Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Wojnar Irena
(2)
Bańka Józef
(1)
Bukowska Sonia
(1)
Ferfoglia Susi
(1)
Kołakowski Leszek
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Mentzel Zbigniew
(1)
Stasiuk Karina
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Kultura
(5)
Pedagogika
(2)
Suchodolski, Bogdan (1903-1992)
(2)
Wychowanie
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Europa
(1)
Filozofia
(1)
Globalizacja
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kultura masowa
(1)
Nauka
(1)
Postmodernizm
(1)
Wartość
(1)
Wolność
(1)
Subject: time
1901-
(2)
2001-0
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-917393-8-4
1. O Profesorze Suchodolskim 2. Profesor Suchodolski w Polskiej Akademii Nauk 3. Profesor Suchodolski w Narodowej Radzie Kultury 4. Humanistyczne przesłanie Bogdana Suchodolskiego 5. W stronę przyszłości 6. O modelu historii nauki Bogdana Suchodolskiego 7. Bogdan Suchodolski jako historyk literatury polskiej 7. Myśl profesora Bogdana Suchodolskiego o technice i kulturze technicznej 8. Wychowanie przez naukę 9. Profesor Suchodolski jako ekspert edukacyjny 10. O relacjach pedagogiki i polityki edukacyjnej 11. Autoedukacja szansą pełni indywidualnego rozwoju człowieka 12. Pedagogika odwagi i nadziei 13. Profesora Bogdana Suchodolskiego idea uspołecznienia kultury: trwałość inspiracji i aktualność ostrzeżeń 14. Bogdana Suchodolskiego propozycja uspołeczniania kultury i jej inspiracje 15. Bogdana Suchoolksiego spojrzenie na naukę i wychowanie przez sztukę 16. Współczesne kontrowersje wokół edukacji estetycznej 17. Pampaedia J. A. Komenskiego w interpretacji Profesora B. Suchodolskiego 18. Europa w refleksjach B. Suchodolskiego 19.Używanie "rozumu" a stan aktualny ludzkości 20. Globalizacja jako iluzja wcielana. Od możliwości świata do świata możliwości 21. Humanistyczne inspiracje wizji swiata, kultury, człowieka 22. Historia jednej pomyłki 23. Rozmowa z Profesorem Bogdanem Suchodolskim 24. Myśliciel i bieg stuleci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-923980-2-5
1. Studia nad możliwościami człowieka, 2. Jedność kultury i wielkość kultur, 3. Wartości i obszary kultury, 4. Edukacja sprawą człowieka w świecie, 5. Humanistyczne wizje jakości życia, 6. Świat i przyszłość, 7. Badania nowego człowieka, 8. Humanistyka i humanizm - nauka czy postawa, 9. Model wykształconego Polaka, 10. Wartości morlane a postawy grup społecznych, 11. Strategia życia - dyskusja: Wychowanie - inspiracją czy formowaniem?, 12. Edukacja kulturalna a egzystencja człowieka, 13. Dwie cywilizacje uniwersalne, 14. Wychowanie i diabeł entropii, 15. Uwagi o ekstremalnych zjawiskach w kulturze współczesnej, 16. Wychowanie przez naukę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7422-116-0
Cz. I Kultura i wychowanie: 1. Filozofia kultury u podłoża filozofii wychowania, 2. Podstawowe współczesne dokumenty Kościoła katolickiego o chrystianizującej roli kultury. Cz. II Jana Pawła II myślenie o kulturze: 3. Od filozofii człowieka do filozofii kultury, 4. Kultura na rozdrożu, 5. Wokół pionowego wymiaru kultury, 6. "Kultura życia" drogą humanizacji kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2551)
ISBN: 83-229-2430-5
1.Wstęp, czyli życie w wieku komunikacji : Cztery ujęcia kultury, Krytyczny dyskurs kultury, Kultura masowa a zmiany w komunikowaniu, Dyskurs, Działanie komunikacyjne. 2.Habermas, czyli racjonalność komunikacji : Pojęcie działania celowo-racjonalnego, Działanie komunikacyjne
a działanie celowo-racjonlne, Roszczenia ważnościowe a dwa typy działania, Konsens-podstawa działania komu nikacyjnego i teorii krytycznej, Świat życia a działa nie komunikacyjne, Dyskurs-w kierunku komunikacji ide alnej, Idealna sytuacja mówienia a systematycznie zabu rzona komunikacja, Nowy komunikacyjny paradygmat teori i krytycznej, Tendencje kryzysowe we współczesnych spo łeczeństwach, Kolonizacja świata życia jako źródło kry zysów współczesności, Komunikacja a kryzys, Drogi wyj ścia z kryzysu, Etyka komunikacyjna, Polityka, sfera publiczna i mass media, Intelektualista zaangażowany?, Komunikacja, czyli to co daje nadzieję. 2.Foucault, czyli tragedia dyskursu : Metoda, Szaleń stwo, czyli jak działa dyskurs, Pojęcie dyskursu-próba definicji, Słowa i rzeczy-język i dyskurs w centrum a naliz, Powstanie i rozpad podmiotu, Język a instytucje -genealogia władzy, "Zetrzeć podmiot", Seksualność a podmiot, Foucault zmienia poglądy?, A jednak dyskurs.. 3.Postmodernizm, czyli zagubienie w masowości : Czy postmodernizm istnieje?, Postmodernizm a społeczeństwo -postindustrializm, Społeczeństwo postindustrialne a społeczeństwo industrialne-różnice i podobieństwa, Glo balizacja-największa zmora współczesności, Ponowoczes ność i społeczeństwo ponowoczesne, Nowoplemiona-nowe wcielenie tłumu, Kultura masowa a upadek tradycji, Po stmodernizm i znak-utrata zaufania, Jean Baudrillard, czyli tuż przed końcem..., Estetyzacja i konsumpcjo nizm (raz jeszcze)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2248)
ISBN: 83-226-1373-3
1. Eurorecentywizm, czyli droga Europy do wspólnotowej teraźniejszości narodów, 2. Europejskość jako wartość, 3. Filozofia wobec wyzwań ponowoczesności. Richarda Rorty'ego podmiot "ironiczny" a model homo euthyphronicus, 3. Tendencje filozofii postmodernistycznej na tle ponowoczesności, 4. Problem tożsamości człowieka współczesnego w kulturze ponowoczesnej, 5. Tożsamość filozofa jako dydaktyka i wychowawcy w dobie przemian kulturowych. Przyczynki do dyskusji, 6. Globalizacja a etyka, czyli w poszukiwaniu Lewiatana polityki światowej, 7. Problem porządku wartości, 8. Poszukiwanie czynników łagodzących konflikt między kulturą a cywilizacją, 9. Wolność - pluralizm - tolerancja. O pożytkach z lektury Isaiaha Berlina, 10. Globalizacja a problem tożsamości narodowej, 11. Próba obrony wartości absolutnych w kontekście cywilizacji globalnej, 12. Aktualność wartości absolutnych w obliczu śmierci na podstawie przedstawień vanitatywnych, 13. Próba sformułowania katalogu wartości w pracy z osobami uzależnionymi - na przykładzie intoksykacji nawykowej, 14. Wizja cywilizacji uniwersalnej Floriana Znanieckiego jako antycypacja cywilizacji globalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again