Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(15)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(15)
Author
Kuczyńska-Cesarz Anna
(2)
Śnieżek Ewa
(2)
Bienias Ilona
(1)
Breda Michael F
(1)
Cesarz Tadeusz
(1)
Gos Waldemar
(1)
Hass-Symotiuk Maria
(1)
Helin Andre
(1)
Hendriksen Eldon A
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Paczuła Czesław
(1)
Porowski Jan
(1)
Porowski Leszek
(1)
Schneider Karol
(1)
Szlachta Stanisława
(1)
Szymiczek Artur
(1)
Uryga Józef
(1)
Świderska Gertruda K
(1)
Świderska Gertruda Krystyna
(1)
Year
2000 - 2009
(16)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Księgowość
(16)
Rachunkowość
(11)
Finanse
(6)
Bilans księgowy
(5)
Konto
(3)
Księgi podatkowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rachunkowość finansowa*
(2)
Rachunkowość zarządcza
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Dokumenty
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Inwentaryzacja
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał akcyjny
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Koszty
(1)
Majątek trwały
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Podatki i opłaty lokalne -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rynek finansowy
(1)
Służba zdrowia
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1709-6
1. Istota wiarygodności dokumentów podatkowo-księgowych, 2. Prawna i społeczna doniosłość ochrony rzetelności dokumentów elektronicznych, 3. Nieprawidłowości i błędy w ewidencji gospodarczej, 4. Fałsz dokumentów w działalności gospodarczej, 5. Granice fiskalizmu i dysfunkcje podatkowe, 6. Polityka bilansowa a fałsz w prawie bilansowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-538-7
1. Ogólne zasady rachunkowości, 2. Zasoby majątkowe, kapitały i zobowiązania jednostek gospodarczych, 3. Bilans, 4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans, 5. Zadania i funkcjonowanie kont bilansowych, 6. Dzielenie i łączenie kont, 7. Ewidencja na kontach ksiąg pomocniczych, 8. Dokumentacja księgowa, 9. Funkcjonowanie kont niebilansowych i wynik finansowy, 10. Inwentaryzacja, 11. Wskazówki do rozwiązywania zadań w module "Finanse i księgowość" systemu RAKS
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-465-5
1. Kontrola. 2. Organizacja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych. 3. Organizacja rachunkowości. 4. Klasyfikacja wydatków strukturalnych. 5. Kwalifikalność kosztów. 6. Zagrożenia z tytułu nieprzestrzegania zasad wynikających z umowy z beneficjentami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Artur Szymiczek. - Warszawa : INFOR, 2003. - 216 s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-89358-07-4
1.Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 2.Ewidencje dodatkowe prowadzone łącz nie z podatkową księgą przychodów i rozchodów, 3.Dowody księgowe, 4.Zasady ewidencji przychodów, 5.Zasady e widencjonowania kosztów, 6.Ewidencjonowanie zakupu tow arów handlowych i materiałów, 7.Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, 8.Roczne obliczenie podatku, 9.Inne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Podatnika ; 241)
ISBN: 83-7251-496-8
R.1 Podstawa prawna prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.2 Na czym polega opodatkowanie na zasadach ogólnych w roku podatkowym 2005; R.3 Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.4 Podatkowa księga przychodów i rozchodów a podatek VAT; R.5 Co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.6 Zaczynamy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów; R.7 Rzetelność i niewadliwość podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.8 Dodatkowe ewidencje, jakie należy prowadzić razem z podatkową księgą przychodów i rozchodów; R.9 Dowody księgowe; R.10 Umowy i inne dokumenty niezbędne w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów; R.11 Poprawiamy błędy; R.12 Terminy dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach; R.13 Wzór księgi ustalony przez Ministra Finansów; R.14 Omówienie kolumn księgi od 1 do 6; R.15 Księgowanie przychodów; R.16 Księgowanie kosztów uzyskania przychodów; R.17 Omówienie pozostałych kolumn; R.18 Spis towarów z natury; R.19 Sposób prowadzenia księgi przychodów i rozchodów; R.20 Zakończenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-750-5
Część I: Rachunkowość jako źródło informacji potrzebnych do zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. 1. Rola rachunkowości w zakładzie opieki zdrowotnej. 2. Elementy polityki rachunkowości w zakładzie opieki zdrowotnej. 3. Wycena aktywów i pasywów zakładu opieki zdrowotnej i jej skutki księgowe. 4. Zasady pomiaru kosztów i przychodów oraz ustalania wyniku finansowego zakładu opieki zdrowotnej. 5. Sprawozdawczość finansowa i audyt zewnętrzny w zakładzie opieki zdrowotnej. 6. Zasady interpretacji sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej. Część II: Wzorcowy plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych). Zespół 0 - aktywa trwałe. Zespół 1 - środki pieniężne i rachunki bankowe. Zespół 3 - materiały i towary. Zespół 4 - koszty według rodzajów i ich rozliczanie. Zespół 5 - koszty według typów działalności i ich rozliczanie. Zespół 6 - produkty i rozliczenia międzyokresowe. Zespół 7 - przychody i koszty związane z ich osiągnięcia. Zespół 8 - Fundusze (kapitały) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-494-2
Cz.I Rachunkowość przedsiębiorstwa: 1. Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw, 2. Podstawy prawne funkcjonowania rachunkowości, 3. Majątek i kapitały przedsiębiorstw w rachunkowości, 4. Operacje gospodarcze i zasady ich dokumentowania, 5. Zasady ewidencji na kontach księgowych, 6. Księgi rachunkowe w systemie rachunkowości, 7. Rachunek kosztów - wybrane zagadnienia, 8. Elementy organizacji i techniki rachunkowości, 9. Inwentaryzacja aktywów i pasywów, 10. Zamknięcie roku obrotowego w rachunkowości, 11. Mechanizmy kontrole rachunkowości, 12. Rachunkowość kreatywna, Cz.II Finanse przedsiębiorstwa: 1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, 2. Finanse a rachunkowość, 3. Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces a inne bankrutują, 4. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania przedsiębiorstw, 5. Pozyskiwanie i kształtowanie właściwej struktury kapitałowej, 6. Finansowanie niektórych stadiów rozwoju przedsiębiorstw, 7. Racjonalne inwestowanie oraz finansowanie rzeczowego majątku trwałego i obrotowego, 8. Rynek finansowy i rynek kapitałowy, 9. Podstawy analizy finansowej, 10. Elementy planowania finansowego, 11. Metody i zasady wyceny przedsiębiorstwa i jego składników majątkowych, 12. Internet i elektronika w finansach i bankowości, Cz.III Bilanse i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa: 1. Wprowadzenie do bilansoznawstwa i sprawozdawczości finansowej, 2. Bilans jako najważniejsza część rocznego sprawozdania finansowego, 3. Rachunek zysków i strat, 4. Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego, 5. Pozostałe elementy rocznej sprawozdawczości finansowej, 6. Klasyfikacja rodzajów bilansów - bilanse szczególne i okolicznościowe, 7. Badania, zatwierdzenie i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych, 8. Analiza rocznych sprawozdań finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-71878-07-9
Cz.I Ogólna charakterystyka, zasady sporządzania i prezentacji skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Cz.II Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych, Cz.III Wzorcowe sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, Cz.IV Szczególne obszary sprawozdań finansowych jednostek powiązanych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Teoria rachunkowości / Eldon A. Hendriksen, Michael F. Breda. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 893, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13623-5
R.1 Wprowadzenie i metodologia rachunkowości.R.2 Czte ry tysiąclecia rachunkowości (historia rachunkowości). R.3 Era biegłego rewidenta. R.4 W poszukiwaniu zasad (deklaracje rachunkowości).R.5 Założenia koncepcyjne ( cele,cechy i podstawowe elementy rachunkowości). R.6 Ekonomiczne środowsko rachunkowości. R.7 Podejmowanie decyzji. R.8 Kształtowanie polityki rachunkowości. R.9 Pieniądz, kapitał i zysk. R.10 Koncepcje zysku w spra wozdawczości finansowej. R.11 Przychody i koszty, zy ski i straty. R.12 Przedstawienie skutków zmian w spra wozdaniach finansowych. R.13 Sprawozdanie z sytuacji finansowe-bilans. R.14 Aktywa i ich wycena. R.15 Amor tyzacja i odtwarzanie majątku. R.16 Majątek obrotowy. R.17 Rzeczowy majątek trwały:zakup i leasing. R.18 Wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje śre dnio- i długoterminowe. R.19 Uznawanie zobowiązań. R.20 Podatki odroczne. R.21 Fundusze emerytalne. R.22 Prawa własności. R.23 Zmiany w kapitale akcyjnym. R.24 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920931-4-3
Cz.I Teoria rachunkowości: 1. Istota, funkcje oraz nadrzędne zasady rachunkowości, 2. Majątek przedsiębiorstwa, 3. Wynik finansowy i konta wynikowe, Cz.II Rachunkowość według prawa bilansowego: 4. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości, 5. Organizacja obiegu dokumentów księgowych, 6. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Cz.III Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw: 7. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 8. Bilanowe aspekty leasingu, 9. Zasady ewidencji środków pieniężnych i kredytów bankowych, 10. Rachunkowość instrumentów finansowych, 11. Rozrachunki i roszczenia, 12. Wycena i ewidencja materiałów i towarów, 13. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej, 14. Ewidencja produktów gotowych, 15. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnieciem, 16. Ewidencja kapitałów, rezerw oraz rozliczeń miedzyokresowych przychodów, 17. Istots oraz zakres jednostkowego sprawozdania finansowego, 18, Zadania całościowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie do rachunkowości / pod red. Ewa Śnieżek. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 598,[2] s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-89355-42-6
1. Rachunkowość w otoczeniu gospodarczym; 2. Majątek, kapitał, wynik - zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na bilnas; 3. Konto - podstawy ewidencji księgowej; 4. Fundamentalne zadsady rachunkowości; 5. Koszty i przychody - definicje i klasyfikacja. Ewidencja kosztów; 6. Podatki (ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług); 7. Polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości - Ustawa o rachunkowości; 8. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - rachunek zysków i strat; 9. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - bilnas; 10. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - rachunek przepływów pieniężnych; 11. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa; 12. Kalkulacje kosztów (metody tradycyjne); 13. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych- wpływ na wynik finansowy; 14. Próg rentowności; 15. Problemy zwiazane z podejmowaniem decyzji krótkookresowych; Rozwiązania zadań; Testy; Odpowiedzi na pytania testowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Wprowadzenie do rachunkowości / pod red. Ewa Śnieżek. - Wyd.2. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 598,[2] s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
1. Rachunkowość w otoczeniu gospodarczym; 2. Majątek, kapitał, wynik - zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na bilnas; 3. Konto - podstawy ewidencji księgowej; 4. Fundamentalne zadsady rachunkowości; 5. Koszty i przychody - definicje i klasyfikacja. Ewidencja kosztów; 6. Podatki (ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług); 7. Polskie regulacje prawne w zakresie rachunkowości - Ustawa o rachunkowości; 8. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - rachunek zysków i strat; 9. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - bilnas; 10. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - rachunek przepływów pieniężnych; 11. Podstawowe elementy sprawozdania finansowego - zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa; 12. Kalkulacje kosztów (metody tradycyjne); 13. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych- wpływ na wynik finansowy; 14. Próg rentowności; 15. Problemy zwiazane z podejmowaniem decyzji krótkookresowych; Rozwiązania zadań; Testy; Odpowiedzi na pytania testowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-742638-0-6
1.Zasady ogólne, 2.Rodzaje dokumentów księgowych, 3.Przykładowy wzór obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, 4.Wzory dokumnetów finansowo-księgowych wraz z kartą obiegu dokumnetó, 5.Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-201-9
Aktywa trwałe, Inwestycje krótkoterminowe i zobowiązania z tytułu kredytow, Rozrachunki i roszczenia, materiały i towary, Koszty według rodzajów i ich rozliczenie, Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenie, Produkty i rozliczenia miedzy- okresowe, Przychody i koszty związane z ich osiągnię- ciem, kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy, Procedura sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat w oparciu o zawarty w opracowaniu plan kont, Plan kont w systemach informatycznych rachunkowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-652-8
Zespół 0 Aktywa trwałe: 1. Definicje, podstawowe pojęcia, 2. zasady wyceny, 3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice. Zespół 1 : Inwestycje krótkoterminowe: 1. Definicje, podstawowe pojęcia, 2. Zasady wyceny aktywów w walucie polskiej, 3. Zasady wyceny aktywów i zobowiązań w walutach obcych, 4. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych a Międzyanrodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 32, MSR 39 i MSSF 7) - najważniejsze różnice. Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia: 1. Definicje, podstawowe pojęcia, 2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodwe Standardy Rachunkowości (MSR) - najważniejsze różnice. Zespół 3 Materiały i towary: 1. Definicje, podatwowe pojęcia, 2. Zasady wyceny, 3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodwe Standardy Rachunkowości (MSR) - najważniejsze różnice. Zespół 4. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie: 1. Definicje, podstawowe pojęcia. Zespół 5. Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenia: 1. definicje, podstawowe pojęcia. Zespół 6. Produkty i rozliczenia międzyokresowe: 1. Definicje, podstawowe pojęcia, 2. Zasady wyceny, 3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodwe Standardy Rachunkowości (MSR) - najważniejsze różnice. Zespół 7. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem: 1. Definicje, podstawowe pojęcia, 2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - najważniejsze różnice. Zespół 8 Kapitały (fundusze) włąsne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy, 2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ) - najważniejsze różnice
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Zasady rachunkowości : podręcznik / Anna Kuczyńska-Cesarz. - Warszawa : Difin, 2003. - 215 s. : tab., rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-365-1
R.1 Ogólne zasady rachunkowości; R.2 Zasoby majątkowe, kapitały i zobowiązania jednostek gospodarczych; R.3 Bilans; R.4 Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans; R.5 Zadania i funkcjonowanie kont bilansowych; R.6 Dzielenie i łączenie kont; R.7 Ewidencja na kon tach ksiąg pomocniczych; R.8 Dokumentacja księgowa; R.9 Funkcjonowanie kont niebilansowych i wynik finanso wy; R.10 Techniczne formy rachunkowości; R.11 Sprawo zdania finansowe jednostek gospodarczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Authority data
Księgowość - dokumentacja (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again