Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(5)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Author
Szczypa Piotr
(2)
Cesarz Tadeusz
(1)
Kuczyńska-Cesarz Anna
(1)
Lament Marzenna
(1)
Niewiadoma Maria
(1)
Piątek Jan
(1)
Walińska Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Księgowość
(5)
Finanse
(4)
Rachunkowość
(4)
Koszty
(1)
Koszty -- rachunkowość -- ćwiczenia i zadania
(1)
Podatek -- rachunkowość -- podręcznik
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podatek dochodowy odroczony -- rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2003 r.
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- badanie -- ćwiczenia i zadania
(1)
Rachunkowość -- ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Ubezpieczenia
(1)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-442-9
1.Rozrachunki i roszczenia, 2.Aktywa trwałe, 3.Aktywa obrotowe, 4.Koszty działalności operacyjnej i ich rozl iczanie, 5.Produkty, 6.Kapitały i fundusze, 7.Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, 8.Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem, 9.Wynik finansowy , 10.Zadania całościowe "Od bilansu do bilansu", 11.Po datkowa Księga Przychodów i Rozchodów jako forma opoda tkowania dochodów z działalności gospodarczej, 12.Opo datkowanie działalności gospdoarczej zryczałtowanym po datkiem od przychodów ewidencjonowanych, 14.Rozwiązywa nie zadań za pomoca komputerowego programu finansowo-k sięgowego systmu "Raks 2000", 15.Szkolny plan kont do treści zawartych w pozycjach "Rachunkowość część I i I I
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88596-07-1
Cz.1 Podatek dochodowy jako katgoria prawa podatkowego i prawa bilansowego, Cz.2 Pomiar i prezentacja podatku dochodowego odroczonego, cz.3 Zasady ewidencji i dokumentacji księgowej na potrzeby podatku dochodowego odroczonego, cz.4 Kompleksowe przykąłdy z rozwiązaniami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-172-5
Cz.I Ogólna charakterystyka działalności ubezpieczeniowej i zasady prowadzenia rahunkowości ubezpieczeniowej : 1. charkaterystyka działalności ubezpieczeniowej, 2. Finansowe aspekty ubezpieczeń, 3. Zasady ewidencji w systemie informacji ekonomicznej zakładu ubezpieczeń i reasekuracji, 4. Ujmowanie przychodów i kosztów za okres sprawozdawczy, 5. Ewidencja przychodów i kosztów w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich, 6. Ewidencja aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie reasekuracji, 7. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych w zakłądzie ubezpieczeń, 8. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego oraz jego zakres, 9. Ocena sytuacji finansowej zakłądu ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-91-7
1.Identyfikacja operacji gospodarczych i zdarzeń gospodarczych. Klasyfikacja operacji gospodarczych, 2.Identyfikacja aktywów i pasywów.Bilans, 3. Księgowanie "od bilansu do bilansu".Zestawienia obrotów i sald, 4. Stornowanie błędnych zapisów, 5. Aktywa trwałe, 6. Materiały, 7. Towary, 8. Środki pieniężne, rozrachunki oraz krótkotermonowe aktywa finansowe, 9. Ewidencja i rozliczenia kosztów, 10. Przychody i koszty ich uzyskania, 11. tworzenie, podział i rozliczenie wyniku finansowego, 12. Kapitały i rezerwy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-97-5
1.Ogólne informacje z zakresu rachunkowości, 2.Majatek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, 3.Operacje gospodarcze, ich dokumentacja i wpływ na składniki bilansu, 4.Zasady funkcjonowania kont księgowych, 5.Zasady prowadzenia rachunkowości,6.Koszty i przychody działalności gospodarczej, 7.Wynik finansowy, 8.Sprawozdawczośc finansowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Zasady rachunkowości : teroia, przykłady i zadania / Piotr Szczypa. - Wyd. 2 (dodruk). - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 221, [3] s. : rys., ab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-94-1
1.Ogólne informacje z zakresu rachunkowości, 2.Majatek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, 3.Operacje gospodarcze, ich dokumentacja i wpływ na składniki bilansu, 4.Zasady funkcjonowania kont księgowych, 5.Zasady prowadzenia rachunkowości,6.Koszty i przychody działalności gospodarczej, 7.Wynik finansowy, 8.Sprawozdawczośc finansowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again