Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Aleksander Tadeusz
(1)
Nikitorowicz Jerzy
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Domy kultury
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja regionalna
(1)
Kultura
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
3 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.199)
ISBN: 978-83-7204-703-8
1. Ewolucja nazewnictwa oświaty dla dorosłych i trendy w tworzeniu jej teoretycznych podstaw. 2. Dzieje oświaty dorosłych w Polsce. 3. Tradycje domów kultury w Polsce. 4. Działalność edukacyjna instytutów rzemieślniczo-przemysłowych w latach międzywojennych. 5. Szkoły dla dorosłych. 6. Oświata pozaszkolna. 7. System kształcenia dorosłych z wykorzystaniem mediów masowych. 8. Edukacja kulturowa ludzi dorosłych - wybrane instytucje i niektóre formy jej realizacji. 9. Uniwersytet trzeciego wieku. 10. Cechy, trendy rozwojowe i funkcje społeczne edukacji dorosłych. 11. Globalizacyjne implikacje edukacji dorosłych w Polsce. 12. Oświata dorosłych w Polsce na początku XXI wieku. 13. Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika wobec współczesności)
ISBN: 978-83-60501-09-2
Wstęp, 1. Wielość kultur, 1.1 . Kultura człowieka i w człowieku, 1.2. Kultura jako komunikacja społeczna, 1.3. Typy kontaktu kultur i wynikające z nich postawy, 1.4. Kultura i cywilizacja, 1.5. Kultura i tradycja, 1.6. Kultura narodowa - Wielokulturowość - społeczeństwo wielokulturowe, 1.7. Etniczność w historii i współcześnie, 1.8. Dylematy kultur w międzycywilizacyjnym świecie, 2. Kultury etniczne i narodowe w Polsce. Sąsiedzi na pograniczach kulturowych, 2.1. My i inny, swoi i obcy, stereotypy i uprzedzenia, 2.2. Ku kulturze pogranicza. Ku człowiekowi pogranicza, 2.3. Charakter pogranicza polsko-białoruskiego, 2.4. Pogranicze białorusko-polskie, 2.5. Mniejszość narodowa i etniczna, 2.6. Funkcjonowanie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce 2.7. Edukacja szkolna dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych i etnicznych, 3. Idee edukacji w warunkach wielokulturowości, 3.1. Współczesne wyzwania i zadania edukacji, 3.2. Edukacja dla sukcesu czy umiejętności znoszenia i pokonywania porażek, 3.3. Edukacja etnocentryczna, akulturacyjna czy asymilacyjna, 3.4. Edukacja regionalna jako podstawa kreowania społeczeństwa wielokulturowego, 3.5. Edukacja kultywująca dziedzictwo kulturowe przodków, 3.6. Edukacja europejska, 3.7. Edukacja globalna - planetarna i globalna, 3.8. Edukacja wielokulturowa, 3.9. Edukacja i komunikacja międzykulturowa, 3.10. Edukacja obywatelska wobec współistnienia w globalnym świecie, 3.11 Edukacja ku wspólnocie, 4. Ku tożsamości międzykulturowej, 4.1. Próba określenia tożsamości, 4.2. Tożsamość społeczna, 4.3. Tożsamość indywidualna - jednostkowa - osobowa, 4.4. Tożsamość kulturowa, 4.5. Koncepcja kreowania tożsamości międzykulturowej, 4.6. Generowanie etosu w procesie kreowania tożsamości międzykulturowej, 4.7. Język - istotny element kreowania tożsamości kulturowej, 4.8. Poszukiwanie tożsamości i ucieczka od tożsamości, Podsumowanie, Zakończenie, Bibliografia, Słownik ważniejszych pojęć, Indeks osób
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again