Form of Work
Książki
(29)
Status
only on-site
(26)
available
(11)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(27)
Author
Balcerowicz Leszek
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Bakalarz Dariusz
(1)
Beck Ulrich (1944-2015)
(1)
Bożyk Paweł
(1)
Budnikowski Adam
(1)
Błasiak Wojciech
(1)
Caslione Johna A
(1)
Cieśla Stanisław
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Falecki Janusz
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Grabowski Wojciech
(1)
Iwanek Tadeusz
(1)
Jarosiński Krzysztof
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Kaliński Janusz
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kotler Philip
(1)
Kraś Ireneusz
(1)
Krugman Paul
(1)
Kurowski Stefan
(1)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(1)
Lipa Michał
(1)
Lutkowski Karol
(1)
Mamoń Agnieszka
(1)
Masiukiewicz Piotr
(1)
Mazurkiewicz Piotr
(1)
Michnowski Lesław
(1)
Murdoch Anna
(1)
Nicpoń Piotr
(1)
Nowakowski Marcin K
(1)
Oręziak Leokadia
(1)
Piecha Jan
(1)
Półtorak Magdalena (1981- )
(1)
Radzikowski Marek
(1)
Riedel Rafał
(1)
Rzemieniak Magdalena L
(1)
Rzońca Andrzej
(1)
Soja Małgorzata
(1)
Szaflarski Krzysztof
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szeworski Adam
(1)
Sławiński Andrzej
(1)
Słodaczuk Józef
(1)
Wielecki Krzysztof
(1)
Winzen Thomas
(1)
Zook Chris
(1)
Zorska Anna
(1)
Zygierewicz Anna
(1)
Świeca Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(29)
Subject
Kryzys gospodarczy
(16)
Kryzys
(8)
Gospodarka
(6)
Zarządzanie kryzysowe
(6)
Kryzys finansowy
(5)
Polska
(3)
Banki
(2)
Finanse
(2)
Globalizacja
(2)
Instrumenty pochodne
(2)
Marketing
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Ryzyko
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Antropolgia filozoficzna
(1)
Bank centralny
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Ceny
(1)
Cierpienie
(1)
Cybernetyka
(1)
Cykl koniunkturalny
(1)
Cło
(1)
Ekonomia
(1)
Etyka biznesu
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Filozofia ekologiczna
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Hipoteka
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry -- polityka -- poradnik
(1)
Kara śmierci
(1)
Klimat
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Korupcja
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Kursy walutowe
(1)
Lęk
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Marketing terytorialny
(1)
Moda
(1)
Motywacja pracy
(1)
Muzyka hip-hop
(1)
Nauczanie
(1)
Opieka społeczna
(1)
PHARE -- zagadnienia -- Polska
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawa człowieka
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwo -- zatrudnienie -- organizacja
(1)
Przemysł muzyczny
(1)
Przemysł zbrojeniowy
(1)
Public relations
(1)
Reforma gospodarcza
(1)
Rodzicielstwo
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Rynek walutowy
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Strach
(1)
Teoria systemów
(1)
Uczucia
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wierzytelność
(1)
Wychowanie
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: time
1989-
(3)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Argentyna
(1)
Azja
(1)
Bliski Wschód
(1)
Europa
(1)
Japonia
(1)
29 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-61732-41-9
1. Podejmowanie nowych wyzwań; 2. Świat wszedł w nową epokę gospodarczą; 3. Obecnie błędne podejście zarządzającego do turbulencji staje się niebezpieczne; 4. Modele działania w chaosie; 5. Opracowanie systemów zarządzania zachowujących prężność; 6. Projektowanie systemu marketingowego umożliwiającego zachowanie prężności; 7. Prosperity w erze turbulencji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-0330-9
II.I. Filozofia i istota sensu zła, cierpień i lęku 1. Zło budzące niepokój w ujęciu filozofów 2. Sens i bezsens - postmodernistyczny absurd orientacji bez orientacji 3. Aksjologiczny sens cierpienia 4. Filozofia lęku Antoniego Kępińskiego 5. Cierpienie jako doświadczenie siebie i świata 6. Istota współczesnego strachu 7. Strach i lęk - wybrane problemy 8. Lęk społeczny i nieśmiałość II. Lęki i obawy wieku dorastania 1. Czego obawiają się dzieci 2. Sposób doświadczania młodzieńczego kryzysu rozwojowego - problemy, sposoby radzenia sobie i konsekwencje w percepcji młodzieży szkół średnich 3. Poczucie samotności wśród młodzieży studenckiej 4. Czego boją się studenci? Identyfikowanie zagrożeń za pomocą introspekcji pytaniowej 5. Wartości i normy młodzieży uczącej się 6. Osobowościowe źródła obniżonego samopoczucia u progu dorosłości 7. Kto kontroluje zachowania dorastającej młodzieży III. Przyczyny życiowych niepowodzeń 1. Zmiany w środowisku a społeczna troska o jakość życia 2. Bezradność intelektualna a styl wyjaśniania zdarzeń 3. Dzieci z "dys" (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) - moda czy porażka polskiej edukacji 4. Oswajanie lęku: praca ze światem wewnętrznym osoby z anoreksją 5. Rodzina w sytuacji choroby psychicznej IV. Kryzys rodziny i rodzicielstwa 1. Społeczne uwarunkowania kryzysu rodzicielstwa 2. Lęk przed rodzicielstwem 3. Kto się boi wady genetycznej? Społeczne konsekwencje wady genetycznej i sposoby poprawy jakości życia na przykładzie zespołu Turnera (ZT) 4. Dylemat kobiety-matki na podstawie powieści Doroty Terakowskiej Poczwarka 5. Samotne rodzicielstwo i jego konsekwencje dla rozwoju płciowego dziecka- zagrożenie czy nadzieja 6. Niektóre wymiary społecznych obaw przed zjawiskiem krzywdzenia dzieci 7. Przemoc w rodzinie i jej postrzeganie przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Analiza wyników badań V. Dysfunkcjonalna szkoła 1. Kryzys systemu edukacji i wychowania 2. Kryzys wychowania czy kryzys instytucji wychowania? 3. Zagrożenia i obciążenia w pracy pedagoga specjalnego 4. Poczucie sensu życia i kryzys wartości pedagogów specjalnych a zagrożenie wypaleniem zawodowym VI. Zagrażające media 1. Potencjalne zagrożenia socjalizacji dzieci i młodzieży przez telewizję 2. Kształtowanie się systemu ochrony dzieci i młodzieży w mediach audiowizualnych w Polsce - zarys podstawowych zagadnień 3. "Polskie strachy" - przykłady absurdów polskiej rzeczywistości społecznej (na przykładzie konstrukcji informacji Tomasza Sianeckiego w Faktach TVN) 4. Internetowe zagrożenia w oczach nauczycieli 5. Internet - szansa na rozwój kompetencji społecznych czy zagrożenie uzależnieniem? 6. Komputer oraz inne wynalazki zaawansowanej technologii wśród ważnych zagrożeń współczesności VII. Kościół i sekty - kreowanie i oswajania lęków 1. Kościół - przestrzeń kreowania i oswajania lęków 2. Sekty - zagrożenie realne czy medialne? 3. Rodzice uczniów szkół średnich wobec sekt i związanych z nimi zagrożeń VIII. Przeciwdziałanie i zapobieganie porażkom wychowawczym 1. Na co nam postmodernizm w pedagogice? O tożsamości otwartej współczesnego człowieka 2. Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów "LINIE" - sukcesy i porażki 3. STACJA - program streetworkerski adresowany do zbłąkanej młodzieży 4. Skauting bezpieczną i ciekawą drogą do dorosłości 5. Wykorzystanie Teatru Stosowanego w poszerzaniu świadomości i wiedzy na tematzdrowia psychicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki ISSN 1733-5019 ; Rok 6/2009)
1. Instytucje i prawne mechanizmy UE oraz w państwach członkowski: Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym; Kara śmierci a międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka; Problem korupcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej- analiza zjawiska; 2. Środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego: Transformacja Sojuszu Północnoatlantyckiego. Reformy wewnętrznych procesów i struktur; Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska w bliskowschodnim i śródziemnomorskim procesie stabilizacyjnym; Nowe państwa Azji Centralnej wobec regionalnych i globalnych aspiracji Chin, Indii, Iranu, Turcji i Federacji Rosyjskiej; 3. Polska w Unii Europejskiej i w globalnym systemie gospodarczym: Polska prezydencja unijna 2011 wobec światowgo kryzysu gospodarczego; Znaczenie czynnika czasu w procesie wchodzenia Polski do systemu euro; 4. Recenzje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 594.)
ISBN: 978-83-7378-872-5
1.Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym w regionie mazowieckim w latach 2006-2011; 2. Marketing terytorialny jako rynkowa koncepcja pozyskiwania czynników rozwojowych regionów; 3. Zjawisko kooperacji regionów na przykładzie wykorzystania wsparcia przeznaczonego na rozwój regionalny w perspektywie 2007-2013; 4. Rola sektora publicznego w kreowaniu wzorców zachowań w dziedzinie efektywności energetycznej; 5. Transportowe i energetyczne funkcje rzek na przykładzie Odry; 6. Kryzys 2008 roku a polityka monetarna FED-u; 7. Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej w Polsce; 8. Ogólne uwarunkowania funkcjonowania przemysłu obronnego w państwach NATO i UE; 9. System ochrony zdrowia w Polsce; 10. Motywacja do pracy; 11. Etyczna ocena przyczyn kryzysu finansowego; 12. Uwarunkowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2008-2011 w układzie regionalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-806-4
1. Globalne przemiany wyznaczające trzeicą rewolucję przemysłowoą XXI wieku, 2. Przycyzny ekonomicznej nierównowagi i rozchwiania współczesnej gospodarki światowej, 3. Jaka jest rola informacji w globalnej gospodarce XXI wieku? - Społeczeństwo informacyjne, 4. Czy globalizacja rozwiązuje globlane problemy współczesnego świata?, 5. Dramatyczna sytuacja ekonomiczna państw Trzeciego Świata, 6. Błedy polityki gospodarczej państw wysoko rozwiniętych (OECD) - przycyzną klęski globlenej gospodarki, 7. Jaka bedzie przyszła gospodarka światowa?, 8. Zmiany kliamtu i ich dramatyczny wpływ na globalna gospodarkę
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-090-9
I. Innowacyjne formy inwestycji finansowych: 1. Fundusze z wydzielonymi subfunduszami jako innowacja na rynku powierniczym; 2. Fundusze hedgingowe jako forma alternatywnych inwestycji; 3. Uregulowania rynku funduszy hedgingowych w Niemczech; 4. Rozwój funduszy nieruchomości na polskim rynku finansowym a tendencje światowe; 5. REIT jako forma inwestycji. II. Instrumenty i rynku finansowe: 6. Procesy konsolidacyjne giełd na świecie ľ wybrane aspekty; 7. Funkcjonowanie i rozwój rynku alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; 8. Perspektywy i szanse rozwoju leasingu nieruchomości komercyjnych w Polsce; 9. Wealth management ľ standardy zachodnie a pierwsze polskie doświadczenia; 10. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. III. Nowoczesna bankowość komercyjna: 11. Internacjonalizacja działalności bankowej; Inicjatywy na rzecz ochrony interesów banków i klientów przed praniem brudnych pieniędzy; 13. Internetowe pożyczki społeczne jako alternatywa dla banków; 14.Private banking na rynku usług finansowych w Polsce ľ kierunki rozwoju; 15. Produkty strukturyzowane jako innowacyjne produkty depozytowe w bankowości detalicznej w Polsce; 4. Bankowość centralna: 16. Wyższa faza globalizacji a polityka banku centralnego; 17. Modyfikacja czy kontynuacja ľ polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w obliczu kryzysów na rynkach finansowych w latach 2007-2008
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Bankowca)
ISBN: 83-85776-35-4
Proces innowacji finansowej i instrumenty pochodne, Rozwój instrumentów i instytucji finansowych - zarys historyczny, Przegląd i klasyfikacja finansowych instrumentow pochodnych, Teoretyczne interpretacje zjawisk innowacji finansowej, Współczesne kryzysy finansowe a instrumenty pochodne, Kryzysy związane z działalnością indywidualnych podmiotów rynkowych, Kryzysy rynkowe, Korzyści i koszty związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych w świetle zaistniałych kryzysów finansowych, Regulacje funkcjonowania instrumentow pochodych - problemy i kierunki rozwiązań, Problemy ryzyka prawnego i funkcji nadzoru, Ryzyko kapitałowe, problemy związane z ryzykiem spekulacyjnym, Zarys modelu regulacji systemu finansowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 521)
Integracja regionalna świata i Polski w aspekcie synchronizacji cykli koniunkturalnych. Cz.I Integracja regionalna: Współzależność tempa rozwoju gospodarczego państw mercosur a kryzysy gospodarcze; Współzależność tempa rozwoju gospodarczego w krajach Azji Południowo-Wschodniej; Handlowe efekty współpracy i rywalizacji gospodarczej Stanó Zjednoczonych i UE w ostatniej dekadzie; Koncepcja paneuropejskiej sieci transportowej a procesy globalizacji i integracji europejskiej; Europejskie struktury współpracy - Inicjatywa Środkowoeuropejska; Transformacja systemowa a integracja gospodark Europy Środkowo-Wschodniej; Problemy rozwoju obwodu Mohylewskiego; Konkurencyjność UE i Polski - zastosowanie miar taksonomicznych do prównania poziomów rozwoju; The stability and sustainability of Polish economy to integrate into the European Union; Współpraca transgraniczna oraz regulacje prawne towarzyszące powoływaniu euroregionów; Ekologiczne aspekty intergarcji europejskiej a działalność polskich przedsiębiorstw przemysłowych; Przyczyny deprecjacji euro w latach 1999-2000. Cz.II Kryzys gospodarczy na świecie: Czy Polsce groził w 2000 r. kryzys finansowy? - rozważania w świetle kryzysów finansowych na świecie w latach 1997-98; Czy Polsce groził w 2000 r. kryzys walutowy?; Kryzys w Argentynie przełomu XX i XXI wieku; Strukturalne przyczyny kryzysu walutowego w Czechach w 1997 r. i jego skutki; Kryzys gospodarczy w Korei południowej w latach 1997-98; Kryzys gospodarczy na Filipinach w latach 1983-85; Kryzys gospodarczy w Nowej Zelandii w latach 1988-94.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-88840-30-4
1. Co to jest kryzys?, 2. Komunikowanie w firmie - klient wewnętrzny, 3. Skandal w mediach, 4. Studia przypadków, 5. Megakryzysy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7387-408-9
R.1 Argentyńskie reformy gospodarcze w latach 90. XX wieku; R.2 Przebieg kryzysu gospodarczego w Argentynie w latach 1999-2002; R.3 W poszukiwaniu przyczyn kryzysu; R.4 Sytuacja Polski - porównanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-037-0
Zarys sytuacji w polskim handlu zagranicznym w pierwszej połowie 2009 r. ; Konkurencyjność polskiego eksportu ; Kondycja finansowa eksporterów ; Wpływ kryzysu na kondycję finansową wybranych eksporterów ; Wpływ kryzysu finansowego na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-76-3
1.Pojęcie i definicje kryzysu, 2.Typologia sytuacji kryzysowych, 3.Kryzys ekologiczny, 4.Kryzys psychospołeczny, 5.Kryzys ekonomiczny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-384-8
1. Pojęcia kryzysu, przetrwania i rynków schyłkowych w marketingu; 2. Strategie przetrwania jako opcje efekty wnego funkcjonowania na rynkach schyłkowych; 3. Metodologia strategii przetrwania w międzynarodowym zarzą dzaniu marketingowym; 4. Przykłady realizacji marketin gowych strategii przetrwania; Wnisoki i uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89547-05-8
1. Postny karnawał kryzysu postnowoczesności; 2. Anthony Giddens- myśl o kryzysie i kryzys myśli; 3. Kres kryzysu; kres nowoczesności; 4. O wyschniętych źródłach europejskich wizji i nadziei politycznych początku XXI wieku; 5. Od nowego renesansu do neooświecenia. Utopie rozumu w XXI w. i ich wpływ na politykę; 6. Wrogowie ascezy- wrogowie otwartych możliwości; 7. Demokracja po komunizmie. Perspektywa wschodnio- i zachodnioeuropejska; 8. Kryzys jako cecha działania politycznego. Casus Unii Europejskiej i jej polityki zewnętrznej; 9. Aksjologiczne dylematy współczesności; 10. Zdziaczała śmierć; 11. Nuda w społeczeństwie postindustrialnym; 12. Zdziwienie kontrolowane; 13. Europa jako Kinder niespodzianka. Proces sekularyzacji a kryzys demokracji w Europie; 14. Europa między relatywizmem i fundamentalizmem. Nasze fascynacje, nasze lęki, nasza wolność; 15. Postindustrialny kryzys w sztuce z perspektywy historyka sztuki; 16. Kobieta hip-hopu; 16. Miłość jako sposób na samotność człowieka- neurotyczna potrzeba miłości; 17. Renesans wartości konserwatywnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Adam Budnikowski. - Wyd.3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 469 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1622-X
Część I: Wprowadzenie. 1. Internacjonalizacja procesu gospodarowania i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Część II: Teoria handlu międzynarodowego. 2. Klasyczne teorie handlu międzynarodowego. 3. Neoklasyczna teoria handlu międzynarodowego. 4. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego. 5. Alternatywne teorie handlu międzynarodowego. 6. Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy. 7. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji. Część III: Polityka handlowa. 8. Cło. 9. Bariery pozataryfowe. 10. Wolny handel a protekcjonizm. 11. Międzynarodowa polityka handlowa. Część IV: Międzynarodowe stosunki finansowe. 12. Bilans płatniczy. 1.3 Kurs walutowy i rynek walutowy. 14. Ustalanie poziomu kursu walutowego. 15. Automatyczny mechanizm dostosowawczy. 16. Polityka dostosowawcza. 17. Międzynarodowy system walutowy. Część V: Międzynarodowe stosunki gospodarcze a kraje rozwijające się. 18. Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy krajów rozwijających się. 19. Kryzys zadłużeniowy i możliwości jego rozwiązywania. 20. Współczesne kryzysy finansowe. 21. Wyzwania globalizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1/2009)
1. Wkład mistrzów polskiej szkoły klasycznej w rozwój zachodniej ekonomii; 2. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Górnego Śląska a rynek pracy (1922-1939); 3. Przyczyny wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 1929-1933 w Stanach Zjednoczonych i kryzysu finansowego z lat 2008-2009. Próba porównania; 4. Polityka przemysłowa jako element polityki gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej; 5. Samorząd gospodarczy w świetle polityki gospodarczej Drugiej Rzeczypospolitej; 6. Znaczenie polityki gospodarczej w tworzeniu gospodarki wiedzy; 7. Polityka gospodarcza i społeczna państwa wobec wyzwań współczesności; Polityka gospodarcza a rozwój małych i średnich przedsiębiorstw; 8. Zakłady wytwórcze urządzeń sygnalizacyjnych (ZWUS). Bombardier Transportation w Katowicach Polska Sp. Z o.o. Udany przykład transformacji ekonomiczno-gospodarczej. Część I.; 9. Pomoc publiczna udzielana polskim przedsiębiorstwom jako instrument polityki gospodarczej po roku 2002; 10. Polityka przemysłowa i przemiany strukturalne w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską; 11. Niektóre strategie oferowane w przetargach na sprzedaż i zamówienie; 12. Wyznaczanie cen produktów i usług w przedsiębiorstwie. Prosty model; 13. Zamówienia publiczne elementem procesu rozwoju i wzrostu konkurencyjności w obszarze samorządu terytorialnego; 14. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy jako elementy procedur zamówień publicznych; 15. Polityka gospodarcza Francji w świetle kampanii prezydenckiej 2007 roku; 16. Wybrane aspekty szwedzkiej polityki społecznej u progu XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-48-2
Zawiera: Wstęp; R. I Planowanie i podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym: Planowanie w systemie zarządzania kryzysowego; Proces podejmowania decyzji podczas sytuacji kryzysowej; R. II Zagrożenia mogące powodować sytuacje kryzysowe: Zagrożenia naturalne; Zagrożenia cywilizacyjne; Zagrożenia wynikające z zachowań społecznych; Zagrożenia terrorystyczne; R. III Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym: Istota gier decyzyjnych w kontekście zarządzania kryzysowego; Przykładowe podstawowe zadania uczestników gry decyzyjnej - członków powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego; R.IV Założenia do gry decyzyjnej - wariant: Ch-ka powiatu zawierciańskiego; sytuacja ogólna i szczegółowa - zadania do wykonania; Siły i środki do użycia w sytuacjach kryzysowych; R.V cele, etapy gry decyzyjnej i jej przebieg (harmonogram gry)) - wariant: Opracowanie zadań i obowiązków uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa powiatu; wypracowanie decyzji starosty do akcji przeciwpowodziowej; Działanie powiatowego systemu zarządzania kryzysowego w sytuacji powodzi i skażenia środowiska; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
PiM ISM 40 / red. nauk. Anna Zorska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011. - 175, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Prace i Materiały ISM / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Studiów Międzynarodowych ; ISSN 0137-5601 ; 40)
Zmiany terms of trade a rozwój w trzech grupach gospodarek: rozwiniętych, rozwijających się i wschodzących; Uwarunkowania podatności gospodarek na szoki w globalnej wymianie handlowej; Przepływ inwestycji zagranicznych w dobie kryzysu gospodarczego; Chiny w procesie globalizacji; Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw i rozwój korporacji transnarodowych pochodzących z Chin; Wpływ offshoringu usług na rozwój klastrów gospodarczych i korporacji transnarodowych w Indiach; Modele biznesowe w gospodarce internetowej; "Ekonomia własności" a "ekonomia daru". Nowy model promocji i dystrybucji muzyki; Czynniki instytucjonalne w kształtowaniu międzynarodowej konkurencyjności regionu; Kształtowanie się nowego modelu rodziny i procesu socjalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
Rynki finansowe / Andrzej Sławiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. - 212, [1] s. : rys. ; 23 cm.
ISBN: 83-208-1634-3
1.Rynki finansowe, 2.Ceny instrumentów finansowych, 3.ryzyko, 4.Instrumenty pochodne, 5.Zarządzanie portfelem papierów wartościowych, 6.Wahania koniunktury, 7.Polityka pieniężna, 8.Czynniki wpływające na stopy procentoiwe i kursy walut, 9.Psychologia rynków finansowych, 10.Kryzysy finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-923980-7-6
1. Diagnoza, kryzys globalny przed którym stoimy; 2. Trwały rozwój celem strategicznym ONZ i UE; 3. Model System Życia jako cybernetyczny wkład do walki z zagrożeniem; 4. Ekohumanistyczne społeczeństwo informacyjne przyszłością świata; 5. Zarys strategii trwałego rozwoju; 6. Podstawowe wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again