Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Borski Maciej (1975 - )
(2)
Brożek Bartosz
(2)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(2)
Kalisz Anna
(2)
Majewski Kamil
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(2)
Stelmach Jerzy
(2)
Zielinski Marek
(2)
Świętnicki Tomasz
(2)
Baran Beata
(1)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dudek Joanna
(1)
Flisek Karol
(1)
Gołębiewski Alekdander
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Król Martyna
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Lewandowski Sławomir
(1)
Lityński Adam
(1)
Machińska Hanna
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Malinowski Andrzej
(1)
Marcinkowska Anna
(1)
Miąsko Mariusz
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moszczyńska Paulina
(1)
Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta
(1)
Olmińska Anna
(1)
Patryas Wojciech
(1)
Petzel Jacek
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Radlak Karolina
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Rożek Kacper
(1)
Rutkowska Beata
(1)
Sieruga Michał
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Strug Ewa
(1)
Stych Marek
(1)
Szewczyk Helena
(1)
Szutkiewicz Adrian
(1)
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(1)
Woleński Jan
(1)
Zieliński Marek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(5)
1970 - 1979
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Prawo
(6)
Logika
(3)
Dane osobowe
(2)
Hermeneutyka
(2)
Prawodawstwo
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Choroby wirusowe
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Dokumentacja pracownicza
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dyskryminacja
(1)
Fotoradary
(1)
Grunty rolne
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Kataster nieruchomości
(1)
Komitet wyborczy
(1)
Konstytucja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Logika prawnicza
(1)
Logika rozmyta
(1)
Matura
(1)
Michałowski, Feliks
(1)
Norma prawna
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Podróże służbowe
(1)
Policja
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Ptasia grypa
(1)
Płaca
(1)
Regulaminy wynagradzania
(1)
Renta planistyczna
(1)
Rewolucja 1917 r. lutowa
(1)
Rozumowanie (log.)
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Straż gminna
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Służba wojskowa zawodowa
(1)
Terminy ustawowe
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Umowy międzynarodowe morskie
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
Wybory
(1)
Subject: place
Arktyka
(1)
Svalbard (Norwegia)
(1)
Turkmenistan
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XVII. Zeszyt 1)
Zawiera: Legal-constitutional and legal-theoretical issues: The institution of the nationwide referendum in Turkmenistan; Review of the constitutionality of law in the direct application of the constitution; Is a comprehensive reform of the law-making process necessary in Poland? A voice in the discussion; Application of the logics of fuzzy sets in law on the example of the case of “assets coming indirectly from a prohibited act”. Legal-historical issues: Criminal proceedings against colonel Feliks Michałowski (1952-1953); „Kill a donkey”. Public law issues: Administrative courts in Ukraine: formation and functioning in the modern conditions; Local development and municipal authorities; Genesis of the act amendment of 24 July 2015 depriving the municipal police of the authorization to use speed cameras; General principles of code of administrative procedure after amendment of 2017; A case study: selected issues regarding combating infectious animal diseases; System of sanctions in regulation 2016/679 - general observations and remarks regarding employment; Conflict on the right to use mineral resources on Svalbard - an outline. Private law issues: Verification of the term “agricultural property” in the light of the amended provisions of the Agricultural System Structuring Act of 11 April 2003; Misselling of financial services as a practice that infringes collective consumer interests; Selected problems of shaping the amount of remuneration for work; The scope of the obligation to introduce remuneration regulations after the amendment to the Labor Code of the year 2016; Concept and types of collective labor agreements in light of the polish labor law. Glosses, opinions, commentaries: The commentary to the decision of the supreme court of 15 February 2012, ii criminal code 193/2011 (OSNKW no. 9-juris¬prudence of the criminal and the military chamber of the supreme court, item 89). Reports: Report from the scientific conference “Mediation in Polish legal order: doctrine - legal regulations - practice”; „Museums - theory and practice. To be or not to be in the contemporary world” - a conference summary. Reviews: Diana Maksimiuk, 1956 in Poland. Courts, prosecution, criminal law; The students of Humanitas University as the authors of a review.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-76-4
1. Nazwy, 2. Funktory, 3. Zadania, 4. Prawa logiki, 5. Definicje, 6. Zbiory i relacje, 7. Normy, 8. Przepisy prawne, 9. Akty normatywne, 10. Wykładnia prawa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwerystetu Jagiellońskiego. Prace prawnicze ; Zeszyt 56)
1. Analiza logiczna i jej charakter; 2. Pojęcie wykładni prawa (przegląd problematyki); 3. Analiza logiczna systemu normatywnego; 4. Semantyczne ujęcie wykładni prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-474-8
1.Zagadnienia wstępne, 2.Znak, język, kategorie syntaktyczne, 3.Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe, 4.Definicje, 5.Elementy teorii relacji, 6.Rachunek zdań, 7.Elementy rachunku predykatów, 8.Teoria nazw, 9.Uzasadnienie twierdzeń, 10.Wnioskowanie statystyczne, 11.Przekazywanie myśli, 12.Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne, 13.Logika w procesie stosowania prawa, 14.Logika w wykładnie prawa i wnioskowania prawnicze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7677-068-0
1. Wiadomości podstawowe; 2. Nazwy; 3. Definicje; 4. Relacje; 5. Funktory i zbiór syntaktyczny zadań; 6. Rachunek zadań; 7. Predykaty; 8. Teoria nazw: zdania kategoryczne i sylogizm kategoryczny; 9. Uzasadnienie twierdzeń w logice; 10. Sposoby komunikacji; 11. Inne rodzaje wypowiedzi; 12. Prawne zastosowanie logiki i egzegeza tekstów prawnych; 13. Odpowiedzi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7333-367-3
R.1 Spór o metodę w XIX i XX-wiecznej filozofii i teorii prawa; R.2 Logika; R.3 Analiza; R.4 Argumentacja; R.5 Hermeneutyka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7444-351-0
R.1 Spór o metodę w XIX i XX-wiecznej filozofii i teo rii prawa; R.2 Logika; R.3 Analiza; R.4 Argumentacja; R.5 Hermeneutyka, R.6 Metody prawnicze z perspektywy ponowoczesnej filozofii prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XVII. Zeszyt specjalny)
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Zasada równości płci - wybrane regulacje prawa krajowego; Agitacja wyborcza jako ważny element kampanii wyborczej - wybrane zagadnienia; Implementation of patient autonomy principle under the conditions of penitential isolation; Dokumentacja przetwarzania danych osobowych; Realizacja dostępu do informacji publicznej w gminach powiatu raciborskiego; Kilka uwag w sprawie błędnego formułowania argumentów przez prawników. Zagadnienia prawno-historyczne: Zagadnienie państwowości białoruskiej w latach 1917-1920. W setną rocznicę rewolucji 1917; Człowiek w konflikcie z aparatem skarbowym - relacja sprzed wieków. Wincenty Kadłubek a instytucja renovatio monetae. Zagadnienia prawa publicznego: Gdy koniec terminu przypada na sobotę - refleksje na gruncie administracyjnoprawnym; Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego; Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych; Relacja między studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony środowiska; Instytucja doręczenia pism pełnomocnikowi a ochrona praw strony postępowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Zasadność uznawania Republiki Cypryjskiej za raj podatkowy - wybrane zagadnienia; Traktat svalbardzki - wykorzystane szanse?; Procedural justice standards in disciplinary proceedings of the police officers; Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z problematyki prawa prywatnego: Dokonanie czynności prawnej z wykorzystaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP jako swoista szczególna forma czynności prawnych; Dyskryminacja jako przykład nierównego traktowania pracownika; Collective agreement as a permanent element of labor law; Karnoprawne środki ochrony prawnej przed mobbingiem; Zdolność i gotowość bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej - wybrane aspekty; Inspektor pracy jako organ postępowania mandatowego oraz oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Charakter prawny zatrudnienia żołnierzy zawodowych; Dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika w kontekście przychodu podatkowego ze stosunku pracy; Status pracowników zarządzających w trakcie trwania stosunku pracy wobec krytycznej sytuacji finansowej pracodawcy; Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach Unii Europejskiej. Glosy, opinie, komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2016 r., I OSK 417/15, Legalis nr 1408450; Odczyt na temat „Moje lwowskie wspomnienia. Lwów i Kresy Wschodnie”; Artur Korobowicz (1938-2017) - wspomnienie o Uczonym. Sprawozdania: Sprawozdanie z konferencji pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym” w Sądzie Najwyższym RP, Warszawa, 18 listopada 2016 r.; Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - aspekty proceduralne”, Warszawa, 7 grudnia 2016 r.; Sprawozdanie z jubileuszu prof. dr. hab. Stanisława Malarskiego; Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, Sosnowiec, 24-25 września 2016 r. Recenzje: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski, Elementarz z logiki: podręcznik nie tylko dla prawników; Piotr Fiedorczyk, Prawo rodzinne w pracach nad unifikacją i kodyfikacją prawa w Polsce (1945-1964); Kamil Niewiński, PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985. Próby powstrzymania „solidarnościowej” rewolucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Authority data
Logika - prawo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Prawo - logika deontyczna (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Prawo - wykładnia - a logika (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again