Form of Work
Książki
(16)
Status
available
(12)
only on-site
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(10)
Author
Szymanek Krzysztof
(3)
Nieznański Edward
(2)
Anzenbacher Arno
(1)
Grzymkowski Radosław
(1)
Lewandowski Sławomir
(1)
Machińska Hanna
(1)
Malinowski Andrzej
(1)
Malinowski Grzegorz
(1)
Patryas Wojciech
(1)
Petzel Jacek
(1)
Przybyłowski Jan
(1)
Sieruga Michał
(1)
Tokarz Marek
(1)
Wajszczyk Józef
(1)
Wieczorek Krzysztof
(1)
Wieczorek Krzysztof A
(1)
Wójcik Andrzej S
(1)
Ziembiński Zygmunt
(1)
Zychowicz Juliusz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Logika
(14)
Prawo
(3)
Logika matematyczna
(2)
Logika terminologia
(2)
Słownik polski
(2)
Bóg
(1)
Ciągi
(1)
Dyskusja
(1)
Etyka
(1)
Filozofia
(1)
Funkcje
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Logika prawnicza
(1)
Macierze
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Matematyka
(1)
Metodologia
(1)
Nauka
(1)
Negocjacje
(1)
Norma prawna
(1)
Perswazja
(1)
Prawodawstwo
(1)
Rachunek całkowy
(1)
Rozumowanie (log.)
(1)
Równania całkowe
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Teoria mnogości
(1)
Życiorysy urzędowe
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-60083-01-0
1. Komunikacja - wstępne pojęcia i klasyfikacje 2. Zawartość informacyjna komunikatu 3. Podtekst i komunikacja niedosłowna 4. Sztuka wnioskowania 5.Sztuka argumentacji 6. Sztuka dyskutowania 7. Perswazja 8. Dwutorowość procesu perswazyjnego 9. Naiwne taktyki manipulacyjne: presja i szantaż 10. Naiwne taktyki manipulacyjne: kłamstwo 11. Czynnik psychologiczny w perswazji 12. Komunikacja niewerbalna 13. Manipulacje komunikacyjne w praktyce: przesłuchanie podejrzanego 14. Manipulacje komunikacyjne w praktyce: negocjacje z terrorystą 15. Manipulacje komunikacyjne w praktyce:starania o zatrudnienie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88544-76-4
1. Nazwy, 2. Funktory, 3. Zadania, 4. Prawa logiki, 5. Definicje, 6. Zbiory i relacje, 7. Normy, 8. Przepisy prawne, 9. Akty normatywne, 10. Wykładnia prawa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Logika : podstawy - język - uzasadnienie / Edward Nieznański. - Warszawa : C.H.Beck, 2000. - 179 s. : wykr. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7110-744-7
1. Wstęp, 2. Ontologiczne podstawy logiki, 3. Język i metajęzyk, 4. Uzasadnienie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Logika : podstawy - język - uzasadnienie / Edward Nieznański. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XVI, 192 s.: rys. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-2730-3
1. Wstęp, 2. Ontologiczne podstawy logiki, 3. Język i metajęzyk, 4. Uzasadnienie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-474-8
1.Zagadnienia wstępne, 2.Znak, język, kategorie syntaktyczne, 3.Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe, 4.Definicje, 5.Elementy teorii relacji, 6.Rachunek zdań, 7.Elementy rachunku predykatów, 8.Teoria nazw, 9.Uzasadnienie twierdzeń, 10.Wnioskowanie statystyczne, 11.Przekazywanie myśli, 12.Wypowiedzi oceniające, normatywne i modalne, 13.Logika w procesie stosowania prawa, 14.Logika w wykładnie prawa i wnioskowania prawnicze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7677-068-0
1. Wiadomości podstawowe; 2. Nazwy; 3. Definicje; 4. Relacje; 5. Funktory i zbiór syntaktyczny zadań; 6. Rachunek zadań; 7. Predykaty; 8. Teoria nazw: zdania kategoryczne i sylogizm kategoryczny; 9. Uzasadnienie twierdzeń w logice; 10. Sposoby komunikacji; 11. Inne rodzaje wypowiedzi; 12. Prawne zastosowanie logiki i egzegeza tekstów prawnych; 13. Odpowiedzi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Logika ogólna / Grzegorz Malinowski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 199, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-16224-5
1. Rodowód logiki i jej współczesna problematyka; 2. Elementy logicznej teorii języka; 3. Logika tradycyjna (sylogistyka Arystotelesa); 4. Postawy klasycznego rachunku zadań; 5. Tautologiczność, wynikanie logiczne i sprzeczność semantyczna; 6. Zasady dedukcji naturalnej klasycznego rachunku zadań; 7. Pełność systemu złożeniowego; 8. Rachunek kwantyfikatorów; 9. Metody semantyczne rachunku kwantyfikatorów; 10. Modyfikacje i rozszerzenia rachunku logicznego; 11. Definicje i problemy definiowania; 12. Procedury wprowadzania ładu pojęciowego; 13. Logika indukcji; 14. Teoria mnogości; 15. Zarys dziejów logiki nowoczesnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Logika praktyczna / Zygmunt Ziembiński. - Wyd. 26 - 2 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 281 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-01-11902-7
Cz.I Słowne formułowanie myśli: 1. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków, 2. nazwy, 3. Stosunki między zakresami nazw, 4. Definicje, 5. Podział logiczny, 6. Zdanie, 7. Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej, 8. Podstawowe pojęcia dotyczące relacji, 9. Wypowiedzi oceniające i normy, 10. Wypowiedzi modalne, 11. Pytania i odpowiedzi, 12. Przyczyny nieporozumień. Cz.II Uzasadnienie twierdzeń: 13. Uzasadnienie bezpośrednie, 14. Wnioskowanie dedukcyjne i jego podstawy logiczne, 15. Wnioskowania uprawdopodobniające, 16. Myślenie kierowane z góry postawionymi zadaniami, 17. Prawodpodobieństwo, 18. Umiejętność przekonywania. Cz.III Praca myślowa prawnika: 19. Logiczne podstawy uzasadnienia wyroków sądowych, 20. Logiczne podstawy wykładni przepisów prawnych i wnioskowań o obowiązywaniu norm prawnych, 21. Charakterystyka metodologiczna nauk prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7017-588-0
1. Semiotyka logiczna (logiczna teoria języka); 2. Logika formalna; 3. Ogólna metodologia nauk.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86644-26-5
1. Elementy logiki matematycznej; 2. Zbiory, relacje, funkcje; 3. Przegląd funkcji; 4. Ciągli liczbowe; 5. Szeregi liczbowe; 6. Granica funkcji i ciągłość funkcji; 7. Pochodna funkcji; 8. Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego; 9. Badanie funkcji; 10. Całka nieoznaczona; 11. Całka oznaczona Riemanna; 12. Zastosowania całki oznaczonej; 13. Liczby zespolone; 14. Macierze i wyznaczniki; 15. Układy równań liniowych; 16. Wektory własne i wartości własne macierzy; 17. Układy nierówności liniowych; 18. Rachunek wektorowy; 19. Liniowa geometria analityczna w przestrzeni; 20. Zmiana układu współrzędnych; 21. Linie stopnia drugiego; 22. Powierzchnie w przestrzeni trójwymiarowej; 23. Wprowadzenie do teorii funkcji wielu zmiennych; 24. Granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych; 25. Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych; 26. Różniczkowalność funkcji wielu zmiennych; 27. Ekstrema funkcji wielu zmiennych; 28. Funkcje uwikłane; 29. Zależność i niezależność funkcji wielu zmiennych; 30. Całka podwójna; 31. Zastosowania całki podwójnej; 32. Całka potrójna; 33. Równania różniczkowe zwyczajne;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 51 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14069-0
Cz. I Podstawowe zagadnienia: 1. Wypowiedż argumentacyjna. Argument, 2. Standaryzacja argumentu, 3. Diagram argumentu. Podargument, 4. Materialna poprawność argumentu, 5. Związek między przesłankami a konkluzją. Część pierwsza: argumenty dedukcyjne, 6. Związek między przesłankami a konkluzją. Część druga: argumenty niededukcyjne. Cz. II Wybrane problemy argumentacji: 7. Interpretacja przesłanek i konkluzji, 8. Argument z autorytetu, 9. Argument ad hominem, 10. Argument z podobieństwa, 11. Zadania statystyczne w argumentacji Dodatek: Elementy logiki formalnej - wynikania logiczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny / Krzysztof Szymanek. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 386,[2] s. : tabl., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-13419-4
Wstęp; Przewodnik; Słownik terminologiczny; Tabele.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (2 egz.)
Book
In basket
Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny / Krzysztof Szymanek. - Wyd.2 [dodruk]. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 386,[2] s. : tabl., rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14289-8
Wstęp; Przewodnik; Słownik terminologiczny; Tabele.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
(Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej / pod red. Tadeusz Ślipka)
ISBN: 83-7318-152-0
1. Co to jest filozofia?, 2. Filozofia bytu, 3. Filozofia podmiotu; 4. Trzeci punkt wyjścia; 5. Logika i teoria nauki; 6. Człowiek; 7. Etyka; 8. Bóg.
podmiotu, 4.Trzeci punkt wyjścia, 5.Logika i teoria nauki, 6.Człowiek, 7.Etyka, 8.Bóg
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
Wprowadzenie do logiki / Krzysztof Wieczorek. - Warszawa : SKRYPT, 2005. - 191 s. : il. ; 24 cm.
ISBN: 83-89522-50-0
1. Klasyczny rachunek zdań. 2. Sylogistyka. 3. Klasyczny rachunek predykatów. 4. Nazwy i definicje. 5. Zbiory. 6. Relacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-348-3
CZ.I Wykłady: 1. Wiadomości wstępne, 2. Klasyczny rachunek zadań, 3. Klasyczny rachunek kwantyfikatorów, 4. Rachunek nazw, 5. Wynikanie logiczne i wynikanie analityczne, 6. Wyrażenia modalne, 7. Teoria mnogości, 8. O wnioskowaniu, 9. Przyczyny nieporozumień, 10. Definicje, 11. Logika a sztuka przekonywania. Cz. II Ćwiczenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again