Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(12)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(12)
Author
Sołtysiński Stanisław
(8)
Szajkowski Andrzej
(8)
Szumański Andrzej
(8)
Szwaja Janusz
(8)
Banaś Natalia
(1)
Baś-Mazur Małgorzata
(1)
Grabowski Jan
(1)
Koroluk Sławomir
(1)
Pakosiewicz Jan
(1)
Powałowski Andrzej
(1)
Sowiński Roman
(1)
Zamojski Łukasz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Krajowy Rejestr Sądowy
(15)
Spółki handlowe
(9)
Prawo cywilne
(8)
Rachunkowość
(8)
Spółki hanldowe
(6)
Prawo gospodarcze
(4)
Spółki
(3)
Rejestr publiczny
(2)
Gospodarka
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Spółka europejska
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Umowa
(1)
Wolne zawody
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-3999-3
1. Geneza powstania europejskiej spółki akcyjnej; 2. Istota europejskiej spółki akcyjnej; 3. Sposoby założenia spółki europejskiej; 4. Zakres podmiotowy postępowania rejestrowego dotyczącego Societas Europea; 5. Sąd jako organ prowadzący postępowanie rejestrowe; 6. Reprezentacje SE w postępowaniu rejestrowym; 7. Przebieg postępowania rejestrowego- założenie spółki europejskiej; 8. Przebieg postępowania rejestrowego- przeniesienie siedziby; 9. Transformacja europejskiej spółki akcyjnej w krajową spółkę akcyjną; 10. Przebieg postępowania rejestrowego- likwidacja spółki europejskiej; 11. Orzeczenia kończące postępowanie rejestrowe w sprawie SE; 12. Środki prywatne służące zaskarżeniu orzeczeń, wydanych w postępowaniu rejestrowym dotyczącym SE.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-475-5
1.Spółki kapitałowe, 2.Łączenie, podział i przekształc anie spółek, 3.Przepisy karne, 4.Zmiany w przpisach ob owiązujących, przpisy przejściowe i przepisy końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7110-140-6
Tom 1. Komentarz do artykułów 1-150 (801 s.); Komentarz do art. 459-533. Suplement do Tomu IV (VI, 123 s.); Tom 2. Komentarz do artykułów 151-300 (XII, 811,[9] s.); Tom 3. Komentarz do artykułów 301-458 (XIV,1270,[4] s.); Tom 4. Komentarz do artykułów 459-633 (1454 s.); Tom 5. Komentarz (XV, 1215 s.).
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Duże Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-190-X
I. Kodeks spółek handlowych (wyciąg), II.Kodeks cywil ny (wyciąg), III.Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg), IV.Ustawa o rachunkowości (wyciąg)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88934-91-0
R.1 Podstawowe pojęcia R.2 Zanim założysz firmę R.3 Rejestracja firmy - sąd lub gmina R.4 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG) R.5 Krajowy rejestr sądowy (KRS) R.6 Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Godpodarki Narodowej (REGON) R.7 Pieczatka R.8 Rachunek bankowy R.9 Urząd skarbowy R.10 Zakład Ubezpieczeń Społecznych R.11 Zawiadomienie innych urzędów i instytucji publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89073-92-7
1. Wolność gospodarcza jako przesłanka podejmowania działalności gospodarczej, 2. Charakterystyka prawna działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorca jako podmiot działalności gospodarczej, 4. Podstawowe systemy legalizacji podejmowania działalności gospodarczej, 5. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej, 6. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby wykonujące wolne zawody, 7. Szczególne wymogi w zakresie legalizacji podejmowania działalności gospodarczej, 8. Obowiązki przedsiębiorców w związku z podejmowaniem działalności gospodarczej, 9. Ochrona prawna podejmowania działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo gospodarcze i handlowe / red. nauk. Jan Pakosiewicz. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 191 s. : tab. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-139-9
Cz. I Tabele i schematy; 1. Część ogólna, 2. Umowy w obrocie gospodarczym, 3. Papiery wartościowe, 4. Prawo spółek, 5. Prawo upadłościowe-zagadnienia podstawowe, Cz. II Testy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-62-6
1. Działalność gospodarcza. 2. Krajowy Rejestr Sądowy. 3. Przedsiębiorstwa państwowe. 4. Komercjalizacja i prywatyzacja. 5. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. 6. Ochrona konkurencji i konsumentów. 7. Pomoc publiczna. 8. Specjalne strefy ekonomiczne. 9. Zamówienia publiczne. 10. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-012-5
1. Zagadnienia ogólne: Rejestr; Sąd rejestrowy; Postępowanie rejestrowe; 2, Kompetencje sadu rejestrowego w sprawach dotyczących wpisu w rejestrze bądź złożenia dokumentu do akt rejestrowych: Uwagi ogólne; Przyjęcie dokumentów do akt rejestrowych; wpisy z urzędu; Zwrot wniosku w postępowaniu rejestrowym; Badanie wniosku i złożonych dokumentów; Problem badania firmy spółki przez sąd rejestrowy; Badanie przez sąd rejestrowy przedmiotu działalności spółki; Badanie przez sad rejestrowy wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółek; Sądowa kontrola sposobu reprezentacji spółki; Ograniczenia zakresu kognicji sadu rejestrowego; 3. Szczególne kompetencje sądu rejestrowego niezwiązane z wpisem do rejestru: Przepisy przymuszające stosowane przez są rejestrowy; Przepisy o charakterze karnym stosowane przez sąd rejestrowy; Ustanawianie i odwoływanie likwidatorów przez sąd rejestrowy; Wyznaczanie przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki przez sad rejestrowy; Udzielanie przez sąd rejestrowy upoważnienia do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia akcjonariuszy); Udzielanie przez sąd rejestrowy upoważnienia do przeglądania dokumentów spółki; Zobowiązanie zarządu spółki kapitałowej przez sąd rejestrowy do udzielania wspólnikowi (akcjonariuszowi) wyjaśnień (informacji); Udzielanie przez sąd rejestrowy zgody na zbycie udziałów w spółce z o.o.; Oszacowanie przez sąd rejestrowy ceny udziałów spółki z o.o. sprzedawanych w drodze egzekucji; Wyznaczenie biegłego przez sąd rejestrowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60631-10-2
1. Gospodarcze rejestry publiczne, 2. Krajowy Rejestr Sądowy, 3. Ewidencja działalności gospodarczej, 4. Rejestracja podatkowa, statystyczna i w zakresie ubezpieczeń społecznych, 5. Rejestracja podmiotów prowadzących działalność gospodarcza poza KRS i EDG, 6. Rejestry działalnośći gospodarczej regulowanej, 7. Rejestry działalnośći zawodowej, 8. Rejestry jednostek organizacyjnych i obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, 9. Ewidencja producentów i gospodarstw rolnych, 10. Obowiązek prawny prowadzenia rejestrów i ewidencji przez podmioty prawne, 11. Pozostałe księgi związane z rejestracją i ewidencją działalnośći gospodarczej i przedsiębiorców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Authority data
Krajowy Rejestr Sądowy - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again