Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(3)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Dzikiewicz-Gazda Urszula
(1)
Furmańska-Maruszak Agnieszka
(1)
Gazda Zbigniew
(1)
Lis Krzysztof
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Ekonomia
(2)
Konkurencja
(2)
Koszty pracy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zatrudnienie
(2)
Controlling
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Internet
(1)
Kanada
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Liberalizm gospodarczy
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Mikroekonomia
(1)
Państwo
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Praca
(1)
Prawo pracy
(1)
Produkcja
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Rachunkowość
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-360-8
R I Teoretyczne aspekty kosztów pracy, 1. Zakres i definicja kosztów zatrudnienia, 2. Klasyfikacje kosztów pracy, 3. Składniki kosztów pracy, 4. Sposoby pomiaru kosztów związanych z zatrudnieniem, R.II 1. Mikroekonomiczne podejście do relacji pomiędzy kosztami pracy a zatrudnieniem, 2. Koszty pracy a popyt na pracę w ujęciu makroekonomicznym, 3. Koszty pracy a produktywność pracy, 4. Koszty pracy a wzrost gospodarczy, 5. Koszty pracy a zatrudnienie w gospodarce otwartej, 6. Koszty pozapłacowe a zatrudnienie, R.III Koszty pracy a zatrudnienie w praktyce gospodarczej, 1. Uwarunkowania instytucjonalno-prawne, 2. Zróznicowanie płac, 3. Badania nad wpływem kosztów pracy na rynek pracy w Polsce, R.IV Koszty pracy a zatrudnienie w porównaniach międzynarodowych, 1. Koszty pacy w krajach Unii Europejskiej, 2. Koszty zatrudnienia w Polsce, 3. Koszty pracy a zatrudnienie w Polsce, Czechach i na Węgrzech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71878-12-5
I. Samozatrudnienie: Definicja samozatrudnienia; Samo zatrudnienie a przepisy prawa pracy; Samozatrudnienie a przepisy o ubezpieczeniach społecznych; Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście; Umowy cywilnoprawne; Samozatrudnienie w formie spółki. II. Samozatrudnienie a podatek VAT: Zwolnienie od poda tku czy rejestracja jako podatnik VAT; Rozliczenie z tytułu podatku VAT. III. Formy opodatkowania z punktu widzenia samozatrud nienia: opodatkowanie na zasadach ogólnych; Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; Opodatkowanie w formie karty podatkowej; Wybór formy opodatkowania przez oso by fizyczne zamierzające prowadzić działalność gospo darczą; Wybór formy opodatkowania spółek. IV. Zakładam działalność gospodarczą: Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej; Koncesjonowanie działalności gospodarczej; Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej - REGON; Rejestracja dla celów NIP; Rejestracja dla ce lów podatku VAT; Obowiązki wobec ZUS; Obowiązki w za kresie posiadania rachunku bankowego i dokonywania za jego pośrednictwem płatności; Oznaczenie firmy. IV. Inne formy minimalizacji kosztów pracy: Pełnienie funkcji członka zarządu; Umowa zlecenia, o dzieło oraz o świadczenie usług dla spółek powiązanych; Wynagrodze nie w postaci dywidendy; Minimalizacja kosztów pracy przy wykorzystaniu przepisów nie zaliczających niektó rych przychodów do podstawy wymiaru składek; Umowy za wierane z osobą nie podlegającą ubezpieczeniu z innych tytułów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-909157-6-6
1.Ekonomia jako dyscyplina naukowa, 2.Zarys historii i ogólne założenia ustroju liberalnego, 3.Gospodarka rynkowa, 4.Teoria wyboru konsumenta, 5.Przedsiębiorstwo i koszty produkcji, 6.Konkurencja w gospodarce rynkowej, 7.Pieniądz i system bankowy, 8.Rynek finansowy i rynek papierów wartościowych, 9.Rynek pracy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Authority data
Koszty pracy - teoria (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again