Form of Work
Książki
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(3)
Frieske Kazimierz
(1)
Grodziski Stanisław
(1)
Kamiński Ireneusz C
(1)
Morawska Elżbieta
(1)
Wronkowska Sławomira
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Kultura prawna
(8)
Prawo
(6)
Kultura
(3)
Polska
(2)
Notariat
(1)
Państwo
(1)
Prawo europejskie i prawo krajowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawodawstwo
(1)
Praworządność
(1)
Równość (prawo)
(1)
Szlachta
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-138-7
R.I Nowa tożsamość konstytucyjna państwa polskiego, R.II Idea Rechtsstaat w Ustawie Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, R.III Między praworządnością a państwem prawnym, R.IV Klauzula państwa prawnego jako metaklauzula systemu prawa RP w latach 1990-1997, R.V Klauzula państwa prawnego w praktyce Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VI Formalne treści klauzuli państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VII Materialne treści klauzuli państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP w latach 1990-1997, R.VIII Klauzula państwa prawnego na tle nowej regulacji konstytucyjnej RP (1997-2002)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-023-6
Cz. I Uwagi o współczesnej interpretacji prawniczej; Kilka uwag na temat wykładni; Wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją; Trybunał Konstytucyjny a wykładnia ustaw w zgodzie z Konstytucją; Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej; Wykładnia zgodna prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Cz. II Zasada clara non sunt interpretanda w kontekście zasady ignorantia iuris nocet oraz zasady zaufania obywateli do prawa; Pewność w sferze stosowania prawa - kilka uwag; Wykładnia autonomiczna w europejskim prawie wspólnotowym - kilka uwag na przykładzie znaczenia terminu "sąd"; Z zagadnień wykładni prawa europejskiego; Wartości perfekcjonistyczne z perspektywy prawa; Pojmowanie autonomii prawa europejskiego; Historyczne i metodologiczne aspekty rozważań o postępie prawa; Aksjologiczne uwarunkowany wzorzec tworzenia prawa a integracja europejska - wybrane zagadnienia; Wpływ wartości chrześcijańskich na polską kulturę prawną i system prawa; Transparentność w procesie integracji europejskiej; Zasada równości w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym skargi konstytucyjnej; Problem wolnej woli, racjonalność decyzji a paradoks Newcomba; Pozycja ustrojowa notariusza w Polsce; Formy ochrony własności prywatnej w procesach integracji europejskiej; Koncepcja etyki sytuacyjnej prawnika; Związanie sądu normami konstytucyjnymi; Europejska konwencja praw człowieka jako argument w rekonstrukcji podstawy decyzji sądów unijnych - zagadnienia walidacyjne; Retoryka prawnicza a orzecznictwo sądowe; Mediacja w cywilnym postępowaniu procesowym w Polsce na tle procesów integracji Europy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
E-book
In basket
Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-220-0
Wprowadzenie; R.1 Słuszność w tradycji prawa stanowionego; R.2 Słuszność jako "drugie" prawo; R.3 Słuszność czyli sakralne ustanowienie. Przypadek prawa islamskie go; R.4 Czy całe prawo może być niesłuszne? Kontrowersje wokół japońskiej kultury prawnej; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Socjologia prawa / Kazimierz Frieske. - Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2001. - 289 s. : wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-913450-8-4
Prawo jako zjawisko kulturowe; Prawo w działaniu; Prawo i ład społeczny; Prawo jako mechanizm kontroli społecznej; Idea rządów prawa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesne kultury prawne / Roman Tokarczyk. - Wyd. 4. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 298 s. ; 24, 5 cm.
(Podręcznik)
ISBN: 83-7444-141-0
1. Charakterystyko ogólna kultury, 2. Charakterystyka kultury prawnej, 3. Kultura prawa stanowionego, 4. Kultura common law, 5. Kultura prawna judaizmu, 6. Kultura prawna chrześcijaństwa, 7. Kultura prawa europejskiego, 8. Kultura prawna islamu, 9. Kultura prawna hinduizmu, 10. Kultura prawna buddyzmu, 11. Kultura prawna konfucjanizmu, 12. Kultura prawna animizmu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Współczesne kultury prawne / Roman Tokarczyk. - Wyd. 7. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 296, [1] s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7601-358-9
1. Charakterystyko ogólna kultury, 2. Charakterystyka kultury prawnej, 3. Kultura prawa stanowionego, 4. Kultura common law, 5. Kultura prawna judaizmu, 6. Kultura prawna chrześcijaństwa, 7. Kultura prawa europejskiego, 8. Kultura prawna islamu, 9. Kultura prawna hinduizmu, 10. Kultura prawna buddyzmu, 11. Kultura prawna konfucjanizmu, 12. Kultura prawna animizmu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Współczesne kultury prawne / Roman Tokarczyk. - Wyd. 8. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 297, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7601-358-9
1. Charakterystyko ogólna kultury, 2. Charakterystyka kultury prawnej, 3. Kultura prawa stanowionego, 4. Kultura common law, 5. Kultura prawna judaizmu, 6. Kultura prawna chrześcijaństwa, 7. Kultura prawa europejskiego, 8. Kultura prawna islamu, 9. Kultura prawna hinduizmu, 10. Kultura prawna buddyzmu, 11. Kultura prawna konfucjanizmu, 12. Kultura prawna animizmu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-242-0339-7
1. Czasy na wpół legendarne, 2. Monarchia patrymonialna, 3. Monarchia stanowa, 4. Rzeczypospolita demokracji szlacheckiej, 5. Rzeczypospolita oligarchii magnackiej, 6. Na drodze do konstytucji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again