Form of Work
Książki
(13)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(11)
Author
Rutkowski Andrzej
(3)
Czarnecki Grzegorz
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Drzewiecki Wojciech
(1)
Golawska-Witkowska Gabriela
(1)
Kośmidra Mariusz
(1)
Majchrzak Jarosław
(1)
Martowski Adam S
(1)
Norek Emil
(1)
Panfil Marek
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Rzeczycka Anna
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Sugajski Andrzej
(1)
Szafarowska Marta
(1)
Szczepankowski Piotr J
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Wrzosek Stefan
(1)
Zalewski Henryk
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Leasing
(13)
Przedsiębiorstwo
(8)
Factoring
(3)
Finanse
(3)
Franchising
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Forfaiting
(2)
Kapitał
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Automatyzacja
(1)
Benchmarking
(1)
Controlling
(1)
Dzierżawa
(1)
Faktoring
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt inwestycyjny
(1)
Marketing
(1)
Motoryzacja
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Obligacje korporacyjne
(1)
Outsourcing
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przdsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Rachunkowość
(1)
Ryzyko
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Sekurytyzacja
(1)
Sponsoring
(1)
Venture capital
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zastaw
(1)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków / red. nauk. Marek Panfil. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2011. - 479 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-416-4
I Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw: 1. Interpretacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA; 2. Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki; II Finansowanie własne: 3. Finansowanie spółek z wykorzystaniem venture capital; 4. Pozyskanie kapitału na rozwój spółki poprzez publiczną emisję akcji; 5. Emisja akcji uprzywilejowanych; III Finansowanie obce: 6. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych; 7. Kredyty inwestycyjne: Sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym; 8. Leasing, 9. Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych; 10. Factoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami; 11. Cash pooling jako instrument zarządzania płynnością w grupach kapitałowych; IV Szczególne narzędzia finansowania: 12. Sekurytyzacja aktywów niebankowych; 13. Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine); 14. Wykupy menadżerskie i lewarowane - specyfika finansowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-921812-3-9
1. Polski rynek motoryzacyjny; 2. Rynek leasingowy; 3. Rynek CFM; 4. Podatki w kontekście leasingu; 5. Pozwólmy flotom wpłynąć na szerokie wody; 6. Słownik pojęć leasingowych i motoryzacyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86846-13-5
Cz.I Faktoring: Geneza, definicja i charakterystyka faktoringu; Formy faktoringu; Faktoring w Polsce; Perspektywy rozwoju faktoringu. Cz.II Sekurytyzacja aktywów: Istota i znaczenie sekurytyzacji aktywów; Przedsiębiorstwo - aranżer a sekurytyzacja aktywów. Cz.III Leasing: Leasing jako forma finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie; Transakcja leasingowa w świetle przepisów prawa gospodarczego; Analiza decyzji leasingowych. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7011-912-6
1. Warunki i kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych; 2. Statyczne metody rachunku efektywności inwestycji; 3. Metody dynamiczne; 4. Struktura i kalkulacja przepływów pieniężnych na potrzeby oceny efektywności inwestycji; 5. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych; 6. Leasing jako szczególna forma finansowania inwestycji; 7. Wybrane metody uwzględniania ryzyka w analizie efektywności inwestycji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym / Emil Norek. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 277, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-708-3
1. Przedsiębiorstwo - uwagi wstępne, 2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot praw, 3. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego, 4. Zbycie przedsiębiorstwa, 5. Dzierżawa przedsiębiorstwa, 6. Leasing przedsiębiorstwa, 7. Zastaw w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88596-08-X
1. Wprowadzenie - Leasing w Polsce - sytuacja prawna, 2. Umowa leasingu w polskim prawie podatkowym, 3. Ryzyka związane z zawarciem umowy leasingu i możliwości zarządzania nimi, 4 .Leasing jako dodatkowe źródło finansowania gospodarki, 5. Zasady ewidencji i rozliczania umów leasingu, 6. Leasing nieruchomości w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 508 s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1278-X
Wprowadzenie do finansów firmy; Analiza strukturalna sprawozdań finansowych; Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych; Analiza progu rentowności; Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; Wartość pieniądza w czasie; Decyzje inwestycyjne; Długoterminowe źródła finansowania; Koszt kapitału; Leasing; Planowanie przepływów pieniężnych; Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe; Zarządzanie zapasami; Zarządzanie kredytem kupieckim; Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi; Plan finansowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 527 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1278-X
Wprowadzenie do finansów firmy; Analiza strukturalna sprawozdań finansowych; Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych; Analiza progu rentowności; Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; Wartość pieniądza w czasie; Decyzje inwestycyjne; Długoterminowe źródła finansowania; Koszt kapitału; Leasing; Planowanie przepływów pieniężnych; Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe; Zarządzanie zapasami; Zarządzanie kredytem kupieckim; Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi; Plan finansowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami / Andrzej Rutkowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 479 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1278-X
Wprowadzenie do finansów firmy; Analiza strukturalna sprawozdań finansowych; Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych; Analiza progu rentowności; Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; Wartość pieniądza w czasie; Decyzje inwestycyjne; Długoterminowe źródła finansowania; Koszt kapitału; Leasing; Planowanie przepływów pieniężnych; Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe; Zarządzanie zapasami; Zarządzanie kredytem kupieckim; Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi; Plan finansowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-42-8
1. Teoretyczne podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa. 2. Majątek przedsiębiorstwa i jego finansowanie. 3. Krótkoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 4. Długoterminowe zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 5. Kształtowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie ; 19/2005)
1. Zarządzanie jakością- strategiczna cecha współczesnego marketingu; 2. Polityka proekologiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 3. Automatyzacja- wyzwanie organizacyjne w XXI wieku; 4. Wprowadzenie do marketingu bankowego; 5. Rosnąca rola funduszy inwestycyjnych w gospodarce światowej; 6. Leasing jako forma finansowania inwestycji w Polsce i w Rosji; 7. Leasing jako forma dofinansowania przedsiębiorstwa; 8. Zarządzanie ryzykiem w działalności ubezpieczeniowej banków; 9. Public relations jako narzedzie komunikacji z otoczeniem; E-rektutacja- istota, zalety i wady; 11. Język haseł przedmiotowych KABA; Język haseł BN.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again