Form of Work
Książki
(18)
Status
only on-site
(13)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(13)
Author
Kojs Wojciech
(3)
Mrózek Robert
(3)
Studenski Ryszard
(3)
Banaś Monika
(1)
Brodzka Alina
(1)
Burska Lidia
(1)
Chruścińska Jadwiga
(1)
Chudziński Edward
(1)
Czubek Grażyna
(1)
Jarzyńska Karina
(1)
Jopkiewicz Andrzej
(1)
Kapusta Anna
(1)
Kaute Wojciech
(1)
Kosiewski Piotr
(1)
Kubinowski Dariusz
(1)
Kubisz Ewa
(1)
Leppert Roman
(1)
Melosik Zbyszko
(1)
Pochłódka Anna
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Rybiński Rajmund
(1)
Sakson Andrzej
(1)
Szmygin Bogusław
(1)
Trafiałek Elżbieta
(1)
Wojciechowska Maria
(1)
Wojtasik Bożena
(1)
Wróblewski Łukasz
(1)
Świercz Piotr
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(5)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Młodzież
(4)
Polska
(4)
Kultura
(3)
Europa
(2)
Globalizacja
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Kultura
(1)
Aspiracje
(1)
Autorytet
(1)
Demokracja
(1)
Dziecko
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Feminizm
(1)
Gospodarka
(1)
Instytucje kultury
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Internet
(1)
Kapitalizm
(1)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Kultura audiowizualna
(1)
Kultura masowa
(1)
Liberalizm
(1)
Ludzie starzy
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Mitologia
(1)
Norma społeczna
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomnik historii
(1)
Porządek społeczny
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Studenci
(1)
Teatr studencki polski
(1)
Uchodźcy
(1)
Unia Europejska
(1)
Uniwersytet Trzeciego Wieku (Kielce)
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Urzędnicy
(1)
Wartość
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Własność
(1)
Zabytki
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(4)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Literatura dziecięca polska
(1)
Literatura polska
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
18 results Filter
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2235)
ISBN: 83-226-1361-X
1.Tradycja kultury europejskiej a doktryna demokracji, liberalizmu i społeczeństwa obywatelskiego, 2.Doktryna i myśl polityczna demokracji w czasie globalizacji, 3.Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie a kultura polska i współczesne przeobrażenia w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-909574-4-2
1. Sceny przemocy w mediach a zachowanie dziecka, 2. Elementy interesujące i nudne w programach telewizyjnych dla dzieci, 3. Literatura dziecięca w książkach i mass mediach z badań własnych, 4. Czasopisma dla dzieci - zainteresowania i potrzeby a rzeczywistość biblioteczna, 5. Media w bibliotekach publicznych, 6. Internet jako medium syntetyczne. Internetowa oferta dla dzieci i młodzieży, 7. Edukacja medialna w programach szkolnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-500-5
Referaty: Wartości globalne kultury europejskiej; Toż samość kultury i integracja europejska; Kultura a inte gracja europejska- trudny kompromis?; Pozycja kultury polskiej w Europie; Kultura kresów w refleksji nad miejsce Polski w integracji Europie. Opracowania nadesłane: Dzielenie i łączenie ludów w Europie; Stanisława Przybyszewska- prekursorka integra cji europejskiej;Sytuacja zawodowa kobiet w drodze ku równouprawnieniu; Podział regionalny a tożsamość kulturowa ziem polskich w zjednoczonej Europie; Eduka cja wobec wielokultorowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-934168-0-6
1. Wprowadzenie; 2. Kultura studencka: poszukiwanie alternatywy; 3. Globalizacja kontrkultury: (nie)cała władza wyobraźni; 4. Kultura trzech pokoleń; 5. Kwestia rodowodu; 6. Studencki, alternatywny, otwarty. Rzecz o teatrze; 7. Teatr alternatywny. Polska i świat; 8. W stronę teatru otwartego; 9. Wrocławskie Festiwale Teatru Otwartego; 10. Od tego się zaczęło, czyli jak powstał STS; 11. Teatr 107; 12. Wprowadzenie do inscenizacji "Makbeta"; 13. Myślę obrazami; 14. Pamięć; 15. Zamknięcie; 16. Na studenckiej estradzie (jazz- piosenka-kabaret); 17. Wariacje plastyczne. Sztuka pokolenia 68; 18. Studencki ruch literacki w latach 1956-1989; 19. Praca studencka w latach 1956-1981; 19. Prasa studencka lat 80. XX wieku- agonia czy przemiana; 20. Klub czyli hybryda; 21. Studenckie inicjatywy muzyczne; 22. Dwudziestolecie kultury studenckiej (1956-1976). Romans z mecenatem; 23. Kultura studencka- kontynuacje, modyfikacje, alternatywy; 24. Przekraczanie granic. Kalendarium kultury studenckiej 1950-1989l
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89468-47-5
Cz. I teoretyczno - metodologiczne podstawy pedagogiki kultury jako współczesnej subdyscypliny humanistycznej. Cz. II W poszukiwaniu istoty człowieczeństwa i jego różnych przejawów w kulturze współczesnej: perspektywa antropologiczno- pedagogiczna., Cz. III Oblicza " swojskości/tutejszości" i "obcości/inności" w kontekście kształtowania się tożsamości kulturowej współczesnego człowieka: implikacje edukacyjne cz. IV Ponowoczesność , popkultura i cyberkultura jako wyzwania pedagogiki współczesnej;. Cz. V wartości humanistyczne i funkcje wychowawcze różnych dziedzin sztuki współczesnej;. Cz. VI W kierunku alternatywnych orientacji teorii i praktyki działalności kulturalnej i edykacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88410-00-8
Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u młodzieży; Stymulowanie pro bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży; Czynniki wpływające na charakter interakcji między nauczycielami a młodzieżą; Wczesna preorientacja zawodowa jako czynnik kształtujący efektywne funkcjonowanie osobowości w społeczeństwie; Przeciwdziałanie sytuacjom ryzyka urazów niezamierzonych (album dla dzieci starszych i młodzieży); Osobowościowe przesłanki zaburzonych form zachowania młodzieży w trudnej sytuacji kontaktu społecznego; Manifestacje społeczno-obyczajowe slangu młodzieżowego w regionalnym graffiti; Kategorie opisująco-wartościujące młodzież; Temporalnomodalne aspekty procesów edukacyjnych; Osobista wiedza człowieka i jej funkcje regulacyjne; Postawy twórcze a problemy życiowe uczniów szkół średnich; Rodzinne i szkolne przyczyny powstawania syndromu nieadekwatnych osiągnięć; Kształtowanie człowieczeństwa odpowiedzialnym zadaniem edukacyjnym; Nauczanie integracyjne - próba spojrzenia w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych; Źródła informacji użytkowanie w kształceniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo; Samoocena asertywności w interakcjach komunikacyjnych w opinii młodzieży licealnej; Świat wartości współczesnej młodzieży w świetle badań; Cele, funkcje i zadania kształcenia młodzieży w świetle nowych wymagań edukacyjnych; Konieczne kierunki zmian w pracy nauczyciela u progu trzeciego tysiąclecia; Kształtowanie się systemu wartości uczniów w szkołach o różnej koncepcji dydaktyczno-wychowawczej; Społeczny wymiar autodestrukcji u młodzieży jako czynnik ryzyka utraty szans rozwoju jej uzdolnień i osobowości (na przykładzie badań własnych); Rozwijanie umiejętności przydatnych w kontaktach społecznych - wyzwanie dla polskiej szkoły; O status filozofii w współczesnym kształceniu nauczycieli; Licealiści wobec problemów zdrowia i zdrowego stylu życia (raport z badań); Rola edukacji w przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży; Kształtowanie zachowań prozdrowotnych i probezpiecznych w młodszym wieku szkolnym jako przygotowanie do właściwej reakcji na przejawy patologii w najbliższym otoczeniu dziecka; Determinanty potrzeby osiągnięć i poziomu aspiracji uczniów z rodzin wiejskich rozpoczynających naukę na szczeblu kształcenia systematycznego; Styl atrybucyjny a sposoby radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych; Zjawisko inicjacji seksualnej nastolatków i wynikające z niej zagrożenia; Tożsamość młodzieży w sytuacji pogranicza; Między szansą a bezradnością wobec własnej przyszłości: o możliwości kształtowania strategii życiowych młodzieży wiejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88410-00-8
Poglądy na wychowanie dorastającej młodzieży jako wynik akceptowanego systemu ocen; Udział aspiracji zawodowych młodzieży w poszukiwaniu etosu życia; Istota i sens oceniania dziecka w edukacji wczesnoszkolnej; Kształtowanie wrażliwości moralnej 10-11 latków; Poczucie odpowiedzialności dorastającej młodzieży; Rodzina jako środowisko wychowawcze w percepcji uczniów i studentów aktywnych twórczo; Orientacje życiowe młodzieży wiejskiej; Aksjologia rynku w systemie wychowawczym szkoły; Syndrom agresywności polskiej młodzieży; Problemy współczesnej deontologii nauczycielskiej; O konieczności reakcji na zjawisko przestrzeni informacyjnej; Obraz nauczyciela - jaki jest naprawdę?; Wiedza prawna nauczycieli jako niezbędny element kierowania przez nich właściwą adaptacją uczniów do nowej sytuacji społecznej, gospodarczej, politycznej; Nauczyciel i uczniowie w dobie przemian edukacyjnych; Podręcznik szkolny - źródło wiedzy czy narzędzie manipulacji; Młodzież w świecie chaosu wartości. Na przykładzie czasopism młodzieżowych; Pierwsza pomoc a zachowania agresywne u dzieci; Kształcenie charakteru młodzieży podstawowym zadaniem w procesie edukacji szkolnej i obywatelskiej; Nuda - fikcja - agresja. O przemocy jako przejawie kulturowej bezdomności - szkic z antropologii filozoficznej i filozofii wychowania; Psychologiczne korelaty "biernego bezrobocia" u absolwentów szkół ponadpodstawowych; Wartości i poczucie sensu życia współczesnej młodzieży w kontekście przemian cywilizacyjnych w Polsce; Niewłaściwe postawy rodzicielskie jako przyczyna trudności w nauce i patologicznych zachowań społecznych młodzieży; Nauczanie języków obcych dzieci w świetle zachodzących zmian gospodarczych edukacyjnych, społecznych i kulturowych; Strategie uczenia się w opanowywaniu i nauczaniu języków obcych; Zaburzenia jedzenia okresu adolescencji wyzwaniem dla współczesnej szkoły i rodziny polskiej; Znaczenie komunikacji interpersonalnej w funkcjonowaniu młodzieży; Punkty zamiast ocen - z badań młodzieży licealnej kwestionariuszem aktywności dydaktycznej; Selekcje szkolne w kontekście przemian społecznych, gospodarczych i edukacyjnych; Program Sokrates Comenius jako przykład współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach; Osobowość młodzieży a funkcjonowanie w sytuacjach społecznych; Twórcze kształcenie jako przygotowanie do życia w zmieniającej się rzeczywistości; Częstotliwość i hierarchia kryteriów oceniania osiągnięć dydaktycznych w opiniach nauczycieli i ich uczniów; Nauczyciel przyszłości w świetle oczekiwań nowej rzeczywistości edukacyjnej; Kompetencje współczesnego wychowawcy szkolnego jako kreatora postaw obywatelskich młodzieży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89518-30-9
I: Młodzież i paradoksy kultury współczesnej. Młodzież a przemiany kultury współczesnej; Kampanie społeczne w mediach - doświadczenia polskie; Poznawanie rzeczywistości w przenikających się światach - realnym i wirtualnym; Dyplom akademicki i społeczne kariery kobiet. De(kon)strukcje przestrzeni emancypacji; Temporalne wzory organizacji życia młodzieży w szkole, czyli o poczuciu niedogodności w czasie; (Re)socjalizacja a edukacja w rodzinie o równoległych karierach rodziców (dual-career family); Młodzież, kapitał kulturowy i sukces życiowy, czyli o kilku paradoksach nierówności społecznej. II: (Re)konstrukcje tożsamości młodzieży współczesnej. Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym; O niezaspokojonym głodzie miejsca; Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej; Zachowania ekshibicjonistyczno-narcystyczne młodzieży jako forma poszukiwania własnej podmiotowości; Blogowanie jako próba oswojenia niegościnnej przyszłości; Tożsamość jako obietnica. Zmaganie (coping) młodzieży z krytycznymi wydarzeniami życiowymi; Refleksywny akcjonizm - ku postradycyjnej konstrukcji tożsamości; Wschodnioniemiecka młodzież w czasach transformacji systemowej - doświadczenie "podwójnego rozczarowania". III: Edukacyjne wybory i perspektywy życiowe młodzieży. Edukacyjno-zawodowe wybory nastolatków w "społeczeństwie ryzyka"; Młodzież wobec edukacyjno-zawodowej przyszłości - kontekst transformacji kulturowych; Planowanie kariery przez młodych dorosłych w niejednoznacznej rzeczywistości; Edukacyjne kredencjały i sukces życiowy młodzieży współczesnej; Drugoroczność w europejskich systemach szkolnych - szansa czy zagrożenie?; Różnicowanie perspektyw edukacyjnych, czyli "cztery stopnie budowania przewagi". Zakres praktyk dyskryminacyjnych stosowanych względem studentów zaocznych gdańskiej politologii; Młody pracownik na nowym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-233-1904-9
1.Globalizacja jako wyzwanie naukowe i polityczne, 2.Regionalne oblicza globalizacji, 3.Polskie oblicza wielokulturowości, 4.Dylematy tożsamości kulturowej, 5.Wielokulturowość w działalniu instytucjonalnym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 45)
ISBN: 83-232-1434-4
Porządek społeczny: Kryzys autorytetów i kryzys ładu; Korupcja a anomia; Opowieść o dwóch kapitalizmach: kapitalizm akcjonariuszy vs. kapitalizm intersariuszy; Spór o model państwa; Utopia społeczeństwa informacyjnego; Społeczeństwo kapitalistyczne jako Gesellschaft; Herbert Spencer o religii i porządku społecznym; Współczesne znaczenie wberowskiej analizy stanu urzędniczego; Feministyczne strategie naruszania porządku społecznego. Dylematy europejskiej tożsamości:"Uniwersalne wartości" a regionalne doświadczenia (EUropea Środkowa wobec współczesnych zachodnich debat o wartościach i celach rozwoju); Unia Europejska jako rzeczywisty wyraz realizacji idei zawartych w Augusta Comet'a religii Ludzkości; Ideologia europejska a tożsamość; Europejska czy narodowa kultura pamięci historycznej?; Polska w oczach Zachodu - oswajanie czy podtrzymywanie odmienności?; Niechciani obcy. Uchodźcy polityczni w świadomości Polaków. Przeobrażenia przestrzeni społecznej: Socjologiczny kontekst nowej polityki społecznej; Prze-porządkowanie społecznych nierówności; Kategorie marginalizujące się i marginalizowane przez społeczeństwo; Relatywizm jako reakcja na różnorodność - destrukcja czy rekonstrukcja porządku normatywnego? Rozważania wokół społeczno-kulturowych kategorii płci i rodzaju; Przejście od kolektywizmu do indywidualizmu (O popularności instytucji małżeństwa); Rola ojca jako przykład porządku normatywnego; Naznaczenie i samonaznaczenie osób bezdomnych; Podróż jako zmaganie z obcością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62997-03-9
Cz. I: Konserwator samorządowy w systemie ochrony zabytków; Gminna ewidencja zabytków; miejscy konserwatorzy zabytków - chaos nieokreślonych kompetencji; Dofinansowanie konserwacji zabytków z budżetu gminy - przykład Gdyni; Miasto Stołeczne Warszawa. Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO; Zintegrowany Plan Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Miasta Lublin; Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym; Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju miasta. Udział Miasta Lublin w europejskim programie URBACT II - Heritage as Opportunity (HerO) - Dziedzictwo jako Szansa; Działalność Narodowego Instytutu Dziedzictwa w kontekście współpracy z organami administracji samorządowej; Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce. Dyskusja 31 maja 2011 roku. Cz. II: Dziedzictwo jako szansa rozwoju; Pomniki historii. Stan prawny i zasady ochrony; Kalwaria Zebrzydowska. Zabytek w krajobrazie, czyli o potrzebie współdziałania; Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku pomnikiem historii. Geneza zjawiska i perspektywy rozwoju; Podziemia tarnogórskie jako Pomnik Historii; Wyspa Ostrów Lednicki - Pomnik Historii; I Ogólnopolskie Spotkanie Opiekunów Pomników Historii. Dyskusja - 1 czerwca 2011 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87456-06-3
I.Sytuacje i postawy twórców kultury : 1.Czarno-biała, biało-czerwona?, 2.Buddenbrookowie i hippisi (O pewnym spotkaniu w drugim obiegu), 3.Znowu w okopach. II.Sytuacja kultury : 1.Pluralizacja kultury i rozwój audiowizualności, 2.Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznych i kulturalnych (1975-1995). III.Ruch czasopiśmiennuczy: przemiany, alternatywy : 1.Najważniejsze teksty i dyskusje w czasopismach literackich i społeczno-kulturalnych drugiego obiegu (1976-1990). IV Co się zdarzyło w myśli literackiej? ; 1.Przygody myśli krytycznoliterackiej, 2.Dwie dekady z esejem. V.Przemiany prozy : 1.Sierpień-grudzień-historia. Od dokumentów czasu do literatury miejsca, 2.Proza dokumentu osobistego, 3.Proza pamieci i wyobraźni, 4.Pogrzeb i ekshumacja. 5.Powieść polska w latach 1976-1996, 6.Zeskrobać starą zaprawę z pomnika polskiej literatury (o "młodej" prozie kobiecej), VI.Poezja i niepoezja : 1.Obrazy poezji. Autoportrety i portrety poetów, 2.Dzicy i barbarzyńcy klasycy, 3.Akcje czy wiersze? O literaturze "pokolenia trzydziestolatków" uwag kilka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7151-448-4
Sesja I. Priorytety strategii długookresowej; Strategiczne kierunki działań w gospodarce; Demograficzne uwarunkowania rozwoju; Jak tworzyć gospodarkę opartą na wiedzy?; Wystąpienie Ministra Jerzego Kropiwnickiego. Sesja II. Polska w obliczu wyzwań globalnych - dwanaście łez; Jak zapewnić wysokie tempo wzrostu?; Jak zwiększyć proeksportowe nastawienie gospodarki w Polsce?; Jak walczyć z ubóstwem i bezrobociem?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Rocznik Mitoznawczy. Studia Międzywydziałowej Grupy Badań nad Mitem / Uniwersytet Jagielloński, Międzywydziałowa Grupa Badań nad Mitem ; Tom 2)
ISBN: 978-83-84973-79-5
Spotkanie z "obecnością mitu"; "Przekleństwo mitu"; O potrzebie historii pocieszającej: Voltaire'a i Rousseau spór o optymizm jako walka o mity; "U podstaw mitu nie leży myśl, sam mit jest myśleniem". Mit i mitologia grecka od epoki archaicznej do Platona; Wieczny powrót mitu, czyli Nietzchego wizja (od/za)czarowania świata; Integracyjna funkcja personalnej narracji mitycznej w dobie współczesnej wielogłosowości Ja; Opowiedzieć milczeniem. Indywidualny mit w doświadczeniu niewyrażalnego; Z mitologii jednostki twórczej. O legendzie Rafała Wojaczka raz jeszcze; Jim Morrison. Od (auto)biografii do mitu; Od statecznej panienki do gorszycielki: autobiografia kobieca (Simone de Veauvoir, Irena Krzywicka); Siostra Narcyza. O negatywie "Śmierci Ofelii" Stanisława Wyspiańskiego; "Bez Małgorzaty Faust byłby niczym". Andrzeja Kuśniewicza Mit Wiecznej Kobiecości; Krytyk i literaturoznawca wobec "monomitu"; Metafikcyjna świadomość a fabularna nieuniknioność w estetyce postmodernistycznej Roberta Coovera; Double lecture - czyli próba obrony prawdy mitu w "Weiserze Dawidku" Pawła Huellego oraz "Pikniku pod wiszącą skałą" Petera Weira; Mit powstańca styczniowego w literaturze XX wieku. Ocalony czy zniszczony?; Dlaczego dzieci wędrują w baśniach? Teksty współczesnej kultury popularnej azylem dla treści mitycznych; Mity, legendy, klisze - o mitologizowaniu w twórczości Tadeusza Kantoral Mariawici w Lipcach Reymontowskich, czyli mit Innego jako teatr społeczny; Mit jako produkt marketingu politycznego. Casus IV RP; Mity narodowe w kulturze nowoczesnej. Przykład serbski; Kałmucja: próba analizy mitu politycznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej - red. nauk. Mieczysław Adamczyk ; nr 44.)
ISBN: 83-88274-35-X
XV- lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach; Różne wymiary starzenia się i starości: 1. Oświata w integracji osób starszych; 2. Potrzeby ludzi starszych i ich plany życiowe; 3. Poczucie osamotnienia i lęku u ludzi starszych; 4. Religijność ludzi starzejących się i starych; 5. Sytuacja rodzinna ludzi starszych. Raport z badań prowadzonych na terenie województwa świętokrzyskiego; 6. Charakterystyka nawyków żywieniowych osób starszych. Badania mieszkańców Kielc; 7. Różne aspekty życia kobiet w okresie menopauzalnym; 2. UTW w opiniach wykładowców i słuchaczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7436-036-4
I. Własnośc prywatna-zbiorypubliczne-problem reprywatyzacji po 1989 roku, Zbiory przejęte i przemieszczone w bibliotekach polskich po drugiej wojnie światowej.Problemy własności,przykłady rozwiązań, Prywatne zbiory archiwalne w sferze publicznej:wczoraj-dziś-jutro, Problemy własności zbiorów w muzeach polskich.Ilościowa skala problemów własności, II. Doświadczenia polskich instytucji po 1989 roku, Fundacja im.Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Judaika Żydowskiego Instytutu Historycznego-historia powstania,specyfika, Biblioteka Zydowskiego Instytutu Historycznego i jaj zbiory, Książęcy gest.Sprawy zbiorów zabezpieczonych po drugiej wojnie światowej w Bibliotece Jagiellońskiej, Zbiory Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu-problem reprywatyzacji i rewindykacji, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Rozwiązywanie problemów własności po 1989 roku-z doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, III. Reprywatyzacja-własność-dobro publiczne, Archiwalia ze zbiorów prywatnych w archiwach państwowych.Czy mozliwa jest ich reprywatyzacja?, Wykład o reprywatyzacji, Sporne muzealia, Glosa do tekstu profesora Andrzeja Rottermunda, Własnośc,historia i pamięć, Pochodzenie poszukiwane-przykład z Holandii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie w instytucjach kultury / red. Łukasz Wróblewski. - Dodruk. - Warszawa : CeDeWu , 2018. - 201 s. : ilustracje ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-627-7
Zawiera: Część I Zarządzanie projektami w instytucjach kultury; Rozdział 1. Warunki skutecznego zarządzania projektem w kulturze - Agnieszka Orankiewicz; Rozdział 2. Klaster kultury i turystyki przemysłowej w województwie śląskim jako przykład współpracy marketingowej na rynku dóbr i usług kultury - Joanna Kurowska-Pysz; Rozdział 3. Marketingowa współpraca sieci lokalnych punktów informacji kulturalnej w warunkach wykorzystania funduszy Unii Europejskiej - Joanna Kurowska-Pysz. Część II Zarządzanie strategiczne i marketingowe w instytucjach kultury; Rozdział 4. Czynniki utrudniające samodzielne opracowywanie planów strategicznych przez pracowników instytucji kultury - Mateusz Lewandowski; Rozdział 5. Operacjonalizacja modelu sprawności w zarządzaniu strategicznym instytucjami kultury - Mateusz Lewandowski; Rozdział 6. Adaptacja i zakres stosowania koncepcji marketingowej w muzealnictwie w świetle wyników badań empirycznych - Magdalena Sobocińska; Rozdział 7. Marketing mediów społecznościowych w instytucjach kultury - szansę i bariery - Iwona Lupa; Rozdział 8. Wpływ konwergencji instrumentów marketingu na marketing mix na rynku rozrywki -Adam Grzegorczyk; Rozdział 9. Młodzież szkolna i akademicka jako specyficzny rynek docelowy instytucji kultury - Łukasz Wróblewski; Rozdział 10. Strategie marketingowe filharmonii jako element upowszechniania kultury wysokiej wśród młodzieży szkolnej i akademickiej - Łukasz Wróblewski. Część III Wybrane problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury - case studies; Rozdział 11. Zastosowanie strategii marketingowych w polskich teatrach - Karna Pawłicka; Rozdział 12. Finansowanie działalności instytucji kultury - studium przypadku: instytucje kultury samorządu województwa łódzkiego - Paweł A. Nowak; Rozdział 13. Wykorzystanie wybranych narzędzi PR w promocji instytucji kultury na przykładzie zrealizowanego projektu Opery Krakowskiej "Opera w Małopolsce" - Anna Kościelna; Rozdział 14. Innowacje w zarządzaniu w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu - Marek Pijanowski; Rozdział 15. Uwarunkowania skuteczności organizacji transgranicznych wydarzeń kulturalnych na przykładzie 15. Edycji Przeglądu Filmowego "Kino na granicy" - Maciej Rendaszka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again