Form of Work
Książki
(16)
Status
only on-site
(14)
available
(7)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(15)
Author
Balcerowicz Leszek
(2)
Bakalarz Dariusz
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Budnikowski Adam
(1)
Błasiak Wojciech
(1)
Caslione Johna A
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Grabowski Wojciech
(1)
Iwanek Tadeusz
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kotler Philip
(1)
Kraś Ireneusz
(1)
Krugman Paul
(1)
Kurowski Stefan
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Nicpoń Piotr
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Piecha Jan
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Radzikowski Marek
(1)
Riedel Rafał
(1)
Rzońca Andrzej
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Szaflarski Krzysztof
(1)
Szeworski Adam
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Słodaczuk Józef
(1)
Winzen Thomas
(1)
Zorska Anna
(1)
Zygierewicz Anna
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(16)
Subject
Kryzys gospodarczy
(16)
Gospodarka
(5)
Polska
(3)
Globalizacja
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Kryzys
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Ceny
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Cło
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry -- polityka -- poradnik
(1)
Kara śmierci
(1)
Klimat
(1)
Korupcja
(1)
Kursy walutowe
(1)
Marketing
(1)
Moda
(1)
PHARE -- zagadnienia -- Polska
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawa człowieka
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- zatrudnienie -- organizacja
(1)
Przemysł muzyczny
(1)
Reforma gospodarcza
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Teoria systemów
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Argentyna
(1)
Azja
(1)
Bliski Wschód
(1)
16 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-61732-41-9
1. Podejmowanie nowych wyzwań; 2. Świat wszedł w nową epokę gospodarczą; 3. Obecnie błędne podejście zarządzającego do turbulencji staje się niebezpieczne; 4. Modele działania w chaosie; 5. Opracowanie systemów zarządzania zachowujących prężność; 6. Projektowanie systemu marketingowego umożliwiającego zachowanie prężności; 7. Prosperity w erze turbulencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 6/2009)
1. Instytucje i prawne mechanizmy UE oraz w państwach członkowski: Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym; Kara śmierci a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka; Problem korupcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej- analiza zjawiska; 2. Środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego: Transformacja Sojuszu Północnoatlantyckiego. Reformy wewnętrznych procesów i struktur; Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska w bliskowschodnim i śródziemnomorskim procesie stabilizacyjnym; Nowe państwa Azji Centralnej wobec regionalnych i globalnych aspiracji Chin, Indii, Iranu, Turcji i Federacji Rosyjskiej; 3. Polska w Unii Europejskiej i w globalnym systemie gospodarczym: Polska prezydencja unijna 2011 wobec światowgo kryzysu gospodarczego; Znaczenie czynnika czasu w procesie wchodzenia Polski do systemu euro; 4. Recenzje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-806-4
1. Globalne przemiany wyznaczające trzeicą rewolucję przemysłowoą XXI wieku, 2. Przycyzny ekonomicznej nierównowagi i rozchwiania współczesnej gospodarki światowej, 3. Jaka jest rola informacji w globalnej gospodarce XXI wieku? - Społeczeństwo informacyjne, 4. Czy globalizacja rozwiązuje globlane problemy współczesnego świata?, 5. Dramatyczna sytuacja ekonomiczna państw Trzeciego Świata, 6. Błedy polityki gospodarczej państw wysoko rozwiniętych (OECD) - przycyzną klęski globlenej gospodarki, 7. Jaka bedzie przyszła gospodarka światowa?, 8. Zmiany kliamtu i ich dramatyczny wpływ na globalna gospodarkę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-35-4
Proces innowacji finansowej i instrumenty pochodne, Rozwój instrumentów i instytucji finansowych - zarys historyczny, Przegląd i klasyfikacja finansowych instrumentow pochodnych, Teoretyczne interpretacje zjawisk innowacji finansowej, Współczesne kryzysy finansowe a instrumenty pochodne, Kryzysy związane z działalnością indywidualnych podmiotów rynkowych, Kryzysy rynkowe, Korzyści i koszty związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w świetle zaistniałych kryzysów finansowych, Regulacje funkcjonowania instrumentow pochodych - problemy i kierunki rozwiązań, Problemy ryzyka prawnego i funkcji nadzoru, Ryzyko kapitałowe, problemy związane z ryzykiem spekulacyjnym, Zarys modelu regulacji systemu finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 521)
Integracja regionalna świata i Polski w aspekcie synchronizacji cykli koniunkturalnych. Cz.I Integracja regionalna: Współzależność tempa rozwoju gospodarczego państw mercosur a kryzysy gospodarcze; Współzależność tempa rozwoju gospodarczego w krajach Azji Południowo-Wschodniej; Handlowe efekty współpracy i rywalizacji gospodarczej Stanó Zjednoczonych i UE w ostatniej dekadzie; Koncepcja paneuropejskiej sieci transportowej a procesy globalizacji i integracji europejskiej; Europejskie struktury współpracy - Inicjatywa Środkowoeuropejska; Transformacja systemowa a integracja gospodark Europy Środkowo-Wschodniej; Problemy rozwoju obwodu Mohylewskiego; Konkurencyjność UE i Polski - zastosowanie miar taksonomicznych do prównania poziomów rozwoju; The stability and sustainability of Polish economy to integrate into the European Union; Współpraca transgraniczna oraz regulacje prawne towarzyszące powoływaniu euroregionów; Ekologiczne aspekty intergarcji europejskiej a działalność polskich przedsiębiorstw przemysłowych; Przyczyny deprecjacji euro w latach 1999-2000. Cz.II Kryzys gospodarczy na świecie: Czy Polsce groził w 2000 r. kryzys finansowy? - rozważania w świetle kryzysów finansowych na świecie w latach 1997-98; Czy Polsce groził w 2000 r. kryzys walutowy?; Kryzys w Argentynie przełomu XX i XXI wieku; Strukturalne przyczyny kryzysu walutowego w Czechach w 1997 r. i jego skutki; Kryzys gospodarczy w Korei południowej w latach 1997-98; Kryzys gospodarczy na Filipinach w latach 1983-85; Kryzys gospodarczy w Nowej Zelandii w latach 1988-94.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7387-408-9
R.1 Argentyńskie reformy gospodarcze w latach 90. XX wieku; R.2 Przebieg kryzysu gospodarczego w Argentynie w latach 1999-2002; R.3 W poszukiwaniu przyczyn kryzysu; R.4 Sytuacja Polski - porównanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-037-0
Zarys sytuacji w polskim handlu zagranicznym w pierwszej połowie 2009 r. ; Konkurencyjność polskiego eksportu ; Kondycja finansowa eksporterów ; Wpływ kryzysu na kondycję finansową wybranych eksporterów ; Wpływ kryzysu finansowego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-76-3
1.Pojęcie i definicje kryzysu, 2.Typologia sytuacji kryzysowych, 3.Kryzys ekologiczny, 4.Kryzys psychospołeczny, 5.Kryzys ekonomiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1622-X
Część I: Wprowadzenie. 1. Internacjonalizacja procesu gospodarowania i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Część II: Teoria handlu międzynarodowego. 2. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego. 3. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego. 4. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego. 5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego. 6. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy. 7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Część III: Polityka handlowa. 8. Cło. 9. Bariery pozataryfowe. 10. Wolny handel a protekcjonizm. 11. Międzynarodowa polityka handlowa. Część IV: Międzynarodowe stosunki finansowe. 12. Bilans płatniczy. 1.3 Kurs walutowy i rynek walutowy. 14. Ustalanie poziomu kursu walutowego. 15. Automatyczny mechanizm dostosowawczy. 16. Polityka dostosowawcza. 17. Międzynarodowy system walutowy. Część V: Międzynarodowe stosunki gospodarcze a kraje rozwijające się. 18. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. 19. Kryzys zadłużeniowy i możliwości jego rozwiązywania. 20. Współczesne kryzysy finansowe. 21. Wyzwania globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1/2009)
1. Wkład mistrzów polskiej szkoły klasycznej w rozwój zachodniej ekonomii; 2. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Górnego Śląska a rynek pracy (1922-1939); 3. Przyczyny wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 1929-1933 w Stanach Zjednoczonych i kryzysu finansowego z lat 2008-2009. Próba porównania; 4. Polityka przemysłowa jako element polityki gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej; 5. Samorząd gospodarczy w świetle polityki gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej; 6. Znaczenie polityki gospodarczej w tworzeniu gospodarki wiedzy; 7. Polityka gospodarcza i społeczna państwa wobec wyzwań współczesności; Polityka gospodarcza a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 8. Zakłady wytwórcze urządzeń sygnalizacyjnych (ZWUS). Bombardier Transportation w Katowicach Polska Sp. Z o.o. Udany przykład transformacji ekonomiczno-gospodarczej. Część I.; 9. Pomoc publiczna udzielana polskim przedsiębiorstwom jako instrument polityki gospodarczej po roku 2002; 10. Polityka przemysłowa i przemiany strukturalne w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską; 11. Niektóre strategie oferowane w przetargach na sprzedaż i zamówienie; 12. Wyznaczanie cen produktów i usług w przedsiębiorstwie. Prosty model; 13. Zamówienia publiczne elementem procesu rozwoju i wzrostu konkurencyjności w obszarze samorządu terytorialnego; 14. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy jako elementy procedur zamówień publicznych; 15. Polityka gospodarcza Francji w świetle kampanii prezydenckiej 2007 roku; 16. Wybrane aspekty szwedzkiej polityki społecznej u progu XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PiM ISM 40 / red. nauk. Anna Zorska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011. - 175, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Prace i Materiały ISM / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Studiów Międzynarodowych ; ISSN 0137-5601 ; 40)
Zmiany terms of trade a rozwój w trzech grupach gospodarek: rozwiniętych, rozwijających się i wschodzących; Uwarunkowania podatności gospodarek na szoki w globalnej wymianie handlowej; Przepływ inwestycji zagranicznych w dobie kryzysu gospodarczego; Chiny w procesie globalizacji; Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw i rozwój korporacji transnarodowych pochodzących z Chin; Wpływ offshoringu usług na rozwój klastrów gospodarczych i korporacji transnarodowych w Indiach; Modele biznesowe w gospodarce internetowej; "Ekonomia własności" a "ekonomia daru". Nowy model promocji i dystrybucji muzyki; Czynniki instytucjonalne w kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności regionu; Kształtowanie się nowego modelu rodziny i procesu socjalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość)
ISBN: 88-01-13400-3
Dzień 1 lipca 1997 r.; Krótki wykład o cudach: Azja przed kryzysem; Zignorowane ostrzeżenie: Ameryka Łacińska 1995 r.; Niespełniona przyszłość: Japonia w latach dziewięćdziesiątych; Wszystko się wali: krach azjatycki; Gra o zaufanie; Władcy świata: fundusze hedgingowe i inne czarne charaktery; Czy odbicie się od dna?; Wracają problemy kryzysu gospodarczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Ekonomia / red. nauk Jerzy Gawinecki ; 1)
ISBN: 83-86919-75-2
Geneza międzynarodowego kryzysu walutowego- jego real ne i monetarne uwarunkowania; Przyczyny kryzysu finan sowego w Azji Południowo-Wschodniej; Międzynarodowy kryzys finansowy a gospodarka światowa. Skutki dla polskiego handlu zagranicznego; Kryzys finansowy w Rosji- jego wpływ na stosunki gospodarcze z Polską; Atuty i słabości gospodarki polskiej w obliczu świato wego kryzysu walutowego; Wpływ kryzysu rosyjskiego na bezpieczeństwo polskiego biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 978-83-255-1720-5
1.Wzrost gospodarczy: znaczenie, zróżnicowanie, metody badania; 2. Systemy instytucjonalne a siły napędowe gospodarki; 3. Dlaczego Australia uciekła Nowej Zelandii?; 4. Dlaczego Australia (niemal) dogoniła Szwajcarię?; 5. Skąd się wzięły różnice we wzroście gospodarczym między Estonią a Słowenią?; 6. Dlaczego Meksyk jest biedniejszy od Hiszpanii?; 7. Dlaczego Wenezuela stała w miejscu, kiedy Chile się rozwijało?; 8. Dlaczego Kostaryka została w tyle za Portoryko?; 9. Dlaczego Haiti stało się tak bardzo biedne, a Dominikana nie?; 10. Dlaczego Chiny wyprzedziły Indie?; 11. Dlaczego Pakistan rozwijał się wolniej niż Indonezja?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rola państwa w życiu gospodarczym wg merkantylistów oraz angielskiej i francuskiej ekonomii klasycznej; Zarządzanie czynnikiem ludzkim jako źródło konkurencyjnego sukcesu na przykładzie wybranych państw wysoko rozwiniętych; Przebieg kryzysów finansowych lat 90 - próba analizy ich przyczyn, charakteru i znaczenia dla świata; Podstawowe założenia reformy polityki regionalnej Unii Europejskiej po roku 1999; Ocena sytuacji gospodarczej i politycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej pod kątem kryteriów kopenhaskich; III etap Unii Gospodarczej i Walutowej- wprowadzenie wspólnej waluty Rola sektora rolnego we współczesnej gospodarce na przykładzie Hiszpanii; Program pomocy Unii Europejskiej Phare - Struder w promocji Górnego Śląska; Ewolucja form kooperacji przemysłowej Wschód-Zachód (lat 1970-97); Motywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw przemysłu hutniczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again