Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(5)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(2)
Author
Bednarczyk Henryk
(1)
Chmielecka Ewa
(1)
Czernieckaja Tatiana
(1)
Czopek Jakub
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Iwanicka Agnieszka
(1)
Karaś Piotr
(1)
Karpińska Anna
(1)
Knasiecka-Falbierska Karina
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Kurzępa Irena
(1)
Kuźmicz Krzysztof
(1)
Michniuk Anna
(1)
Miąso Janusz
(1)
Pieniążek Marlena
(1)
Pstrąg Dorota
(1)
Pęczkowski Ryszard
(1)
Rodionow Michaił
(1)
Rączaszek Andrzej
(1)
Skrzydlewski Wojciech
(1)
Szwarc Alina
(1)
Topol Paweł
(1)
Waltes Natalia
(1)
Wrońska Marta
(1)
Wróblewska Walentyna
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Kształcenie
(4)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Antypedagogika
(1)
Edukacja medialna
(1)
Kaczor, Stanisław (1924- )
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele edukacji medialnej
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagodzy
(1)
Rynek pracy
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Wykształcenie
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-921765-5-8
Rozdział 1: Krajowe Ramy Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego: 1.1. Wprowadzenie do krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; 1.2. Krajowe Ramy Kwalifikacji; 1.3. Wymagania dla obszarów kształcenia. Rozdział 2: Projektowanie programów studiów i zajęć dydaktycznych na bazie efektów ksztłacenia: 2.1. Projektowanie programu kierunku studiów (curriculum); 2.2 Projektowanie programu zajęć dydaktycznych (sylabus).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
ISBN: 978-83-8019-910-1
Zawiera: Wprowadzenie: W kierunku efektywności kształcenia ustawicznego. Cz. I Edukacja w trosce o jakość życia: Czas pracy a czas wolny jako wartość edukacyjna; Edukacja do bezpiecznego i wartościowego spędzania czasu uczniów polskich szkół; Aksjologiczno-pedagogiczno-teleologiczne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży szkolnej; Kondycja fizyczna młodzieży szkolnej w świetle badań populacyjnych; Postawy wobec racjonalnego odżywiania studentów pedagogiki; Grundtvigiańskie inspiracje w rozwiązaniach dydaktycznych – model pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi w Uniwersytecie Ludowym; Synergiczna koegzystencja edukacji dorosłych i społeczeństwa obywatelskiego – potrzeby, możliwości, warunki; Wpływ zmian sytuacji ekonomicznej na jakość życia – aktywność turystyczną społeczeństwa polskich seniorów nowej generacji na tle krajów europejskich. Cz. II Edukacja zawodowa wobec mian i oczekiwań rynku pracy: O systemie edukacyjnym wyższego szkolnictwa wojskowego; Kształcenie w Akademii Sztuki Wojennej a rynek pracy; Współczesne efekty kształcenia w szkołach zawodowych w kontekście rynku pracy; Reforma kształcenia zawodowego – nowa jakość czy polityczny zabieg?; Samoświadomość i preferowane przez studentów style życia, wzorce funkcjonowania psychicznego i typy kultur oraz propozycja ich uwzględnienia w modelowaniu procesu kształcenia we współczesnej uczelni; Kierowanie szkoleniem Wojska Polskiego; Doskonalenie pilotów w pułkach lotniczych w latach 1921-1935.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na Świecie ; 2.)
ISBN: 978-83-7996-235-8
Nowomedialne wspomaganie funkcjonowania małej szkoły; Media w pracy małej szkoły - problem czy szansa rozwoju?; Komunikacja interpersonalna w małej grupie bazą dynamiki komunikacji i dydaktyki interaktywnej w małej szkole w immersji społeczeństwa sieciowego; Kultura medialna w małej szkole - raport z badań; Aktywność medialna dzieci w wieku szkolnym a przygotowanie do wejścia w cyfrową rzeczywistość; Small School and 3D Virtual Worlds; Edukacja mobilna uczniów a infrastruktura informatyczna małej szkoły; Radio internetowe w przestrzeni edukacyjnej małej szkoły; Mała szkoła audiowizualnym centrum społeczności lokalnej; Czytelnictwo prasy specjalistycznej wśród nauczycieli małych szkół województwa podkarpackiego; Rola i funkcje kształcenia na odległość w przygotowaniu matematycznym uczniów małych wiejskich szkół; Nowomedialne wspomaganie funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w małej szkole.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ; 131)
ISBN: 978-83-7875-085-7
1. Edukacja wobec rozwoju społeczno-gospodarczego: refleksje wokół wyzwań wobec edukacji przełomu XX i XXI wieku; Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; System kształcenia a zatrudnienie młodzieży w krajach Unii Europejskiej; Edukacja jako instrument kształtowania wiedzy o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; Zróżnicowanie klasowe współczesnego społeczeństwa polskiego. Trudności w dydaktyce zagadnienia; 2. Problemy edukacji na poziomie akademickim: Kontrowersje wokół systemu szkolnictwa wyższego w Polsce; Międzynarodowe i wewnątrzsystemowe determinanty zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce; Wpływ systemu szkolnictwa wyższego na kształtowanie kapitału intelektualnego - pozycja Polski na tle krajów europejskich; Proces boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce. Budowa i konsolidacja tożsamości europejskiej w gospodarce opartej na wiedzy; Kształcenie na poziomie wyższym a potrzeby gospodarki (opartej na) wiedzy; reforma systemu szkolnictwa wyższego w zakresie zatrudnienia nauczycieli akademickich w uczeniach publicznych (wybrane problemy); Parametryzacja edukacji droga donikąd; 3. Demograficzne uwarunkowania edukacji: Kształcenie osób starszych w koncepcji aktywnego starzenia się; Udział kompetencji społecznych i działań transgresyjnych w kształtowaniu kapitału kariery; Sytuacja lokalnych rynków pracy województwa opolskiego w kontekście procesów migracyjnych; Górnicze szkolnictwo zawodowe w okresie transformacji ustrojowej; 4. Regionalne aspekty edukacji: Determinanty edukacji informatycznej w systemie szkolnym. Studium przypadku szkół województwa mazowieckiego; Studenci Mazowsza i polski; Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach w warszawie, Gdańsku i Lublinie; Potencjał ekonomiczny kobiet na Dolnym Śląsku w XXI wieku. Analiza związku płci, wykształcenia i statusu na rynku pracy z perspektywy regionalnej; instytucje kształcenia ustawicznego w regionie opolskim; Edukacja a rozwój regionalny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7204-365-5
1.Profesor Stanisław Kaczor; 2. Uczony, który uprawia poezję; 3. Stanisław Kaczor - człowiek, naukowiec, pedagog, mistrz; 4. Słucham ludzi - życiowe credo profesora Stanisława Kaczor; 5. Człowiek rozległej myśli i wielostronnego działania - wielki humanista; 6. Recenzje i listy o pisarstwie pozanaukowym Stanisława Kaczora; 7. Profesor Stanisław Kaczor a "Wszechnica Roztoczańska"; 8. Szkoły Szczebrzeszyńskie; 9. Wokół seminarium nauczycieli badaczy; 10. Staszicowski ruch intelektualno-etyczny; 11. Seminarium dla kadry kierowniczej oświaty makroregionu Pomorza Zachodniego; 12. Z doświadczeń Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku; 13. Stowarzyszenia Oświatowców Polskich - sprawy i ludzie; Inspiracja dla Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki)
ISBN: 978-83-7850-173-2
1. U źródeł pozoru w edukacji: Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko); Podwójny pozór w edukacji na przykładzie koncepcji Paula Freire'a; Pozory sprawstwa reform oświatowych w III RP; Standardy moralne czy standardy wymagań? O moralnych aspektach pozoru w szkole; Podmiotowość z deklaracji i w praktyce; Pozór regulacji dotyczących organów społecznych w szkole; 2. Egzemplifikacje działań pozornych: Nauczyciel w przestrzeni illusio; Szkoła w świecie pozoru; Podstawa programowa dla klas I-III szkoły podstawowej jako punkt wyjścia działań pozornych; Kody bezmyślności, czyli gdy programy układane są pod klucz egzaminacyjny; Obiektywizm i sprawiedliwość- (nie)wygodne kategorie oceniania szkolnego; Kwiatek do kożucha. Pozór w edukacji plastycznej; Edukacja artystyczna. Niezbędna? Potrzebna? Zbyteczna?; O nieszkodliwości wagarowania. Konsumpcyjne uwikłania ofiar i/lub sprawców pozoru w edukacji szkolnej; Lepsze to niż zamulanie w domu?; Krótka rzecz o wyćwiczeniu ucznia w kulturze pozoru; Po co i dla kogo są rady szkoły? Spojrzenie z dwudziestoletniej perspektywy; Integracja rodziców i nauczycieli jako przykład edukacyjnej iluzji; Edukacyjny chłam, czyli jak pozorowaniem sukcesów szkoły ratują się przed likwidacją; Tak to się wszystko zaczynaů O misji przedszkola; Rzeczywisty czy iluzoryczny obraz dyskursu edukacyjnego w przedszkolu; Śpiewać każdy może, czyli kto może być wychowawcą w internacie i bursie szkolnej. Zagrożenia wynikające ze zmian przepisów oświatowych; 3. Pozór w edukacji- diagnoza, próby rozwiązań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again