Forma i typ
Książki
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Autor
Barańska Anna
(1)
Bałko Małgorzata
(1)
Beer-Zwolińska Anna
(1)
Borowska Małgorzata
(1)
Czerkas Krzysztof
(1)
Dydenko Jerzy
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Dąbek Paweł (1970- )
(1)
Fatuła Dariusz
(1)
Filipiak Jerzy
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Noga Karol (1941- )
(1)
Nowak Katarzyna
(1)
Nowakowska Monika
(1)
Puślecki Zdzisław W. (1947- )
(1)
Radecki Wojciech
(1)
Schilbach Janusz
(1)
Szczawińska Elżbieta
(1)
Tarczyńska-Gałaś Anna
(1)
Telega Tomasz
(1)
Uhruska Małgorzata
(1)
Urbańczyk Krzysztof
(1)
Walkowski Maciej
(1)
Wojtowicz-Żygadło Jolanta
(1)
Zawadzka Maria
(1)
Zygmunt Robert
(1)
Ślusarczyk Marek
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2000 - 2009
(2)
Okres powstania dzieła
2001-
(1)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Egzaminy zawodowe
(1)
Leśnictwo
(1)
Rolnictwo
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
SAPARD
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wycena nieruchomości
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Gatunek
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Rolnictwo i leśnictwo
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
3 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87704-76-8
R.1 Polska i UE wobec integracji rolnictwa; R.2 Wpływ mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w Polsce; R.3 Symulacja sytuacji ekonomicznej rolnictwa polskiego w warunkach integracji z UE; R.4 Konkurencyjność - główne wyzwania dla polskiego sektora rolno-żywnościowego w zintegrowanej Europie; R.5 Problem ekologizacji polskiego rolnictwa w warunkach integracji ze strukturami UE; R.6 Uwarunkowania rozwojowe rynku mleka w Polsce w obliczu wstąpienia do UE; R.7 Pomoc UE dla polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach programu SAPARD; R.8 Zasady działania programu SAPARD i stan jego reaalizacji w Polsce w roku 2003; R.9 Perspektywy rozwoju rynku pracy na wsi w warunkach wejścia Polski do UE; R.10 Między eurofobią rolników a agrofobią elit. Społeczne problemy akcesji poslkiej wsi do UE; R.11 Społeczności lokalne terenów wiejskich a proces integracji Polski z UE - niektóre wyzwania społeczno-kulturowe; R.12 Rola izb rolniczych w reprezentowaniu interesów środowiska wiejskiego - doświadczenia polskie i francuskie; R.13 Aspekty dostosowania polskiego rolnictwa do standardów UE w świetle wybranych dokumentów; R.14 Od Układu Europejskiego do Traktatu Akcesyjnego. Analiza polskich dokumentów dot.integracji polskiego rolnictwa z UE; R.15 Średniookresowy przegląd Wspólnej Polityki Rolnej a preferencje państw członkowskich UE.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-8187-704-6
R. 1 Rzeczoznawstwo majątkowe; R. 2 Status rzeczoznawcy majątkowego; R. 3 Nieruchomości. Definicje i pojęcia; R. 4 Spółdzielcze prawo do lokalu; R. 5 Podstawy prawa i postępowania administracyjnego; R. 6 Podstawy prawa cywilnego; R. 7 Praw rzeczowe i inne prawa do nieruchomości; R. 8 Podstawy prawa zobowiązań; R. 9 Podstawy prawa rodzinnego i spadkowego; R. 10 Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców; R. 11 Informacja o nieruchomościach I. Kataster nieruchomości; R. 12 Informacja o nieruchomościach II. Księgi wieczyste i hipoteka; R. 13 Podatki w wycenach nieruchomości; R. 14 Gospodarka nieruchomościami publicznymi; R. 15 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne; R. 16 Wybrane zagadnienia budownictwa; R. 17 Proces inwestycyjny w budownictwie; R. 18 Zasady ustalania powierzchni budynków; R. 19 Podstawy kosztorysowania; R. 20 Podstawy rolnictwa; R. 21 Gospodarka nieruchomościami rolnymi; R. 22 Podstawy leśnictwa; R. 23 Podstawy gospodarki wodnej; R. 24 Podstawy ekonomii; R. 25 Inwestycje kapitałowe a nieruchomości; R. 26 Inwestycje w nieruchomości; R. 27 System bankowy w Polsce; R. 28 Zmiany wartości pieniądza w czasie; R. 29 Statystyka matematyczna w analizach rynku i w wycenach nieruchomości I; R. 30 Statystyka matematyczna w analizach rynku i w wycenach nieruchomości II (zagadnienia zaawansowane); R. 31 Elementy rachunkowości; R. 32 Metodologia wycen nieruchomości w Polsce; R. 33 Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie; R. 34 Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości; R. 35 Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości; R. 36 Podejście kosztowe w szacowaniu nieruchomości; R. 37 Podejście mieszane w wycenie nieruchomości; R. 38 Wycena nieruchomości zurbanizowanych; R. 39 Wycena ograniczonych praw rzeczowych; R. 40 Wycena nieruchomości rolnych; R. 41 Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych; R. 42 Wycena nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych; R. 43 Wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności; R. 44 Operat szacunkowy.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 332 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ustawa o lasach : komentarz / Wojciech Radecki. - Warszawa : Difin, 2004. - 215 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-409-7
R.1 Przepisy ogólne; R.2 Gospodarka leśna; R.3 Lasy ochronne; R.4 Plan urządzenia lasu; R.5 Zasady udostępniania lasów; R.6 Państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe; R.6a Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w Zarządzie Lasów Państwowych; R.7 Służba leśna; R.8 Gospodarka finansowa w lasach państwowych; R.9 Podatek leśny (uchylony); R.10 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 504 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej