Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(21)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(21)
Author
Dobosiewicz Zbigniew
(2)
Szelągowska Anna
(2)
Barembruch Adam
(1)
Dmowski Adam
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Karaźniewicz Justyna
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Krajewski Jerzy
(1)
Kurowski Witold
(1)
Lepczyński Błażej
(1)
Matthews Kent
(1)
Matuszyk Anna
(1)
Mazur Leszek
(1)
Miączyński Piotr
(1)
Możaryn Henryk
(1)
Panfil Marek
(1)
Penczar Marta
(1)
Prokopowicz Dariusz
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Sarnowski Janusz
(1)
Saunders Anthony
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Szwajkowski Witold
(1)
Thompson John
(1)
Wiatr Maciej S
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(18)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Kredyt
(17)
Banki
(8)
Rynek finansowy
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Rynek kapitałowy
(4)
Ryzyko
(3)
Ryzyko kredytowe
(3)
Zdolność kredytowa
(3)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Etyka biznesu
(2)
Factoring
(2)
Gwarancje bankowe
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kredyt hipoteczny
(2)
Leasing
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Rynek pieniężny
(2)
Ryzyko bankowe
(2)
Sekurytyzacja
(2)
Wierzytelność
(2)
Banki hipoteczne
(1)
Banki internetowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Dług
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Finanse
(1)
Franchising
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geografia ekonomiczna
(1)
Gospodarka
(1)
Hipoteka
(1)
Izrael
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Koneck (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg)
(1)
Konkurencja
(1)
Kredyt -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Kredyt inwestycyjny
(1)
Kredyt konsumpcyjny
(1)
Kredyt mieszkaniowy
(1)
Kredyt preferencyjny*
(1)
Kryzys finansowy
(1)
Mieszkania
(1)
Milejów (woj. lubelskie ; okręg)
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Nafta
(1)
Obligacje
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Obligacje korporacyjne
(1)
Orzeczenie sądowe -- zagadnienia
(1)
Oszustwo
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pieniądz
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Reklama
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Spożycie
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Spółki handlowe
(1)
Umowa
(1)
Upadłość
(1)
Venture capital
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Świadczenia -- prawo międzynarodowe-- stan na 2005 r
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Chiny
(1)
29 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-264-2
Rozdział I; Regulacje bankowego oszustwa kredytowego w prawie polskim i ustawodawstwie wybranych państw. 1. Przestępczość gospodarcza - pojęcie i klasyfikacje. 2. Przestępczość bankowa. 3. Oszustwo kredytowe w polskim prawie karnym. 4. Prawno karna ochrona kredytu w ustawodawstwach wybranych państw. Rozdział II: Dynamika i struktura przestępczości kredytowej. 1. Źródła informacji o poziomie przestępczości. 2. Ocena rozmiarów przestępczości kredytowej na podstawie analizy 854 spraw karnych. 3. Struktura oszustw kredytowych. Rozdział III: Sprawcy oszustw kredytowych i metody ich działań. 1. Sprawca oszustwa kredytowego. 2. Metody działania oszustów kredytowych. 3. Motywy działania sprawców oszustw kredytowych (analiza wyników badań akt sądowych). Rozdział IV: Etiologia przestępczości kredytowej. 1. Uwarunkowania przestępczości gospodarczej. 2. Wpływ czynników ekonomicznych na dynamikę przestępczości kredytowej w Polsce. 3. Czynniki społeczno-kulturowe przestępczości kredytowej. 4. Czynniki kryminogenne o charakterze wewnętrznym - filozoficzne i socjologiczne refleksje na temat przestępczości zorganizowanej. Rozdział V: Przeciwdziałanie oszustwom kredytowym. 1. Rola prawa karnego w przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej. 2. Zabezpieczenia w ramach systemu bankowego. 3. Inne pozakarne metody przeciwdziałania oszustwom kredytowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 124 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-20-0
1. Kluczowe zewnętrzne uwarunkowania rozwoju strategii biznesowych podmiotów działających na rynku consumer finance w Polsce w perspektywie średniookresowej (synteza raportu). 2. Wpływ integracji detalicznych rynków finansowych w Unii Europejskiej na rozwój rynku consumer finance w Polsce. 3. Wybrane modele biznesowe w zakresie consumer finance stosowane na rynkach zachodnioeuropejskich. 4. Rola poredników finansowych na tle średniookresowych perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce. 5. Perspektywy rozwoju sekurytyzacji wierzytelności bankowych w Polsce w najbliższych kilku latach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
Credit Scoring : metoda zarządzania ryzykiem kredytowym / Anna Matuszyk. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 200 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87885-65-7
1. Ryzyko kredytowe, 2. Pojęcie, geneza i możliwości zastosowania credit scoringu, 3.Etapy budowy systemu scoringowego, 4. Metody scoringowe, 5. Czynniki warunkujące jakość modelu scoringowego, 6.Monitorowanie i ocena jakości modelu scoringowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1653-2
1. Trendy w Bankowości krajowej i międzynarodowej.2. Pośrednictwo finansowe: wpływ rynku kapitałowego. 3. Banki a pośrednictwo finansowe. 4. Bankowość detaliczna i hurtowa. 5. Bankowość międzynarodowa. 6. Teoria przedsiębiorstwa bankowego. 7. Modele zachowania banków. 8. Racjonowanie kredytów. 9. Sekurtyzacja. 10. Struktura systemu bankowego: problemy fuzji i przejęć. 11. Regulacje bankowe. 12. Zarządzanie ryzykiem. 13. Makroekonomia bankowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków / red. nauk. Marek Panfil. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2011. - 479 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-416-4
I Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw: 1. Interpretacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA; 2. Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki; II Finansowanie własne: 3. Finansowanie spółek z wykorzystaniem venture capital; 4. Pozyskanie kapitału na rozwój spółki poprzez publiczną emisję akcji; 5. Emisja akcji uprzywilejowanych; III Finansowanie obce: 6. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych; 7. Kredyty inwestycyjne: Sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym; 8. Leasing, 9. Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych; 10. Factoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami; 11. Cash pooling jako instrument zarządzania płynnością w grupach kapitałowych; IV Szczególne narzędzia finansowania: 12. Sekurytyzacja aktywów niebankowych; 13. Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine); 14. Wykupy menadżerskie i lewarowane - specyfika finansowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-311-7
Wstęp; Działalność kredytowa banku; Ryzyko w działalności kredytowej; Identyfikacja i analiza czynników wpływających na poziom; Szacowanie poziomu jednostkowego ryzyka kredytowego; Sposoby szacowania łącznego ryzyka kredytowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Jak bezpiecznie kupić dom lub mieszkanie / Piotr Miączyński. - Wyd.2. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - X, 199 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-7483-147-2
1.Pierwsze dylematy, 2.Podpisujesz umowę, 3.Czy kupować na kredyt?, 4.Ulgi podatkowe na mieszkanie, 5.Jak odebrać mieszkanie (dom) i co zrobić, jeśli usterki pojawią się już po odbiorze, 6.Ile kosztuje mieszkanie (dom) na własność?, 7.Mieszkam w spółdzielni, 8.Mieszkam we wspólnocie, 9.Melduj się
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
Kredyt hipoteczny : poradnik / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : Difin, 2010. - 126, [2] s. : tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7641-290-0
1. Kto może dostać kredyt hipoteczny (i jakie warunki musi spełnić)?; 2. Ile naprawdę kosztują hipoteczne?; 3. System spłat i waluta kredytu; 4. Gdzie szukać kredytu i informacji o nim?; 5. Rodzaje kredytów hipotecznych; 6. Zabezpieczenia i ubezpieczenia kredytu; 7. Trudności ze spłatą kredytów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-235-X
Wprowadzenie; R.1 Regulacja rynku kredytu konsumenckiego; R.2 Implementacja dyrektywy o kredycie konsumenckim; R.3 Koncepcja odpowiedzialnego udzielania kredytu; R.4 Upadłość konsumencka (przesłanki i koncepcji regulacji); R.5 Upadłość konsumencka a kredyt konsumencki; R.6 Ogólne warunki umów i nieuczciwe klauzule kontraktowe; R.7 Ochrona konsumenta czy społeczna odpowiedzialność banków (bankowość socjalna?); R.8 Instytucje kredytowe (banki) a zagadnienie prabanków; R.9Sprzedaż konsumenckich usług finansowych na odległość (otoczenie regulacyjne); R.10 Bankowość elektroniczna (tendencje rozwojowe); R.11 Bankowość elektroniczna (niektóre wyzwania prawne); R.12 Wspólny rynek finansowy w warunkach nowej gospodarki; R.13 Konkurencja a regulacje w sektorze bankowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1668-6
1. Kredyty w prawie bankowym, 2. Ryzyko kredytowe i jego ograniczanie przez bank, 3. Zdolność kredytowa, 4. Zabezpieczenie kredytów, 5. Koszty kredytu, 6. Złe kredyty, 7. Podstawowe typy kredytów, 8. Kredyty gospodarcze, 9. Kredyty konsumpcyjne, 10. Kredyty budowlano-mieszkaniowe (hipoteczne), 11. Operacje bankowe o charakterze zbliżonym do kredytów, 12. Gwarancje bankowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-37-X
Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka kredytowego i zarządzania nim, Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego, Pożyczki traktowane jak opcje i model firmy KMV, Metoda VAR , Metoda ubezpieczeniowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-552-2
Cz.I Podstawy finansów : 1.Pojęcie i funkcje finansów, 2.Istota pieniądza.Polityka pieniężna, 3.Przepływy finansowe w gospodarce, 4.Rynki finansowe. Cz.II Podstawy bankowości : 5.Depozyty w polskim systemie bankowym, 6.Rodzaje kredytów i ich zabezpieczenie, 7.Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe, 8.Ryzyko w banku komercyjnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-43-9
1. Funkcjonowanie rynku kredytów detalicznych. 2. Pośrednicy kredytowi na rynku kredytów detalicznych. 3. Etyka w biznesie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyt Studencki Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 2)
1. Konsekwencje polityk gospodarczej dla państwa i regionu: Uwarunkowania historyczne i przyrodniczo-gospodarcze gminy; Analiza wykorzystania aktywnych form walki z bezrobociem w powiecie koneckim; Europejskie Rady Zakładowe. 2. Rynek pieniężny i kredytowy: Istota i funkcjonowanie kredytu preferencyjnego; Istota analizy portfelowej na przykładzie macierzy BCG; Rola GATT w rozwoju handlu międzynarodowego; Skutki wprowadzania EURO. 3. Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa: Znaczenie zarządzania martketingowego w przedsiębiorstwie; Funkcje i cele reklamy we współczesnym świecie; Wybrane psychologiczne aspekty reklamy. 4. Problemy politologii: Kompetencje prezydenta V Republiki Francuskiej; Historia powstania Państwa Izrael.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-180-1
1.Uwagi wprowadzające, 2.Unormowania kolizyjne przelewu wierzytelności, 3.Poszukiwania prawa właściwego dla przelewu wierzytelności, 4.Przesłanki ważności umowy przelewu wierzytelności z kolizyjnoprawnego punktu widzenia, 5.Zakres statutu przelewu wierzytelności. Rozgraniczenie statutów, 6.Ochrona osób trzecich w związku z przelewem wierzytelności, Zestawienie orzeczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Tajemnice mikrofinansowania / Witold Szwajkowski. - Warszawa : CeDeWu, 2002. - 123 s. ; 20 cm.
ISBN: 83-87885-24-X
Cel działalności mikrofinansowej; Adresaci oferty mirk ofinansowej; Charakterystyka adresatów oferty mikrofinansowania; Istota oferty mirkofinansowej; Analiza ryzyka; Podejmowanie decyzji; Korzysci mirkofinansowania; Wskazówki dla kleintów organizacji mikrofinansowych; Przyklady mozliwości organizacji mirkofinansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Businessman Book)
ISBN: 83-87474-45-2
Ulgi i preferencje; Pożyczki komercyjne; Kapitał od inwestorów; Jak lokować; Kapitał informacyjny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again