Form of Work
Książki
(38)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(32)
available
(24)
Branch
Wypożyczalnia
(24)
Czytelnia
(32)
Author
Grabowska Sabina
(4)
Barański Marek
(2)
Grabowski Radosław
(2)
Zieliński Jacek
(2)
Żebrowski Waldemar
(2)
Baluk Walenty
(1)
Bekurow Rouslan
(1)
Białek Tadeusz
(1)
Bykow Aleksiej
(1)
Chrabąszcz Robert
(1)
Ciborowski Robert
(1)
Czech-Włodarczyk Celina
(1)
Czuryk Małgorzata
(1)
Dolnicki Bogdan
(1)
Dziewulak Dobromir (1958- )
(1)
Gdulewicz Ewa
(1)
Gierula Marian
(1)
Grabowski Jerzy
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Hildebrandt-Wypych Dobrochna
(1)
Ilgiewicz Henryka
(1)
Jagusiak Bogusław
(1)
Jakubenas Regina
(1)
Jędrzejczyk Dobiesław
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Karpiuk Mirosław
(1)
Kostrubiec Jarosław
(1)
Kozub-Kulik Katarzyna
(1)
Laskowska Katarzyna
(1)
Lopatowska-Rynkowska Joanna
(1)
Mazur Stanisław
(1)
Mihajłow Siergiej
(1)
Mołdawa Tadeusz
(1)
Nawrot Bogdan
(1)
Oniszczuk Zbigniew
(1)
Pioskowik Elżbieta
(1)
Pokładecki Jacek
(1)
Potulicka Eugenia
(1)
Puju Anatoij
(1)
Ratajczak Magdalena
(1)
Robbers Gerhard
(1)
Runiewicz Małgorzata
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Rynkowski Michał
(1)
Römer Michał (1880-1945)
(1)
Siedlar-Kołyszko Teresa
(1)
Sienkiewicz Jan (1955- )
(1)
Skrzypek Andrzej
(1)
Składowski Konrad
(1)
Sokół Wojciech
(1)
Solak Zbigniew (1953-2004)
(1)
Sporek Tadeusz
(1)
Stoczewska Barbara
(1)
Szostak Patrycja
(1)
Szymanek Jarosław
(1)
Teichmann Eufemia
(1)
Urbanek Arkadiusz
(1)
Waingertner Przemysław
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Zieliński Eugeniusz
(1)
Żmigrodzki Marek
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(31)
Country
Poland
(40)
Language
Polish
(40)
Subject
Litwa
(23)
Słowacja
(13)
Łotwa
(13)
Estonia
(12)
Rosja
(12)
Polska
(10)
Słowenia
(10)
Francja
(8)
Niemcy
(8)
Rumunia
(7)
Irlandia
(6)
Europa Środkowo-Wschodnia
(5)
Grecja
(5)
Malta
(5)
Szwajcaria
(5)
Unia Europejska
(5)
Finlandia
(4)
Hiszpania
(4)
Portugalia
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Szwecja
(4)
Integracja europejska
(3)
Luksemburg
(3)
Mołdawia
(3)
Norwegia
(3)
Polityka
(3)
Turcja
(3)
Demokracja
(2)
Holandia
(2)
Islandia
(2)
Izrael
(2)
Japonia
(2)
Macedonia
(2)
Mniejszości narodowe
(2)
Parlament
(2)
Partie polityczne
(2)
Państwo
(2)
Prawo państwowe
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Rząd (organ państw.)
(2)
San Marino
(2)
Serbia
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Administracja
(1)
Adopcja
(1)
Budżety terenowe
(1)
Bundesverfassungsgericht
(1)
Conseil Constitutionnel
(1)
Czasopisma
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Gruzja
(1)
Irlandia Północna (Wielka Brytania)
(1)
Konstytucja
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Kryminologia
(1)
Liechtenstein
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monako
(1)
Nadzór pedagogiczny
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauka
(1)
Obowiązek szkolny
(1)
Oświata
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polityka wyznaniowa
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Prasa
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Raport z badań
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Römer, Michał
(1)
Samorzad terytorialny
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd retytorialny
(1)
Slużba więzienna
(1)
Socjalizacja
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Transport
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Wasilewski, Leon
(1)
Więzienia
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Subject: work
Wiadomości Literackie (czasop.)
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Czechy
(16)
Białoruś
(13)
Ukraina
(11)
Węgry
(9)
Włochy
(9)
Bułgaria
(8)
Austria
(7)
Chorwacja
(6)
Wielka Brytania
(6)
Belgia
(4)
Cypr
(4)
Albania
(3)
Dania
(3)
Litwa
(3)
Bałtycki, region
(2)
Bośnia i Hercegowina
(2)
Czarnogóra
(2)
Niemcy
(2)
Polska
(2)
Rosja
(2)
Wilno (Litwa)
(2)
Ameryka Południowa
(1)
Andora
(1)
Armenia
(1)
Azerbejdżan
(1)
BIałoruś
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Irlandia
(1)
Norwegia
(1)
Portugalia
(1)
Słowacja
(1)
Watykan
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Dzienniki
(1)
76 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-167-0
1. Przeobrażenia systemowe w europejskich państwach postkomunistycznych 2. Administracja publiczna Republiki Bułgarii 3. Administracja publiczna Republiki Czeskiej 4. Administracja publiczna Republiki Estonii Administracja publiczna Republiki Litwy 5. Administracja publiczna Republiki Litwy 6. Administracja publiczna Republiki Łotwy 7. Administracja publiczna Republiki Rumunii 8. Administracja publiczna Republiki Słowacji 9. Administracja publiczna Republiki Słowenii 10. Administracja publiczna Republiki Węgier 11. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w europejskich państwach postkomunistycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Świadectwa XX Wiek. Polska)
ISBN: 978-83-65879-05-6 (tom 3)
Zawiera: Rok 1916; Rok 1917; Rok 1918; Rok 1919.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-04-X
1.Powstawanie państw bałtyckich, ewolucja ustroju poitycznego w okresie miedzywojennym, 2.Aneksja państw bałtyckich przez ZSRR, 3.Proces odradzania narodowego i politycznego, 4.Kształtowanie podstaw ustroju politycznego państw bałtyckich, 5.Struktura i organizacja włądzy w państwach bałtyckich, 6.Kształtowanie się pluralizmu politycznego w państwach bałtyckich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7571-049-6
Wprowadzenie: 1. Leon Wasilewski-socjalista-piłsudczyk-człowiek; 2. Leona Wasilewskiego analiza podstawowych pojęć z zakresu problematyki narodowościowej; Litwa: 1. Przed I wojną światową; 2. Lata I wojny światowej; 3. Leon Wasilewski o kwestii litewskiej w okresie Polski niepodległej; Białoruś: 1. Przed I wojną światową; 2. Lata I wojny światowej; 3. W odrodzonej Polsce; Ukraina: 1. Przed I wojną światową; 2. Lata walki o niepodległość (1914-1920); 3. W II Rzeczypospolitej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8142-843-9
Monografia otwiera serię publikacji poświęconych polskiej refleksji politycznej odnoszącej się do integracji Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem, bądź wręcz pod egidą, Rzeczypospolitej, a także próbom jej urzeczywistnienia od schyłku XIX do początku XXI wieku. Idea zorganizowania na środkowym wschodzie Starego Kontynentu ładu, zapewniającego bezpieczeństwo Rzeczypospolitej oraz stabilizację w regionie, przybierała różne formy – od koncepcji federacyjnej Piłsudskiego, poprzez model Międzymorza, proponowany przez Warszawę w latach trzydziestych, a później podnoszony przez część polskiej emigracji powrześniowej, ideę „ULB” Giedroycia, aż po propozycję Trójmorza forsowaną przez polską dyplomację w ostatnich latach. Żywotność i wielokształtność tej idei stanowi niewątpliwie historyczny fenomen, który w prezentowanym tomie stał się przedmiotem ciekawych analiz znanych polskich historyków i politologów.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-43-1
1. System medialny w ujęciu teoretycznym, 2. System medialny Łotwy, 3. Media masowe w przestrzeni społeczno-politycznej współczesnej Mołdowy, 4. Rozwój rosyjskich środków masowego komunikowania na tel światowych tendencji, 5. Środki masowego komunikowania w Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji, 6. System medialny niepodległej Ukrainy, 7. System medialny Irlandii, 8. Środki masowego komunikowania na przykładzie systemów medialnych Szwecji i Norwegii, 9. System medialny Republiki Włoskiej, 10. System medialny Litwy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-57-0
I.Pozycja konkurencyjna oraz czynniki zdolności konkurencyjnej gospodarek w świetle teorii. II. Transformacja, liberalizacja a główne czynniki wzrostu państw nadbałtyckich.III. Analiza konkurencyjności Estonii, Litwy i Łotwy. IV.Strategia budowy zdolności konkurencyjnej państw nadbałtyckich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-314-2
Wstęp: Pojęcie mniejszości narodowej w świetle prawa międzynarodowego i krajowego; 1. Ochrona w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych; 2. Ochrona w ramach Rady Europy; 3. Ochrona w ramach Unii Europejskiej; 4. Ochrona w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; 5. Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych na Białorusi; 6. Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych na Litwie; 7. Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych na Ukrainie; Podsumowanie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Opolskie Studia Administracyjno-Prawne / Uniwersytet Opolski ISSN 1731-8297 ; XI/3)
Zawiera: Personality Rights in Central and Eastern Europe. A domestic report: Bulgaria; Personality Rights in central and Eastern Europe. The Czech Republic; Personality Rights in Lithuania; Personality Rights in Poland; Personality Rights in the Russian Federation; Personality Rights in Central and Eastern Europe. A domestic report - the Slovak Republic; Personality Rights in Central and Eastern Europe. A domestic report - Ukraine; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie III SA/Wa 319/12.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-13-3
1. Państwo i kościół w Austrii, 2. Państwo i kościół w Belgii, 3. Państwo i kościół na Cyprze, 4. Państwo i kościół w Czechach, 5. Państwo i kościół w Danii, 6. Państwo i kościół w Estonii, 7. Państwo i kościół w Finlandii, 8. Państwo i kościół we Francji, 9. Państwo i kościół w Grecji, 10. Państwo i kościół w Hiszpanii, 11. Państwo i kościół w Holandii, 12. Państwo i kościół w Irlandii, 13. Państwo i kościół na Litwie, 14. Państwo i kościół w Luksemburgu, 15. Państwo i kościół w Łotwie, 16. Państwo i kościół na Malcie, 17. Państwo i kościół w Niemczech, 18. Państwo i kościół w Polsce, 19. Państwo i kościół w Portugalii, 20. Państwo i kościół w Republice Słowacji, 21. Państwo i kościół w Słowenii, 22. Państwo i kościół w Szwecji, 23. Państwo i kościół na Węgrzech, 24. Państwo i kościół we Włoszech, 25. Państwo i kościół w Zjednoczonym Królestwie, 26. Państwo i kościół w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-912-1
Bilans rocznego członkostwa Polski w Unii Europejskiej; Realna konwergencja warunkiem uczestnictwa Polski w strefie Euro; Członkostwo w Unii Europejskiej - konfrontacje oczekiwań i obaw (Perspektywy społeczeństwa i państwa); Wspieranie innowacyjności gospodarek regionalnych wyzwaniem dla Polski w warunkach członkostwa w UE; Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na sytuację górnictwa węgla kamiennego; Konstytucja dla Europy - konsekwencje francuskiego i holenderskiego "nie" dla procesów integracji europejskiej i Polski; Pierwszy rok członkostwa Polski w strukturach europejskich. Implikacje dla studentów; Pojęcie euroregionu ; Definicja obywatelstwa europejskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-677-8 (oprawa twarda)
Zawiera: Część 1. Ustrój szkolny: Obowiązek szkolny w Unii Europejskiej; Przegląd ustrojów szkolnych w wybranych państwach; Szkolnictwo średnie w wybranych państwach Unii Europejskiej; Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych; System szkolny Finlandii; System szkolny Irlandii. Część 2. Program nauczania: Kształcenie zawodowe w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Szkolna przedsiębiorczość w systemach oświatowych wybranych państw europejskich; Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich; Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Wychowanie fizyczne w szkołach w wybranych państwach europejskich. Część 3. Uczniowie: Wspieranie uczniów uzdolnionych w szkolnictwie europejskim i USA; Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkolnictwie zawodowym w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej; Zwalnianie uczniów z lekcji wychowania fizycznego w szkołach w Polsce i wybranych państwach europejskich; Dni wolne od zajęć szkolnych dla uczniów działających w sferze publicznej w wybranych państwach Unii Europejskiej; Ulgowe przejazdy dla uczniów i studentów w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Część 4. Organizacja pracy szkoły: Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich; wymiar czasu pracy nauczycieli w wybranych państwach Unii Europejskiej; nadzór pedagogiczny w systemach edukacyjnych w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Edukacja dwujęzyczna z językiem migowym dla uczniów głuchych w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Dostęp do podręczników dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii; Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach europejskich. Część 5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oświaty: Wybrane zagadnienia prawa adopcyjnego na Białorusi, Litwie i Ukrainie; Monitorowanie losów dziecka z użyciem baz danych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Monitorowanie przez polskie wyższe uczelnie karier zawodowych absolwentów; Instytucja rejestrowanego związku partnerskiego PACS we Francji; Zasady recenzowania wniosków o granty naukowe finansowane ze środków publicznych we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Tradycji ; Nr 41)
ISBN: 83-89973-08-1
1. Prasa w Wielkim Księstwie Litewskim. Generalia. 2. Wiadomości z terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego: Życie publiczne i towarzyskie; życie społeczne; życie akademickie w Wilnie w świetle publikacji prasowych; Komisja Edukacji Narodowej 3. Wiadomości z Korony 4. Wiadomości ze świata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-028-6
1. Traktaty wspólnotowe i procedury ich ratyfikacji, 2. Umowy międzynarodowe w systemie prawa wspólnotowego, 3. Procedura reformy traktatowej, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gracja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska , Portugalia, rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-243-3
Część I: Wybory według systemu większościowego. 1. Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Francuskiej. 2. Prawo wyborcze do parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Część II: Wybory według systemu proporcjonalnego. 3. Prawo wyborcze do parlamentu federalnego Republiki Austrii. 4. Prawo wyborcze do parlamentu Królestwa Belgii. 5. Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Bułgarii. 6. Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Chorwacji. 7. Prawo wyborcze do parlamentu Królestwa Hiszpanii. 8. Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Irlandii. 9. Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Federalnej Niemiec. 10. Prawo wyborcze do parlamentu Królestwa Norwegii. 11. Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Słowackiej. Część III: Wybory według systemu mieszanego. 12. Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Litewskiej. 13. Prawo wyborcze do parlamentu Federacji Rosyjskiej. 14. Prawo wyborcze do parlamentu Konfederacji Szwajcarskiej. 15. Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Węgier. 16. Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Włoskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-187-5
Temat: Prawo wyborcze - Europa - stan na 2007 r. - podręcznik akadmicki ; Wybory prezydenckie - prawo - Europa - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Prezydentura (urząd) - prawo - Europa - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Parlament - a wybory prezydenckie - prawo - Europa - stan na 2007 r. - podręcznik akademicki ; Niemcy - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Niemcy - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Finlandia - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Finlandia - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Francja - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Francja - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Irlandia - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Irlandia - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Islandia - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Islandia - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Litwa - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Litwa - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Macedonia - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Macedonia - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Portugalia - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Portugalia - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Rosja - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Rosja - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Rumunia - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Rumunia - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Serbia - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Serbia - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Słowacja - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Słowacja - a wybory prezydenckie - stan na 2007 r ; Słowenia - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Słowenia - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Estonia - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Estonia - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Grecja - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Grecja - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Łotwa - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Łotwa - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Malta - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Malta - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Mołdawia - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Mołdawia - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; San Marino - a prawo wyborcze - stan na2007 r ; San Marino - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Szwajcaria - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Szwajcaria - a wybory prezydenckie - stan na 2007 r ; Turcja - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Turcja - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Węgry - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Węgry - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Włochy - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Włochy - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Albania - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Albania - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Austria - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Austria - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Ukraina - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Ukraina - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; BIałoruś - a prawo wyborcze - stan na 2007 r ; Białoruś - a wybory prezydenckie - prawo - stan na 2007 r ; Bośnia i Hercegowina - a prawo wyborcze ; Bośnia i Hercegowina - a wybory prezydenckie - prawo ; Bułgaria - a prawo wyborcze ; Bułgaria - a wybory prezydenckie - prawo ; Chorwacja - a prawo wyborcze ; Chorwacja - a wybory prezydenckie - prawo ; Czarnogóra - a prawo wyborcze ; Czarnogóra - a wybory prezydenckie - prawo ; Czechy - a prawo wyborcze ; Czechy - a wybory prezydenckie - prawo
Cz.I Prezydent wybierany przez obywateli: 1. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Austrii, 2. Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Białorusi, 3. Prawo wyborcze do prezydencji w Bośni i Hercegowinie, 4. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Bułgarii, 5. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Chorwacji, 6. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Czarnogórze, 7. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Finlandii, 8. Prawo wyborcze na urząd prezydenta we Francji, 9. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Irlandii, 10. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Islandii, 11. Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Litwie, 12. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Macedonii, 13. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Portugalii, 14. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Rosji, 15. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Rumunii, 16. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Serbii, 17. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Słowacji, 18. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Słowenii, 19. Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Ukrainie. Część II Prezydent wybierany przez parlament: 20. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Albanii, 21. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Czechach, 22. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Estonii, 23. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Grecji, 24. Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Łotwie, 25. Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Malcie, 26. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Mołdowie, 27. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w San Marino, 28. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Szwajcarii, 29. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Turcji, 30. Prawo wyborcze na urząd prezydenta na Węgrzech. Część III Prezydent wybierany przez specjalny organ: 31. Prawo wyborcze na urząd prezydenta w Niemczech, 32. Prawo wyborcze na urząd prezydenta we Włoszech
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-144-1
1. Uwarunkowania instytucjonalne i ekonomiczne współpracy krajów Unii Europejskiej: Reakcje i interakcje w koegzystencji narodów i krajów europejskich; Dylematy wyboru kierunku polityki ekonomicznej w Europie Środkowej i Wschodniej w kontekście członkowstwa w Unii Europejskiej; Czy aktywność Unii Europejskiej sprzyja poprawie międzynarodowej konkurencyjności gospodarek Europy Wschodniej. 2. Polityka Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej: czy istnieje "polityka wschodnia'?; Polityka zagraniczna UE w kontekście debaty o przyszłości UE; Polityka Unii Europejskiej wobec regionów Polski Wschodniej w latach 2007-2013 - szansą na rozwój gospodarczy najbiedniejszych województwp; Unijna polityka innowacyjna szansą na rozwój polskiej gospodarki; Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej z punktu widzenia interesów Polski; Rola napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski z krajów Unii Europejskiej; 3. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski i Litwy: Współpraca gospodarcza polsko-litewsko-białoruska i jej miejsce w europejskiej polityce sąsiedztwa; Problemy rozwoju regionalnego współczesnej Litwy; Zmiany WPR i ich wpływ na rozwój przemysłu mleczarskiego Polski i Litwy. 4. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski z Białorusią: Współczesna recepcja Białorusi w Polsce (po 1989 r.); Stosunki Unii Europejskiej z Białorusią - rola Polski; Wymiana handlowa Polski z Białorusią; Polsko-bialoruska granica państwowa jako zewnętrzna granica Wspólnoty Europejskiej (wybrane zagadnienia ruchu osobowego). 5. Czynniki i warunki rozwoju współpracy Polski z Rosją i Ukrainą: Członkostwo w Unii Europejskiej jako atut w stosunkach z Rosją; Polsko- rosyjska współpraca handlowa i perspektywy jej rozwoju; Tendencje przemian gospodarki rolnej na Ukrainie i ich konsekwencje dla współpracy z Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-19-7
R.1 Pojęcie rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej; R.2 Metoda badań rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej; R.3 Geneza przestępczości zorganizowanej w ZSRR i państwach powstałych po jego rozpadzie; R.4 Organizacja i struktura rosyjskojęzycznych zorganizowanych grup przestępczych; R.5 Przejawy działalności rosyjskojęzycznych zroganizowanych grup przestępczych. Prognozy zagrożeń; R.6 Międzynarodowa działalność rosyjskojęzyczna zorganizowanych grup przestępczych; r.7 Polska jako obszar działania rosyjskojęzycznych zroganizowanych grup przestępczych; r.8 Możliwości przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w państwach byłego ZSRR
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again