Form of Work
Książki
(47)
E-booki
(9)
IBUK Libra
(9)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(36)
available
(34)
Branch
Wypożyczalnia
(34)
Czytelnia
(36)
Author
Durska Małgorzata
(3)
Hofstede Geert
(3)
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(3)
Hausner Jerzy
(2)
Hofstede Gert Jan
(2)
Korybski Andrzej
(2)
Leszczyński Leszek
(2)
Pieniążęk Antoni
(2)
Sikorski Czesław
(2)
Szczęsna Ewa
(2)
Zieliński Eugeniusz
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Andrzejewski Bolesław
(1)
Babbie Earl
(1)
Baldwin Elaine
(1)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Batiuk Anna
(1)
Bayard Pierre
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Białyszewski Henryk
(1)
Bielska Ewa
(1)
Blinov Andrej Olegovič
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bolten Jürgen
(1)
Bourdieu Pierre
(1)
Bruner Jerome
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara
(1)
Bucholc Marta
(1)
Burszta Wojciech J
(1)
Czajkowska Maria
(1)
Czapliński Przemysław
(1)
Dobieszewski Adolf
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Francuz Piotr
(1)
Galata Stanisław
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Gałajda Dagmara
(1)
Giza Anna
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Gontarz Beata
(1)
Gramlewicz Barbara
(1)
Gramlewicz Marek
(1)
Haliżak Edward M
(1)
Hryniewicz Janusz T
(1)
Janicki Janusz
(1)
Kaczyński Maciej
(1)
Kalinowski Romuald
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kempna-Pieniążek Magdalena
(1)
Kieżun Witold
(1)
Kijak Artur
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kostera Monika
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kowalska Magdalena
(1)
Kowalska Małgorzata
(1)
Kozerska Agnieszka
(1)
Kozłowska Anna
(1)
Kroeber Alfred Louis
(1)
Król Marek
(1)
Kwaśna Anna
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Longhurst Brian
(1)
Lyotard Jean-Francois
(1)
Madurowicz Mikołaj
(1)
Maj Anna
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Mazur Artur
(1)
McCracken Scott
(1)
McQuail Denis
(1)
Mencwel Andrzej
(1)
Miernik Mirosław Aleksander
(1)
Migasiński Jacek
(1)
Minkov Michael
(1)
Musiał Emilia
(1)
Neyman Elżbieta
(1)
Ogborn Miles
(1)
Oleśniewicz Magdalena
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Pacukiewicz Marek
(1)
Parczewska Teresa
(1)
Passeron Jean-Claude
(1)
Pawluczuk Włodzimierz
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Piwowarczyk Piotr
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Rakowski Tomasz
(1)
Romanowska-Tołłoczko Anna
(1)
Rongies Witold
(1)
Rosiński Tomasz
(1)
Siemieniecki Bronisław
(1)
Smith Greg
(1)
Strinati Dominic
(1)
Syrek Ewa
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(1)
Szewczyk-Kowalewska Irena
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(57)
Language
Polish
(57)
Subject
Kultura
(20)
Organizacja
(11)
Praca
(7)
Środki masowego przekazu
(6)
Komunikacja społeczna
(5)
Kultura masowa
(5)
Polityka
(5)
Prawo
(5)
Państwo
(4)
Pluralizm społeczny
(4)
Zarządzanie
(4)
Edukacja miedzykulturowa
(3)
Etnopsychologia
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Kultura prawna
(3)
Organizacje
(3)
Socjologia
(3)
Społeczeństwo
(3)
Struktura społeczna
(3)
Antropologia społeczna
(2)
Film
(2)
Globalizacja
(2)
Grupy społeczne
(2)
Internet
(2)
Kadry
(2)
Kultura audiowizualna
(2)
Motywacja pracy
(2)
Opinia publiczna
(2)
Promocja handlowa
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Przywództwo
(2)
Reklama
(2)
Szkolnictwo
(2)
Władza państwowa
(2)
Biblioterapia
(1)
Bruner, Jerome
(1)
Czas
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Decyzje
(1)
Domy dziecka
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Energetyka
(1)
Estetyka
(1)
Etyka biznesu
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Feminizm
(1)
Filozofia
(1)
Folklor
(1)
Historia
(1)
Indianie
(1)
Instytucja totalna
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Język
(1)
Język angielski
(1)
Językoznawstwo
(1)
Kampania Piwowarska (Poznań)
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Książka
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura -- socjologia
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Ludzie starzy
(1)
Ludzie starzy w rodzinie
(1)
Menedżerowie
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Multimedia
(1)
Młodzież
(1)
Nacjonalizm
(1)
Naród
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Oceny pracowników
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Parlament Europejski
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedaogogika
(1)
Piwowarstwo
(1)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(1)
Poezja polska
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Warszawa
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Literatura
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
57 results Filter
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2017 „Chowanny” pod redakcją Ewy Bielskiej została zatytułowana Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej – między emanacją a stagnacją. Jej celem jest utworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany refleksji dotyczącej kategorii oporu. Efektem współpracy z licznym gronem badaczy tejże problematyki reprezentujących dyscypliny takie, jak psychologia, socjologia, pedagogika, jest możliwość zaprezentowania zróżnicowanych kontekstów ulokowania refleksji nad oporem we współczesnych naukach społecznych. Egzemplifikacje dotyczą tutaj refleksji w studiach z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, teorii i praktyki profesji pomocowych, studiów z zakresu resocjalizacji i szeroko rozumianej teorii i praktyki związanej z treatment (czy też differentia treatment). Podjęte rozważania problematyki oporu odnoszą się także do socjologicznego ujęcia praktyk kulturowych o charakterze kontestacji, oporu wobec zmiany w przestrzeni edukacyjnej oraz oporu wobec normatywnych matryc kulturowych. Część tekstów rozporoszonych tomu tematycznie odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak stosunek studentów pedagogiki do wybranych instytucji kontroli społecznej, satysfakcja młodzieży akademickiej ze sposobu funkcjonowania jej rodziny pochodzenia, medialne wzory kultury zdrowotnej, aktywność fizyczna, percepcja lęku przed śmiercią, zdrowotne i społeczne zagrożenia wynikające z uzależnień od czynności, pojęcie uzależnienia w środowisku lokalnym, peryferie społeczne jako przestrzeń profilaktyki zachowań ryzykownych, kulturowe źródła dydaktyki szkolnej, osobisty w perspektywie modelu elastyczności psychologicznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-927157-1-9
1. Antropologia i jej miejsce wśród nauk o człowieku, 2. Człowiek i jego kultura jako przedmiot dociekań antropologów, 3. Prahistoria antropologii kulturowej, 4. Człowiek i religia, 5. Społeczeństwo-narów-państwo, 6. Kultura masowa, 7. Człowiek w kulturze, 8. Polska kultura narodowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-923980-6-8
1. Dyskurs o przyszłości jako gra. 2. Społeczeństwo - gry o lepszą przyszłość ludzi i ich zbiorowości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-232-1640-1
1. Kultura-komunikacja-interkulturowość, 2. Nie wiemy, co czynimy: o kulturowych uwarunkowaniach naszego działania, 3. Obchodzenie się z obcym i z obcością, 4. Multikulturowość a interkulturowość do bycia obok siebie do bycia ze sobą, 5. Interkulturowe uczenie się, 6. Porcja informacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Istota kultury / Alfred Louis Kroeber. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 387 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 83-01-04107-2
Cz.1 Teoria kultury, Cz.2 Pokrewieństwo i struktura społeczna, Cz.3 O indianach amerykańskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15244-4
1. Idea,której czas nadszedł, 2. Tożsamość, 3. Grupy, 4. Organizacje, 5. Instytucje, 6. Kultura i społeczeństwo, 7. Nierówności, 8. Wolność a porządek, 9. Zmiana społeczna, 10. Perspektywa globalna, Niektóre spojrzenia na socjologię
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Myśli Współczesnej)
ISBN: 978-83-06-03154-6
1. Rodzaje nie-czytania, 2. Sytuacje, 3. Jak się zachowywać
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87045-06-3
1. Pole badań: wiedza w społeczeństwach informacyjnych 2. Problem: uprawomocnienie; 3. Metoda: gry językowe; 4. Natura więzi społecznej : alternatywa nowoczesna; 5. Natura więzi społecznej : perspektywa ponowoczesna; 6. Pragmatyka wiedzy narracyjnej ; 7. Pragmatyk wiedzy naukowej; 8. Funkcja narracyjna i uprawomocnienie wiedzy; 9. Opowieści legitymizujące wiedzę; 10. Delegitymizacja; 11. Praca badawcza i jej uprawomocnienie przez skuteczność; 12. Nauczanie i jego uprawomocnie nie przez skuteczność; 13. Nauka ponowoczesna jako poszukiwanie instabiliów; 14. Uprawomocnienie przez para logię.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-226-3897-2
„Krajobraz” i „kontekst” stanowią niejako awers i rewers kultury, umożliwiając jej równoczesne pojmowanie i doświadczanie. Pojęcia te prowadzą ku refleksji nad możliwością dookreślenia na nowo zakresu, funkcji i ewentualnej formy teorii kultury w czasach, gdy zarówno „teoria” jak i „kultura” bywają przez humanistykę dyskredytowane lub kwestionowane. Zdaniem autora, aby naszkicować jakąkolwiek teorię kultury, należy dookreślić status pojęć „metafizyka” i „ontologia” we współczesnej humanistyce, bowiem są to terminy często używane wymiennie. Monografia stanowi próbę uporządkowania historii obydwu pojęć oraz ich wpływu na nauki o kulturze oraz teorię kultury. Autor sugeruje „ontologiczność” antropologii kultury oraz metafizyczny potencjał kulturoznawstwa. Tekstom teoretycznym towarzyszą studia nad wybranymi przykładami z zakresu historii antropologii (Marcel Mauss, Bronisław Malinowski), literatury (Elizabeth Bishop, Joseph Conrad) i sztuki (Zbigniew Blukacz, Paolo Uccello, Szymon Prandzioch).
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-23-6
Cz. I Wejście. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny: 1. Środowisko społeczno-polityczne: Zaufanie podstawą relacji społecznych, Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, Ewolucja państwa opiekuńczego, Sprawiedliwość społeczna w Polsce lat dziewięćdziesiątych. O kontekście problematyki i realizacji zasady równości szans, Stosunki pracy w Polsce: od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu, 2. Środowisko ekonomiczno-konkurencyjne: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki, Modelowe trendy i kierunki polityki kapitalizmu. Cz. II Transformacja: 1. Menedżer: Fenomen przywództwa, Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Charybdą możliwości, Błogosławiony zmierzch przywództwa, Kultura menedżerska, 2. Decyzje: Konsulting menedżerski dla przyszłości, Konsulting menedżerski dla przyszłości: przemysł i tworzenie wiedzy, Społeczno-kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych, Przedsiębiorczość intelektualna, Możliwości rozwoju przedsiębiorczości intelektualnej w Polsce, Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, Sens i nonsens w wypowiedziach na temat ryzyka. Cz. III Aplikacje: Nadzór korporacyjny - perspektywy badawcze, Transformacja administracji publicznej (1990-1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Horyzonty Nowoczesności - teoria - literatura - kultura / przewod.kom.red Ryszard Nycz ; 44)
ISBN: 83-242-0672-8
Kultura, umysł i edukacja; Pedagogia potoczna; Złożoność celów kształcenia; Nauczanie Teraźniejszego, Przyszłego i Możliwego; Rozumienie i wyjaśnianie innych umysłów; Narracje w nauce; Narracyjna konstrukcja rzeczywistości; Wiedzieć jako działać; Następny rozdział w psychologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
E-book
In basket
Kultura i rozwój. Ta koniunkcja jednoznacznie wyraża istotę naszego projektu. Składające się na nią pojęcia tworzą nierozerwalny związek, myślenie o jednym z nich bez świadomości jego uwikłania w drugie jest ułomne. O ile bowiem każdy opis rzeczywistości polega na redukcji jej złożoności za pomocą ram pojęciowych i teorii, to opis, w którym podczas owej redukcji złożoności następuje rozerwanie tytułowej koniunkcji, jest z gruntu fałszywy. W rezultacie wieść może do błędnych interpretacji zjawisk zachodzących w przestrzeni społecznej. Konsekwencją są, lub mogą być, nieskuteczne, a nawet szkodliwe polityki publiczne, irracjonalne zachowania zbiorowe i indywidualne, niezdolność do tworzenia właściwych strategii, w końcu obniżony poziom systemowej efektywności adaptacyjnej grożący załamaniem możliwości rozwoju. Czym jednak jest kultura? I czym jest rozwój? Odpowiadając na te pytania zmierzyć się musimy z paradoksem. O ile bowiem związek wyrażony w koniunkcji „kultura i rozwój” ma charakter uniwersalny, o tyle pojęcia go opisujące odnoszą się do zjawisk podlegających nieustannej zmianie, mających żywy, emergentny charakter. To właśnie ten charakter decyduje o potencjale twórczym, a więc zdolności do tworzenia nowych idei i dzieł, poprzez innowacyjne impulsy inicjujące zmianę społeczną, technologiczną i polityczną. Zmiana, czyli nieciągłość w funkcjonowaniu i reprodukcji systemu umożliwiająca jego przejście do nowego stanu, jest istotą rozwoju. Periodyk wydawany we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytetem Warszawskim.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
W numerze [Contents] Mikołaj Lewicki, Mirosław Filiciak: Wynalezienie poszerzonego pola kultury [The Invention of the Enlarged Field of Culture], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.01, s. 7–32; Bartłomiej Biga: Alternatywy dla patentu [Alternatives to Patent], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.02, s. 33–44; Joanna Sanetra-Szeliga: Kultura jako element składowy jakości życia w mieście [Culture: Quality of Life Component], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.03, s. 45–60; Anna Świętochowska: Wartość kultury w perspektywie polityki publicznej [Cultural Value in Public Policy Perspective], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.04, s. 61–72; Juliusz Gardawski: Klasy społeczno-ekonomiczne a normatywne wizje gospodarki [Socio-Economic Classes and Normative Visions of the Economy], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.05, s. 73–119. Omówienia Krzysztof Dudek: Ekonomiczne wątki polskiej awangardy w stulecie jej powstania. Wybrane zagadnienia, doi 10.7366/KIR.2017.1.2.06, s. 123–128.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-208-1282-8
Wstęp; Kultury narodowe; Ja, my i oni; On, ona, on(a); Inne znaczy niebezpieczne; Piramidy, maszyny, targowi- ska i rodziny, Prawda a prawość; Kultury organizacyjne Od szaleństwa do metody; Wnioski, Kontakty międzykul- turowe, sztuka przetrwania w środowisku wielokulturo- wym, Odczytywanie zaprogramowania umysłowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1685-3
Wstęp: zasady gry społecznej, Cz. I Wymiary kultur narodowych; 2. Równi i równiejsi, 3. Ja, my i oni; 4. On, ona, on(a); 5. Inne znaczy niebezpieczne; 6. Kiedyś, teraz czy potem? Cz. II Kultury organizacyjne: 7. Piramidy, maszyny, targowiska i rodziny, czyli o tym jak się ludzie organizują w różnych kulturach, 8. Kultury organizacyjne, czyli słoń i bocian. Cz. III Wnioski: 9. Kontakty międzykulturowe, 10. Sztuka przetrwania w środowisku wielokulturowym,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1955-7
Cz. I.: Koncepcja kultury: 1. Zasady gry społecznej; 2. Badanie różnic kulturowych; Cz. II.: Wymiary kultur narodowych: 3. Równi i równiejsi; 4. Ja, my i oni; 5. On, ona, on(a); 6. Inne znaczy niebezpieczne; 7. Kiedyś, teraz czy potem?; 8. Droga do szczęśliwości; Cz. III.: Kultury organizacyjne: 9. Piramidy, maszyny, targowiska i rodziny, czyli o tym, jak się ludzie organizują w różnych kulturach; 10. Kultury organizacyjne, czyli słoń i bocian; Cz. IV.: Wnioski: 11. Kontakty międzykulturowe; 12. Ewolucja kultur.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Media / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-2160-4
Cz. I. Teksty: 1.Odmiany medialnego przekazu. 2.Odczytywanie medialnych obrazów. 3.Ideologia. 4.Sposoby przedstawiania. 5.Gatunek. 6.Narracja. 7.Intertekstualność. Cz. II. Instytucje: 8. Koncepcje Instytucji medialnych. 9. Publiczne radio i telewizja a rynek. 10. Profesjonalizm mediów i kodeksy zawodowe. 11. Media niezależne . Cz. III. Odbiorcy: 12.Definiowanie i pomiar audytoriów. 13.Skutki wpływu mediów na grupy audytoryjne. 14.Konteksty konsumpcji mediów. 15.Odbiorcy mniejszościowi a media. 16.Nowe technologie a odbiorcy mediów. 17.Konspumcja mediów a status społeczny. 18. Udział publiczności w latach 90. Epilog: Metody badawcze w medioznawstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0229-6
Cz.I Teoretyczne problemy badań nad tożsamością i przestrzenią: 1. Tożsamość w nauce współczesnej - wybrane perspektywy badawcze, 2. Problematyka badania przestrzeni, 3. Przestrzenny wymiar tożsamości. Cz.II Miasto jako przestrzeń tożsamości: 1. Badania przestrzeni miasta w geografii człowieka i dziedzinach pokrewnych, 2. Tożsamość w badaniach geografów miasta, 3. Identyfikacja miejskich jakości przestrzennych, Cz.III Przestrzeń tożsamości Warszawy: 1. Tożsamość Warszawy, 2. Ikonografia warszawskiej przestrzeni tożsamości, 3. Organizacja i nacechowanie przestrzeni tożsamości Warszawy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-14-7
1. Tu i teraz; 2. Poezja, nauka, nowe media; 3. Teatralnie; 4. Tam i Wtedy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Nauka o państwie i polityce / Eugeniusz Zieliński. - Wyd.3 popr. i poszerz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001. - 260 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7151-415-8
1.Określenie państwa, 2.Pochodzenie państwa, 3.Istota państwa, 4.Państwo, naród i jednostka, 5.Państwo i prawo, 6.Przemiany w dziejach państwa, 7.Typy państw współczesnych, 8.Forma państwa, 9.Funkcje państwa, 10.Władza polityczna, 11.Organizacja władzy państwowej, 12.System polityczny społeczeństwa, 13.Polityka, 14.Ideologia, doktryny i programy polityczne, 15.Kultura polityczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again