Form of Work
E-booki
(8)
IBUK Libra
(8)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(5)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(1)
Author
zbiorowa Praca
(3)
Garbarski Lechosław
(2)
Stasiak Makary K
(2)
Adamczewski Rafał
(1)
Appelo Jurgen
(1)
Bachnik Katarzyna
(1)
Bielska Ewa
(1)
Bieńkowska Jolanta
(1)
Byčkov Jiří (1972- )
(1)
Charmaciński Marcin
(1)
Cylkowska-Nowak Mirosława
(1)
Czarnecki Zdzisław Jerzy
(1)
Cęcelek Grażyna
(1)
Dopierała Dominika
(1)
Fabiszak Marta
(1)
Hanelt-Skotarczak Joanna
(1)
Iluk Jan
(1)
Janicka-Olejnik Ewa
(1)
Karolak Wiesław (1949- )
(1)
Knapik-Szweda Sara
(1)
Komar Natalia
(1)
Konieczna-Nowak Ludwika
(1)
Kuras Leszek
(1)
Lasocińska Kamila
(1)
Lewczuk Anna
(1)
Majchrzak-Lepczyk Justyna
(1)
Malcherek Monika
(1)
Modrzejewska Daria
(1)
Mroczek-Żulicka Aleksandra
(1)
Rosak-Szyrocka Joanna
(1)
Sokół Aneta
(1)
Strzelecki Wojciech
(1)
Syrek Ewa
(1)
Witerska Kamila
(1)
Wycichowska Paulina
(1)
Zbonikowski Andrzej
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Kreatywność
(6)
Innowacje
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Nauczanie
(2)
Twórczość
(2)
Arteterapia
(1)
Efektywność
(1)
Jakość
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Kreatywność (biznes)
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Ludzie sukcesu
(1)
Motywacja pracy
(1)
Muzykoterapia
(1)
Myślenie twórcze (edukacja)
(1)
Obsługa klienta
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia biznesu
(1)
Sukces
(1)
Twórczość (sztuka)
(1)
Wyobraźnia twórcza
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Zastosowanie i wykorzystanie
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Monografia
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Poradnik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Psychologia
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
14 results Filter
E-book
In basket
Część monograficzna tomu 2/2017 „Chowanny” pod redakcją Ewy Bielskiej została zatytułowana Zagadnienie oporu w perspektywie interdyscyplinarnej – między emanacją a stagnacją. Jej celem jest utworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany refleksji dotyczącej kategorii oporu. Efektem współpracy z licznym gronem badaczy tejże problematyki reprezentujących dyscypliny takie, jak psychologia, socjologia, pedagogika, jest możliwość zaprezentowania zróżnicowanych kontekstów ulokowania refleksji nad oporem we współczesnych naukach społecznych. Egzemplifikacje dotyczą tutaj refleksji w studiach z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, teorii i praktyki profesji pomocowych, studiów z zakresu resocjalizacji i szeroko rozumianej teorii i praktyki związanej z treatment (czy też differentia treatment). Podjęte rozważania problematyki oporu odnoszą się także do socjologicznego ujęcia praktyk kulturowych o charakterze kontestacji, oporu wobec zmiany w przestrzeni edukacyjnej oraz oporu wobec normatywnych matryc kulturowych. Część tekstów rozporoszonych tomu tematycznie odnosi się m.in. do takich zagadnień, jak stosunek studentów pedagogiki do wybranych instytucji kontroli społecznej, satysfakcja młodzieży akademickiej ze sposobu funkcjonowania jej rodziny pochodzenia, medialne wzory kultury zdrowotnej, aktywność fizyczna, percepcja lęku przed śmiercią, zdrowotne i społeczne zagrożenia wynikające z uzależnień od czynności, pojęcie uzależnienia w środowisku lokalnym, peryferie społeczne jako przestrzeń profilaktyki zachowań ryzykownych, kulturowe źródła dydaktyki szkolnej, osobisty w perspektywie modelu elastyczności psychologicznej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8012-706-7
Publikacja stanowi analizę badań w zakresie realizowanego projektu w ramach programu Ministra pn. „Akademickie Centrum Kreatywności” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Priorytet I, Działanie 1.1., Poddziałanie 1.1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Niniejsze opracowanie jest końcowym efektem projektu „Nauczanie języka niemieckiego metodą narracyjną w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym” zrealizowanego w 2015 roku w ramach programu „Akademickie Centrum Kreatywności”. Składa się z publikacji książkowej i płyty CD, przedstawiających różnorodne aspekty projektu oraz jego efektywność. Zawiera ono również istotne opinie studentów realizujących ten program w tzw. szkołach ćwiczeń oraz ich dyrektorów i opiekunów grup. Publikacja ta została w całości sfinansowana ze środków przeznaczonych na ten projekt. (Fragment Wstępu ). Wersja elektroniczna nie zawiera płyty CD
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer czasopisma „Ekonomia”, na który składają się artykuły poruszające problematykę ekonomiczną – w formie rozważań teoretycznych bądź prezentacji wyników badań empirycznych. '
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-324-5
Wstęp 1. Znaczenie wartości dla klienta 1.1. Wartość i źródła wartości - perspektywa klienta 1.2. Kreowanie wartości dla klienta - perspektywa przedsiębiorstwa 1.3. Obszary kreowania wartości 2. Jakość w kształtowaniu wartości dla klienta 2.1. Znaczenie jakości w kreowaniu wartości 2.2. Klient w Systemie Zarządzania Jakością 2.3. Transformacja potrzeb klientów w obliczu konkurencji oraz pandemii 2.4. Jakość obsługi klienta w kontekście relacji klient - przedsiębiorstwo 2.5. Doskonalenie jakości w aspekcie wartości dla klienta 3. Kreatywność a wartość dla klienta 3.1. Kreatywność w przedsiębiorstwie 3.2. Produkt kreatywny - próba deskrypcji pojęcia 3.3. Cechy produktu kreatywnego 3.4. Czynniki wpływające na kreatywność produktu w przedsiębiorstwie 4. Wartość w opinii konsumentów i przedsiębiorców 4.1. Wartość w opinii konsumentów i przedsiębiorców - case study 4.2. Charakterystyka badanych 4.3. Hipotezy i pytania badawcze 4.4. Rezultat i wnioski z badań ilościowych; Zakończenie; Bibliografia; Spis tabel; Spis rysunków; Spis wykresów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-677-9
Zawiera: 1.Teorie arteterapii – problem teoretycznego osadzenia terapii przez sztukę 2.Arteterapia jako sposób kształtowania postawy twórczej w kontekście rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku przedszkolnym – przykłady działań warsztatowych 3.Kreatywność nie wyklucza! Muzykoterapia w kształtowaniu resilience i kreatywność młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym 4.Kreatywność jako ścieżka emocjonalnego rozwoju jednostki w procesie muzykoterapeutycznym 5.Możliwości zastosowania muzykoterapii we wzmacnianiu procesy inkluzji dzieci z autyzmem 6.Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży z autyzmem na przykładzie zajęć muzycznych w Szkole Podstawowej z oddziałami Gimnazjum dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Poznaniu 7.Świat udomowiony – rozważania na temat kreatywności w ujęciu muzykoterapii Nordoff-Robbins 8.Udźwiękawianie animacji w czasie rzeczywistym jako metoda rozwijania kreatywności pacjentów w muzykoterapeutycznej pracy 9.Potencjał rozwoju kreatywności człowieka poprzez zajęcia ruchowo-taneczne 10.Twórcze pisanie ekspresywne i terapeutyczne w arteterapii. Przykład zajęć warsztatowych 11.Nieznane oblicze arteterapii w terapii uzależnień 12.Arteterapia jako środek integracyjno-usprawniający dzieci i młodzież na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8175-317-3
Wprowadzenie; Rozdział 1. Współczesne wyzwania a sukces w biznesie 1.1. Uwarunkowania współczesnego biznesu 1.2. Rozwój społeczno-ekonomiczny a innowacje 1.3. Kreatywność jako źródło innowacji 1.4. Sektory i zawody kreatywne 1.5. Postrzeganie zawodów kreatywnych 1.6. Potencjał i Efekty Kreatywności dla Biznesu Rozdział 2. Sukces i porażka 2.1. Istota i wymiary sukcesu: Istota sukcesu; Sukces w biznesie; 2.2. Jak postrzegają sukces artyści (twórcy)?: Wizja sukcesu; Relatywizm w ocenie sukcesu; Znaczenie oceny odbiorców; Sukces artystyczny i komercyjny – dylematy; 2.3. Miary sukcesu artystów (twórców): Nagrody i recenzje; Akceptacja; Wymiar finansowy sukcesu; Kryteria oceny a ulotność sukcesu; 2.4. Porażki i pułapki: Czy porażka jest porażką?; Symptomy nadciągającej porażki; Przewidywalne okoliczności pojawienia się porażki; Trudne do przewidzenia okoliczności porażki; Obrona przed porażką; Rozdział 3. Osiągnięcia twórcze. Inspiracja, ekspansja, końcowy efekt 3.1. Inspiracja – źródło i mechanizm wykształcania pomysłu: Źródła inspiracji twórczej; Mechanizm gromadzenia idei; Genialna myśl czy żmudne pasmo modyfikacji?; 3.2. Ekspansja – praca nad projektem: Końcowy efekt – ograniczenia działania twórcy; Błędy i znikome efekty działania; 3.3. Podstawy osiągnięć twórczych: Szczęście; Praca; Talent; Odwaga; Rozdział 4. Istota i uwarunkowania kreatywności 4.1. Czym jest kreatywność? Myślenie dywergentne i konwergentne; Twórczość; Definiowanie kreatywności; Kreatywność w opinii artystów; Pomiar kreatywności; 4.2. Kreatywność na poziomie grup społecznych: Kreatywność społeczeństw i grup społecznych; Kultura kreatywności w budowie kapitału społecznego; 4.3. Wybrane uwarunkowania kreatywności: Autonomia działania; Wpływ presji czasu; Osobowość twórcy; Inne uwarunkowania; Rozdział 5. Postawy, pasje i cechy twórców 5.1. Postawa i pasja twórcza: Cechy zachowań kreatywnych; Wyzwalanie, wzmacnianie i osłabianie kreatywności; Pasja i jej źródła; Znaczenie pasji pozazawodowych; 5.2. Twórcy: Cechy osób kreatywnych; Samotność i introwertyczność; Rozdział 6. Wyzwalanie kreatywności – życie w szkole czy szkoła życia 6.1. Sztuka a życie: Rady ze szczyptą ostrożności; Identyfikacja otaczającej rzeczywistości; Specyficzne atuty wybranych dziedzin sztuki; 6.2. Nauczanie czy wyzwalanie kreatywności: Czy można się nauczyć kreatywności?; Jak wyzwalać kreatywność?; Kreatywność a wiek twórców; Wyzwalanie kreatywności w procesie kształcenia; Warsztat teatralny w ramach KAMP; 6.3. Rola liderów (przywódców) 6.4. Metody wyzwalania kreatywności: Kierunki działań szkoleniowych; Wybrane techniki wyzwalania kreatywności; Trening kreatywności; Działania artystyczne; Podsumowanie; Antologia od A do T mniej konwencjonalnych CV; Bibliografia; Załącznik 1; Załącznik 2.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Profesjonalizacja Kreatywności)
ISBN: 978-83-7405-648-9
Odkrywanie ludzkiego tworzenia; Wartości działania kreatywnego; Kreatywność w pracy nauczyciela; Innowacje dydaktyczne: przegląd wybranych klasyfikacji i próba formowania własnego stanowiska na podstawie prowadzonych badań empirycznych; Grywalizacja w szkolnej ławce; Profesjonalizacja improwizacji; Metoda projektów - kreatywność i przedsiębiorczość; Twórczość artystyczna jako jedna z możliwości profesjonalizacji kreatywności; Kreacja przestrzeni - przestrzeń kreacji. Od LPNT do Szucha Premium Offices; Street art i land art jako twórcza ekspresja w edukacji alternatywnej; Teatr Forum jako twórcza metoda pracy z grupą; Sektor twórczy - nierówny udział kobiet i mężczyzn; Humanistyczno-społeczna strona start-upów; Zarządzanie zasobami ludzkimi w koncepcji CSR poprzez zastosowanie grywalizacji; Marka osobista w YouTube jako przykład wywierania wpływu społecznego; Sposoby wsparcia przemysłów kreatywnych na przykładzie działalności Lubelskiego Instytutu Designu; Profilaktyczne i psychoterapeutyczne znaczenie kreatywnej aktywności w okresie późnej starości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Profesjonalizacja Kreatywności)
ISBN: 978-83-7405-672-4
Zawiera: I.Kreatywność w nowej rzeczywistości 1.Sacrum i profanum. Kreatywność w ponowoczesności 2.Wyzwalanie kreatywności w kształceniu menadżerów II.Szanse i zagrożenia twórczego rozwoju człowieka 1.Warsztat i projekt jako metody kształcenia kreatywnych pedagogów 2.Media w edukacji jako ważne determinanty kreowania twórczego rozwoju osobowości młodego człowieka 3.Zagrożenia twórczego rozwoju seniorów 4.„Kids’ skills” program and its use in educational and therapeutic work with children in Foster families 5.Kreatywne podejście w profilaktyce przemocy psychicznej w relacjach między uczniami III.Kreatywność w nowej przestrzeni miasta 1.Wykorzystanie technik kreatywnego rozwiązywania problemów w praktyce biznesowej 2.Rekreacja twórcza w miejskiej przestrzeni rekreacyjnej – analiza przestrzenna. Przykład Łodzi IV.Wspomnienie Profesora Zielińskiego 1.Prof. Krystyn Zieliński, Power for imagination – Władza dla wyobraźni 2.Człowiek twórca inspirujący innych do twórczości – wspomnienie o profesorze Krystynie Zielińskim
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8088-614-8
Kreatywność, leżąca podstaw innowacyjności, stała się istotną determinantą sukcesu współczesnych organizacji. Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa „CREATIVE VIBES Kreatywnością rozwijamy biznes” była okazją do dzielenia się przykładami efektywnego wykorzystania kreatywności w doskonaleniu różnorodnych przedsięwzięć biznesowych. Monografia składa się z kilkunastu opracowań, które mogą zainspirować Czytelników do podejmowania oryginalnych i skutecznych działań w praktyce.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8142-661-9
Jak powiedział Albert Einstein: „Kreatywność jest zaraźliwa – podaj ją dalej”. Ideą konferencji CREATIVE VIBES jest podkreślenie potrzeby nieszablonowego myślenia przy podejmowaniu różnorodnych przedsięwzięć, wychodzenia poza schemat, ale także wskazywanie granic użyteczności twórczego rozwiązywania problemów, kiedy wymuszona oryginalność bierze górę. Uczestnicy tego cyklicznego wydarzenia wskazują, że zdolność rozwijania i efektywnego wykorzystywania kreatywności jest istotnym czynnikiem determinującym wartość kapitału intelektualnego oraz rozwoju organizacji. Zagadnienie to stanowi interesujący obszar badawczy, co odzwierciedla prezentowana monografia. '
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Podjęcie tematyki innowacyjności wynika z wyzwań współczesnego zarządzania oraz stanowi naturalny efekt wcześniejszych prac, które dotyczyły mechanizmów doskonalenia przedsiębiorstw oraz budowania ich trwałej konkurencyjności. Wyzwanie, jakim jest kształtowanie innowacyjności organizacji, dobrze wyrażają słowa Linusa Paulinga, dwukrotnego laureata Nagrody Nobla, który powiedział, że „najlepszym sposobem na to, by wpaść na dobry pomysł, jest wpadanie na mnóstwo pomysłów”. Zachęcając do dyskusji o rozwijaniu innowacyjności służącej doskonaleniu i rozwojowi przedsiębiorstw, oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Prac Naukowych z cyklu „Zmiana warunkiem sukcesu”. Jak zawsze proponowana problematyka jest zróżnicowana i zarówno podejmuje zagadnienia dotyczące zarządzania w ujęciu teoretycznym, jak i przedstawia wyniki badań empirycznych. Innowacyjność organizacji w dzisiejszym świecie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nie tylko ich samych, ale również gospodarki. Wprowadzanie „odpowiedzialnych” innowacji może przyczyniać się do doskonalenia przedsiębiorstwa. Dzieje się tak dzięki roli, jaką w procesach doskonalenia przedsiębiorstw odgrywa koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, co przekłada się na dostarczanie zrównoważonej wartości, łączącej aspekty: ekonomiczny, społeczny i środowisko¬wy. W kolejnych artykułach autorzy stawiają kolejne pytania. Czy postęp innowacyjny wymusza zmianę kultury organizacyjnej przedsiębiorstw? Jaka jest rola menedżera w dostarczaniu innowacji przez zespoły wiedzy? Jakie warunki sprzyjają kreatywności i twórczości w firmach o wysokiej tolerancji niepewności? Kolejna grupa artykułów dotyczy wpływu technologii na wdrażanie zmian organizacyjnych oraz innowacyjnych. Ciekawym przyczynkiem do dyskusji mogą być badania, w których autorzy rozpatrują model biznesu jako siłę motoryczną aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz – w sytuacji odwrotnej – przypadek, gdy innowacyjne technologie wpływają na kształtowanie modelu biznesu firmy. Wierzymy, że tematyka innowacyjności jako źródła doskonalenia i rozwoju kształtującego kierunki zmian w przedsiębiorstwach stanie się dla Państwa wartościowym źródłem inspiracji w pracy naukowej. Joanna Kacała,Grzegorz Bełz
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
OD REDAKCJI "Zaczęła się wprawdzie przed 30 laty, ale wiek XXI przynosi jej wyraźną intensyfikację i konkretyzację. Chodzi o debatę na temat znaczenia wiedzy dla gospodarki i życia społecznego. Debata jest tym bardziej potrzebna, że problem nie jest jednoznaczny, a rozmaite perspektywy badawcze i praktyczne, niekiedy bardzo różniące się między sobą, wzbogacają argumentację. Niniejszy zeszyt „Przeglądu Socjologicznego” poświęcamy zagadnieniu „społeczeństwa wiedzy” (knowledge-based society) w zróżnicowanym interdyscyplinarnie i analitycznie ujęciu".(fragment)
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Coraz bardziej widoczna obecność pojęcia i problemu modernizacji w polskim dyskursie publicznym świadczy o tym, że jednym z istotnych czynników kształtujących społeczny proces modernizacji Polski stają się dyskursy modernizacyjne. Niniejszy tom „Przeglądu Socjologicznego” stanowi próbę przyjrzenia się temu fenomenowi, a zwłaszcza wielorodności dyskursów modernizacyjnych, ich przemianom i mechanizmom lokowania w rzeczywistości społecznej, a także ich odniesieniom ideologicznym. W prezentowanych artykułach zastosowane zostały różnorodne (i komplementarne wobec siebie) ujęcia i perspektywy badawcze. Na problematyce ekonomicznej, czy raczej ekonomiczno-społecznej (zawierającej również akcenty nauk o polityce i polityce publicznej/społecznej) koncentrują się teksty Włodzimierza Anioła oraz Agnieszki Dziedziczak-Foltyn i Kazimierza Musiała. Dwa inne artykuły dotyczą aspektów kulturowych (Karol Franczak) i kulturowo- -psychologicznych (Tomasz Zarycki). Z kolei Maciej Kassner omawia kwestię modernizacji w kontekście integracji europejskiej i w odniesieniu do doniosłych koncepcji socjologicznych. Nieco inny charakter mają dwa ostatnie artykuły, które na podstawie materiałów prasowych analizują rocznicowe echa Okrągłego Stołu (Konrad Kubala) oraz schematy interpretacji (tzw. ramy) transformacji gospodarczej (Wojciech Rylukowski). Uzupełnienie tomu stanowi esej recenzyjny autorstwa Lucyny Prorok, poświęcony książce Włodzimierza Anioła Szlak Norden, traktującej o możliwościach adaptowania w Polsce skandynawskich rozwiązań w dziedzinie polityki społecznej, a także recenzje dwóch książek: Adama Leszczyńskiego Skok w nowoczesność (podejmującej zagadnienie modeli modernizacji w krajach peryferyjnych) oraz Wojciecha Musiała Modernizacja Polski (oferującej rekonstrukcję rządowych strategii modernizacyjnych w Polsce).
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
(Onepress Power)
ISBN: 978-83-283-7978-7
Przedmowa. Lepsze zarządzanie dla każdego; Wprowadzenie. Czym jest Zarządzanie 3.0? 1. Pudełko na kudo i karty kudo. Motywuj ludzi lepszymi sposobami 2. Osobiste mapy. Popraw komunikację i zrozumienie 3. Tablice delegowania i gra delegation poker. Daj ludziom władzę w ramach jasnych granic 4. Historie o wartościach i culture booki. Opisz swoją kulturę, opowiadając historie 5. Dni na eksplorację i wewnętrzny crowdfunding. Wygospodaruj czas na eksplorację i własną edukację 6. Gildie i narady taktyczne. Dzielcie się wiedzą, narzędziami i praktykami 7. "Feedbackowe wrapy" i nieograniczone wakacje. Naucz się udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej 8. Ekosystem mierników i tablica wyników. Mierz efektywność właściwymi sposobami 9. "Merit money", czyli inne podejście do wynagradzania. Płać ludziom zgodnie z ich zaangażowaniem 10. Moving motivators, czyli zmienna motywacja. Odkryj, co naprawdę angażuje pracowników 11. Drzwi szczęścia. Dąż do większego poczucia szczęścia w organizacji 12. Ważne pytania i celebration grids, czyli okazje do świętowania. Ucz się dzięki sukcesom i porażkom; Podsumowanie. Nigdy nie przestawaj eksperymentować.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again