Form of Work
Książki
(10)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
ebookpoint BIBLIO
(1)
Status
available
(8)
only on-site
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(3)
Author
Gagne Greg
(2)
Galvin Peter B
(2)
Płoski Zdzisław
(2)
Silberschatz Abraham
(2)
Szeremiota Przemysław
(2)
Bacon Jono
(1)
Ball Bill
(1)
Burger Corey
(1)
Bąk Adam
(1)
Dudek Andrzej
(1)
Gerner Jason
(1)
Hein Trent R
(1)
Hill Benjamin Mako
(1)
Jesse Jonathan
(1)
Krstić Ivan
(1)
Mackin Dan
(1)
Moch Wojciech
(1)
Naramore Elizabeth
(1)
Nemeth Evi
(1)
Owens Morgan L
(1)
Pasternacki Maciej
(1)
Sagalara Leszek
(1)
Shotts William E
(1)
Snyder Garth
(1)
Sokół Radosław
(1)
Stallings William (1945- )
(1)
Szalbot Zbigniew
(1)
Tuomi Ilkka
(1)
Warden Matt
(1)
Whaley Ben
(1)
Zatorska Joanna
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(11)
Subject
Linux
(9)
Systemy operacyjne
(8)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(2)
Internet
(2)
Komputery
(2)
Apache (informat.)
(1)
Baza danych
(1)
Baza danych relacyjna
(1)
Bezpieczeństwo systemów
(1)
Innowacje
(1)
Języki programowania
(1)
MySQL
(1)
Obsługa i eksploatacja
(1)
PHP
(1)
Pamięci komputerowe
(1)
Programowanie (informat.)
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Sieci komputerowe
(1)
Sieć komputerowa
(1)
Strony WWW
(1)
Systemy informatyczne
(1)
UNIX
(1)
Ubuntu Linux
(1)
Windows
(1)
Wirusy komputerowe
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Podręcznik
(3)
Domain
Informatyka i technologie informacyjne
(3)
11 results Filter
Book
In basket
ABC Linux / Radosław Sokół. - Gliwice : Helion, 2004. - 300 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7361-305-6
Cz.I Wprowadzenie : 1. Jak instalować system operacyjny. Cz.II Red Hat Linux 9 : R.2 Instalacja samodzielna, R.3 Instalacja równoległa, R.4 Uruchamianie i wyłącza nie systemu, R.5 Środowisko pracy, R.6 Zaawansowana konfiguracja systemu. Cz.III Mandrake Linux 9.1 : R.7 Instalacja samodzielna , R.8 Instalacja równoległa, R.9 Uruchamianie i wyłączanie systemu, R.10 Środowisko pracy, R.11 Zaawansowana konfiguracja systemu. Cz.IV Linux w domu i w biurze : R.12 Przeglądanie zasobów komputera, R.13 Pakiet internetowy Mozilla, R.14 Pakiet biurowy OpenOffice.org, R.15 Multimedia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-283-6762-3
Zawiera: Podziękowania; Wstęp; CZĘŚĆ I. NAUKA POWŁOKI: 1. Czym jest powłoka?: Emulatory terminali; Pierwsze kroki; Pierwsze polecenia; Kończenie sesji terminala; Podsumowanie; 2. Nawigacja: Hierarchia systemu plików; Bieżący katalog roboczy; Wypisywanie zawartości katalogu; Zmienianie bieżącego katalogu roboczego; Podsumowanie; 3. Przegląd systemu: Więcej zabawy z ls; Sprawdzanie typu pliku za pomocą polecenia type; Wyświetlanie zawartości pliku za pomocą polecenia less; Wycieczka z przewodnikiem; Dowiązania symboliczne; Dowiązania twarde; Podsumowanie; 4. Manipulowanie plikami i katalogami: Wieloznaczniki; mkdir - tworzenie katalogów; cp - kopiowanie plików i katalogów; mv - przenoszenie plików i zmiana ich nazw; rm - usuwanie plików i katalogów; ln - tworzenie dowiązań; Budowanie placu zabaw; Podsumowanie; 5. Polecenia: Czym właściwie są polecenia?; Identyfikowanie poleceń; Pobieranie dokumentacji polecenia; Tworzenie własnych poleceń z wykorzystaniem polecenia alias; Podsumowanie; 6. Przekierowania: Standardowy strumień wejścia, wyjścia oraz błędów; Przekierowanie standardowego strumienia wyjścia; Przekierowanie standardowego strumienia błędów; Przekierowanie standardowego strumienia wejścia; Potoki; Podsumowanie; 7. Spojrzenie na świat z punktu widzenia powłoki: Interpretacja poleceń; Cytowanie; Podsumowanie; 8. Zaawansowane sztuczki związane z klawiaturą: Edytowanie wiersza poleceń; Uzupełnianie; Korzystanie z historii; Podsumowanie; 9. Uprawnienia: Właściciele, członkowie grupy i wszyscy pozostali; Odczyt, zapis i wykonywanie; Zmiana tożsamości; Ćwiczenia dotyczące własnych uprawnień; Zmiana własnego hasła; Podsumowanie; 10. Procesy: Jak działa proces?; Wyświetlanie procesów; Sterowanie procesami; Sygnały; Wyłączanie systemu; Więcej poleceń dotyczących procesów; Podsumowanie; CZĘŚĆ II. KONFIGURACJA I ŚRODOWISKO: 11. Środowisko: Co jest przechowywane w środowisku?; W jaki sposób konfigurowane jest środowisko?; Modyfikowanie środowiska; Podsumowanie; 12. Łagodne wprowadzenie do vi: Dlaczego należy się nauczyć vi?; Krótkie wprowadzenie; Uruchamianie i zatrzymywanie vi; Tryby edycji; Zmiana położenia kursora; Podstawowa edycja; Szukanie i zastępowanie; Edycja wielu plików; Zapisywanie zmian; Podsumowanie; 13. Dostosowywanie znaku zachęty: Anatomia znaku zachęty; Alternatywne projekty znaków zachęty; Dodawanie koloru; Przesuwanie kursora; Zapisywanie znaku zachęty; Podsumowanie; CZĘŚĆ III. POPULARNE ZADANIA I PODSTAWOWE NARZĘDZIA: 14. Zarządzanie pakietami: Systemy zarządzania pakietami; Jak działają systemy zarządzania pakietami?; Popularne zadania zarządzania pakietami; Podsumowanie; 15. Nośniki danych: Montowanie i odmontowywanie urządzeń pamięciowych; Tworzenie nowych systemów plików; Testowanie i naprawa systemów plików; Przenoszenie danych bezpośrednio do urządzeń oraz z urządzeń; Zapisywanie obrazów CD; Podsumowanie; Dodatkowe informacje; 16. Zagadnienia sieciowe: Sprawdzanie i monitorowanie sieci; Przenoszenie plików poprzez sieć; Bezpieczna komunikacja z hostami zdalnymi; Podsumowanie; 17. Szukanie plików: locate - łatwy sposób szukania plików; find - trudny sposób wyszukiwania plików; Podsumowanie; 18. Archiwizacja i kopie zapasowe: Kompresowanie plików; Archiwizacja plików; Synchronizacja plików i katalogów; Podsumowanie; 19. Wyrażenia regularne: Co to są wyrażenia regularne?; grep; Metaznaki i literały; Znak dowolny; Kotwice; Wyrażenia w nawiasach i klasy znaków; Klasy znaków POSIX; Podstawowy POSIX a rozszerzone wyrażenia regularne; Alternatywa; Kwantyfikatory; Zaprzęgamy wyrażenia regularne do pracy; Podsumowanie; 20. Przetwarzanie tekstu: Zastosowanie tekstu; Ponowne odwiedziny u starych przyjaciół; Cięcie i krojenie; Porównywanie tekstu; Edycja w locie; Podsumowanie; Dodatkowe informacje; 21. Formatowanie wyników: Proste narzędzia formatowania; Systemy formatowania dokumentów; Podsumowanie; 22. Drukowanie: Krótka historia druku; Drukowanie w systemie Linux; Przygotowanie plików do druku; Przesyłanie zadania drukowania do drukarki; Monitorowanie zadań drukowania i sterowanie nimi; Podsumowanie; 23. Kompilowanie programów: Czym jest kompilowanie?; Kompilowanie programu w języku C; Podsumowanie; CZĘŚĆ IV. TWORZENIE SKRYPTÓW POWŁOKI: 24. Pisanie pierwszego skryptu; Czym są skrypty powłoki?; Jak napisać skrypt powłoki?; Więcej trików formatowania; Podsumowanie; 25. Rozpoczynanie projektu: Pierwszy etap - minimalny dokument; Drugi etap - dodawanie pewnych danych; Zmienne i stałe; Dokumenty włączone; Podsumowanie; 26. Projektowanie zstępujące: Funkcje powłoki; Zmienne lokalne; Utrzymywanie działania skryptów; Podsumowanie; 27. Sterowanie przepływem - rozgałęzienia if: Instrukcje if Status wyjścia; Korzystanie z testu; Nowocześniejsza wersja programu test; (( )) - przeznaczone dla liczb całkowitych; Łączenie wyrażeń; Operatory sterowania - inny sposób rozgałęziania; Podsumowanie; 28. Odczyt wejścia z klawiatury: read - odczyt danych ze standardowego strumienia wejścia; Weryfikacja wejścia; Menu; Podsumowanie; Dodatkowe informacje; 29. Sterowanie przepływem - pętle while i until: Pętle; Ucieczka z pętli; Odczyt plików za pomocą pętli; Podsumowanie; 30. Usuwanie błędów: Błędy składniowe; Błędy logiczne; Testowanie; Debugowanie; Podsumowanie; 31. Sterowanie przepływem - rozgałęzienia case: Polecenie case; Podsumowanie; 32. Parametry pozycyjne: Dostęp do wiersza poleceń; Masowa obsługa parametrów pozycyjnych; Bardziej kompletne programy; Podsumowanie; 33. Sterowanie przepływem - pętla for: for - tradycyjna forma powłoki; for - forma języka C; Podsumowanie; 34. Łańcuchy tekstowe i liczby: Interpretacja parametrów; Interpretacja wyrażeń arytmetycznych; Podsumowanie; Dodatkowe informacje; 35. Tablice: Czym są tablice?; Tworzenie tablic; Przypisywanie wartości do tablicy; Dostęp do elementów tablicy; Operacje na tablicach; Tablice asocjacyjne; Podsumowanie; 36. Egzotyka: Polecenia grupowe i podpowłoki; Pułapki; Wykonywanie asynchroniczne za pomocą polecenia wait; Potoki nazwane; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-246-0489-8
1.Co nowego w PHP 5. 2. Programowanie obiektowe w PHP 5. 3. Niejasne elementy języka PHP. 4.Z aawansowany MySQL. 5. Konfiguracja PHP. 6. Sztuczki z serwerem Apache. 7. Bezpieczeństwo witryn. 8. PEAR i PECL. 9. Wydajność kodu. 10. Rozszerzenia PHP. 11. AJAX. 12. Mechanizmy buforowania. 13. Systemy zarządzania treścią.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 0-19-925698-5
Introduction, Innovation as Multifocal Development of Social Practice, Inventing the Web, The Making of thr Internet, Analysis of the Early Phase of Internet Development, Socio-Cognitive Spaces of Innovation And Meaning Creation, Breaking through a Technological Frame, Combination and Specialization in the Evolution of the Internet, Retrospection and Attribution in the History of Arpanet and the Internet, Learning from Linux, Concliding Remarks
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7361-288-2
Cz. I Wirusy: 1.Wirusy polimorficzne, 2.Automatyczne narzędzia do tworzenia wirusów, 3.Makrowirusy, 4.Robaki internetowe, 5.Narzędzia, Cz. II Pecet i MS windows: 6.Hasło zabezpieczające SETUP komputera, 7.Piki PWL, 8.Microsoft Windows NT/2000. Cz. III Internet: 9.Prehistoria, 11.Wczoraj, 12.Dziś
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-21258-2 (t. 1)
Część 1. Przegląd. Rozdział 1. Wstęp. 1.1. Co robią systemy operacyjne? 1.2. Organizacja systemu komputerowego. 1.3. Architektura systemu komputerowego. 1.4. Działania systemu operacyjnego. 1.5. Zarządzanie zasobami. 1.6. Ochrona i bezpieczeństwo. 1.7. Wirtualizacja. 1.8. Systemy rozproszone. 1.9. Struktury danych jądra. 1.10. Środowiska obliczeniowe. 1.11. Wolne systemy operacyjne i systemy o otwartym kodzie. 1.12. Podsumowanie. Rozdział 2. Struktury systemów operacyjnych. 2.1. Usługi systemu operacyjnego. 2.2. Interfejs użytkownika z systemem operacyjnym. 2.3. Wywołania systemowe. 2.4. Usługi systemowe. 2.5. Konsolidatory i ładowacze. 2.6. Dlaczego aplikacje zależą od systemu operacyjnego. 2.7. Projektowanie i implementowanie systemów operacyjnych. 2.8. Struktura systemu operacyjnego. 2.9. Budowanie i rozruch systemu operacyjnego. 2.10. Usuwanie błędów z systemu operacyjnego. 2.11. Podsumowanie. Część 2. Zarządzanie procesami. Rozdział 3. Procesy. 3.1. Koncepcja procesu. 3.2. Planowanie procesów. 3.3. Działania na procesach. 3.4. Komunikacja międzyprocesowa (IPC). 3.5. IPC w systemach z pamięcią dzieloną. 3.6. IPC w systemach z przekazywaniem komunikatów. 3.7. Przykłady systemów IPC. 3.8. Komunikacja w systemach klient-serwer. 3.9. Podsumowanie. Rozdział 4. Wątki i współbieżność. 4.1. Przegląd. 4.2. Programowanie wielordzeniowe. 4.3. Modele wielowątkowości. 4.4. Biblioteki wątków. 4.5. Wątkowość niejawna. 4.6. Problemy wątkowości. 4.7. Przykłady systemów operacyjnych. 4.8. Podsumowanie. Rozdział 5. Planowanie przydziału CPU (jednostki centralnej). 5.1. Pojęcia podstawowe. 5.2. Kryteria planowania. 5.3. Algorytmy planowania. 5.4. Planowanie wątków. 5.5. Planowanie wieloprocesorowe. 5.6. Planowanie CPU w czasie rzeczywistym. 5.7. Przykłady systemów operacyjnych. 5.8. Ocena algorytmów. 5.9. Podsumowanie. Część 3. Synchronizacja procesów. Rozdział 6. Narzędzia synchronizacji. 6.1. Podstawy. 6.2. Problem sekcji krytycznej. 6.3. Rozwiązanie Petersona. 6.4. Sprzętowe środki synchronizacji. 6.5. Blokady muteksowe. 6.6. Semafory. 6.7. Monitory. 6.8. Żywotność. 6.9. Ocena. 6.10. Podsumowanie. Rozdział 7. Przykłady synchronizacji. 7.1. Klasyczne problemy synchronizacji. 7.2. Synchronizacja w jądrze. 7.3. Synchronizacja POSIX-owa. 7.4. Synchronizacja w Javie. 7.5. Podejścia alternatywne. 7.6. Podsumowanie. Rozdział 8. Zakleszczenia. 8.1. Model systemu. 8.2. Zakleszczenie w aplikacjach wielowątkowych. 8.3. Charakterystyka zakleszczenia. 8.4. Metody postępowania z zakleszczeniami. 8.5. Zapobieganie zakleszczeniom. 8.6. Unikanie zakleszczeń. 8.7. Wykrywanie zakleszczenia. 8.8. Likwidowanie zakleszczenia. 8.9. Podsumowanie. Część 4. Zarządzanie zasobami pamięci. Rozdział 9. Pamięć główna (operacyjna). 9.1. Podstawy. 9.2. Przydział ciągły pamięci. 9.3. Stronicowanie. 9.4. Struktura tablicy stron. 9.5. Wymiana. 9.6. Przykład: 32- i 64-bitowe architektury Intela. 9.7. Przykład architektura ARMv8. 9.8. Podsumowanie. Rozdział 10. Pamięć wirtualna. 10.1. Podstawy. 10.2. Stronicowanie na żądanie. 10.3. Kopiowanie przy zapisie. 10.4. Zastępowanie stron. 10.5. Przydział ramek. 10.6. Szamotanie. 10.7. Kompresja pamięci. 10.8. Przydział pamięci dla jądra. 10.9. Inne rozważania. 10.10. Przykłady z systemów operacyjnych. 10.11. Podsumowanie. Część 5. Zarządzanie pamięcią masową. Rozdział 11. Struktura pamięci masowej. 11.1. Przegląd struktur pamięci masowej. 11.2. Planowanie dostępu do dysków twardych (HDD). 11.3. Planowanie nieruchomych urządzeń pamięci (NVM). 11.4. Wykrywanie i korygowanie błędów. 11.5. Zarządzanie urządzeniami pamięci masowej. 11.6. Zarządzanie obszarem wymiany. 11.7. Podłączanie pamięci masowej. 11.8. Struktura RAID. 11.9. Podsumowanie. Rozdział 12. Systemy wejścia-wyjścia. 12.1. Przegląd. 12.2. Sprzęt wejścia-wyjścia. 12.3. Użytkowy interfejs wejścia-wyjścia. 12.4. Podsystem wejścia-wyjścia w jądrze. 12.5. Przekształcanie zamówień wejścia-wyjścia na operacje sprzętowe. 12.6. Strumienie (STREAMS). 12.7. Wydajność. 12.8. Podsumowanie. Część 6. System plików. Rozdział 13. Interfejs systemu plików. 13.1. Pojęcie pliku. 13.2. Metody dostępu. 13.3. Struktura katalogowa. 13.4. Ochrona. 13.5. Pliki odwzorowane w pamięci. 13.6. Podsumowanie. Rozdział 14. Implementacja systemu plików. 14.1. Budowa systemu plików. 14.2. Operacje systemu plików. 14.3. Implementacja katalogu. 14.4. Metody przydziału. 14.5. Zarządzanie wolną przestrzenią. 14.6. Wydajność i osiągi. 14.7. Rekonstrukcja. 14.8. Przykład system plików WAFL. 14.9. Podsumowanie. Rozdział 15. Wewnętrzna organizacja systemu plików. 15.1. Systemy plików. 15.2. Montowanie systemu plików. 15.3. Partycje i montowanie. 15.4. Dzielenie plików. 15.5. Wirtualne systemy plików. 15.6. Zdalne systemy plików. 15.7. Semantyka spójności. 15.8. NFS. 15.9. Podsumowanie. Ćwiczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-21598-9 (t. 2)
Część 7. Bezpieczeństwo i ochrona. Rozdział 16. Bezpieczeństwo. 16.1. Zagadnienie bezpieczeństwa. 16.2. Zagrożenia programowe. 16.3. Zagrożenia systemowe i sieciowe. 16.4. Kryptografia jako narzędzie bezpieczeństwa. 16.5. Uwierzytelnianie użytkownika. 16.6. Realizacja obrony bezpieczeństwa. 16.7. Przykład Windows 10. 16.8. Podsumowanie. Rozdział 17. Ochrona. 17.1. Cele ochrony. 17.2. Podstawy ochrony. 17.3. Pierścienie ochrony. 17.4. Domena ochrony. 17.5. Macierz dostępów. 17.6. Implementacja macierzy dostępów. 17.7. Cofanie praw dostępu. 17.8. Kontrolowanie dostępu według ról. 17.9. Obligatoryjne kontrolowanie dostępu (MAC). 17.10. Systemy oparte na uprawnieniach. 17.11. Inne metody ulepszania ochrony. 17.12. Ochrona na poziomie języka. 17.13. Podsumowanie. Część 8. Tematy zaawansowane. Rozdział 18. Maszyny wirtualne. 18.1. Przegląd. 18.2. Rys historyczny. 18.3. Korzyści i własności. 18.4. Elementy konstrukcyjne. 18.5. Rodzaje maszyn wirtualnych i ich implementacje. 18.6. Wirtualizacja a komponenty systemu operacyjnego. 18.7. Przykłady. 18.8. Badania wirtualizacji. 18.9. Podsumowanie. Rozdział 19. Sieci i systemy rozproszone. 19.1. Zalety systemów rozproszonych. 19.2. Struktura sieci. 19.3. Struktura komunikacyjna. 19.4. Sieciowe i rozproszone systemy operacyjne. 19.5. Zagadnienia projektowe w systemach rozproszonych. 19.6. Rozproszone systemy plików (DFS). 19.7. Nazewnictwo i przezroczystość DFS. 19.8. Zdalny dostęp do plików. 19.9. Końcowe przemyślenia dotyczące rozproszonych systemów plików. 19.10. Podsumowanie. Część 9. Przykłady konkretnych systemów. Rozdział 20. System Linux. 20.1. Historia Linuxa. 20.2. Podstawy projektu. 20.3. Moduły jądra. 20.4. Zarządzanie procesami. 20.5. Planowanie. 20.6. Zarządzanie pamięcią. 20.7. Systemy plików. 20.8. Wejście i wyjście. 20.9. Komunikacja międzyprocesowa. 20.10. Struktura sieci. 20.11. Bezpieczeństwo. 20.12. Podsumowanie. Rozdział 21. Windows 10. 21.1. Historia. 21.2. Podstawy projektu. 21.3. Elementy systemu. 21.4. Usługi terminalowe i szybkie przełączanie użytkowników. 21.5. System plików. 21.6. Praca sieciowa. 21.7. Interfejs programisty. 21.8. Podsumowanie. Część 10. Dodatki. Dodatek A. Wpływowe systemy operacyjne. A.1. Wędrówka cech. A.2. Wczesne systemy. A.3. Atlas. A.4. XDS-940. A.5. THE. A.6. RC 4000. A.7. CTSS. A.8. MULTICS. A.9. IBM OS/360. A.10. TOPS-20. A.11. CP/M i MS-DOS. A.12. Systemy operacyjne Macintosh i Windows. A.13. Mach. A.14. Systemy oparte na uprawnieniach: Hydra i CAP. A.15. Inne systemy. Dodatek B. Windows 7. B.1. Historia. B.2. Podstawy projektu. B.3. Elementy systemu. B.4. Usługi terminalowe i szybkie przełączanie użytkowników. B.5. System plików. B.6. Praca sieciowa. B.7. Interfejs programisty. B.8. Podsumowanie. Dodatek C. BSD UNIX. C.1. Historia UNIX-a. C.2. Podstawy projektu. C.3. Interfejs programisty. C.4. Interfejs użytkownika. C.5. Zarządzanie procesami. C.6. Zarządzanie pamięcią. C.7. System plików. C.8. System wejścia-wyjścia. C.9. Komunikacja międzyprocesowa. C.10. Podsumowanie. Dodatek D. System Mach. D.1. Historia systemu Mach. D.2. Podstawy projektu. D.3. Elementy systemu. D.4. Zarządzanie procesami. D.5. Komunikacja międzyprocesowa. D.6. Zarządzanie pamięcią. D.7. Interfejs programisty. D.8. Podsumowanie. Ćwiczenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (2 egz.)
Book
CD
In basket
Red Hat Linux 7.3 : księga eksperta / Bill Ball ; tłum. Maciej Pasternacki. - Gliwice : Helion, cop. 2002. - 746 s. ; 25 cm + CD ROM + 3 CD.
ISBN: 83-7197-787-5
Instalacja i konfiguracja; Wprowadzenie do systemu Red Hat Linux; Przygotowanie do instalacji; Instalacja; Konfiguracja systemu; Pierwsze kroki w Linuxie; Window System; Zarządzanie systemem; Zarządzanie usługami; Zarządzanie oprogramowaniem i zasobami systemowymi; Zarządzanie użytkownikami; Zarządzanie systemami plików; Kopie zapasowe, odtwarzanie danych, ratowanie systemu; Zarządzanie usługami systemowymi; Praca w sieci; Zarządzanie usługami DNS; Łączenie z Internetem; Serwer www Apache; Bazy danych; FTP; Poczta elektroniczna; Serwery grup dyskusyjnych; Programowanie i praca; Wprowadzenie do narzędzi programistycznych C/C++ Skryptory powłoki; Język Perl; Zarządzanie jądrem systemu i modułami; Aplikacje do pracy; Emulatory i inne systemy operacyjne; Adresy internetowe; Spis pakietów RPM.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14912-3
0. Informacje dla czytelnika. Część I: Informacje podstawowe. 1. Wprowadzenie do systemów komputerowych. 2. Wprowadzenie do systemów operacyjnych. Część II: Procesy. 3. Opis procesów oraz sterowanie nimi. 4. Wątki, symetryczne przetwarzanie wieloprocesowe i mikrojądra. 5. Współbieżność: wzajemne wykluczenia i synchronizacja. 6. Współbieżność: impas oraz zagłodzenie. Część III: Pamięć. 7. Zarządzanie pamięcią. 8. Pamięć wirtualna. Część IV: Szeregowanie. 9. Szeregowanie jednoprocesorowe. 10. Szeregowanie wieloprocesorowe i czasu rzeczywistego. V: Operache we/wy oraz pliki. 11. Zarządzanie operacjami we/wy oraz szeregowaniem dysku. 12. Systemy zarządzania plikami. Część VI: Systemy rozproszone a bezpieczeństwo. 13. Sieci komputerowe. 14. Przetwarzanie rozproszone, technologia klient/serwer, klastry. 15. Zarządzanie procesami rozproszonymi. 16. Bezpieczeństwo. Dodatki: Dodatek A: Współbieżność. Dodatek B: Projektowanie zorientowane obiektowo. Dodatek C: Programowanie oraz projekty systemów operacyjnych. Dodatek D: OSP - środowisko do projektowania systemów operacyjnych. Dodatek E: Systemy programowania współbieżnego Ben-Ari.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-246-0846-1
1. Wprowadzenie do Ubuntu. 2. Instalacja Ubuntu. 3. Używanie Ubuntu na komputerach biurkowych. 4. Zaawansowane zarządzanie i korzystanie z Ubuntu. 5. Serwer Ubuntu. 6. Wsparcie techniczne i typowe problemy. 7. Kubuntu. 8. Społeczność Ubuntu. 9. Projekty Ubuntu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-283-4176-0

Mijają lata, a systemy Unix i Linux są ciągle gwarancją najwyższej niezawodności, wydajności i elastyczności. Ich potencjał jest niekwestionowany, a odporność na niestandardowe warunki zapewnia bezawaryjną pracę w różnych sytuacjach. To wszystko sprawia, że systemy te wykorzystywane są w dużych i złożonych organizacjach. Ich sieci wymagają profesjonalnego administrowania, co jest trudną i odpowiedzialną pracą. Łatwo skonfigurować pojedynczy system, znacznie trudniej jednak zapewnić stabilne działanie rozproszonej, opartej na chmurze platformy, narażonej na skokowe wzrosty popularności, rozbicia sieci i celowe ataki.

Ta książka jest kolejnym, uzupełnionym i zaktualizowanym wydaniem kultowego podręcznika dla profesjonalnych administratorów zarządzających środowiskami produkcyjnymi w korporacjach czy urzędach. Znajdziesz tu obszerne wyjaśnienie takich zagadnień, jak instalacja systemu, skrypty powłoki, kontrolowanie procesów czy konfiguracja uprawnień. Dowiesz się, jak zarządzać użytkownikami, przestrzenią dyskową, zadaniami okresowymi oraz backupami. Przestudiujesz zagadnienia sieciowe, a zwłaszcza kwestie bezpieczeństwa i reakcji na incydenty. W tym wydaniu znajdziesz m.in. omówienie demonów zarządzania systemem, zasady zarządzania kontem użytkownika root, techniki kontroli wersji za pomocą Git, kwestie związane z zarządzaniem sieciami w chmurze, tworzeniem i utrzymywaniem centrów danych, opis metodologii DevOps i wiele innych!

Najciekawsze zagadnienia:

  • podstawy administrowania i obowiązki administratora
  • system plików i zarządzanie oprogramowaniem
  • rejestrowanie zdarzeń
  • zarządzanie jądrem systemu i sterownikami
  • sieci i sprzęt sieciowy
  • zapewnianie wydajności i niezawodności sieci
  • metodologie i reguły w IT

Unix i Linux: niezawodność, wydajność i elastyczność na najwyższym poziomie!


Evi Nemeth była matematykiem, kryptografem i wiodącą współautorką książek uznawanych za "biblie" administratorów systemów. Była również autorytetem w dziedzinie sieci. W 2013 r. zaginęła bez wieści, gdy żeglowała po Morzu Tasmana.

Garth Snyder jest inżynierem. Pracował w firmach NeXT i Sun.

Trent R. Hein jest pasjonatem bezpieczeństwa informatycznego i automatyzacji. Lubi piesze wędrówki, narty, muzykę bluegrass, psy i gramatykę.

Ben Whaley jest założycielem WhaleTech, niezależnej firmy doradczej. Został uhonorowany przez firmę Amazon jako jeden z pierwszych bohaterów społeczności AWS.

Dan Mackin jest zdeklarowanym użytkownikiem Linuksa i innych technologii open source. Uwielbia jeździć na nartach, żeglować i spędzać czas z żoną i psem.

This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu dostępu, który można odebrać w bibliotece.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again