Form of Work
Książki
(29)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(19)
only on-site
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(19)
Czytelnia
(14)
Author
Nazar Mirosław
(6)
Andrzejewski Marek (1959- )
(5)
Smyczyński Tadeusz (1938- )
(5)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(4)
Filipiak Teresa A
(3)
Mojak Jan
(3)
Niezbecka Elżbieta
(3)
Haak Henryk
(2)
Pietrzykowski Krzysztof
(2)
Bielecka Elżbieta
(1)
Bieliński Arkadiusz Krzysztof
(1)
Gajda Janusz
(1)
Gromek Krystyna
(1)
Haak-Trzuskawska Anna
(1)
Jędrejek Grzegorz (1973-2020)
(1)
Kobes Paweł
(1)
Ludwiczak Larysa
(1)
Margoński Macin
(1)
Opora Robert
(1)
Pannert Maciej
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Piasecki Kazimierz
(1)
Pietrzykowski Janusz
(1)
Winiarz Jan
(1)
Zieliński Andrzej (1939-2018)
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(15)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Kuratela
(29)
Prawo rodzinne
(21)
Małżeństwo
(20)
Alimenty
(17)
Władza rodzicielska
(14)
Dziecko
(11)
Kuratorzy (prawo)
(5)
Ustanie małżeństwa
(5)
Adopcja
(4)
Macierzyństwo
(4)
Ojcostwo
(4)
Rodzice
(4)
Separacja (prawo)
(4)
Spadek
(4)
Ustrój majątkowy małżeński
(4)
Akta stanu cywilnego
(3)
Hipoteka
(3)
Księgi wieczyste
(3)
Pedagogika resocjalizacyjna
(3)
Posiadanie
(3)
Prawa dziecka
(3)
Prawo cywilne
(3)
Prawo zobowiązaniowe
(3)
Rodzina
(3)
Testament
(3)
Umowa
(3)
Uznanie dziecka
(3)
Współwłasność
(3)
Własność
(3)
Zachowek
(3)
Zastaw
(3)
Opieka społeczna
(2)
Pokrewieństwo
(2)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(2)
De lege ferenda
(1)
Historia
(1)
Kryminologia
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Orzecznictwo
(1)
Poczytalność ograniczona
(1)
Polityka kryminalna
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Przestępcy
(1)
Sądownictwo
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
29 results Filter
Book
In basket
Funkcje kuratora w polityce kryminalnej / Paweł Kobes. - Stan prawny na 31.12.2018 r. - Warszawa : Difin SA , 2019. - 377, [1] s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-8085-802-2
Zawiera: Rozdział I. Rozwój kurateli w Polsce 1.Zagadnienia wstępne 2.Kształtowanie się kurateli w okresie międzywojennym 3.Kuratela w Polsce po II wojnie światowej 3.1.Rozwój kurateli od zakończenia II wojny światowej do roku 1959. 3.2.Kurator dla dorosłych – zamysł i formy organizacyjne 3.3.Reforma kurateli sądowej po roku 1980 3.4.Prace nad zmiana modelu kurateli sądowej w latach 1992-2001 4.Podsumowanie rozdziału I. Rozdział II. Ustrój kurateli w Polsce 1.Zagadnienia wstępne 2.Charakter stosunku pracy kuratora zawodowego i jego modyfikacje 2.1.Nawiązanie stosunku pracy 2.2.Modyfikacja treści stosunku pracy 2.3.Ustanie stosunku pracy 2.4.Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratorów zawodowych 3.Kuratorska służba sądowa 3.1.Kurator okręgowy 3.2.Zespół kuratorskiej służby sądowej 3.3.Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej 3.4.System szkoleń kuratorskiej służby sądowej 4.Model awansu zawodowego kuratorów 5.Nadzór nad kuratorską służbą sądową 6.Aplikanci kuratorscy 7.Obciążenie pracą kuratorów zawodowych 8.Samorząd kuratorski 8.1.Krajowa Rada Kuratorów 8.2.Okręgowe zgromadzenie kuratorów 9.Status prawny kuratorów społecznych 10.Podsumowanie rozdziału II. Rozdział III. Funkcje kuratora 1.Pojęcie funkcji 2.Modalny charakter funkcji 3.Funkcje kuratora a modele kuratora 4.Rodzaje funkcji pełnionych przez kuratora 4.1.Funkcja wychowawczo-resocjalizacyjna 4.2.Funkcja diagnostyczna 4.3.Funkcja profilaktyczna 4.4.Funkcja kontrolno-informacyjna 4.5.Funkcja edukacyjno-aktywizująca 5.Instrumenty prawne realizacji funkcji kuratora rodzinnego 6.Funkcje kuratora w postępowaniu z nieletnimi 6.1.Definiowanie funkcji poprzez cele środków oddziaływań wobec nieletnich 6.2.Nadzór kuratora jako samoistny środek wychowawczy (art. 6 pkt 5 u.p.n.) 6.3.Zadania kuratora w nadzorze tymczasowym (art. 26 u.p.n.) 6.4.Działania realizowane przez kuratora w ośrodku kuratorskim (art. 6 pkt 6 u.p.n.) 6.5.Funkcje kuratora w środkach wychowawczych związanych z poddaniem nieletniego próbie 6.6.Kontrola wykonywania przez nieletniego nałożonych obowiązków 6.7.Zadania kuratora w związku z kontrolą realizacji obowiązków nałożonych na rodziców nieletniego 7.Zadania kuratora realizowane w ramach poszczególnych środków oddziaływania na dorosłych sprawców przestępstw 7.1.Zadania kuratora w postępowaniu z dorosłymi 7.2.Zadania kuratora zawodowego 7.3.Zadania kuratora społecznego 7.4.Instrumenty prawne służące kuratorowi do realizacji zadań 7.5.Czynności kontrole kuratorów zawodowych wobec kuratorów społecznych 7.6.Różnorodny charakter funkcji kuratora wynikający z dozoru sprawowanego w ramach środków probacyjnych 7.7.Kontrola zachowania skazanego w okresie próby bez orzekania dozoru 7.8.Zakres czynności realizowanych przez kuratora w związku z wykonywaniem kary ograniczenia wolności 7.9.Czynności realizowane kuratora wobec skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 7.10.Zadania kuratora związane z wykonywaniem środków karnych 7.11.Rola kuratora w przygotowaniu skazanego do życia na wolności 7.12.Charakter zadań kuratora zawodowego w ramach pomocy postpenitencjarnej 7.13.Czynności kuratora związane z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego 8.Podsumowanie rozdziału III. Rozdział IV. Bezpieczeństwo pracy kuratora sądowego 1.Skala i charakter zagrożeń w pracy kuratora sądowego 2.Sposoby przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym bezpieczeństwo kuratorów sądowych 3.Prawnokarna ochrona kuratorów sądowych przed zachowaniami godzącymi w ich bezpieczeństwo 3.1.Rozważania wstępne 3.2.Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego 3.3.Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego 3.4.Wpływanie przemocą lub groźbą bezprawną na czynności urzędowe 3.5.Znieważenie funkcjonariusza publicznego 3.6.Rozszerzenie ochrony prawnej dla funkcjonariuszy publicznych 4.Organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych 4.1.Współpraca kuratorów z sędziami 4.2.Stres i wypalenie zawodowe kuratorów sądowych 5.Podsumowanie rozdziału IV. Rozdział V. Dozór kuratora jako samoistny środek karny – propozycje nowych rozwiązań w zakresie polityki kryminalne 1.Założenia nowego instrumentu polityki kryminalnej 2.Ewolucja polityki kryminalnej w zakresie prawnokarnej reakcji na przestępstwo 3.Dozór kuratora jako nowy środek karny 3.1.Istota środków karnych 3.2.Założenia nowej instytucji 4.Podsumowanie rozdziału V.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Kodeksowe)
ISBN: 978-83-255-3557-5
1. Małżeństwo; 2. Pokrewieństwo i powinowactwo; 3. Opieka i kuratela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / pod red. Kazimierz Piasecki. - Wyd. 4 Stan prawny na 30.04.2009 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 13.06.2009 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 1135, [1] s. ; 25 cm.
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-159-7
Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm): 1. Małzeństwo, 2. Pokrewieństwo i powinowactwo, 3. Stosunki między rodzicami a dziećmi, 3. Opieka i kuratela. Przepisy wprowadzajace Kodeks rodzinny i opiekuńczy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz / pod red. Krzysztofa Pietrzykowskiego. - Wyd. 3 [Stan prawny na 1.02.2012 r.]. - Warszawa : C.H.Beck , 2012. - 1260 s. : 23 cm.
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-3557-5
1. Małżeństwo; 2. Pokrewieństwo i powinowactwo; 3. Opieka i kuratela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kurator spadku / Macin Margoński. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 228, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-253-2
1. Regulacja prawna kurateli spadku; 2. Sąd właściwy do zarządu spadku nieobjętego; 3. Przesłanki ustanowienia kurateli spadku; 4. Kuratela spadku a inne postępowania sądowe i instytucje prawne; 5. Pozycja prawna kuratora spadku; 6. Ustanowienie kuratora spadku; 7. Zakres uprawnień i obowiązków kuratora spadku; 8. Wpływ kurateli spadku na sytuację prawną spadkobierców; 9. Nadzór sądu spadku; 10. Zarząd sprawowany przez kuratora spadku- wybrane zagadnienia; 11. Ustalenie spadkobierców- wybrane zagadnienia; 12. Uchylenie kurateli; 13. Koszty zarządu spadku nieobjętego; 14. Odpowiedzialność odszkodowawcza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kuratorzy sądowi : komentarz / Krystyna Gromek. - Wyd.2 Stan na 15.11.2004 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2005. - 363, [1] s. ; 21 cm.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-098-4
1. Przepisy prawa materialnego normujące opiekę i kuratelę. 2. Niektóre przepisy prawa procesowego związane z rozpoznawaniem spraw z zakresu opieki i kurateli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze & Linia Orzecznicza)
ISBN: 978-83-8235-270-2
Zawiera: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Tytuł III Opieka i kuratela. Dział III Opieka nad małoletnim: R. 1 Ustanowienie opieki; R. 2 Sprawowanie opieki; R. 3 Nadzór nad sprawowaniem opieki; R. 4 Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki; Dział IV Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie; Dział V Kuratela. Kodeks postępowania cywilnego. Cz. I Postępowanie rozpoznawcze. Księga II. Postępowanie nieprocesowe. Tytuł I. Przepisy ogólne; Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw. Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli: R. 2 Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze. Oddział 1. Przepisy ogólne; Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki; R. 3 Sprawy z zakresu kurateli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7222-261-4
1. Osoba wychowanka jako podmiot wychowania 2. Młodzież niedostosowana społecznie 3. Powstanie, rozwój i zadania kurateli sądowej 4. Powstanie metody casework oraz jej zastosowanie w pracy kuratora 5. Koncepcja i metody badań 6.Rozmowa wychowawcza 7. Rozmowa kuratora z nieletnim na podstawie badań 8. Kontrakt i związane z nim problemy 9. Praktyczne zastosowanie kontraktu w prowadzonych badaniach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rodzinne / Arkadiusz Krzysztof Bieliński, Maciej Pannert. - Stan prawny na 15.07.2011 r. z uwzględnieniem zm. wynikających z ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzących zasadniczo w życie 1.01.2012 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 275, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-2814-0
1. Rodzina i powiązania rodzinne; 2. Ochrona praw rodzinnych; 3. Zawarcie małżeństwa; 4.Uastroje majątkowe małżeńskie; 5. Ustanie małżeństwa; 6. Macierzyństwo i ojcostwo; 7. Obowiązek alimentacyjny; 9. Opieka i kuratela.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński, Marek Andrzejewski - 9. wyd. uzup. i uaktual. / aktual. Marek Andrzejewski, T. Smyczyński. Stan prawny na 30 listopada 2017 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2018. - XXII, [2], 398 s. : il. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-812-8237-6
Zawiera: Wprowadzenie: Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne; Prawo rodzinne. Cz. I Małżeństwo. 1. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa: Pojęcie małżeństwa; Zawarcie małżeństwa; Unieważnienie małżeństwa; Ustalenie nieistnienia i istnienia małżeństwa; 2. Prawa i obowiązki małżonków: Ogólna charakterystyka; Prawa i obowiązki niemajątkowe; Prawa i obowiązki majątkowe; 3. Ustroje majątkowe małżeńskie: Pojęcie i rodzaje; Ustrój wspólności ustawowej; Umowne ustroje majątkowe małżeńskie. Ustrój przymusowy; Ustanie ustroju wspólności ustawowej i umownej; Odpowiedzialność majątkowa małżonków; 4. Ustanie małżeństwa: Śmierć i uznanie za zmarłego; Rozwód; , 5. Separacja małżonków: Geneza separacji i jej rola; Przesłanki orzeczenia separacji; Orzekanie o separacji; Skutki separacji i jej ustanie. Cz. II Rodzice – dzieci. 6. Pochodzenie dziecka: Wstępna charakterystyka; Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego; Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego; 7.Władza rodzicielska: Pojęcie, podmioty i charakter prawny; Treść władzy rodzicielskiej; Wykonywanie władzy rodzicielskiej i odpowiedzialność rodziców; Ustanie władzy rodzicielskiej i jej modyfikacje; Stosunki między rodzicami a dzieckiem niezależne od władzy rodzicielskiej; 8. Przysposobienie: Pojęcie, funkcja społeczna i charakter prawny; Przesłanki przysposobienia; Rodzaje przysposobienia i ich skutki; Ustanie stosunku przysposobienia; 9. Obowiązek alimentacyjny: Pojęcie i funkcja obowiązku alimentacyjnego; Zakres podmiotowy i kolejność obowiązków alimentacyjnych; Przesłanki i treść obowiązku alimentacyjnego; Wykonanie obowiązku alimentacyjnego i ochrona roszczeń; Wygaśnięcie obowiązku i przedawnienie roszczeń. Cz. III Prawo opiekuńcze. 10. Opieka: Wprowadzenie; Opieka nad małoletnim; Opieka nad całkowicie ubezwłasnowolnionym; 11. Kuratela: Pojęcie i funkcje kurateli; Typy i rodzaje kurateli; Ustanie kurateli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - XXI, 312 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7387-639-1
Cz. I Małżeństwo: 1. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa, 2. Prawa i obowiązki małżonków, 3. Ustroje majątkowe małżeńskie, 5. Separacja małżonków. Cz. II Rodzice - dzieci; 6. Pochodzenie dziecka, 7.Władza rodzicielska, 8. Przysposobienie, 9. Obowiązek alimentacyjny. Cz. III Prawo opiekuńcze; 10. Opieka, 11. Kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. - Wyd. 5 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - XIX, 340 c, ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-743-9
Cz. I Małżeństwo: 1. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa, 2. Prawa i obowiązki małżonków, 3. Ustroje majątkowe małżeńskie, 5. Separacja małżonków. Cz. II Rodzice - dzieci; 6. Pochodzenie dziecka, 7.Władza rodzicielska, 8. Przysposobienie, 9. Obowiązek alimentacyjny. Cz. III Prawo opiekuńcze; 10. Opieka, 11. Kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Book
In basket
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński. - Wyd. 6 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 348 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4165-1
Cz. I Małżeństwo: 1. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa, 2. Prawa i obowiązki małżonków, 3. Ustroje majątkowe małżeńskie, 5. Separacja małżonków. Cz. II Rodzice - dzieci; 6. Pochodzenie dziecka, 7.Władza rodzicielska, 8. Przysposobienie, 9. Obowiązek alimentacyjny. Cz. III Prawo opiekuńcze; 10. Opieka, 11. Kuratela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again