Form of Work
Książki
(12)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(10)
Author
Baluk Walenty
(2)
Hołubko Wiktor
(2)
Hugo-Bader Jacek (1957- )
(2)
Lityński Adam
(2)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Cukrowski Jacek
(1)
Czajowski Andrzej
(1)
Fiszer Józef M
(1)
Grudecki Michał
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jagielski Jacek (1951- )
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kępa Marcin
(1)
Laskowska Katarzyna
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Kamil
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Parzymies Anna
(1)
Paw Barbara
(1)
Pudzianowska Dorota
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Szczakowski Ziemowit J
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Zelt Piotr
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Kraje byłego ZSRR
(4)
Rosja
(3)
Polska
(2)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(2)
Wspólnota Niepodległych Państw
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bank centralny
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Emigracja
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Godność pracownicza
(1)
Gruzja
(1)
Islam
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Kazachstan
(1)
Kirgistan
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Kryminologia
(1)
Litwa
(1)
Lockdown
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Mobbing
(1)
Mołdawia
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Obrona konieczna
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Opieka społeczna
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Państwo
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polacy
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Renta emisyjna
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
SL2014 (system informatyczny)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sankcja administracyjna
(1)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skarga nadzwyczajna
(1)
Sowietyzacja
(1)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)
(1)
Sądownictwo
(1)
Tadżykistan
(1)
Testy genetyczne
(1)
Turmenistan
(1)
Umowa ubezpieczenia
(1)
Uzbekistan
(1)
Wierzyciele
(1)
Wina (prawo)
(1)
Więziennictwo
(1)
Więźniowie
(1)
Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź)
(1)
Wybory samorządowe w Polsce (2018)
(1)
ZSRR
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Kraje byłego ZSRR
(3)
Ukraina
(3)
Białoruś
(2)
ZSRR
(2)
Armenia
(1)
Azerbejdżan
(1)
Bałtycki, region
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Reportaż polski
(2)
13 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-03-8
Zawiera: Wprowadzenie; Ukraina; Białoruś; Finlandia; Estonia; Łotwa; Litwa; Kaukaz Północny; Azerbejdżan; Armenia; Gruzja; Kozacy; Kolonie Rosji - Azja Centralna (Środkowa); Kolonie Rosji - Syberia i Republika Dalekiego Wschodu; Rok 1922. ZSRR; Krótkie kalendarium.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89899-08-6
R. I Muzułmanie na Bałkanach: 1. Muzułmanie w Grecji, 2. Muzułmanie w Bułgarii, 3. Muzułmanie z Serbii i Czarnogórze, 4. Muzułmanie w Jugosławii, 5. Muzułmanie w Macedonii, 6. Muzułmanie w Bośni i Hercegowinie, 7. Muzułmanie w Albanii. R. II Muzułmanie w Europie środkowo-wschodniej: 1. Historia i tradycje polskiego islamu, 2. Status prawny muzułmanów w Polsce i jego wpływ na organizację ich życia religijnego, 3. Muzułmanie w Rosji i europejskiej części byłego ZSRR, 4. Muzułmanie w Republice Czeskiej, 5. Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją po lekcje islamu w szkole, 6. Muzułmanie na Węgrzech: współczesność. R. III Muzułmanie w Europie Zachodniej: 1. Muzułmanie w Niemczech - wielka społeczność religijna nieznana przez państwo, 2. Muzułmanie w Wielkiej Brytanii. Jedna czy wiele społeczności muzułmańskich?, 3. Muzułmanie w Belgii, 4. Muzułmanie w Holandii, 5. Muzułmanie we Francji. R.IV Muzułmanie w Europie Południowej: 1. Muzułmanie w Hiszpanii, 2. Muzułmanie w Portugalii, 3. Muzułmanie we Włoszech,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60011-71-3
Wspólnota Niepodległych Państw - integracja czy dezintegracja? Część I: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw regionu. Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP; Stosunki między Unią Europejską a Federacją Rosyjską; Federacja Rosyjska wobec państw bałtyckich; Zarys białorusko-rosyjskich stosunków politycznych na przestrzeni lat 1995-2007; Geopolityczne orientacje niepodległej Ukrainy; Europejska perspektywa Ukrainy; Ukraina "ma" południe. Czarnomorska polityka państwa ukraińskiego; Ewolucja koncepcji polityki zagranicznej Republiki Mołdawii; Independent Georgia in International Relations and the External Challenges to its Security; Rola NATO w gruzińskiej strategii bezpieczeństwa narodowego; Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Azerbejdżanu; Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Uzbekistanu; Polityka zagraniczna Turkmenistanu; Wybrane problemy bezpieczeństwa w polityce zagranicznej Tadżykistanu. Część II: Wybrane problemy regionu. Problemy graniczne na obszarze b. ZSRR. Zarys zagadnienia; Pozycja militarna państw obszaru Wspólnoty Niepodległych Państw; Misje pokojowe na obszarze WNP w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej; Polish and European Neighbourhood Policy towards Belarus - spheres and interests for future cooperation; ; Wpływ Stanów Zjednoczonych Ameryki na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw na przykładzie Ukrainy i Gruzji; Proces pokojowy w konflikcie gruzińsko-abchaskim; Regionalna struktura antyterrorystyczna Szanghajskiej Organizacji Współpracy a zagrożenie dla praw człowieka; Uwarunkowania geopolityczne polityki III Rzeczpospolitej wobec krajów Wspólnoty Niepodległych Państw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-46-3
Wstęp; R.1 Rola Banku Centralnego w gospodarce i systemie bankowym; R.2 Renta emisyjna; R.3 Strumienie finansowe w Banku Centralnym; R.4 Analiza empiryczna strumieni finansowych w Narodowym Banku Polskim w latach 1990-2000; R.5 Wpływ polityki finansowej Banku Centralnego na wielkość senioratu fiskalnego; R.6 Strumienie finansowe w bankach centralnych wybranych krajów znaj dujących się w okresie transformacji; R.7 Renta emisji na w Europejskiej Unii Monetarnej; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) ; Prezydentura (urząd) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Rzecznik praw obywatelskich ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Konstytucja Polski (1997) ; Prawo parlamentarne ; Parlamentarzyści ; Polityka prorodzinna ; Rodzina 500 plus (program rządowy) ; Naruszenie prawa ; Prawo wyborcze ; Więźniowie ; Więziennictwo ; Sowietyzacja ; PRL ; Sądownictwo ; Bezpieczeństwo społeczne ; Opieka społeczna ; Prawo socjalne ; Dobro prawne ; Kontratypy (prawo) ; Obrona konieczna ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ; Polityka przestrzenna ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) ; Przestrzeń publiczna (prawo) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego ; Sankcja administracyjna ; Kary majątkowe ; Prawo geologiczne i górnicze ; Postępowanie administracyjne ; Wina (prawo) ; Wybory samorządowe w Polsce (2018) ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Administracja elektroniczna ; Fundusze strukturalne UE ; Lockdown ; SL2014 (system informatyczny) ; Autonomia (politologia) ; Podział administracyjny ; Samorząd terytorialny ; Egzekucja sądowa ; Komornicy sądowi ; Postępowanie egzekucyjne ; Skarga (prawo) ; Egzekucja administracyjna ; Wierzyciele ; Skarga nadzwyczajna ; Prawo karne ; Kasacja ; Godność pracownicza ; Mobbing ; Prawo konstytucyjne ; Prawo pracy ; Testy genetyczne ; Ryzyko ubezpieczeniowe ; Umowa ubezpieczenia ; Zakłady ubezpieczeniowe ; Orzecznictwo administracyjne ; Doręczenie pisma ; Kraje byłego ZSRR ; Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-19-7
R.1 Pojęcie rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej; R.2 Metoda badań rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej; R.3 Geneza przestępczości zorganizowanej w ZSRR i państwach powstałych po jego rozpadzie; R.4 Organizacja i struktura rosyjskojęzycznych zorganizowanych grup przestępczych; R.5 Przejawy działalności rosyjskojęzycznych zroganizowanych grup przestępczych. Prognozy zagrożeń; R.6 Międzynarodowa działalność rosyjskojęzyczna zorganizowanych grup przestępczych; r.7 Polska jako obszar działania rosyjskojęzycznych zroganizowanych grup przestępczych; r.8 Możliwości przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w państwach byłego ZSRR
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60580-11-0
1. Kraje bałtyckie (Estonia, Łotwa i Litwa), 2. Kraje Europy Środkowej (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia), 3. Bułgaria i Rumunia, 4. Kraje Półwyspu Bałkańskiego (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Macedonia), 5. Federacja Rosyjska (Rosja), 6. Kraje Europy Wschodniej (Białoruś, Mołdawia i Ukraina), 7. Kraje Południowego Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), 7. Kraje Azji Centralnej ( Kirgistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan, Kazachstan)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89808-03-X
1.Przyczyny i skutki upadku realnego socjalizmu, 2.Początki transformacji systemowej w Polsce, 3.Początki transformacji systemowej w wybranych krajach posocjalistycznych (1990-1997), 4.Załamanie się rozwoju gospodarczego Polski po 1997 r., 5.Meandry polskiej transformacji, 6.Świat po upadku realnego socjalizmu, 7.Transformacja a globalizacji, 8.Likwidowanie zaległości rozwojowych, 9.Zasady sprawnie funkcjonującego państwa, 10.Pojęcia, terminy i określenia ekonomiczne związane z transformacją systemową
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2983)
ISBN: 978-83-229-2850-9
Procesy deintegracyjne i reintegracyjne na obszarze postsowioeckim w latach 1991-2006. Państwa Europy Wschodniej: Federacja Rosyjska; Republika Białorusi; Republika Mołdowy; Ukraina. Państwa Kaukazu Południowego: Gruzja; Republika Armenii, Republika Azerbejdżanu. Państwa Azji Środkowej: Republika Kazachstanu, Republika Kirgijska, Republika Tadżydzistanu, Republika Uzbekistanu, Turkmenistan. Artykuły i materiały uzupełniające: Wybrane zagadnienia z prawa wyznaniowego państw członkowskich WNP (Tomasz J. Szyszlak); Podstawowe informacje o krajach Wspólnoty Niepodległych Państw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(REPORTAŻ)
ISBN: 978-83-7536-117-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
CD
In basket
W rajskiej dolinie wśród zielska [Książka mówiona] / Jacek Hugo-Bader ; czyta Piotr Zelt. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne , 2012. - 1 płyta (CD-MP3) (15 godz. 17 min) : digital, stereo ; 12 cm
ISBN: 978-83-7536-404-0
Rosja: Towarzysz Kałaszinkow; Krym: Kięga powrotu z niewoli sowieckiej; Czeczenia: babska krucjata; Rosja: Wieczór generała; Rosja: a rewolucja to przecież miała być przyjemność; Rosja: Widok ze stuletniej morwy; Moskwa: Mauzoleum i stu pięćdziesięciu uczonych; Rosja: Cały zabudowany jestem z ran; Rosja: Zjednoczony emirat Radziecki; Syberia: Chantyjska kniaziówna; Kirgizja: W rajskiej dolinie wśród zielska; Kazachstan: magazyn pomocy naukowych; Rosja: Komsomolec z głębin; Rosja: W Workoucie pod tablica ogłoszeń; Rosja: Walentyna twist; Rosja: Archipelag złotego deszczu; Rosja: Zona Lube.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. A (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89275-44-8
1. Ustrój administracyjny ZSRR: powstanie, rozwój, upadek (1922-1991); 2. Przemiany w administracji państw byłego ZSRR. Kształtowanie się administracji postsocjalistycznej; 3. Ustrój administracyjny Federacji Rosyjskiej; 4. Współczesna administracja Ukrainy i problemy jej przebudowy; 5. Administracja postsocjalistyczna w państwach bałtyckich, Białorusi i Mołdawii; 6. Administracja państw zakaukaskich i Azji Środkowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again