Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Bartnicka Kalina
(1)
Konarzewski Krzysztof
(1)
Kwieciński Zbigniew
(1)
Orczyk Adam
(1)
Szybiak Irena
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Kształcenie
(4)
Pedagogika
(3)
Szkolnictwo
(3)
Wychowanie
(3)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Nauczanie -- podręcznik akademicki
(1)
Nauczyciele
(1)
Programy nauczania
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Uczniowie
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-01-14055-0
Cz. I Pedagogika jako nauka; 1. Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplina, 2. Metody zbierania danych w badaniach pedagogicznych, 3. Budowanie teorii pedagogicznych. Cz. II Rozwój i zmienność wychowania i kształcenia; 1. Wychowanie w społeczeństwach pierwotnych, 2. Wychowanie i "nauczanie" w cywilizacjach starożytnego Wschodu, 3. Wychowanie e starożytnej europie, 4. Oświata i wychowanie w epoce średniowiecza, 5. Wykształcenie i kultura umysłowa w epoce renesansu, 6. Kultura umysłowa i reformy szkolne w epoce oświecenia, 7. Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku, 8. Oświata i wychowanie w XX wieku. Cz. III Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne; 1. Pedagogika pozytywistyczna, 2. Pedagogika kultury, 3. Pedagogika personalistyczna, 4. Pedagogika egzystencjalna, 5. Pedagogika religii, 6. Pedagogika Nowego Wychowania, 7. Pedagogika waldorfska, 8. Pedagogika pragmatyzmu, 9. Pedagogika Marii Montessori, 10. Pedagogika Janusza Korczaka, 11. Pedagogika Petera Petersena, 12. Pedagogika Celestyna Freineta, 13. Pedagogika krytyczna, 14. Pedagogika antyautorytarna, 15. Pedagogika emancypacyjna, 16. Pedagogika międzykulturowa, 17. Pedagogika ekologiczna, 18. Pedagogika negatywna, 19. Pedagogika postmodernizmu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89501-83-7
1. Paideia grecka: Homer i Hezjod - początki greckiej paidei; Wychowanie spartańskie; Spór o nauczalność cnoty - sofiści i Sokrates; Platon - wychowanie społeczno-polityczne; Arystoteles - wychowanie jako droga do szczęścia; Isokrates - kultura humanistyczna. 2. Szkoła i wychowanie w starożytnym Rzymie; 3. Szkoła i wychowanie w pierwszych wiekach chrześcijańskich; 4. Szkolnictwo wczesnego średniowiecza; 5. Renesans karoliński; 6. Powstanie i rozwój uniwersytetów; 7. Szkoła i wychowanie w okresie renesansu; 8. Reforma protestancka a szkolnictwo; 9. Szkoła i wychowanie katolickie w XVI-XVII w.; 10. Rewolucja naukowa XVII w.; 11. W poszukiwaniu metody nauczania: Wolfgang Ratke; Jan Amos Komeński; John Locke. 12. Szkolnictwo francuskie w XVII w.; 13. Szkolnictwo niemieckie w XVII w.; 14. Szkoła i wychowanie w wieku oświecenia: Jean-Jacques Rousseau; Filantropiści niemieccy. 15. Reforma szkolnictwa polskiego w XVIII w. - Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794); 16. Szkoła i wychowanie w dobie romantyzmu i rewolucji przemysłowej: Johann Heinrich Pestalozzi; Friedrich Wilhelm Fröbel; Johann Friedrich Herbart; Szkoły monitorialne w Anglii; Św. Jan Bosko. 17. Pedagogika okresu pozytywizmu; 18. Szkolnictwo polskie w okresie zaborów (1795-1918): Czasy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; Okres międzypowstaniowy; Reforma szkolna Aleksandra Wielopolskiego; Rusyfikacja szkolnictwa po powstaniu styczniowym; Polityka germanizacyjna w zaborze pruskim; Autonomia szkolna w Galicji. 19. Ruch reformy pedagogicznej - Nowa Szkoła i Nowe Wychowanie: John Dewey; Georg Kerschensteiner; Mria Montessori; Adolphe Ferriere; Eduardo Claparede; Vide Decroly; Michael Devaud; Janusz Korczak. 20. Pedagogika i wychowanie między kolektywizmem a personalizmem: Anton Seimionowicz Makarenko; Celestyn Freinet; Jaques Maritain. 21.Szkolnictwo polskie w XX wieku: Okres międzywojenny (1918-1939); Lata II wojny światowej; Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1945-1989); Pierwsze lata III Rzeczpospolitej. 22. Współczesne teorie i nurty wychowania: Nurt neo-illumenistyczny; Nurt radykalno-emancypacyjny; Pedagogika waldorfska; Pedagogika kultury; Pedagogika humanistyczna; Antypedagogika; Pedagogika postmodernistyczna; Pedagogika personalistyczna; Chrześcijańska pedagogika personalistyczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-39-3
Wstęp, 1. Starożytność: podstawy europejskich tradycji edukacyjnych, 2. Średniowiecze, 3. Edukacja w Europie czasów nowożytnych: XIV-XVIII w., 4. Myśl pedagogiczna XVII i XVIII w., 5. Reforma edukacji w Polsce w XVII w., 6. Uczelnie wyższe. Uniwersytety, 7. Wychowanie w czasach najnowszych (XIX-XX): Europa, 8. Szkoła i wychowanie na ziemiach polskich w XIX-XX w.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again