Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Castaneda Carlos
(1)
Clifford James
(1)
Donnan Hastings
(1)
Gaweł Łukasz
(1)
Głowacka-Grajper Małgorzata
(1)
Kostera Monika (1963- )
(1)
Kroeber Alfred Louis
(1)
Król Marcin
(1)
Levi-Stauss Claude
(1)
Lipok-Bierwiaczonek Maria
(1)
Mauss Marcel
(1)
Musielak Sebastian
(1)
Pomian Krzysztof
(1)
Szacki Jerzy
(1)
Wilson Thomas M
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Antropologia społeczna
(4)
Etnografia
(3)
Kultura
(3)
Indianie
(2)
Społeczeństwo
(2)
Dziecko
(1)
Etnopsychologia
(1)
Granice
(1)
Instytucje kultury
(1)
Kultura -- filozofia -- 20 w.
(1)
Ludy pierwotne
(1)
Magia
(1)
Meksyk
(1)
Muzea
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Socjobiologia
(1)
Socjologia
(1)
Socjologia życia codziennego
(1)
Szamanizm
(1)
Władza
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
8 results Filter
Book
In basket
(Biblioteka Nowej Myśli)
ISBN: 83-7120-915-0
Drżenie powietrza, Koniec pewnej epoki, Poza granicami języka, Początek ostatecznej podróży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Miscellanea Anthropologica et Sociologica / red. nacz. Władysław Pałubicki ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, Zakład Historii Myśli Społecznej ISSN 1230-1396 ; Nr 5)
Cz. I W kręgu kultur orientu : 1. Dziecko w kaukaskiej rodzinie, 2. Dziecko w rodzinie starożytnych hebrajczyków, 3. Rola wedyjskich obrzędów rodzinnych (samskar) w życiu dziecka, 4. Pozycja dziecka w starożytnym Egipcie, 5. Dziecko w świetle Talmudu. Zarys problematyki. Cz. II Cywilizacja rzymska : 1. Prawo rzymskie doby chrześcijańskiej w obronie dzieci, 2. Los dzieci w czasach prześladowań chrześcijan. Cz. III Dziecko w chrześcijaństwie : 1. Kiedy dziecko staje się naprawdę dzieckiem według nowych nurtów filozofii chrześcijańskiej?, 2. Dziecko w rodzinie prawosławnej w ruskim i rosyjskim mieście feudalnym. Cz. IV Dziecko w utopiach i systemach totalitarnych : 1. Miejsce dziecka w społeczeństwach doskonałych czyli utopiach, 2. Problem dziecka i kobiety w państwie totalitarnym. Cz. V Dziecko w Polsce : 1. Prawa dziecka w Polsce, 2. Dziecko na wsi kaszubskiej w okresie międzywojennym, 3. Wyobrażenia życiowe dzieci i młodzieży i ich rodzinne uwarunkowania. Cz. VI Artykuły różne : 1. Przedmiot, trudności i perspektywy estetyki współczesnej, 2. Logiczna analiza pojęcia dozwolenia, 3. Struktury powiązań organizacyjnych polonii szwedzkiej, 4. Rola bibliotek publicznych w funkcjonowaniu systemu kultury i oświaty. Cz. VII : 1. Od dzieciństwa do wieku dojrzałego. Obrzędy inicjacji u Masajów, 2. Spędzanie płodu, dzieciobójstwo i ofiary z dzieci formą kontroli urodzeń w wybranych kulturach świata, 3. Lubelskie szkoły specjalne jako ośrodki socjalizacji. Komunikat z badań., 4. Nieletni przestępcy i ich środowisko wychowawcze w świetle akt sądu rodzinnego w lublinie. Komunikat z badań. 5. Lubleskie rodziny zastępcze. Raport z badań, 6. Dziecko w słynnych kodeksach prawa (wybór), 7. Osobowość społeczna abiturientów wybranych szkół podstawowych Lublina. Komunikat z badań, 8. Ivana Ollicha koncepcja społeczeństwa bez szkoły
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-4433-9
Zawiera: Łukasz Gaweł, Monika Kostera: Wstęp. Etnografie, organizacje i kultura. Część I. Instytucje kultury; Łukasz Gaweł: Zaginiony świat - edukacja muzealna a proces zarządzania dziedzictwem kulturowym; Elizabeth Carnegie, Jerzy Kociatkiewicz: Okupacja Krainy Gdziekolwiek. Muzea historii najnowszej i zwiedzający je turyści; Paweł Krzyworzeka: Niszczycielski powiew świeżości w muzeum; Bogna Halska-Pionka, Krzysztof Kula: Muzyczne arboretum - colere w instytucjach kultury; Agnieszka Całek: Muzeum jako narzędzie w procesie opowiadania transmedialnego o trudnym dziedzictwie. Przypadek Fabryki Schindlera w Krakowie; Justyna Ryś, Alicja Wróbel, Dorota Żak, Michał Grzyska: "Wszyscy gramy do jednej bramki". Zarządzanie dziedzictwem na przykładzie teatru publicznego; Jarosław Klas: Zarządzanie poprzez animację - dziedzictwo kulturowe w centrach, ośrodkach i domach kultury; Bartosz Sławecki, Maciej Ławrynowicz: Gromadzić i upowszechniać - odkrywanie procesu kształtowania tożsamości kolekcji i czytelni komiksów pewnej biblioteki uniwersyteckiej; Michał Murzyn: Wartości w zarządzaniu muzeum. Część II. Dziedzictwo kultury na obrzeżach instytucji; Marta Poleć: Kto dba o występy uliczne? Niematerialne dziedzictwo w aktywności artystów ulicznych; Bartosz Kożuch, Wojciech Wychowaniec: Taniec w okowach biurokracji; Anna Góral: Zarządzanie dziedzictwem - o paradoksie planowania przeszłości; Aleksandra Abramczyk, Dagmara Bator, Kamil Leśniak: Rynek doznań na przykładzie juwenaliów. CZĘŚĆ III. Przenikanie: kultura w życiu codziennym organizacji; Jowita Tenderowicz, Karolina Wiecheć: Firmy rodzinne - przeżytek czy skuteczna strategia organizacji w przekazywaniu pałeczki dziedzictwa ludzkich wartości?; Bożena Freund, Aleksandra Radwan: "Jest tyle uczuć, ile serc" - etnografia oddziału klinicznego pewnego szpitala; Marta Szeluga-Romańska: Żeby zwyczaj nie umarł.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2390-7
1. Wprowadzenie: Granice, narody i państwa. 2. Granice państwowe i społeczno-kulturowe w antropologii. 3. Inne ujęcia problematyki granic, narodów i państw. 4. Symbole i rytuały władzy. 5. Gospodarka wywrotowa. 6. Przekraczanie granic a transformacja wartości i ludzi. 7. Polityka ciała. 8. Podsumowanie: Kultury nadgraniczne a kryzys państwa narodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Istota kultury / Alfred Louis Kroeber. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 387 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Socjologiczna)
ISBN: 83-01-04107-2
Cz.1 Teoria kultury, Cz.2 Pokrewieństwo i struktura społeczna, Cz.3 O indianach amerykańskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86898-59-9
Cz.1 Dyskursy. Cz.2 Przemieszczenia. Cz.3 Kolekcje. Cz.4 Historie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86989-97-1
Wprowadzenie do twórczości Marcela Maussa. Cz.I Zarys ogólnej teorii magii: Historia źródła; Definicja magii; Elementy magii; Analiza i wyjaśnienie magii; Wnioski; Dodatek. Cz.II Szkice o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych: Wprowadzenie. O darze, a w szczególności o obowiązku odpowiadania podarunkami na podarunki; Dary wymienne i obowiązek odwzajemniania ich (Polinezja); Zasięg tego systemu. Hojność, godność pieniądz; Pozostałości tych zasad w starożytnych prawach i starożytnych gospodarkach; Wnioski. Cz.III Związki psychologii i socjologii w sferze faktów i w sferze badań: Miejsce socjologii w antropologii Usługi oddane ostatnio socjologii przez psychologię; Usługi, jakie socjologia może oddać psychologii; Pytania pod adresem psychologii; Dodatek. Cz.IV Idea śmierci wpajana przez zbiorowość i jej wpływ na ciało jednostki (Australia, Nowa Zelandia): Definicja sugerowania idei śmierci przez zbiorowość; Typowe fakty australijskie; Typowe fakty nowozelandzkie i polinezyjskie. Cz.V Pojęcie osoby: Osoba; "Indywiduum" i miejsce "oso by"; Persona łacińska; Persona; Osoba: fakt moralny; Osoba chrześcijańska; Osoba, byt psychiczny; Wnioski. Cz.VI Sposoby posługiwania się ciałem: Pojęcie sposobów posługiwania się ciałem; Zasady klasyfikacji sposobów posługiwania się ciałem; Biograficzne wyliczanie sposobów posługiwania się ciałem; Rozważania ogólne. Cz.VII Szkic o sezonowych przemianach społeczeństw Eskimosów. Studium z morfologii społecznej: Morfologia ogólna; Morfologia sezonowa; Przyczyny przemian sezonowych; Skutki; Wnioski; Aneks. Cz.VIII O niektórych pierwotnych formach klasyfikacji. Fragment planu ogólnej socjologii opisowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89055-54-5
Cz.I Województwo śląskie i Górny Śląsk. Zróżnicowanie etnograficzne i dylematy tożsamości; Odkrywanie małej ojczyzny; Pałace i familoki. O Śląsku pańskim i Śląsku plebejskim; Zmierzch tak zwanej kultury robotniczej; Chrystus Frasobliwy i McŚwiat. Sztuka ludowa we współczesnym świecie; Cz.II W cieniu książęcego pałacu. Współczesny rzut oka na ziemię pszczyńską; Tychy i "mit surowego korzenia"; Sacrum w przestrzeni nowego miasta. Tyskie kościoły; Świat górali śląskich; Istebna - wieś pod Złotym Groniem; Wiatr od groni. Stare i nowe w góralskiej kulturze; Wilamowice i mit flamandzki; Cz.III Woda żywa. Rzecz o studniach i źródłach; Drzewa wyskokie. Swojskość i epifania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again