługi 16.3. Różnica między produkcją a usługą 16.4. Definicja usługi logistycznej 16.5. Usługa logistyczna z pozycji wykonawcy usługi 16.6. Usługi transportowe 16.7. Usługi magazynowe 16.8. Magazyny kontraktowe 16.9. Centra logistyczne 16.10. Usługodawcy i ich zakresy ofertowe 16.11. Poprawność i miary wykonania usługi Rozdział 17. Usługi logistyczne świadczone przez operatora logistycznego 17.1. Operator logistyczny 17.2. Kategorie operatorów logistycznych 17.3. Planowanie działalności operatora logistycznego 17.4. Flow Logistics 17.5. Logistyka kontraktowa 17.6. Wybór operatora logistycznego 17.7. Łańcuch transportowy 17.8. Sieć transportowa 17.9. Planowanie tras przewozów; Zakończenie; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy logistyki / Elżbieta Gołembska. - Łódź : Wyższa Szkoła Kupiecka, 2006. - 151, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-89808-15-3
1. Istota logistyki, 2. Infrastruktura logistyczna, 3. Łańcuch logistyczny, jako łańcuch dostaw, 4. Konfiguracja sieci logistycznej, 5. Logistyka w usługach, 6. Logistyka międzynarodowa, eurologistyka
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-575-1
1. Usługi logistyczne w łańcuchu dostaw 2. Usługi i systemy obsługi 3. Branża usług logistycznych 4. Koszty i ceny usług logistycznych 5. Giełdy elektroniczne 6. Studia przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-066-1
1. Wybrane zagadnienia teoretyczne. 2. Stan obecny i kierunki rozwoju sektora usług logistycznych. 3. Warunki rozwoju sektora usług logistycznych. 4. Relacje i strategie. 5. Zarządzanie operacjami w sektorze usług logistycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-81-8
1. Znaczenie i rola usług logistycznych, 2. Rynek usług logistycznych w Polsce, 3. Przewozy kurierskie, 4. Infrastruktura transportu a usługi logistyczne, 5. Centra logistyczne, 6. Przewozy kombinowane, 7. Rola Internetu w usługach logistycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-347-6
R.1 Podstawy zarządzania logistycznego w sferze usług; R.2 Praktyczne aspekty logistyki w procesach realizacji usług w polskich firmach; R.3 Specyfika zarządzania logistycznego w wybranych branżach usług; R.4 Kierunki doskonalenia zarządzania logistycznego w sferze usług; Aneks
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again