Forma i typ
Książki
(6)
Dostępność
dostępne
(5)
tylko na miejscu
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(3)
Autor
Kupisiewicz Czesław
(4)
Denek Kazimierz
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Kupisiewicz Małgorzata
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(6)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Temat
Kupisiewicz, Czesław (1924- )
(5)
Pamiętniki polskie
(4)
Szkolnictwo
(2)
Kształcenie
(1)
Kupisiewicz, Czesław (1924)
(1)
Oświata
(1)
Praca przymusowa
(1)
Publicystyka polska
(1)
Sosnowiec (woj. śląskie)
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
9 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Wielkie postaci Zagłębia / rada red. Kazimierz Denek, Wojciech Kojs, Jarzy Kopel ; sekretarz Ewa Kraus)
ISBN: 978-83-61991-16-8
1.Patronaty; 2. Listy gratulacyjne; 3. Artykuły: "Zmiana" (change) i "wzmacnianie" (strengthening) - słowa - klucze współczesnych reform szkolnych; Myśli profesora Czesława Kupisiewicza o reformowaniu edukacji; Szkoła wobec wyzwań ponowoczesności; Myśli i tworzenia psychologiczne w twórczości pedagogicznej profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Czesława Kupisiewicza; Uniwersytet i jego uwarunkowania; Zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce w okresie transformacji systemowej; Profesor Czesław Kupisiewicz - Człowiek wielowymiarowy; Edukacja moralna jako priorytet. Ujęcie etyki troski; Mapa pamięci. W poszukiwaniu źródeł naukowej tożsamości; O edukacji i jej priorytetach - zarys zagadnienia; Profesor Czesław Kupisiewicz spostrzegany z bliska, czyli szkic do portretu Jubilata; Wpływ dzieła pedagogicznego Profesora Czesława Kupisiewicza na rozwój czeskiej pedagogiki; Style i strategie poznawcze jako problem psychodydaktyki; Priorytety rozwoju edukacji i szkoły; O biografistyce pedagogicznej na kanwie projektu "Słownika Współczesnych Pedagogów" Czesława Kupisiewicza; Założenia współczesnej edukacji a kompetencje nauczycieli; Pulsujące świadectwo pasji; Moje osiemdzieciopięciolecie. 4. Wywiad. 5 Suplement. 6. Wykaz publikacji Prof. Czesława Kupisiewicza; 7. Jubileusz w obiektywie
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-61991-12-0
O autora; Przedmowa; Pierwsza gorąca miłość; W poszukiwaniu nieświadomości; Śląskie Techniczne zakłady Naukowe w Katowicach; Pan pułkownik; Wykluczenie; Wielka zemsta małego Pieti; O sztuce uczenia się w toku nauczania; Niespełnione oczekiwania; Empatia; Kolonia w Wyszoborzu; Niecodzienne "przerywniki" akademickiej codzienności; Egzamin; Lekcja pokazowa; Grupowe samokształcenie; Hazard; Gdańsk i Toruń; Doktorat i recenzja; Habilitacja; Amerykańskie rozmaitości; Działka na Florydzie; Leningrad i Kijów; W poczuciu dostojeństwa; Cud techniki; Nobilitacja i konsekwencje; Poczucie humoru; Zemsta; Pamiętny wykład; Przemyt; Chochlik; Dadanow?; Pomyłka; Łacina; Ekwiwalencja; Przyjęcie w ambasadzie; Próba wymuszenia; Uniwersytecki folklor; Renata refero; Zwischenruf; Dziesięciolatka; List; Oburzenie; Społeczny awans; Wybieg Tokio; Dowartościowanie; Karp; A jednak inny; Mała matura; O pedagogice i pedagogach; Życiorysowe dylematy; Moje 85-lecie; Spis treści
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 82 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 82 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89511-06-1
W nieznane; Wczesne dzieciństwo; "Dojrzałe dzieciństwo"; Pomocnik robotnika w cynkowni; Twarde realia i niespełnione marzenia; Gisela; Począki wielkiej wojny; Zew wolności; Sąd; Kislau; Powrót marnotrawnego robotnika; Wieża Babel; Sprawa Katynia; Ruediger; Grabić zagrabione; Ofiary Powstania Warszawskiego; Wielka zemsta małego Pietii; Zwiastuny klęski "tysiącletniej Rzeszy"; Ewakuacja; Zjawa; Na kolei; Bombardowanie; Przed wyzwoleniem; Wyzwolenie; Rozterki; Powrót; Pierwsze wrażenia; A jednak inny; Warszawa; Posłowie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 82 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7549-048-0
Przedmowa; W nieznane; Wczesne dzieciństwo; "Czy to ty, mamusiu"; "Dojrzałe" dzieciństwo; Pomocnik robotnika w cynkowni; Twarde realia i niespełnione marzenia; Początek wielkiej wojny; Zew wolności; Sąd; Kislau; Powrót marnotrawnego robotnika; Wieża Babel; Sprawa Katynia; Ruediger; Grabić zagrabione; Ofiary Powstania Warszawskiego; Wielka zemsta małego Pietii; Zwiastuny klęski "tysiącletniej Rzeszy"; Ewakuacja; Zjawa; Na kolei; Bombardowanie; Przed wyzwoleniem; Wyzwolenie; Rozterki; Powrót; Pierwsze wrażenia; A jednak inny; Warszawa; Mała matura; Trzcianka Lubuska; Gorzów Wielkopolski; O sztuce uczenia się w toku nauczania; Duża matura, Studia i praca, praca i studia; Niespełnione oczekiwania i niewykorzystana okazja; Uniwersytet; Niecodzienne "przerywniki" akademickiej codzienności; Egzamin; Magisterium; Grupowe samokształcenie; Kuratorium; Resort budownictwa; Gdańsk i Toruń; Zaoczne studia doktoranckie; Polski październik; Pożegnanie z resortem budownictwa; Doktorat; Sevres; Wawelska; Habilitacja; Po habilitacji; Górczewska 8; USA - przed podróżą i podróż; Pierwsze dni pobytu; Praca, tęsknota za krajem; Polonia; Amerykańskie rozmaitości; Ostatnie dni pobytu w USA; Francuski epizod; Po powrocie z USA; Leningrad i Kijów; Posłowie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 82 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7549-068-8
Część I: Schyłek lat sześćdziesiątych. Trudna decyzja; Biurokratyczna mitręga; Przerywniki biurokratycznej monotonii; Przyjęcie; Trudne kontakty zagraniczne; Lata sześćdziesiąte - próba podsumowania. Część II: Lata siedemdziesiąte. Budapeszt, Berlin i Moskwa; Duży krok ludzkości; AISE; Riposta; Nie czytałem; Blaski i cienie naukowej kariery; Relata refero; Narady, narady i... manifestacje; Komitet Ekspertów Jana Szczepańskiego; Problematyka efektywności nauczania i niepowodzeń szkolnych; Komparatystyka pedagogiczna; Historia wychowania i myśli pedagogicznej; Uniwersyteckie kaloryfery; Roszada; Zaskoczenie; Pożegnanie z rektoratem; Jubileusz prof. Bogdana Nawroczyńskiego; Wykład; Różności; Japonia; Kolejne podróże i wydarzenia z lat 1972-1973; Drugi Kongres Nauki Polskiej; Dziekanat i przypadłości; Kolejne lata oraz blaski i cienie "dziekanowania"; Peru; List; Budowa; W nowym własnym domu; Polska Akademia Nauk; Korekta; Starsza woźna Ślesikowa; Nobilitacja i podróże; Dziesięciolatka; Zagraniczne "wypady"; Ogólnopolski Kongres Pedagogiczny Nauczycieli; Ćwierć wieku warszawskiej pedagogiki; Nasilające się zwiastuny politycznej burzy. Część III: Lata osiemdziesiąte. Odejście z dziekanatu; Przełomowe wydarzenia społeczno-polityczne i oświatowe; Stan wojenny; "Aksamitna" dyktatura Ludowego Wojska Polskiego; Ciąg dalszy wydarzeń społeczno-politycznych i oświatowych; Moje sześćdziesięciolecie; O metodzie; O dialektyce; O regułach postępowania; O odkryciach; O życiu; Kalendarium ważniejszych wydarzeń z lat 1984-1990; Trzeci Kongres Nauki Polskiej; Życie bez szkoły. Wołanie o szkołę prawdziwą; Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej; Jest raport; Pokłosie. Część IV: Lata dziewięćdziesiąte. Instytut Badań Edukacyjnych raz jeszcze; Po przejściu na emeryturę; Autorski raport o potrzebie i kierunkach reformy szkolnej; Samo życie; Pedagogiczne nadzieje i rozczarowania XX wieku; "Stulecie dziecka" i nowego wychowania; Wiek raportów edukacyjnych; Stulecie szkolnej eksplozji i krytyki szkoły; Wiek paradoksów oświatowych; Stulecie szczytnych haseł; Wiek kontrowersyjnych dyskusji. Część V: Pierwsza dekada XXI wieku. Obrachunek z reformą profesora Handke; Regina (Wiesia); Na granicy pracoholizmu; Moje osiemdziesięciolecie; Kalendarium ważniejszych wydarzeń z lat 2004-2008.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 82 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Biblioteka Artes Liberales / Adam Koseski ; 3)
ISBN: 978-83-7549-21-3
1. W pracowniach naukowców; 2. Najlepiej umie się to, czego nauczyło się samego; 3. Świat wychowania dziś i jutro; 4. Uczyć się aby być; 5. Szkole nie grozi zmierzch; 6. W tym samym mieście szkoła szkole nierówna; 7. Szkoła jednolita i otwarta; 8. Żyjemy w epoce oświatowej eksplozji; 9. Ćwierć wieku warszawskiej pedagogiki; 10. Jak i dlaczego; 11. Nauczanie innowacyjne; 12. Reforma i co dalej? Paradoksy oświaty; 13. Reforma oświaty. Mity realia; 14. O metodach nauczania; 15. Dlaczego przestaliśmy lubić uczenie się; 16. Edukacja Narodowa. III kongres Nauki Polskiej ma wytyczyć główne kierunki badań naukowych do roku co najmniej 2000, wiążąc zarazem te badania z wielkimi celami społecznymi. Jednym z nich jest rozwój systemu edukacji narodowej; 17. Życie bez szkoły. Wołanie o szkołę prawdziwą. Szkoła bez murów; 19. Szkoła musi być reformowana; 20. Wciąż bez perspektyw; 21. Szkołą u progu XXI wieku; 22. Już Seneka; 23. To nie marzenia, a konieczność; 24. Co zmienić i dlaczego?; 25. Innego wyjścia nie ma; 26. Od nauczyciela trzeba zaczynać działo przebudowy. Komitet Ekspertów do Spraw Edukacji narodowej; 27. Czy reforma ma szansę?; 28. Jest Raport. Lata dziewięćdziesiąte: 29. Nadzieja w ofiarności; 30. Pięć przed dwunastą; 6 lat pierwszej dekady XXI wieku: 31. Wywiad z prof. Czesławem Kulisiewiczem członkiem rzeczywistym PAN; 32. Wywiad z prof. Czesławem Kulisiewiczem dziekanem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1973-1980; 33. Bilans, oddech i połki; 34. Reformy wycinkowe; 35. Rozmowa prof. Kaliny Bartnickiej z prof. Czesławem Kulisiewiczem o jego wywiadach prasowych z lat 1970-2006
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 37 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Kupisiewicz, Czesław (1924- ) (hasło przedmiotowe)
Rekord wzorcowy
Rekord wzorcowy
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej