Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(14)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(14)
Author
Baran Stanley J
(1)
Bernatowicz Małgorzata
(1)
Bokszański Zbigniew
(1)
Bucholc Marta
(1)
Davis Dennis K
(1)
Dudek Krystian
(1)
Filiciak Mirosław
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Golka Bartłomiej
(1)
Golka Marian
(1)
Jenkins Henry
(1)
Jung Bohdan
(1)
Kaliszewski Andrzej
(1)
Kowalski Tadeusz
(1)
Kozłowska Anna
(1)
Król Marek
(1)
Kłoskowska Antonina
(1)
McQuail Denis
(1)
Nieć Mateusz
(1)
Sadza Agata
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Szulżycka Alina
(1)
Taylor Lisa
(1)
Willis Andrew
(1)
Wołoszyn-Spirka Wiesława
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Kultura masowa
(12)
Środki masowego przekazu
(10)
Komunikacja społeczna
(7)
Kultura
(4)
Radiofonia
(3)
Telewizja
(3)
Internet
(2)
Opinia publiczna
(2)
Sztuka
(2)
Antropologia społeczna
(1)
Antyglobalizm
(1)
Cyberkultura
(1)
Czasopisma
(1)
Czasopisma amerykańskie
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Film
(1)
Gazety amerykańskie
(1)
Kontrkultura
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedaogogika
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Postmodernizm
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Rzecznicy prasowi
(1)
Społeczeństwo
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Świadomość społeczna
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-927157-1-9
1. Antropologia i jej miejsce wśród nauk o człowieku, 2. Człowiek i jego kultura jako przedmiot dociekań antropologów, 3. Prahistoria antropologii kulturowej, 4. Człowiek i religia, 5. Społeczeństwo-narów-państwo, 6. Kultura masowa, 7. Człowiek w kulturze, 8. Polska kultura narodowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Akademickie warsztaty dziennikarskie)
ISBN: 978-83-7561-111-3
1. W kręgu teorii. Kultura- istota, rodzaje, funkcje; 2. Ważne prognozy i oceny dotyczące rozwoju (oraz kryzysu) kultury w XX i XXI wieku; 3. Przegląd modernistycznych nurtów kultury XX wieku; 4. Kultura przedmiotem i narzędziem polityki. Kultura totalitarna; 5. Telewizja- jaka kultura?; 6. Kultura informatyczna i kultura Internetu; 7. Popkultura, jej działy i nurty; 8. Kultura kiczu i gadżetu; 9. Kultura konsumpcji- konsumeryzm; 10. Kontrkultura i jej nurty; 11. Kultura postmodernizmu (ponowoczesności); 12. Alterglobalizm (antyglobalizm) a kultura; 13. Między europocentryzmem a wielokulturowością; 14. Zamiast zakończenia. Powrót do "kultury wartości"?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0504-4
1. O komunikowaniu. Varia- koncepcje; 2. Media masowe- definicja, o publiczności; 3. Dzieje mediów masowych. Media drukowane- elektroniczne- cyfrowe; 4. Doktryny medialne i rozwiązania normatywne; 5. Funkcjonowanie mediów masowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-83-60501-70-2
Wstęp: " Adoracja przy ołtarzu konwergencji": nowy paradygmat myślenia o przemianie mediów. 1. Spojlowanie programu " Robinsonowie": anatomia wspólnoty wiedzy. 2. Wkupując się do " Amerykańskiego idola": jak nas sprzedano w reality tv. 3. W poszukiwaniu papierowego jednorożca: " Matrix" i opowiadanie transmedialne. 4. " Quentin Tarantino's Star Wars"? Twórczość ludowa a przemysł medialny. 5. Jak Heather nauczyła się pisarstwa: alfabetyzm medialny i wojny o " Harry'ego Pottera". 6. Photoshop dla demokracji: nowe związki polityki i kultury popularnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 978-8-360501-15-3
1. Wprowadzenie. 2. Firmy medialne. 3. Media i reklama. 4. Prasa codzienna - rozwój w cieniu nowych technologii. 5. Czasopisma - esencja różnorodności. 6. Radio czy podcasting?. 8. Telewizja. 9. Nowe technologie w mediach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Media / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-2160-4
Cz. I. Teksty: 1.Odmiany medialnego przekazu. 2.Odczytywanie medialnych obrazów. 3.Ideologia. 4.Sposoby przedstawiania. 5.Gatunek. 6.Narracja. 7.Intertekstualność. Cz. II. Instytucje: 8. Koncepcje Instytucji medialnych. 9. Publiczne radio i telewizja a rynek. 10. Profesjonalizm mediów i kodeksy zawodowe. 11. Media niezależne . Cz. III. Odbiorcy: 12.Definiowanie i pomiar audytoriów. 13.Skutki wpływu mediów na grupy audytoryjne. 14.Konteksty konsumpcji mediów. 15.Odbiorcy mniejszościowi a media. 16.Nowe technologie a odbiorcy mediów. 17.Konspumcja mediów a status społeczny. 18. Udział publiczności w latach 90. Epilog: Metody badawcze w medioznawstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-188-9
1. Komunikowanie. Zarys problematyki 2. Rozwój badań nad komunikowaniem masowym 3. Rola, cele i funkcje mass mediów 4. Wpływ mass mediów na życie społeczne 5. Wpływ mass mediów na tożsamość człowieka 6. Budowanie tożsamości w Internecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15156-0
Cz.I Media a cywilizacja : 1. Komuniakcja a społeczeństwo, 2. Media w wymairze społecznym i indywidualnym, 3. Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury - kulturowe uwarunkowania mediów. Cz.II Media w pedagogice: 1. Przedmiot i zadania mediów w komuniakcji, 2. Media w katalogu środków dydaktycznych, 3. Wybrane modele komunikowania, 4. Wychowanie a media, 5. Media a patologie, 6. Metodologia badań w pedagogice medialnej. Cz.III Zarys kognitywistyczno-konstruktywistycznej teorii pedagogiki medialnej: 1. Problemy pedagogiki medialnej, 2. Teoria kognitywistyczna w edukacji wspieranej mediami, 3. Konstruktywizm w edukacji wspieranej mediami
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej / Krystian Dudek. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas" ; Praga : Verbum , 2015. - 316, [2] s. : rys., tab. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-978-83-64788-16-1
1.Rzecznictwo prasowe jako działalność społeczno-komunikacyjna: ujęcie teoretyczne; 2. Metodologiczne założenia badań własnych; 3. Znaczenie i rola rzeczników prasowych- studium empiryczne w województwie śląskim; 4. Rola komunikacyjna rzeczników prasowych w ocenie dziennikarzy- studium empiryczne w województwie śląskim; 5. Rola komunikacyjna rzeczników prasowych- podsumowanie studium empirycznego w województwie śląskim. Wnioski kocowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia kultury / Marian Golka. - Warszawa : SCHOLAR Wydaw. Naukowe, 2007. - 359 s. : fot. ; 24 cm.
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 5)
ISBN: 978-83-7383-241-1
Prolog; I. Podstawy socjologiczne pojmowania kultury II. Procesy nabywania kultury III. Czynniki społeczno-kulturowe a osobowość IV. Uczestnictwo w kulturze V. Kultura masowa i kultura popularna VI. Zróżnicowanie społeczne a zróżnicowanie kulturowe VII. Ocena i porównywanie kultur VIII. Dynamika kultury i życia społeczno-kulturowego IX. Zagadnienie socjologii sztuki X. System społeczno-kulturowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 978-83-01-15189-8
I. Wyodrębnienie socjologii kultury a pojęcie kultury, II. Kultura a natura. Od ujęcia ontologicznego do metodologicznego, III. Integracja kultury, IV. Kategorie kultury. Akademickie i potoczne ujęcie, V. Semiotyczne kryterium kultury symbolicznej, VI. Aksjologiczne kryterium kultury symbolicznej, VII. Społeczeństwo a kategorie kultury, VIII. Modele i funkcje symbolicznego komunikowania, IX. Społeczna sytuacja i środki komunikowania, X. Kultura trzech układów, XI. Dziedziny kultury symbolicznej, XII. Struktura społeczna a kultura symboliczna, XIII. Kryteria rozwoju kultury symbolicznej, Kultura symboliczna-poza zasadą autoteliczności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja medialna. Podręcznik akademicki / komitet red. Janusz Adamowski, Edward Chudziński, Tomasz Goban-Klas, Krzysztof Mroziewicz, Walery Pisarek)
ISBN: 83-02-09254-1
1. Od gazet drogich do tanich, 2. Początki systemu medialnego, 3. System multimedialny - ramy instytucjonalne, 4. Podstawy systemu informacyjnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15153-9
Cz.I Zagadnienia wstępne: 1. Wprowadzenie, 2. Narodziny mediów masowych. Cz.II Teorie: 3. Pojęcie i modele komunikowania masowego, 4. Teoria mediów a teoria społeczna,5. Komunikowanie masowe a kultura, 6. Nowe media - nowa teoria?, 7. Normatywna społeczna teoria mediów. Cz.III Struktury: 8. Struktura i produkt mediów - zasady i odpowiedzialność, 9. Ekonomia i zarządzanie mediami, 10. Globalne komunikowanie masowe. Cz.IV Organizacje: 11. Organizacja mediów - naciski i wyzwania, 12. Tworzenie kultury mediów. Cz.V Treść: 13. Treść przekazu masowego - zagadnienia, koncepcje i metody analizy, 14. Gatunki i teksty, Cz.VI Widownia: 15. Widownia - teoria i tradycje badawcze, 16. Tworzenie się widowni i doświadczenie odbioru mediów. Cz.VII Oddziaływanie: 17. Oddziaływanie mediów - procesy i modele, 18. Oddziaływanie społeczno-kulturowe, 19. Informacje, opinia publiczna i komunikacja polityczna, 20. Epilog
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Media / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2265-8
Cz.I Wstęp do teorii komunikowania masowego, 2. Rozumienie i ocena teorii komunikowania masowego. Cz.II Era społeczeństwa masowego i kultury masowej: 3. Powstanie przemysłu medialnego i teorii społeczeństwa masowego, 4. Rozwój teorii mediów w okresie propagandy, 5. Normatywne teorie komunikowania masowego. Cz.III Powstanie i upadek teorii ograniczonych efektów: 6. Powstanie teorii ograniczonych efektów mediów, 7. Teoria średniego zasięgu i umocnienie paradygmatu ograniczonych efektów mediów, 8. Zakwestionowanie dominującego paradygmatu: dzieci, systemy, efekty. Cz.IV Współczesna teoria komunikowania masowego: poszukiwanie konsensusu i nowe wyzwania: 9. Rozwój krytycznych i kulturowych teorii komunikowania masowego, 10. Media i publiczność: teorie roli mediów w codziennym życiu, 11. Teorie mediów, kultury i społeczeństwa, 12. Obecne tendencje w teorii komunikowania masowego: konsensus i wyzwania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again