Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(21)
available
(17)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(21)
Author
Bereźnicki Franciszek
(2)
Kruszewski Krzysztof
(2)
Kupisiewicz Czesław
(2)
Okoń Wincenty
(2)
Śliwerski Bogusław
(2)
Andrukowicz Wiesław
(1)
Bartnicka Kalina
(1)
Bielecki Piotr
(1)
Bogaj Andrzej
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Gondzik Erwin
(1)
Hrapkiewicz Helena
(1)
Kaźmierczyk Andrzej
(1)
Konarzewski Krzysztof
(1)
Konarzewski Krzysztof. Tom 2 Szkoła
(1)
Kowalik Piotr
(1)
Kruszewski Krzysztof. Tom 1 Czynności nauczyciela
(1)
Kwiatkowski Stefan M
(1)
Kwieciński Zbigniew
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Malewski Mieczysław
(1)
Orczyk Adam
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Politowicz Maria
(1)
Prucha Jan
(1)
Sokołowski Marek
(1)
Suświłło Małgorzata
(1)
Szumski Grzegorz
(1)
Szybiak Irena
(1)
Wiatrowski Zygmunt
(1)
Wiącek Grzegorz
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(21)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
Kształcenie
(19)
Nauczanie
(10)
Nauczyciele
(8)
Uczniowie
(6)
Pedagogika
(4)
Szkolnictwo
(4)
Wychowanie
(4)
Kształcenie ustawiczne
(3)
Niepowodzenia szkolne
(3)
Programy nauczania
(3)
Kształcenie integracyjne
(2)
Nauczanie -- efektywność -- badanie -- metody
(2)
Nauczanie -- podręcznik akademicki
(2)
Nauczanie programowane
(2)
Oceny szkolne
(2)
Programy nauczania -- podręcznik
(2)
Samokształcenie
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Uczenie się
(2)
Wartość
(2)
Wychowanie dorosłych
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja
(1)
Finanse
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Internet
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Konto -- podręcznik akademicki
(1)
Kształcenie słuchu muzycznego
(1)
Kształcenie ustawiczne -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Multimedia
(1)
Nauczanie -- efektywność -- szkoły wyższe -- kraje Unii Europejskiej
(1)
Nauczanie -- język
(1)
Nauczanie -- teoria -- podręcznik akademicki
(1)
Nauczanie dorosłych
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika porównawcza -- podręcznik akademicki
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Szkolnictwo wyższe -- finanse -- Wielka Brytania
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Ubóstwo
(1)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(1)
Wykształcenie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zdolności
(1)
26 results Filter
Book
In basket
Dydaktyka : podręcznik częściowo programowany / Czesław Kupisiewicz. - Wyd. 13 zm. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" , 2012. - 356 : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7587-905-6
1. Pojecie i przedmiot dydaktyki: Dydaktyka jako nauka, Podstawowe pojęcia, Metody badań dydaktycznych. 2. Kształcenia: Cele kształcenia, Nowożytne systemy dydaktyczne, Zasady i reguły nauczania, Metody nauczania, Formy organizacyjne nauczania, Środki kształcenia. 3. Składniki procesu kształcenia: Uczeń, Nauczyciel, Treść kształcenia, Szkoła. 4. Dydaktyczne problemy współczesności: Niepowodzenia szkolne. Przyczyny i dydaktyczne środki zaradcze; Dydaktyczne aspekty nierówności, Próba dydaktycznego bilansu XX i pierwszej dekady XXI wieku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88278-49-5
1. Komplementarność poznania, 2. Materiał i struktura edukacji komplementarnej, 3. Podstawowe procesy rozwoju i kształcenia, 4. Cele edukacji komplementarnej, 5. Metoda rozwoju i kształcenia komplementarnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7308-100-3
1. Przedmiot i zadania dydaktyki kształcenia ogólnego, 2. Wartości i cele kształcenia ogólnego, 2. Treści kształcenia ogólnego, 4. Proces kształcenia ogólnego, 5. Kształcenie wielostronne, 6.Proces samokształcenia, 7. Zasady kształcenia, 8. Metody kształcenia, 9. Formy organizacyjne kształcenia, 10. Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym, 11. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej, 12. Niepowodzenia w nauce szkolnej, 13. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia, 14. Problemy dydaktyki kształcenia ogólnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (5 egz.)
No cover
Book
In basket
Dydaktyka kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki. - Wyd.2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - 493 s. : rys., tab. ; 25 cm.
ISBN: 83-7308-100-3
1. Przedmiot i zadania dydaktyki kształcenia ogólnego, 2. Wartości i cele kształcenia ogólnego, 2. Treści kształcenia ogólnego, 4. Proces kształcenia ogólnego, 5. Kształcenie wielostronne, 6.Proces samokształcenia, 7. Zasady kształcenia, 8. Metody kształcenia, 9. Formy organizacyjne kształcenia, 10. Środki dydaktyczne w kształceniu ogólnym, 11. Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej, 12. Niepowodzenia w nauce szkolnej, 13. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia, 14. Problemy dydaktyki kształcenia ogólnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-68-1
1. Dydaktyka ogólna jako nauka pedagogiczna. 2. Istota i charakterystyka współczesnego procesu kształcenia. 3. Cele kształcenia. 4. Treści kształcenia. 5. Zasady kształcenia. 6. Metody kształcenia. 7. Formy organizacyjne kształcenia. 8. Infrastruktura i środki dydaktyczne. 9. Sprawdzanie i ocenianie wyników procesu kształcenia. 10. Niepowodzenia szkolne. 11. Uczeń. 12. Nauczyciel we współczesnej edukacji. 13. Główne problemy edukacyjne XX i XXI wieku. 14. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 515)
1. Edukacja a gospodarka i oszczędności prywatne, 2. Podstawowe założenia koncepcji edukacyjnych kont osobistych: prymat innowacyjności brytyjskiej, 3. Omówienie wyników raportu badawczego DfES dotyczącego oceny działania brytyjskiego systemu EKO, 4. Eksperymentalny program EKO w Pensylwanii (USA)-1999 r., 5. Projekt EKO dla pracowników instytucji rządu federalnego w USA (1999-2001), 6. Projekt wprowadzenia EKO w Szwecji: raport komisarza rządu szwedzkiego z grudnia 2000 r., 7. Koncepcja edukacyjnych kont osobistych w świetle opinii polskich "interesariuszy" EKO
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 126)
ISBN: 978-83-7306-412-6
R.I. Kształcenia integracyjne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - kontekst teoretyczny i dotychczasowe dokonania badawcze: 1. Podejście systemowe w badaniu kształcenia integracyjnego, 2. Zjawisko kształcenia integracyjnego, 3. Badania nad kształćeniem integracyjnym w literaturze przedmiotu, 4. Systemowe badania powodzenia w kształceniu integracyjnym w ujęciu własnym. R.II Uwarunkowania powodzenia w kształceniu integracyjnym - wybrane pojdejścia badawcze: 1. Wybrane koncepcje uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym, 2. Uwarunkowania pochodzące ze środowiska rodzinnego dziecka, 3. Uwarunkowania pochodzące ze środowiska szkolnego dziecka, 4. Uwarunkowania pochodzące od osoby dziecka. R.III Metodologia badań własnych: 1. Model i problematyka badań, 2. Opis badanych grup, 3. Narzędzia pomiaru zmiennych i sposób przeprowadzania badań, 4. Metody statystycznej analizy wyników badań. R.IV Opis oraz podstawowe analizy wyników badan własnych: 1. Konstrukcja czynnikowych wskaźników powodzenia w kształceniu integracyjnym, 2. Powodzenie w kształceniu integracyjnym w badanej grupie, 3. Zmienne psychospołeczne w badanej grupie. R.V Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia w kształceniu integracyjnym - próba syntezy i wyjaśnienia oraz wnioski praktyczne: 1. Związki relacji równieśniczej ze zmiennymi psychospołecznymi, 2. Związki zadowolenia nauczyciela wspomagajacego oraz nauczyciela proawdzącego ze zmiennymi psychospołecznymi w badanej grupie, 3. związki powodzenia w kształceniu integracyjnym ze zmiennymi psychospołecznymi - próba syntezy, 4. Weryfikacja hipotez, dyskusja wyników oraz wnioski płynące z badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Krótkie wykłady z pedagogiki)
ISBN: 978-83-01-14711-2
1. Komparatystyczne badania niesegregacyjnego kształcenia niepełnosprawnych - stan i perspektywy, 2. Dyskursy niesegregacyjnego kształcenia niepełnosprawnych, 3. Kiedy kształcenie niepełnosprawnych nie jest segregacyjne? 4. Modele integracyjnego kształcenia niepełnosprawnych, 5. Kształcenie niepełnosprawnych w wybranych krajach - egzemplifikacje modeli, 6. Sens i granice zmian systemów kształcenia uczniów niepełnosprawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-915484-2-2
1. Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. 2. Internet a edukacja jutra. 3. (Sub)kultura Internetu. Kultura w Internecie. 4. Ku pedagogii sieci. Internet jako nowe wyzwanie wychowawcze. 5. Technologie i zastosowania Internetu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14055-0
Cz. I Pedagogika jako nauka; 1. Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplina, 2. Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych, 3. Budowanie teorii pedagogicznych. Cz. II Rozwój i zmienność wychowania i kształcenia; 1. Wychowanie w społeczeństwach pierwotnych, 2. Wychowanie i "nauczanie" w cywilizacjach starożytnego Wschodu, 3. Wychowanie e starożytnej europie, 4. Oświata i wychowanie w epoce średniowiecza, 5. Wykształcenie i kultura umysłowa w epoce renesansu, 6. Kultura umysłowa i reformy szkolne w epoce oświecenia, 7. Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku, 8. Oświata i wychowanie w XX wieku. Cz. III Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne; 1. Pedagogika pozytywistyczna, 2. Pedagogika kultury, 3. Pedagogika personalistyczna, 4. Pedagogika egzystencjalna, 5. Pedagogika religii, 6. Pedagogika Nowego Wychowania, 7. Pedagogika waldorfska, 8. Pedagogika pragmatyzmu, 9. Pedagogika Marii Montessori, 10. Pedagogika Janusza Korczaka, 11. Pedagogika Petera Petersena, 12. Pedagogika Celestyna Freineta, 13. Pedagogika krytyczna, 14. Pedagogika antyautorytarna, 15. Pedagogika emancypacyjna, 16. Pedagogika międzykulturowa, 17. Pedagogika ekologiczna, 18. Pedagogika negatywna, 19. Pedagogika postmodernizmu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14331-2
Cz. I Naukowe podstawy pedagogiki porównawczej; 1. Do czego służą międzynarodowe badania porównawcze systemów kształcenia, 2. Pedagogika porównawcza: teoria i praktyka. Cz. II Struktury i funkcjonowanie systemów oświatowych; 3. Wychowanie przedszkole, 4. Kształcenie początkowe (elementarne) i podstawowe, 5. Kształcenie średnie drugiego stopnia, 6. Kształcenie uniwersyteckie i nieuniwersyteckie, 7. Kształcenie dorosłych i edukacja na odległość. Cz. III Trendy, problemy i perspektywy edukacji w kontekście międzynarodowym; 8. Edukacja i stratyfikacja społeczne, 9. Kształcenie a rynek pracy, 10. Niepowodzenia szkolne w międzynarodowych badaniach porównawczych, 11. Rodzice a szkoła; problemy i tendencje we współpracy, 12. Języki obce w szkolnictwie czeskim i europejskim, 13. Polski system oświatowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86770-09-0
Część I: Podstawy teoretyczno-metodologiczne. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej; Strategie badawcze i funkcje utylitarne badań w pedagogice społecznej; Diagnostyka w pedagogice społecznej; Walory praktyczności pedagogiki społecznej; Pedagogika społeczna wobec zmian w myśleniu o kształceniu i wychowaniu; Teoretyczne podstawy pracy socjalnej; Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej. Część II: Podstawowe środowiska wychowawcze; Rodzina w świecie współczesnym - jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa; Środowisko lokalne - struktura, funkcje, przemiany; Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze; Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły; Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym; Zakład pracy jako środowisko wychowawcze. Część III: Metody i problemy pracy społeczno-wychowawczej. Teoretyczny i praktyczny sens metody indywidualnych przypadków; Metoda grupowa w pracy socjalnej; Metoda organizowania środowiska; Animacja społeczno-kulturalna; Kształcenie ustawiczne; Poradnictwo w teorii i praktyce. Część IV: Człowiek w sytuacji zagrożenia. Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej; Bezrobocie - nowa kwestia społeczna; Dziecko w szpitalu - środowiskowe aspekty zagrożeń; Wielowymiarowa geneza zaburzeń przystosowanie społecznego; Agresja i nietolerancja jako mechanizmy zagrożenia ładu społecznego; Bezdomność - obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych. Część V: Pedagogika społeczna poszukująca. Hospicjum w służbie umierających; Organizacje pozarządowe w instytucjonalnej strukturze państwa. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-02-09310-6
Cz. I Pojęcie i przedmiot dydaktyki; 1. Dydaktyka jako nauka, 2. Podstawowe pojęcia, 3. Metody badań. Cz. II Proces kształcenia; 4. Cele kształcenia, 5. Nowożytne systemy kształcenia, 6. Zasady i reguły nauczania, 7. Formy organizacyjne nauczania, 9. Środki kształcenia. Cz. III Składniki procesu kształcenia; 10. Uczeń, 11. Nauczyciel, 12. Treść kształcenia, 13. Szkoła. Cz. IV Dydaktyczne problemy współczesności: 14. Niepowodzenia szkolne, 15. Dydaktyczne aspekty równości szans dydaktycznych, 16. Próba dydaktycznego bilansu XX wieku
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-061-8
1. Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna, 2. Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki pracy, 3. Problemy kształcenia przedzawodowego, 4. Kształcenie zawodowe, 5. Kształcenie ustawiczne w tym problemy doskonalenia zawodowego, 6. Problemy humanizacyjne i społeczno-wychowawcze zakładu pracy, 7. Pedagog pracy jako specjalista oraz główny realizator idei i zadań pedagogiki pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Dydaktyczne Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach / Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach. Zakład Psychologii)
ISBN: 83-910022-9-2
1. Podstawowe pojęcia psychologii edukacyjnej; 2. Psychologia edukacyjna jako nauka; 3. Szkoła jako miejsce edukacji uczniów; 4. Uczniowie szkolni i ich kariera edukacyjna; 5. Rodzina i rodzice uczniów szkolnych; 6. Rówieśnicy szkolni uczniów; 7. Nauczyciele szkolni; 8. Dzisiejsi uczniowie jako przyszli pracownicy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-253-4
1. Pozalekcyjna i pozaszkolna edukacja artystyczna perspektywą wszechstronnego rozwoju dziecka; 2. Uczestnictwo w zespole kameralnym sposobem wspierania rozwoju muzycznego i psychospołecznego dzieci klas I-III; 3. Możliwości rozwijania zdolności i kształcenia muzycznego w Niemczech; 4. Rozwój muzyczny dziecka od poczęcia do 3 roku życia- studium przypadku; 5. Autystyk to wielki twórca; 6. "Nie widzę, nie słyszę, mimo wszystko tworzę"- o twórczości osób głuchoniemych; 7. Rozwój zdolności człowieka- przykład zajęć edukacyjnych w kontekście teorii inteligencji wielorakich; 8. Androgyniczny profil inteligencji- zarys problemu; 9. Rozwój zdolności w ujęciu ekologii człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14895-9
1. Szkoła w społeczeństwie obywatelskim. 2. Standardy kwalifikacji zawodowych: rynkowe i szkolne. 3. Szkolny i pozaszkolny system kształcenia zawodowego. 4. Współczesne technologie kształcenia. 5. Jakość kształcenia zawodowego. 6. Uznawalność dyplomów i świadectw w krajach Unii Europejskiej. 7. Etyczne podstawy edukacji i świata pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sztuka nauczania. - Wyd.7 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 2 t.
ISBN: 83-01-14241-3
Tom 1. Czynności nauczyciela / red. nauk. tomu Krzysztof Kruszewski (530 s.); Tom 2. Szkoła / red. nauk. tomu Krzysztof Konarzewski (233 s.).
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14239-1 (t. 1)
1. Cele kształcenia, 2. Wyniki kształcenia, 3. O nauczaniu i uczeniu się w szkole, 4. Nauczanie i uczenie się faktów, pojęć, zasad, 5. Nauczanie i uczenie się rozwiązywanie problemów, 6. Metody nauczania, 7. Gry dydaktyczne, 8. Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne, 9. O wychowaniu w szkole, 10. Niezwyczajni uczniowie, 11. Problemy zachowania uczniów, 12. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie, 13. Nauczyciel jako twórca programu, 14. Scenariusze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-14239-1
1. Cele kształcenia, 2. Wyniki kształcenia, 3. O nauczaniu i uczeniu się w szkole, 4. Nauczanie i uczenie się faktów, pojęć, zasad, 5. Nauczanie i uczenie się rozwiązywanie problemów, 6. Metody nauczania, 7. Gry dydaktyczne, 8. Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne, 9. O wychowaniu w szkole, 10. Niezwyczajni uczniowie, 11. Problemy zachowania uczniów, 12. Zbieranie i wykorzystywanie informacji o uczniu i klasie, 13. Nauczyciel jako twórca programu, 14. Scenariusze
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (6 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again