Form of Work
Czasopisma
(3)
Książki
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(4)
Dzieńdziora Joanna
(2)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(2)
Huczek Marian
(2)
Kowalska Sylwia
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(2)
Trojanowski Tomasz
(2)
Wolniak Radosław
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Berniak-Woźny Justyna
(1)
Bobińska Krystyna
(1)
Brendzel-Skowera Katarzyna
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chorób Roman
(1)
Chovancová Miloslava
(1)
Chovaniec Pavel
(1)
Cichy Diana
(1)
Detyna Beata
(1)
Drews Agnieszka
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Francik Kamila
(1)
Fronczak Iwona
(1)
Gajda Waldemar
(1)
Gosik Blanka
(1)
Górka-Chowanie Agnieszka
(1)
Harasimowicz Magdalena
(1)
Hyjek Katarzyna
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Joachimiak Izabela
(1)
Jędrzeja Bogusław
(1)
Kaczmarska-Krawczak Jadwiga
(1)
Kamińska Barbara
(1)
Karpińska Marzena Edyta
(1)
Kempa Ewa
(1)
Klimek Jan
(1)
Kobis Paweł
(1)
Koliński Adam
(1)
Korombel Anna
(1)
Kosendiak Jan
(1)
Kosendiak Maria
(1)
Kot-Radojewska Magdalena
(1)
Kowalska-Napora Ewa
(1)
Kościelniak Helena
(1)
Kraczala Madalena
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Kupich Andrzej
(1)
Lis Marcin
(1)
Ljudvigová Ivana
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Mazurek-Czarnecka Agnieszka
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Motnyk Marcin
(1)
Myszak Justyna Maria
(1)
Nestorenko Tetyana
(1)
Nowak Agnieszka
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Pachura Aneta
(1)
Pawnik Wojciech
(1)
Porvazník Ján
(1)
Porvaznĺk Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Ratajczak Marcin
(1)
Ratajczak Sylwia
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Sitek Marcin
(1)
Soroka-Potrzebna Hanna
(1)
Stach Dariusz
(1)
Stajniak Maciej
(1)
Staszewska Jolanta (1960- )
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Stolarska Elżbieta
(1)
Stępień Anna
(1)
Sulich Adam
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szulgina Ludmiła
(1)
Szymonek Joanna
(1)
Toszewksa-Czerniej Weronika
(1)
Turant Aleksandra
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wanninayake Bandara
(1)
Widera Wiktor
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Witkowski Kazimierz
(1)
Wnuk Jan
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wziątek-Staśko Anna
(1)
Węgrzyn Halina
(1)
Wściubiak Łukasz
(1)
Zadęcka Zdzisława
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Ławicka Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Kultura organizacyjna
(4)
Innowacje
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Audyt zewnetrzny
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Innowacje - organizacja
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marketing
(1)
Marketing personalny
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja
(1)
Nieruchomości
(1)
Oceny pracowników
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(3)
Czasopismo naukowe
(3)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-94-9
Zawiera: Wpływ wspólnych wartości na zjawisko izomorfizmu organizacyjnego; Proinnowacyjne kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Koncepcja budowania marki firmy rodzinnej na przykładzie Ciche International Trade & Investment; Selected clustering problems; Hotel brand image and loyalty of customers; Komunikacja w organizacji jako element wzrostu konkurencyjności; Wybrane aspekty kultury organizacyjnej miarą odpowiedzialnego zarządzania; Rola kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych na przykładzie Fundacji Mozaika; The importance of theories that have emerged on a practical business basis for science - questions and dilemmas; Budżet samorządowy jako prawno-finansowy instrument polityki na rzecz równości; Obrót nieruchomościami w wybranych miastach w Polsce - makroekonomiczne determinanty wielkości sprzedaży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 2/2018)
Zawiera: Scientific examination and valuation of holistic managerial competence; Innovation culture as the basis for innovative environment of the enterprise; Innowacyjne produkty i usługi w polskiej bankowości; Financial risk in the contemporary environment of enterprises; Wdrożenie koncepcji „szczupłego” zarządzania w szkole wyższej; „Rodzinny znaczy godny zaufania” - przedsiębiorstwa rodzinne w opinii polskich konsumentów; Talent jako element potencjału organizacji XXI wieku; Istota kapitału relacyjnego - ujęcie empiryczne oraz dalsze kierunki badań; Big data jako narzędzie zarządzania procesem budowania społeczeństwa idealnego; Wynagrodzenie i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; Integralne oceny równowagi makroekonomicznej na przykładzie polskiej gospodarki; Analiza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim; Change or continuation? Long-term city management on the example of local development strategy of Katowice; Zastosowanie chmury obliczeniowej dla potrzeb systemów BPMS; Chosen aspects of it resources security in sme sector enterprises - results of the research; Koncepcja modelu zagrożenia w systemach ostrzegających organizację; Recenzja książki: D. Martin, J. Schouten, Sustainable Marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVII Zeszyt 3/2016)
Społeczna odpowiedzialność biznesu firm rodzinnych - wyzwania i rozwiązania; Współpraca podmiotów jako jedna z determinant ekspansji inicjatyw klastrowych; Przedsiębiorczość regionalna Kujaw i Pomorza; Analiza systemu motywacji w ocenie pracowników badanego przedsiębiorstwa. Studium przypadku; Cash pooling jako nowoczesna strategia zarządzania płynnością finansową grupy kapitałowej; Technological parks as carriers of innovations; Wpływ marketyzacji handlowej na zachowania konsumpcyjne mieszkańców miast; Relations created between the supply and the demand side on the tourism market; Kapitał intelektualny i pomiar jego efektywności metodą VAICTM; Innowacyjność przedsiębiorstw na przykładzie regionu łódzkiego; Rozwój kapitału ludzkiego jako czynnik rozwoju firmy; Audyt projektów dofinansowanych z funduszy unijnych; Mary Parker Follett - wizjonerka nauk o zarządzaniu; Style kierowania trenerów i instruktorów sportowych; Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższej w Polsce; Wpływ funduszy europejskiej polityki spójności na pozycję innowacyjną i konkurencyjną państw Europy Środkowo- -Wschodniej wobec starej piętnastki państw Unii Europejskiej; Przedsiębiorczość i konkurencyjność w rozwoju regionalnym; Finansowanie działań innowacyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; Kształtowanie kultury organizacji sprzyjającej zmianom; Organisational culture in research on enterprises Zaufanie społeczne - paradoks procesów modernizacyjnych; Zarządzanie relacjami z interesariuszami, czyli jak kreować kapitał relacyjny w przedsiębiorstwie Identyfikacja działań operacyjnych wpływających na efektywność procesu transportowego; Kompetencje kapitału ludzkiego w ocenie osób zarządzających organizacją; Podsystemy marketingu personalnego w przedsiębiorstwie; Management of prices based on consumer perception of prze; Organisational values in employment relations. Between declaration and practice; Kreowanie wartości poprzez zarządzanie kapitałem ludzkim; Szacowanie kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej z wykorzystaniem metody AHP; The perception of municipal offices service of disabled people quality by office staff; Bariery działalności patentowej małych i średnich przedsiębiorstw high-tech w Polsce; Współpraca podmiotów w ramach ekonomii społecznej jako innowacyjny sposób realizacji zadań - studium przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 2/2014)
Uwarunkowania zewnętrzne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, Organizational culture and culture crisis, Six Sigma jako metoda doskonalenia jakości przedsiębiorstw w okresie rosnącej globalizacji, Kwoty dotyczące płci w zarządach spółek - przegląd rozwiązań unijnych i krajowych, Czech consumers' behavior toward domestic brand,Motivation systems in shaping the development of SME employees in an increasingly globalizing world, Barriers to the development and operation of small and medium enterprises, Wybrane aspekty koncepcji CSR na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu, Gospodarka innowacyjna oparta na wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem programów rozwojowych Unii Europejskiej, Crowdsourcing w zarządzaniu organizacjami, Czynniki motywacji podnoszące morale pracowników,Flexible forms of employment as a factor of increase in enterprises competitiveness, Finansowa odpowiedzialność top-menedżerów, Motivation system to work in disposable group. Case study, Proces gromadzenia danych i pozyskiwania informacji w Śląskim Rejestrze Nowotworów, Importance and role of social maturity in the concept of holistic managerial competence, Wykorzystanie franchisingu w finansowaniu działalności koncernów paliwowych, Koncepcja Human Sigma - przesłanki, uwarunkowania i korzyści aplikacji w organizacjach, Product placement w filmie, Przychody i koszty elementem zarządzania i wpływu na wynik finansowy - studium przypadku, Czynniki jakości związane z barierami architektonicznymi obsługi klienta niepełnosprawnego w urzędzie miejskim w Siemianowicach Śląskich, Odpowiedzialność w zaciąganiu zobowiązań finansowych wyzwaniem dla współczesnych konsumentów i przedsiębiorców, Karta różnorodności narzędziem doskonalenia wizerunku współczesnej organizacji, Zarządzanie organizacją - efekty rynkowe i marketingowe współpracy organizacji, Rozkład empiryczny stóp zwrotu kursu polskiego złotego względem wybranych walut na tle rozkładu Gaussa, Changes in the functioning of the housing market - Government Financial Program to Support Residential Real Estate in Poland, Bureaucracy and public management as concepts of management in public administration, Zrównoważone otoczenie społeczno-kulturowe i naturalne przedsiębiorstwa, Evolution of external balance of Central European States, Funkcjonał w zarządzaniuRecenzja książki: Jan Klimek, Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, Globalne myślenie o mikrogospodarce, Recenzja książki: Stefan Kassay, Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, t. II: Gospodarka i Finanse. Wzajemna zależność procesów makro- i mikroekonomicznych w rozwoju społecznym i gospodarczym społeczeństwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again