Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(10)
Author
Szafrański Wojciech
(3)
Rozmus Dariusz
(2)
Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna
(1)
Cherka Maksymilian
(1)
Czubek Grażyna
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gerecka-Żołyńska Anna
(1)
Gonet Radosław
(1)
Grajewski Adam
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gwardzińska Żaneta
(1)
Gwoździewicz-Matan Paulina
(1)
Jafra Tomasz
(1)
Jakubowski Olgierd
(1)
Juranek Aleksander Martin
(1)
Kakareko Ksenia
(1)
Kosiewski Piotr
(1)
Krochmal Tadeusz
(1)
Liwo Marian
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Kamil
(1)
Paleczna Aneta
(1)
Sabaciński Marcin
(1)
Sobczak Jacek (1946 - )
(1)
Sobota-Liwoch Katarzyna
(1)
Sypień Jacek
(1)
Trzciński Maciej (kryminalistyka)
(1)
Wieczorek-Kańczura Katarzyna
(1)
Witt Jakub
(1)
Zalasińska Katarzyna
(1)
Zeidler Kamil
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Ochrona zabytków
(12)
Kultura
(10)
Kradzież dóbr kultury
(3)
Sztuka
(2)
Biblioteki
(1)
Holocaust
(1)
Instytucje kultury
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kultura -- historia
(1)
Kultura infromacyjna
(1)
Maszyny i narzędzia górnicze
(1)
Muzealnictwo
(1)
Poszukiwanie skarbów
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo pierwokupu
(1)
Przemytnictwo
(1)
Rada Europy
(1)
Rejestracja dóbr kultury
(1)
Repatriacja
(1)
Reprywatyzacja
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
UNESCO
(1)
Własność
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88542-029-1
Właśność osób prywatnych. Reprywatyzacja, 2. Mienie ofiar Holocaustu, 3. Własność organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych, 4. Problem sukcjesi instytucjonalnej i dóbr przemieszczonych w wyniku zmiany granic, 5. Reprywatyzacja i restytucja a obowiązek ochrony dziedzictwa kulturowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-62-8
Zawiera: O zaklętych skarbach, czyli jak się można łatwo i szybko dorobić; Ustrojowe zagadnienia pozycji prawnej niemieckich stowarzyszeń archeologicznych; Znalezienie zabytku w świetle ustawy o rzeczach znalezionych; Księgi ewidencyjne jako element kontroli obrotu zabytkami? Na marginesie projektu ustawy o rejestracji narodowych dóbr kultury; Urzędy konserwatorskie wobec działalności poszukiwaczy zabytków; Uwarunkowania konserwatorskie poszukiwania zabytków. Między doktryną i rzeczywistością; Ochrona bezpieczeństwa informacji a poszukiwanie zabytków; Poszukiwanie zabytków – zagadnienia ogólne; Prawo a przestępczość przeciwko dziedzictwu narodowemu. Zagrożenia i metody zwalczania; Analiza metod obrony detektory stów przed odpowiedzialnością z art. 111 u.o.z.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo z komentarzem)
ISBN: 978-83-7620-323-2
1. Przesłanki wpisu do rejestru zabytków; 2. Wpis do rejestru zabytków na wniosek organizacji społecznej; 3. Strony postępowania w sprawie o wpis do rejestru zabytków; 4. Skreślenie z rejestru zabytków; 5. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków; 6. Wpis układu urbanistycznego do rejestru zabytków; 7. Reklama wielkogabarytowa na zabytku; 8. otoczenie zabytku; 9. Utworzenie parku kulturowego; 10. Wpis kolekcji do rejestru zabytków; 11. Podział zabytku nieruchomego; 12. Remont zabytku nieruchomego; 13. Decyzja nakazująca przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku jako środek nadzoru konserwatorskiego; Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89430-08-8
1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a międzynarodowa ochrona dóbr kulturalnych, 2. Podstawowe krajowe akty prawne organizujące ochronę zabytków w Polsce, 3. Wykaz aktów wykonawczych, 4. Międzynarodowa ochrona dóbr kulturalnych na podstawie ustawodawstwa UNESCO, 5. Akty prawne UNESCO dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego ratyfikowane przez Polskę, 6. Akty prawne UNESCO dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego nie ratyfikowane przez Polskę, 7. Akty prawne Rady Europy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego przyjęte przez Polskę, 8. Akty prawne Rady Europy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego nieprzyjęte przez Polskę, 9. Ochrona dóbr kulturalnych w Unii Europejskiej, 10. Unijne akty prawne dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego, 11. Konwencja UNIDROIT jako środek międzynarodowej ochrony dóbr kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-46-5
Zawiera: Część I. Polityka informacyjna wobec dóbr kultury a dostęp do dóbr kultury: Wpływ polityki informacyjnej na prawo równego dostępu do dóbr kultury – zagadnienia praktyczne; Polityka informacyjna wobec zabytkowych maszyn i urządzeń związanych z górnictwem naftowym z Polsce. Część II. Polityka informacyjna wobec dóbr kultury a media elektroniczne: Rola mediów elektronicznych w popularyzacji wartości kulturowych na ziemi olkuskiej (wybrane przykłady); Biblioteka w dobie społeczeństwa informacyjnego – zarys zagadnienia. Część III. Polityka informacyjna wobec dóbr kultury a prawo dostępu do informacji publicznej: Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez podmioty zajmujące się ochroną dóbr kultury; Obowiązek udzielenia informacji publicznej przez instytucję kultury wobec odmowy jego wykonania z powołaniem się na tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych. Uwagi na tle wybranego orzecznictwa; Sankcje za niedopełnienie wybranych obowiązków informacyjnych dotyczących zabytków. Anons: „Pan Samochodzik i… skarby muzeów”. Publikacje z cyklu „Ochrona dziedzictwa narodowego”.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony dziedzictwa kultury / Kamil Zeidler. - Stan prawny na 1.06.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 325, [3] s. : fot., rys. ; 19 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-423-4
1. Przedmiot ochrony. 2. Podmioty zajmujące się ochroną dziedzictwa kultury. 3. Prawne formy ochrony dziedzictwa kultury. 4. System ochrony dziedzictwa kultury. Żródła prawa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8107-633-3
Zawiera: Stanisław Waltoś: Rola kodeksów etycznych ICOM w kształtowaniu postaw wobec dóbr kultury; Katarzyna Zalasińska: Wpływ przepisów z zakresu ochrony dziedzictwa na rynek sztuki w Polsce - wybrane zagadnienia; Bartosz Hordecki: Wizerunek jako kategoria teologiczno-filozoficzna; Mateusz Maria Bieczyński: Prawo do dziedzictwa kulturowego w prawie Unii Europejskiej - sprawa dwóch sądów; Jacek Sobczak, Maria Gołda-Sobczak: Digitalizacja i udostępnienie w Internecie dorobku kulturowego oraz ochrona zasobów cyfrowych; Dorota Sokołowska: Ewolucja droit de suite w prawie polskim; Grzegorz Tylec: Dobra osobiste w działalności twórczej - czyli o tym, gdzie nie sięga ochrona autorskich praw osobistych; Małgorzata Czuryk: Twórczość pracownicza w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Katarzyna Błeszyńska: Wykorzystywanie utworów z przestrzeni publicznej w społeczeństwie informacyjnym jako ograniczenie praw autorskich; Maria Błeszyńska-Przybylska: Rola organizacji zbiorowego zarządzania w relacjach twórca - korzystający; Anna Kociołek-Pęksa, Jerzy Menkes: Ochrona dóbr kultury w reżimie ochrony ludności - obrony cywilnej - prawo polskie i międzynarodowe; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz: O praktycznych i prawnych aspektach korzystania z notacji muzycznych; Joanna Taczkowska-Olszewska: (Samo)związanie się twórcy do niewykonywania autorskich praw osobistych na przykładzie umów wydawniczych; Joanna Buchalska: Prawne aspekty ochrony mody; Agnieszka Wąsowska: Promowanie kultury i sztuki w radiu i telewizji. Otoczenie prawne; Rafał Paprzycki: Prawna ocena "sztuki obrazoburczej"; Robert Kaczmarczyk: Sztuka cmentarna - zagadnienia prawne; Paweł Trojanek: Czy artyści powinni płacić podatki?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-52-X
Zawiera: 1. Pojęcia i terminy dotyczące ochrony zabytków ruchomych, 2. Rys historyczny ochrony dóbr kultury i zabytków, 3. Prawna ochrona dóbr kultury i zabytków w Polsce, 4. Niektóre kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty ochrony ruchomych zabytków kultury, 5. Ochrona zabytków ruchomych w prawie międzynarodowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65431-09-7
Zawiera: Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu w statystykach policyjnych. Sposoby i kierunki ochrony w świetle inicjatyw międzynarodowych; Nowe zjawiska w przemycie zabytków w ocenie Straży Granicznej; Działania Służby Celnej w zakresie ujawniania nielegalnie przewożonych zabytków; Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przez zorganizowaną przestępczość; Nowe zjawiska w obrębie przestępczości na rynku sztuki w Polsce; Crime Against Cultural Property: Finding Solutions; Ochrona karnoprawna dziedzictwa kulturowego w Ukrainie; Problematyka prawno-kryminalistyczna okradania oraz nielegalnych ekshumacji grobów wojennych; Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu związanemu z Holocaustem - zarys zagadnienia; Problematyka niszczenia zabytków nieruchomych w Polsce na przykładzie sprawy zburzenia willi na ulicy Zgierskiej w Łodzi; Analiza czynników kształtujących modus operandi sprawców niszczenia zabytków nieruchomych w Polsce; Nielegalne wykopaliska jako forma destrukcji zabytku; Przestępczość przeciwko podwodnemu dziedzictwu kultury (wybrane zagadnienia); Forensic Examination of Archaeological Artefacts; Fałszerstwa dzieł sztuki, wprowadzenie do problematyki i współczesne zagrożenia; Identyfikacja dzieł sztuki nowoczesnymi metodami fizykochemicznymi w procesie karnym; Sfałszowanie sygnatury; Skarb ze Środy Śląskiej - powracające kontrowersje; Przestępczość przeciwko zabytkom. Wnioski po analizie akt spraw sądowych; Społeczna szkodliwość czynu a przestępstwa przeciwko dziedzictwu kultury; Specyfika przestępczości przeciwko zabytkom na terenie województwa małopolskiego. Problemy związane ze ściganiem sprawców tego typu przestępstw; Problematyka prowadzenia dochodzeń w sprawach związanych z przestępczością przeciwko dziedzictwu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-264-0392-7
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 1. Przepisy ogólne; 2. Formy i sposoby ochrony zabytków; 3. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach; 4. Nadzór konserwatorski; 5. Wywóz zabytków za granice; 6. Restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 7. Zasady finansowania opieki nad zabytkami; 8. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych; 9. Organizacja organów ochrony zabytków; 10. Społeczni opiekunowie zabytków; 11. Przepisy karne; 12. Zmiany w przepisach obowiązujących
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7177-412-6
Wywóz zabytków za granicę-zagadnienia administracyjnoprawne, Eksperci i ekspertyzy na rynku dzieł sztuki, Obrót dobrami kultury w prawie wspólnotowym, Droit de siute-nowe rozwiązania, Szczególne uprawnienia muzeów do nabywania zabytków w świetle art.20 ustawy o muzeach, Problemy dziedziczenia kolekcji w świetle polskiego prawa spadkowego, Rozważania wokół współczesnych problemów karnoprawnej i karnoprocesowej ochrony zabytków, Rekompensata czy zwrot? Wokół problematyki zabytków ruchomych przejętych w trakcie realizacji reformy rolnej z 1944 roku, Kontratyp sztuki?, Uwagi o nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Tadeusz Cyprian. Między fotografią a prawem.
Rynek sztuki czyli walizka iluzjonisty. Rekonstrukcje, renowacje i dzieła odnalezione a prawo autorskie. Wartości zabytku jako kategoria normatywna. Aukcje w systemie Vickreya. Umieszczenie reklamy na zabytku w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Darowizny na rzecz muzeów; 4 minuty i 33 sekundy ciszy a prawo autorskie; Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący zwrotu kolekcji sarmackich portretów; Włodzimierz Bartoszewicz - absolwent Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Poznańskiego i Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie; Zamiast zakończenia. Co dalej z tym falsyfikatem? Uwagi o sądowym znaczeniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7177-675-5
Wykład prof. Jana Pruszyńskiego w teorię prawa ochrony zabytków; Ponadczasowe wartości dekretu Rady Regencyjnej z d. 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury; Między wartościowaniem zabytków a własnością. Pierwowzór z dekretu Rady Regencyjnej z 8 listopada 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury; Prawo ochrony zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski; Muzea w Polsce - jakich ustaw potrzebujemy pilnie? Zmiana zasad gwarancji i wdrożenie prac nad ustawą o zabezpieczeniu przed konfiskata poprzedzone ustawą o badaniu pochodzenia; Stosowanie przepisów o wykroczeniach z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami odnośnie do zabytków ruchomych wpisanych do rejestru. Ochrona polskich zabytków ruchomych w nowej rzeczywistości europejskiej; Niematerialne dziedzictwo kulturowe: idea, prawo, praktyka; Aneks: Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 17 października 2003 r.; Współczesne problemy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce; Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie prawnej ochrony zabytków; Wybrane zagadnienie ustroju i organizacji organów ochrony zabytków (służby ochrony zabytków); rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu; Międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego; Nielegalne transakcje na rynku dzieł sztuki. etiologia i fenomenologia zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania; Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego. Uwagi wstępne; Specyfika przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom archeologicznym; Paradygmat zrównoważonego rozwoju w prawnej ochronie nieruchomości zabytkowych - próba adaptacji; Immunitet państwa obcego w prawie polskim a ochrona dzieł sztuki pozyskanych na wystawę z zagranicy. Zagadnienia węzłowe; Trudna sztuka, czyli definicje legalne pojęć z zakresu sztuki; Odpowiedzialność karna za podrabianie i przerabianie zabytków oraz obrót podrobionymi i przerobionymi zabytkami; Występowanie pomocy publicznej w finansowaniu przedsięwzięć związanych z opieka nad zabytkami; Potrzeba ochrony cennego detalu architektonicznego i dekoracji kamienic krakowskich z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego; Czy w Polsce potrzebna jest ustawa o miejscach pamięci narodowej?; Praktyczne problemy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce; Wybrane zagadnienia prawnej ochrony pojazdów zabytkowych; Ochrona prawna zabytków archeologicznych na ziemiach polskich po 1918 r.
Rynek sztuki czyli walizka iluzjonisty. Rekonstrukcje, renowacje i dzieła odnalezione a prawo autorskie. Wartości zabytku jako kategoria normatywna. Aukcje w systemie Vickreya. Umieszczenie reklamy na zabytku w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Darowizny na rzecz muzeów; 4 minuty i 33 sekundy ciszy a prawo autorskie; Wyrok Sądu Najwyższego dotyczący zwrotu kolekcji sarmackich portretów; Włodzimierz Bartoszewicz - absolwent Wydziału Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych Uniwersytetu Poznańskiego i Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie; Zamiast zakończenia. Co dalej z tym falsyfikatem? Uwagi o sądowym znaczeniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
Authority data
Kultura - zabytki - ochrona - prawo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again