Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(8)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(8)
Author
Karpińska Anna
(3)
Dymara Bronisława
(2)
Banach Czesław
(1)
Baraniak Barbara
(1)
Bereźnicki Franciszek
(1)
Cudowska Agata
(1)
Czarnecki Kazimierz M
(1)
Denek Kazimierz
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Dobrianski Ihor
(1)
Fedorow Oleksander
(1)
Grzesiak Jan
(1)
Holt John
(1)
Hyżak Danuta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Kojs Wojciech
(1)
Konowrocka Dorota
(1)
Krajewska Anna
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kremień Wasyl G
(1)
Król Roman
(1)
Lenart Zbigniew
(1)
Murzyn Andrzej
(1)
Oleśniewicz Piotr
(1)
Pawelski Leszek
(1)
Potoczny Jerzy
(1)
Pulinowa Maria Zofia
(1)
Remiszewska Zofia
(1)
Remża Piotr
(1)
Sowa Józef
(1)
Wenta Kazimierz
(1)
Witkowski Lech
(1)
Włoch Stanisława
(1)
Zińczuk Monika
(1)
Łopatkowa Maria
(1)
Śliwerski Bogusław. Red
(1)
Żegnałek Kazimierz
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Kształcenie
(10)
Szkolnictwo
(3)
Wychowanie
(3)
Nauczanie
(2)
Oświata
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wartość
(2)
Dziecko
(1)
Edukacja domowa
(1)
Globalizacja
(1)
Innowacje
(1)
Kultura
(1)
Młodzież
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Rodzina
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7174-505-2
Zawiera: R. 1 Istota wartości i ich znaczenie w edukacji: Przyczyny wzrostu zainteresowania wartościami edukacji; Pojęcie wartości; Rola wartości w edukacji. R. 2 Kategorie wartości: Klasyfikacja wartości; Wartości poznawcze; Wartości uniwersalne. R. 3 Odczytywanie, klaryfikacja oraz techniki wartości i ich związek z celami edukacji: Interpretacja wartości; Relacje między wartościami; Związek między wartościami, a człowiekiem; Klaryfikacja wartości i jej techniki; Źródło celów edukacji; Refleksje końcowe. R. 4 Wartości preferowane przez młodzież, studentów i nauczycieli: Niektóre rezultaty rozpoznawania wartości z ostatnich lat; Badania własne. R. 5 ojczyzna: „Synteza naczelnych wartości”; Pojęcie Ojczyzny, jej funkcje i odniesienia; Ojczyzna w sensie dziedzictwa literackiego; Czy Ojczyzna jest wartością dla młodzieży szkolnej i studenckiej oraz nauczycieli? R. 6 Nośnik wartości: Pojęcie języka i jego funkcje w procesie edukacji szkolnej; Świadectwa zawstydzającego regresu cywilizacji; Najtrudniej uleczalne okaleczenie; Język w sensie dziedzictwa kulturowego; Kultura języka i troska o nią; Konkluzje. R. 7 Wartości a edukacja nauczycieli: Aksjologiczny fundament w kształceniu nauczycieli i ich aktywności zawodowej; Spór o koncepcję kształcenia nauczycieli; Wiedza w kształceniu nauczycieli; Standardy kompetencji zawodowych nauczycieli; Uniwersyteckie kształcenie nauczycieli; Potrzeba bliższego zainteresowania się praktykami pedagogicznymi; Ch-ka praktyk pedagogicznych, ich przebieg i warunki zaliczenia; We wspólnym interesie; Potrzeba intensyfikacji pedagogicznych praktyk nauczycielskich; Zadania doskonalenia zawodowego nauczycieli; Formy i treści doskonalenia zawodowego nauczycieli; Doskonalenie nauczycieli w miejscu ich pracy; Wypalanie się nauczycieli a ich doskonalenie; Konstatacje końcowe. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauczyciele-Nauczycielom / red. nauk. Bronisława Dymara ; Tom 15)
ISBN: 83-7308-000-7
1. Poszukiwanie ładu umysłu i serca, czyli życie według wartości; 2. Pedagogika serca jako podstawa życia według wartości; 3. Ziemia jako wartość w edukacji dziecka; 4. Media i świat informacji jako szansa i zagrożenie dla wartości dziecka; 5. Wartości w uczeniu się- nauczaniu kompleksowym- kruszenie stereotypów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-61991-25-0
Rozdział 1.: Uniwersytet, jego tożsamość, misja i dziedzictwo oraz narodowa strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: Uniwersytecka edukacja i jej ekonomika; Akademia jako źródło wiedzy oraz przestrzeń kształcenia i wychowania; Szkolnictwo wyższe w procesie przemian; Wybrane uwarunkowania rozwoju zawodowego nauczyciela akademickiego (w literaturze ukraińskiej); Psychiczna aktywność studentów (Zarys problemu); Profil organizacyjny i metodyczny warsztatu prac naukowych studentów pedagogiki; Rozdział 2.: Polityka edukacyjna: Edukacja jako mądrość i droga do mądrości; Myśli o edukacji, wiedzy i mądrości; Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności; Refleksje na temat funkcjonalnych aspektów edukacji niepublicznej; Historia i przyszłość inspiracją do modernizacji pragmatyki systemu edukacyjnego; Godziny "karciane" w szkole i ich rola w procesie kształcenia; Rozdział 3.: Aksjologiczne i teleologiczne problemy edukacji jutra: Aksjologizm edukacji i pracy przyczynkiem edukacji jutra; Kapitał ludzki a jakościowo-aksjologiczne uwarunkowania studiów pedagogicznych nauczycieli; Odpowiedzialność jako wartość w procesie wychowania dzieci i młodzieży; Wychowanie ku zaangażowaniu. Czy zaangażowanie jako wychowanie? ; Rola szkoły wyższej w kształtowaniu kompetencji autokreacyjnych nauczycieli w szkole jutra; Rozdział 4.: Metodologiczne i innowacyjne problemy edukacji: Współczesne kierunki i tendencje w badaniach pedagogicznych; Dylematy współczesnej dydaktyki wojskowej. Przedmiot badań w dydaktyce wojskowej; Recenzja jako forma dyskursu pedagogicznego: zarys problemu; Udział nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w samokształceniu kierowanym; Wolność i konieczność w innowacyjnej edukacji; Dokąd zmierza edukacja w okresie dzieciństwa - perspektywy i zagrożenia. Rozdział 5.: Varia: Spis publikacji prof. zw. dra hab. Kazimierza Denka za rok 2010.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-51-6
Cz. I Priorytetowe znaczenie dydaktyki w projektowaniu sytuacji edukacyjnych, Cz. II Kształcenie zawodowe - szkolnictwo wyższe - "dziedziny zaniedbane"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.191)
ISBN: 978-83-7204-725-0
Filozofia homocentryzmu w edukacji narodowej- wprowadzenie; 1. Kształtowanie duchowości narodowej; 2. Idee edukacji narodowej w epoce Modern. Ukraina- Europa; 3. Edukacja w okresie stanowienia ukraińskiej tożsamości; 4. Narodowe i globalne: gospodarka, kultura, edukacja; 5. Dyskurs filozoficzny w edukacji; 6. Homocentryzm- strategia edukacji narodowej; 7. Prakseologia edukacji; 8. Posłowie; 9. We wspólnej europejskiej przestrzeni badań i edukacji- polskie refleksje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-42-7
1.Wartości uniwersytetu w społeczeństwie uczącym się, 2.Proces i wyniki ksztaćłenia uniwersyteckiego, 3.Uczestnicy procesu ksztaćłenia uniwrsyteckiego, 4.Jakość ksztaćłenia uniwersyteckiego - podstawy teoretyczne i pojęcie, 5.Uwarunkowania jakości ksztaćłenia w uniwersytecie, 6.Ewaluacja efektów ksztaćłenia i akredytacja, 7.Doskonalenie procesu dydaktycznego i podnoszenie jakości ksztaćłenia uniwersyteckiego - propozycja
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
ISBN: 978-83-8019-909-5
Zawiera: Wprowadzenie: Kształcenie prospektywiczne – ułuda czy konstatacja? Cz. I Edukacyjne konteksty procesu kształcenia: Wykształcenie jako zapomniana kategoria debaty edukacyjnej; Heterogeniczność kultury w indywidualnym dialogu tożsamościowym; Konserwatyzm i jego odniesienia w edukacji; Konstruktywizm pedagogiczny. Wybrane aspekty filozoficzno-praktyczne; Umiejętność uczenia się jako podstawa samodzielnego zdobywania wiedzy – z badań młodzieży licealnej; Obowiązek szkolny w różnych systemach oświatowych. Cz. II Proces kształcenia w przestrzeni akademickiej: Dydaktyka „zaangażowania” w kształceniu studentów pedagogiki w specjalnościach nauczycielskich. Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne w świetle własnych doświadczeń; Współdziałanie dydaktyczne podmiotów w fazach procesu kształcenia w ocenie studentów i nauczycieli; Współczesne tendencje w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce; Proces studiowania – motywy, satysfakcja, efektywność w świetle wypowiedzi indywidualnych; „Czy praktyka może być najlepszym nauczycielem?” – czyli słów kilka o roli i organizacji praktyk pedagogicznych przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji. Cz. III Nauczyciel i uczeń w procesie kształcenia – oczekiwania i postulaty: Nauczyciel – kreatorem współczesnej rzeczywistości edukacyjnej; nauczyciel ucznia zdolnego w rozchwianym systemie edukacyjnych paradygmatów; Dziecko krzywdzone – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych; Fobia szkolna – analiza zjawiska przez pryzmat niepowodzeń edukacyjnych; Instrumentarium nauczyciela matematyki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-85-7
Cz. I Myślenie o kulturze i nowoczesności, Cz. II Myślenie o pedagogice i edukacji, cz. III Myślenie o tożsamości i podmiotowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-906-8
1. Działanie, a nie "edukacja"; 2. Mit "uczenia się"; 3. Szkoły aktywnych ludzi przeciwko szkołom edukatorów; 4. Zasoby przydatne aktywnym ludziom; 5. Więcej zasobów dla ludzi aktywnych; 6. Pomysły związane ze sportem; 7. Aktywni ludzie i ich nauczyciele; 8. Jeszcze o nauczycielach przy pracy; 9. Prawdziwy autorytet nauczycieli; 10. O naturze ludzkiej; 11. Jedna z najlepszych szkół; 12. Klęska reformy oświaty; 13. Po co są szkoły?; 14. Czego muszą nauczyć wszystkie szkoły?; 15. Posłuszni oprawcy; 16. Przekształcić szkoły w szkoły; 17. Po co w ogóle nauczać? Reformatorzy systemu edukacji; 18. Czy mamy jakieś szanse?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Kształcenie - filozofia (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again