Form of Work
Książki
(7)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(6)
Author
Hartman Jan
(2)
Zielińska Eleonora
(2)
Filar Marian
(1)
Krześ Sławomir
(1)
Marszałkowska-Krześ Elwira
(1)
Mitrus Leszek
(1)
Sieńko Agnieszka
(1)
Zaborowski Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Lekarze
(7)
Medycyna
(6)
Odpowiedzialność karna
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Bioetyka
(2)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawo do prywatności
(1)
Prawo pracy
(1)
Restrukturyzacja
(1)
Rozród
(1)
Rzoród
(1)
Stomatolodzy
(1)
Wypowiedzenie zmieniające
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Zwolnienia grupowe
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman. - Stan prawny na 31.10.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 199, [1] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-306-0
1. Podstawy etyki ogólnej, 2. Przegląd problematyki bioetycznej, 3. Etos lekarza, 4. Dobra praktyka, 5. Prawdomówność i dyskrecja, 6. Trudne decyzje, 7. Etyka prokreacji, 8. Eksperymenty medyczne, 9. Polityka zdrowia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Bioetyka dla lekarzy / Jan Hartman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. - 207, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-1598-2
1. Podstawy etyki ogólnej, 2. Przegląd problematyki bioetycznej, 3. Etos lekarza, 4. Dobra praktyka, 5. Prawdomówność i dyskrecja, 6. Trudne decyzje, 7. Etyka prokreacji, 8. Eksperymenty medyczne, 9. Polityka zdrowia
1. Podstawy etyki ogólnej; 2. Przegląd problematyki bioetycznej; 3. Etos lekarza; 4. Dobra praktyka; 5. Prawdomówność i dyskrecja; 6. Trudne decyzje; 7. Etyka prokreacji; 8. Eksperymenty medyczne; 9. Polityka zdrowia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-361-X
O odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Odpowiedzialność cywilna lekarzy; Odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej; Postępowanie cywilne w sprawach odpowiedzialności lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; Odpowiedzialność karna lekarza; Odpowiedzialność zakładów opieki zdrowotnej jako podmiotów zbiorowych; Postępowanie karne w sprawach lekarskich; Odpowiedzialność lekarzy przed sądami lekarskimi; Odpowiedzialność Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia za niezapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Odpowiedzialność dyrektorów szpitali; Odpowiedzialność pacjenta za nieuzasadnione zarzuty wobec lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej; Rola i zadania lekarza jako biegłego w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności lekarzy; Medycyna a media.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace zbiorowe / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 83-7206-063-0
R.1 Samorząd zawodowy i jego uprawnienia wobec członków: Organy samorządu zawodowego - ich zadania i charakter prawny; Wzajemna relacja - organy samorządowe a organy państwowe; Odpowiedzialność zawodowa, czyli dyscyplinarna. Różnica terminologiczna czy nie tylko; Cechy specyficzne zawodów, w których występuje odpowiedzialność zawodowa; Status prawny lekarz w Polsce; kiedy lekarz jest funkcjonariuszem publicznym, kiedy nie będąc funkcjonariuszem pełni funkcję publiczną?; Prawo wykonywania zwodu w Polsce na tle prawnoporównawczym. R.2 Odpowiedzialność zawodowa a odpowiedzialność karna - kwestie ustrojowe i materialnoprawne: Odpowiedzialność zawodowa a karna w rozwoju historycznym; Odpowiedzialność zawodowa a karna - zasadnicze podobieństwa i różnice; Odpowiedzialność zawodowa w świetle art.6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Władza dyscyplinarna i skład organów orzekających; Zakres i podstawy odpowiedzialność zawodowej; Przewinienie zawodowe a przestępstwo - wzajemne relacje modelowe; System sankcji dyscyplinarnych; Stosowanie zasady ne bis in idem w przypadku odpowiedzialności zawodowej. R.3 Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej: Stosowanie prawa karnego i cywilnego w postępowaniu "zawodowym"; Zasady procesowe; Problem jawności postępowania przed sądem lekarskim; Strony, pokrzywdzony i obrońcy; Rzecznik odpowiedzialności zawodowej; Sądy lekarskie; Włączenie organu prowadzącego postępowanie; Dowody; Postępowanie wyjaśniające; Postępowanie przed sądem lekarskim I instancji; Postępowanie odwoławcze; Postępowanie wykonawcze; Zatarcie skazania; Wznowienie postępowania; Akt łaski w stosunku do sprawcy. R.4 Ilustracje wybranych przewinień zawodowych: Problem ogłaszania się i zakazu reklamowania się lekarzy; Odmowa leczenia i prawo do strajku lekarzy; Powinność lekarza w przypadku braku zgody na leczenie oraz wobec pacjenta w stanie terminalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony zdrowia / Agnieszka Sieńko. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2006. - 175 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-751-3
1. Prawo ochrony zdrowia, 2. Źródła prawa ochrony zdrowia, 3. Formy uczestnictwa w rynku usług medycznych, 4. Zasady finansowania uczestników rynku medycznego, 5. Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, 6. Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Funkcja ochronna zbiorowego prawa pracy; Prawo do prywatności jako wartość chroniona w prawie pracy; O odpowiedzialności porządkowej w nowej ustawie o pracownikach samorządowych; Przyczynek do sporu o pola semantyczne nazw "równość" oraz "równouprawnienie"; Zawieszenie w obowiązkach służbowych; Rozwiązanie umów o pracę w ramach zwolnień grupowych; Kompetencji Unii Europejskiej dotyczące prawa pracy; Nowe regulacje w zakresie czasu pracy lekarzy a funkcjonowanie zakładu opieki zdrowotnej- zarys problemu; Geneza i rozwój służby państwoej; Niezwłoczne rozwiązanie spółdzielczej umowy o pracę; Wypowiedzenie zmieniające- alternatywą dla zwolnień?; Zasada równego traktowania ubezpieczonych mężczyzn i kobiet w prawie Unii Europejskiej; Układy zbiorowe w Polsce w okresie komunistycznym; Z problematyki relacji źródeł prawa pracy na przykładzie telepracy; Zasady ogólne partycypacji pracowniczej w spółkach europejskich; Ochrona przed nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na pracownicze zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy; Problemy z przyjmowaniem do obliczeń określonej wysokości kwoty bazowej w kontekście najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego; Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Aktualne problemy i wyzwania; Zasady wynagradzania w branży energetycznej w świetle układów zbiorowych pracy. Czy dają podstawę do motywowania pracowników?; Wynagrodzenie proporcjonalne do wartości pracy jako realizacja zasady równego wynagradzania pracowników za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości w prawie wspólnotowym; Stosunek Wspólnot Europejskich do konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy; Najważniejsza dekada transformacji ustrojowej w Polsce; Stopień samodzielności regionów (województw) w ich polityce społecznej. Kilka refleksji socjologicznych; Prawo do informacji o sytuacji zakładu pracy jako element partycypacji pracowniczej; Klauzule określające przesłanki dopuszczalności rozwiązania umów o pracę.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7601-315-2
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again