Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(30)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(30)
Author
Grzywacz Jacek
(2)
Al-Kaber Munir
(1)
Armendariz de Aghion Beatriz
(1)
Balcarek Artur
(1)
Barembruch Adam
(1)
Bednarczyk Teresa Hanna
(1)
Capiga Mirosława
(1)
Cwynar Wiktor
(1)
Dach Zofia
(1)
Dobosiewicz Zbigniew
(1)
Freixas Xavier
(1)
Gigol Katarzyna
(1)
Golec Maria Magdalena
(1)
Gospodarowicz Andrzej
(1)
Gostomski Eugeniusz
(1)
Górniewicz Grzegorz
(1)
Kokoszczyński Ryszard
(1)
Langner Agnieszka
(1)
Lepczyński Błażej
(1)
Marecki Krzysztof
(1)
Matthews Kent
(1)
Matuszyk Anna
(1)
Morduch Jonathan
(1)
Możaryn Henryk
(1)
Olesiak Kazimierz
(1)
Panfil Marek
(1)
Patena Wiktor
(1)
Penczar Marta
(1)
Proniewski Marek
(1)
Pruchnicka-Grabias Izabela
(1)
Przyborowski Łukasz
(1)
Pyka Irena
(1)
Rochet Jean-Charles
(1)
Saczek Andrzej
(1)
Saunders Anthony
(1)
Siemiątkowski Piotr
(1)
Szałański Mariusz
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szopa Bogumiła
(1)
Tarasiuk Wojciech
(1)
Thompson John
(1)
Trzebiatowska Małgorzata
(1)
West James
(1)
Wiatr Maciej S
(1)
Wieloch Maciej
(1)
Wójciak Mirosław
(1)
Zawadzki Andrzej
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Żukowski Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Kredyt
(24)
Banki
(12)
Ryzyko kredytowe
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Rynek finansowy
(5)
Factoring
(3)
Gwarancje bankowe
(3)
Rynek kapitałowy
(3)
Zdolność kredytowa
(3)
Bankowe usługi detaliczne
(2)
Gospodarka
(2)
Leasing
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Narodowy Bank Polski
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Ryzyko
(2)
Sekurytyzacja
(2)
Zabezpieczenie wierzytelności
(2)
Akcje (ekon.)
(1)
Bank centralny
(1)
Banki internetowe
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bilans księgowy
(1)
Czek
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dług państwowy
(1)
Etyka biznesu
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Excel
(1)
Finanse
(1)
Finanse międzynarodowe
(1)
Franchising
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Informacja
(1)
Instytucje finansowe
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kadry
(1)
Kalkulatory elektroniczne
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kasy oszczędności
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Kredyt inwestycyjny
(1)
Kredyt międzynarodowy
(1)
Makroekonomia
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Obligacje
(1)
Obligacje komunalne
(1)
Obligacje korporacyjne
(1)
Obrot pieniężny
(1)
Papiery dłużne
(1)
Pieniądz
(1)
Pieniądz elektroniczny
(1)
Polska
(1)
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
(1)
Procent
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(1)
Rachunek bankowy
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek walutowy
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Siła robocza
(1)
Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Venture capital
(1)
Wierzytelność
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe
(1)
30 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-353-9
1. Struktura biznesplanu, 2. Analiza rynku, sektora i przedsiębiorstwa, 3. Analiza i badanie rynku, 4. Plan marketingowy, 5. Zasoby ludzkie w biznesplanie, 6. Analiza ekonomiczno-finansowa, 7. Ocena biznesplanu przez banki, 8. Uwarunkowania współfinansowania projektu inwestycyjnego gminy ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013, 9. Ocena zdolności kredytowej gminy przez bank
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Credit Scoring : metoda zarządzania ryzykiem kredytowym / Anna Matuszyk. - Warszawa : CeDeWu, 2004. - 200 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87885-65-7
1. Ryzyko kredytowe, 2. Pojęcie, geneza i możliwości zastosowania credit scoringu, 3.Etapy budowy systemu scoringowego, 4. Metody scoringowe, 5. Czynniki warunkujące jakość modelu scoringowego, 6.Monitorowanie i ocena jakości modelu scoringowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-74-3
1. Istota ryzyka kredytowego, 2. Modele zarządzania ryzykiem kredytowym oparte na szacowaniu Value at Risk, 3. Metodologia modelu CreditMetrics, 4. Podstawy metodologiczne szacowania wartości zagrożenia portfela kredytów, 5. Szacowanie wartości zagrożeonej portfela kredytów banku komercyjnego i jej ocena
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-591-3
1.Monetarne instytucje finansowe, 2.Procedura kredytowania, 3.Źródła informacji wykorzystywanej przez bank do oceny kredytobiorcy, 4.Zdolność kredytowa, 5.Ryzyko kredytowe, 6.Zabezpieczenia kredytów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-926114-4-8
1. Bankowość inaczej. 2. Czy ingerowanie w rynek kredytowy jest potrzebne? 3. Korzenie mikrofinansów: grupy ROSCA i spółdzielnie kredytowe. 4. Pożyczki grupowe. 5. Więcej niż pożyczki grupowe. 6. Oszczędzanie i ubezpieczenia. 7. Płeć pożyczkobiorców. 8. Problemy z pomiarem oddziaływania mikrofinansów. 9. Dotacje i zrównoważony rozwój. 10. Zarządzanie mikrofinansami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1653-2
1. Trendy w Bankowości krajowej i międzynarodowej.2. Pośrednictwo finansowe: wpływ rynku kapitałowego. 3. Banki a pośrednictwo finansowe. 4. Bankowość detaliczna i hurtowa. 5. Bankowość międzynarodowa. 6. Teoria przedsiębiorstwa bankowego. 7. Modele zachowania banków. 8. Racjonowanie kredytów. 9. Sekurtyzacja. 10. Struktura systemu bankowego: problemy fuzji i przejęć. 11. Regulacje bankowe. 12. Zarządzanie ryzykiem. 13. Makroekonomia bankowości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-23-1
1. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim. 4. Lesaing. 5. Faktoring - ujęcie praktyczne. 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału. 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych. 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty. 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków / red. nauk. Marek Panfil. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2011. - 479 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-416-4
I Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw: 1. Interpretacja sprawozdań finansowych na przykładzie Grupy Kapitałowej PKN Orlen SA; 2. Optymalizacja struktury kapitału i kalkulacja kosztu kapitału spółki; II Finansowanie własne: 3. Finansowanie spółek z wykorzystaniem venture capital; 4. Pozyskanie kapitału na rozwój spółki poprzez publiczną emisję akcji; 5. Emisja akcji uprzywilejowanych; III Finansowanie obce: 6. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych; 7. Kredyty inwestycyjne: Sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym; 8. Leasing, 9. Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych; 10. Factoring jako instrument wspierający zarządzanie należnościami; 11. Cash pooling jako instrument zarządzania płynnością w grupach kapitałowych; IV Szczególne narzędzia finansowania: 12. Sekurytyzacja aktywów niebankowych; 13. Pozyskiwanie przez spółkę długu podporządkowanego (mezzanine); 14. Wykupy menadżerskie i lewarowane - specyfika finansowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7011-311-7
Wstęp; Działalność kredytowa banku; Ryzyko w działalności kredytowej; Identyfikacja i analiza czynników wpływających na poziom; Szacowanie poziomu jednostkowego ryzyka kredytowego; Sposoby szacowania łącznego ryzyka kredytowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-13255-8
Kredyty i ubezpieczenia jako instrumenty polityki proeksportowej; Kredytowe i ubezpieczeniowe instrument y wspierania eksportu w wybranych krajach; Zakres i formy wspierania kredytów eksportowych w Polsce; Ocena i perspektywy rozwoju systemu wspierania kredytów eksportowych w Polsce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1668-6
1. Kredyty w prawie bankowym, 2. Ryzyko kredytowe i jego ograniczanie przez bank, 3. Zdolność kredytowa, 4. Zabezpieczenie kredytów, 5. Koszty kredytu, 6. Złe kredyty, 7. Podstawowe typy kredytów, 8. Kredyty gospodarcze, 9. Kredyty konsumpcyjne, 10. Kredyty budowlano-mieszkaniowe (hipoteczne), 11. Operacje bankowe o charakterze zbliżonym do kredytów, 12. Gwarancje bankowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-41-5
Cz.I Procent prosty i składany : 1.Procent prosty, 2.Procent składany. Cz.II Fundusz rentowy - regularne wpłaty i wypłaty : 1.Wpłaty na fundusz, 2.Wypłaty z funduszu. Cz.III Spłata kredytu ratą stałą i leasing : 1.Spłata kredytu ratą stałą, 2.Nietypowe spłaty. Cz.IV Metody oceny inwestycji : 1.Wartość pieniądza w czasie, 2.Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, 3.NP-wartość zdyskontowana netto, 4.IRR-wewnętrzna stopa zwrotu, 5.MIRR - zwenętrzna stopa zwrotu, CZ.V Przeliczanie (konwersja)stóp procentowych, Cz.VI Narzut i marża handlowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1671-6
1. Ryzyko kredytowe działalności gospodarczej. 2. Metody budowy wewnętrznego ratingu ilościowego. 3. Ekonometryczno-statystyczne modele pomaru indywidualnego ryzyka kredytowego. Empiryczna weryfikacja modeli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-37-X
Motywy poszukiwań nowych metod pomiaru ryzyka kredytowego i zarządzania nim, Tradycyjne metody pomiaru ryzyka kredytowego, Pożyczki traktowane jak opcje i model firmy KMV, Metoda VAR , Metoda ubezpieczeniowa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-68-7
1.Wprowadzenie, 2.Dlaczego funkcjonują pośrednicy finansowi?, 3.Bankowość a teoria Organizacji Rynku, 4.Relacja kredytodawca-kredytobiorca, 5.Równowaga i racjonowanie na rynku kredytowym, 6.Makroekonomiczne konsekwencje niedoskonałości rynków finansowych, 7.Run na bank i ryzyko systemowe, 8.Zarządzanie ryzykiem w banku, 9.Regulacje prawne funkcjonowania banków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-452-7
1. Wprowadzenie- funkcja zabezpieczeń kredytu oraz skutki ich ustanawiania; 2. Geneza i rozwój doktryny niedopuszczalności nadmiernego zabezpieczenia w prawie niemieckim; 3. Stan literatury, orzecznictwa oraz ustawodawstwa w przedmiocie zabezpieczenia w Polsce; 4. Uprawnienia do zniesienia nadmiernego zabezpieczenia- zagadnienia ogólne; 5. Charakter prawny oraz sposób realizacji uprawnienia do zniesienia nadmiernego zabezpieczenia- uwagi ogólne; 6. Nadmierność najwyższej kwoty zabezpieczenia; 7. Uprawnienie do zniesienia nadmiernego zabezpieczenia w przypadku zabezpieczeń powierniczych oraz na prawach zastawniczych łącznych lub na zbiorze rzeczy lub praw; 8. Nadmierne zabezpieczenie jako skutek kumulacji zabezpieczeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86169-48-6
1.Czynności bankowe, 2.Rachunki babkowe, 3.Przyjmowanie depozytów, 4.Udzielanie kredytów, 5.Kredyty konsumenckie, 6.Gwaranecje bankowe, akredytywy, poręczenia, 7.Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, 8.Pieniądz elektroniczny, 9.Operacje czekowe i wekslowe, warranty, 10.Terminowe operacje finansowe, 11.Nabywanie wierzytelności pieniężnych. Przechowywanie przedmiotów, 12.Czynności obrotu dewizowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Opłacalność działalności kredytowej banku / Katarzyna Gigol. - Warszawa : TWIGGER, 2000. - 267,[5] s. : 101 rys.,tabele ; 20 cm.
(Biblioteka Bankowca / TWIGGER)
ISBN: 83-85946-04-7
Bilans banku komercyjnego; Rodzaje i charakterystyka kredytów, pożyczek i innych form finansowania związanych z działalnością kredytową banku; Opłaty pobierane przez bank; Sytuacja finansowa banku; Metody ustalania oprocentowania depozytów; Metody ustalania ceny kredytów dla przedsiębiorstw; Metody ustalania oprocentowania kredytu konsumpcyjnego; Planowanie bilansu a rentowność kredytu; Wpływ ryzyka kredytowego na stopy procentowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-036-6
I. Pieniądz: jego znaczenie i pochodzenie. II. Czynniki kształtujące ceny: podaż i popyt. III. Pieniądz a ogólny poziom cen. IV. Podaż pieniądza. V. Popyt na pieniądz. VI. Bankowość kredytowa. VII. Bankowość depozytowa. VIII. Wolna bankowość i granice inflacyjnej ekspansji kredytowej. IX. Bankowość centralna: Usuwanie ograniczeń. X. Bankowość centralna: proces ekspansji kredytowej banków. XI. Bankowość centralna: proces ekspansji kredytowej banków. XII. Pochodzenie bankowości centralnej. XIII. Bankowość centralna w Stanach Zjednoczonych. XIV. Bańkowość centralna w Stanach Zjednoczonych II. XV. bankowość centralna w Stanach zjednoczonych III: narodowy system bankowy. XVI. Bankowość centralna w Stanach Zjednoczonych IV: system Rezerwy Federalnej. XVII. Obecna sytuacja systemu bankowego i jak ją naprawić.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again