Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Bisikiewicz Patryk
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Chmaj Marek
(1)
Cichy Andrzej
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Fudaliński Janusz
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kręcisz-Sarna Agnieszka
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Kamila
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Papis Wojciech
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Słapczyński Tomasz
(1)
Słowińska Karolina
(1)
Ziajka Anna
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Kultura
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Administracja
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Oświata
(2)
Administracja publiczna
(1)
Banki
(1)
Bezrobocie
(1)
Budownictwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Ekonomia
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundacja
(1)
Geodezja
(1)
Imprezy masowe
(1)
Informacja
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nieruchomości
(1)
Nowy Sącz (woj. Małopolskie)
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo europejskie
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Public relations
(1)
Rada Ministrów
(1)
Referendum
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Regionalizm
(1)
Renta inwalidzka
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Służba wojskowa
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Zarządzanie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7462-374-2
1. Kwestie terminologiczne; 2. Implikacje warunków funkcjonowania organizacji publicznych; 3. Konsekwencje dla personelu; 4. Właściwie zmotywowany personel siłą organizacji; 5. Motywowanie a przywództwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-241-3
1. Wprowadzenie do administracyjnego prawa materialnego, 2. Akta stanu cywilnego, 3. Obywatelstwo, 4. Ewidencja ludności, 5. Zmiana imion i nazwisk, 6. Dowód osobisty i paszport, 7. Oświata, 8. Szkolnictwo wyższe, 9. Powszechny obowiązek obrony, 10. Symbolika państwa, 11. Granice państwa, 12. Zgromadzenia, 13. Stowarzyszenia, 14. Związki wyznaniowe, 15. Kultura, 16. Ochrona środowiska, 17. Rozpowszechnianie informacji-prasa, radio, TV, 18. Działalność gospodarcza, 19. Geodezja, 20. Wywłaszczenia nieruchomości, 21. Prawo budowlane, 22. Prawo lokalowe, 23. Planowanie przestrzenne, 24. Drogi publiczne, 25. Ruch drogowy, 26. Poczta, 27. Ochrona zdrowia, 28. Pomoc społeczna, 29. Przeciwdziałanie bezrobociu, 30. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Wykaz aktów prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne materialne / red. nauk. Marek Chmaj. - Wyd.2 Stan prawny na 1.01.2005 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2005. - 504 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-88690-82-5
1. Podstawy prawa działalności gospodarczej oraz prawa przedsiębiorstw państwowych, 2. Zasady obrotu i gospodarki gruntami. Status mienia publicznego, 3. Prawna regulacja zagospodarowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego, 4. Prawo o obywatelstwie i prawo o cudzoziemcach, 5. Administracyjno-prawne sytuacja osób fizycznych, 6. Administracyjno-prawne regulacja zrzeszania się obywateli, 7. Prawo komunikacji i łączności, 8. Prawo ubezpieczeniowe, antymonopolowe, bankowe i celne, 9. Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia i spraw socjalnych, 10. Upowszechnianie informacji, 11. Administracja w dziedzinie oświaty, nauki i kultury, 12. Administracyjno-prawna regulacja zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, 13. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych, 14. Administracja obrony kraju i spraw zagranicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVIII. Zeszyt 2.)
Zawiera: Wolność sumienia i wyznania w polskim prawie konstytucyjnym a konstytucyjna neutralność światopoglądowa państwa; Przygotowywanie projektów ustaw przez Radę Ministrów - wybrane zagadnienia; Podjęcie medycznych czynności ratunkowych względem małoletniego; Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych - wybrane zagadnienia; Referendum w sprawie odwołania wójta w związku z nieudzieleniem mu wotum zaufania w kontekście art. 67 ustawy o referendum lokalnym; Nowy ład dla konsumentów w Europie?; Whistleblower w prawie europejskim - ochrona whistleblowera czy informacja.; Współczesne obrazoburstwo islamskie - zagrożenie dla światowego dziedzictwa kulturowego; Możliwość podjęcia z urzędu przez organ rentowy postępowania o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy w wyniku złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne w oparciu o wpływ przepisów kodeksu postępowania administracyjnego; Administracja w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych w historycznym ujęciu przekrojowym; O niektórych konsekwencjach stosowania zasady życzliwej interpretacji przepisów - refleksje na tle art. 7a kodeksu postępowania administracyjnego; Ochrona danych osobowych w ogólnym postepowaniu administracyjnym; Podatnicy podlegający podatkowi dochodowemu od osób prawnych - statystyki dotyczące wpływów podatkowych; Ograniczenia egzekucji sądowej nieruchomości rolnych na tle zmian w ustawodawstwie o obrocie prawnym nieruchomościami rolnymi; Dochodzenie roszczeń karnoprawnych na rzecz Skarbu Państwa od skazanego pozostającego w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej; Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i pracownika; Osobisty charakter pracy pracownika twórcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ; 7)
ISBN: 83-88887-30-0
1.Istota i czynniki rozwoju regionalnego, 2.Przestrzenne zróżnicowanie dostępności usług kultury a rozwój regionalny, 3.Kasztelania Karpacka ze stolicą w Nowym Sączu - projekt nowego spojrzenia na podział realizacji zadań w zakresie usług publicznych, 4.Systemy informacyjne administracji publicznej, 5.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce Polski, 6.Struktury holdingowe w aspekcie prawnym i podatkowym, 7.Determinizm czy swoboda wyborów strategicznych organizacji w procesie ewolucji sektora, 8.Rola public relations i marketingu w kształtowaniu wizerunku organizacji, 9.Lojalność konsumenta jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi w walce z konkurencją, 10.Rola fundacji w sektorze organizacji pozarządowych na przykładzie Fundacji Barbary i Andrzeja Chronowskich, 11.Aktualne problemy polskich uzdrowisk, 12.Oferta turystyczna jako substytut lecznictwa uzdrowiskowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again