Form of Work
Książki
(35)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Status
only on-site
(27)
available
(26)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(27)
Author
Nowak Edward
(6)
Gabrusewicz Wiktor
(4)
Dobija Mieczysław
(3)
Sobańska Irena
(3)
Sołtys Danuta
(3)
Czarnecki Jerzy
(2)
Czubakowska Ksenia
(2)
Kamela-Sowińska Aldona
(2)
Karmańska Anna
(2)
Kowalak Robert
(2)
Poetschke Helena
(2)
Wnuk-Pel Tomasz
(2)
Świderska Gertruda Krystyna
(2)
Bieliński Jerzy
(1)
Buk Halina
(1)
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
(1)
Drury Colin
(1)
Gierusz Jerzy
(1)
Glynn John J
(1)
Kiziukiewicz Teresa
(1)
Kochalski Cezary
(1)
Kotapski Roman
(1)
Lew Grzegorz
(1)
Mastej Roman
(1)
Murphy Michael P
(1)
Perrin John
(1)
Piechota Robert
(1)
Piosik Andrzej
(1)
Poszwa Michał
(1)
Sadowska Beata Helena
(1)
Smith Malcolm
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Urbanek Piotr
(1)
Walińska Ewa
(1)
Wierzbiński Marcin
(1)
Wnuk Tomasz
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(7)
Country
Poland
(38)
Language
Polish
(38)
Subject
Koszty
(32)
Rachunkowość zarządcza
(32)
Przedsiębiorstwo
(12)
Controlling
(5)
Rachunkowość
(5)
Kontrola finansowa
(3)
Informacja dla zarządzania
(2)
Wartość ekonomiczna
(2)
Akcjonariusze
(1)
Budżet
(1)
Finanse
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Innowacje
(1)
Jakość
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Konkurencja
(1)
Logistyka
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Podatek
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Spółki publiczne
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Transakcja terminowa
(1)
Usługi
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Środki obrotowe
(1)
38 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrakty długoterminowe : przychody - koszty - wyniki / pod red. Irena Sobańska. - Warszawa : Difin, 2004. - 227, [1] s. : wykr., tab. ; 23 cm.
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN: 83-7251-453-4
1.Zarządzanie projektem, podstawowe problemy, 2.Rachunkowość zarządcza, 3.Narzędzia rachunkowości zarządczej w zarządzaniu kontraktami długoterminowymi, 4.Ryzyko i metody jego redukcji w zarządzaniu kontraktami, 5.Wycena przychodów, kosztów i wyników kontraktów długoterminowych dla potrzeb sprawozdań finansowych według regulacji krajowych i międzynarodowych, 6.Problemy ewidencji kosztów, przychodów i wyników kontraktów długoterminowych w kontekście prawa bilansowego i prawa podatkowego, 7.Rachunkowość kontraktów długoterminowych w warunkach zintegrowanego systemu informatycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-161-7
1.Koszty i przychody jako kategorie opisywane przez rachunkowość, 2.Wpływ nadrzędnych zasad rachunkowości na pomiar kosztów i przychodów w wybrnaych obszarach prawa bilansowego, 3.Ujęcie kosztów i przychodów w sprawozdaniu finansowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ISSN 1642-3119 ; 29)
ISBN: 978-83-7417-211-0
Wprowadzenie. I. Koncepcja analizy kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość: 1.1. Uwagi ogólne. 1.2. Efektywność ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa w zarządzaniu przez wartość. 1.3. Analiza kosztów nakierowania na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. 1.4. Miary efektywności zarządzania kosztami - ekonomiczna wartość dodana vs kapitał entelektulany. II. Koszty zwiększania wartości dla klientów: 2.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w sferze operacyjnej. 2.2. Przedsiębiorstwo ponoszące koszty na dostarczenie wartości klientom. 2.3. Proces tworzenia wartości przedsiębiorstwa a graniczny poziom efektywności. III. Koszty tworzenia ekonomicznej wartości dodanej: 3.1. Narzędzia Racjonalizacji kosztów. 3.2. Zmodyfikowany rachunek kosztów działań. 3.3. Analiza kosztów w procesie tworzenia ekonomicznej wartości dodanej. IV. Koszty w sprawozdaniu finansowym: 4.1. Analiza kosztów na podstawie sprawozdania finansowego. 4.2. Uwarunkowania strategiczne w analizie kosztów. 4.3. Analiza kosztów działalności gospodarczej, poziomu i produktywności kosztów oraz kosztów rodzajowych. V. Koszty kapitału intelektualnego: 5.1. Uwagi ogólne. 5.2. Kapitał intelektualny jako składnik wartości rynkowej przedsiębiorstwa i związane z nim koszty. 5.3. Analiza kosztów kapitału intelektualnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-91-4
Rozwój historyczny; Strategiczna rachunkowość zarzą- dcza, Analiza SWOT; Procesy zachodzące w przedsiębio- rstwie; Kompleksowe zarządzanie jakością; Zarządzanie w celu zwiększenia wartości; Wskaźniki niefinansowe; Modelowanie finansowe; Pięć wymiarów rachunkowości zarządczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-134-0
1. Rola planowania i kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Koncepcje kosztów i wyników z punktu widzenia planowania finansowego i kontroli menedżerskiej, 3. Zastosowanie budżetowania w planowaniu finansowym i kontroli, 4. System informacji menedżerskiej dla celów planowania i kontroli, 5. Procedura i elementy planowania finansowego i kontroli, 6. Nowoczesne narzędzia wspomagające planowanie finansowe i kontrolę menedżerską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1620-3
Cz.I Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej: 1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej, 2. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja, 3. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej, 4. Procedury rozliczania kosztów, 5. Kalkulacyjny rachunek kosztów. Cz.II Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej: 6. Istota i modele rachunku kosztów, 7. Rachunek kosztów zmiennych, 8. Rachunek kosztów standardowych, 9. Rachunek kosztów działań, 10. Inne modelke rachunku kosztów. Cz.III Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania : 11. Analiza progu rentowności, 12. Decyzje cenowe, 13. Krótkookresowe rachunki decyzyjne, 14. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, 15. Ustalanie odchyleń i ich analiza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1782-9
Cz.I Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej: 1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej, 2. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacja, 3. Grupowanie kosztów w ewidencji księgowej, 4. Procedury rozliczania kosztów, 5. Kalkulacyjny rachunek kosztów. Cz.II Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej: 6. Istota i modele rachunku kosztów, 7. Rachunek kosztów zmiennych, 8. Rachunek kosztów standardowych, 9. Rachunek kosztów działań, 10. Inne modelke rachunku kosztów. Cz.III Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania : 11. Analiza progu rentowności, 12. Decyzje cenowe, 13. Krótkookresowe rachunki decyzyjne, 14. Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, 15. Ustalanie odchyleń i ich analiza
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
E-book
In basket
Sprawne funkcjonowanie jednostek gospodarczych i instytucji uwarunkowane jest między innymi otrzymywaniem użytecznych informacji. Są one dostarczane przez rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą i wykorzystywane na potrzeby planowania i kontroli działalności, a także podejmowania decyzji. Informacje z systemu rachunkowości stanowią również podstawę funkcjonowania controllingu jako skutecznego narzędzia sterowania działalnością jednostki. Konieczność dostarczania użytecznych informacji w sytuacji dynamicznych zmian w warunkach prowadzenia działalności wymusza doskonalenie systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Proponowane rozwiązania teoretyczne i praktyczne powinny spełniać oczekiwania ich użytkowników. Rozwój rachunku kosztów przejawia się w różnych obszarach, począwszy od doskonalenia systemów ujmowania kosztów w ewidencji, przez rozwijanie procedur rozliczeniowych aż po tworzenie narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem. Procedury rachunku kosztów rozwijane są również w różnych procesach (np. restrukturyzacyjnych) oraz obszarach funkcjonalnych (np. logistyce). Rozwiązania proponowane w ramach rachunkowości zarządczej polegają na integracji dostępnych narzędzi oraz znajdują zastosowanie w nowych obszarach problemowych. Wybranym zagadnieniom rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu poświęcony jest niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zaprezentowane w nim artykuły naukowe prezentują określone koncepcje teoretyczne oraz analizy relacji występujących między rachunkiem kosztów i rachunkowością zarządczą a różnymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto opracowania zawierają pewne rozwiązania, które mogą być zastosowane w przedsiębiorstwach. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia rachunku kosztów na poziomie operacyjnym i stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej. Pragniemy wyrazić nadzieję, że przedstawione w niniejszym tomie artykuły będą stanowić przyczynek do rozwoju rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu. Dzięki temu możliwe będzie ich wykorzystanie w zarządzaniu w przedsiębiorstwach i instytucjach. Edward Nowak, Michał Poszwa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Menedżerowie wszystkich szczebli nieustannie poszukują rozwiązań, dzięki którym możliwe staje się przetrwanie na globalnym rynku i następnie zdobycie przewagi konkurencyjnej. Aby to osiągnąć, niezbędne jest systematyczne pozyskiwanie przydatnych zarządczo informacji. Rachunkowość stanowi bez wątpienia podstawę sytemu informacyjnego przedsiębiorstw i instytucji, jako system ewidencyjno-sprawozdawczy umożliwia bowiem generowanie użytecznych informacji. To z kolei jest niezbędne zarówno do podejmowania racjonalnych ekonomicznie decyzji przez kadrę zarządzającą, jak i do oceny działalności.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-379-6
Podstawy modelowe rachunku kosztów; Pomiar źródłowy i grupowanie kosztów; Rozliczanie kosztów; Podstawowe procedury kalkulacyjne; Koszty w procedurach ustala- nia wyniku finansowego; Rozdzielcza forma rachunku ko- sztów; Rachunek kosztów zmiennych a ustalanie wyniku finansowego; Rachunek kosztow czynników działalności oraz działań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-379-6
Przedmowa; Koszty jako przedmiot pomiaru w rachunku kosztów; Rozliczanie kosztów; Podstawowe procedury kalkulacyjne; Koszty w procedurach ustalania wyniku finansowego; Rozdzielcza forma rachunku kosztów; Ra- chunek kosztów zmiennych a ustalanie wyniku finansowe- go; Rachunek kosztów działań i czynników działalności; Planistyczny rachunek kosztów; Koszty w problemowych rechunkach decyzyjno-kontrolnych; Analiza kosztów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunek kosztów : wprowadzenie / Colin Drury. - Warszawa; London : PWN Wydaw. Nauk., 1998. - 546 s. : rys., tab. ; 25 cm.
ISBN: 83-01-11719-2
Cz.I: WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I RACHUNKU KOSZTÓW: Zakres rachunkowości zarządczej, Klasyfikacja kosztów i przychodów; Cz.II: GRUPOWANIE KOSZTÓW DLA WYCENY ZAPASÓW I POMIARU ZYSKU: Rachunek kosztów, materiałów i płac, Rachunek kosztów wspólnych System kalkulacji zleceniowej-ewidencja kosztów, Kal- kulacja procesowa, Rachunek kosztów produktów łącznych i produktów ubocznych, Rachunek kosztów pełnych a ra- chunek kosztów zmiennych; Cz.III: INFORMACJE DLA PO- DEJMOWANIA DECYZJI: Analiza koszty-volumen-zysk, Po- miar kosztów i korzyści dla podejmowania decyzji, Decyzje dotyczące inwestycji kapitałowych; Cz.IV: INFORMACJE DLA PLANOWANIA I KONTROLI: Proces budżeto- wania, Sterowanie i kontrola w organizacji, Rachunek kosztów standardowych oraz analiza odchyleń, Planowa- nie i kontrola poziomu zapasów; Załączniki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7247-731-0
R.1 Współczesne zarządzanie; R.2 Rachunkowość zarząd cza; R.3 Podstawy rachunku kosztów i wyników; R.4 Sy sytemy rachunku kosztów i wyników; R.5 Analiza relacji : koszty-rozmiary-wyniki; R.6 Wycena produktów i opera cyjny wynik okresu; R.7 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów bezpośrednich; R.8 Rachunek ko sztów standardowych - odchylenia kosztów pośrednich; R.9 Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników; R.10 Zastosowanie metod oceny efektywności inwestycji w strategicznej rachunkowości zarządczej; R.11 Nowe technologie; R.12 Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania; R.13 Rachunek kosztów działań; R.14 Zrównoważona karta dokonań jako system pomiaru działalności i zarządzania strategicznego; R.15 Rachun kowość zarządcza w praktyce polskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7483-135-9
R.1 Współczesne zarządzanie; R.2 Rachunkowość zarządcza; R.3 Podstawy rachunku kosztów i wyników; R.4 Systemy rachunku kosztów i wyników; R.5 Analiza relacji : koszty-rozmiary-wyniki; R.6 Wycena produktów i operacyjny wynik okresu; R.7 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów bezpośrednich; R.8 Rachunek kosztów standardowych - odchylenia kosztów pośrednich; R.9 Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników; R.10 Zastosowanie metod oceny efektywności inwestycji w strategicznej rachunkowości zarządczej; R.11 Nowe technologie; R.12 Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania; R.13 Rachunek kosztów działań; R.14 Zrównoważona karta dokonań jako system pomiaru działalności i zarządzania strategicznego; R.15 Rachun kowość zarządcza w praktyce polskiej. Cz.II : 16. Podział kosztów na stałe i zmienne metodą analizy regresji, 17. Zarządzanie zapasami, 18. Problemy rachunkowości zarządczej w międzynarodowym przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-280-9
Klasyfikacje kosztów w świetle prawa bilansowego; Klasyfikacje kosztów dla potrzeb decyzyjnych; rachunek kalkulacyjny rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich; rachunek kalkulacyjny standardowych kosztów bezpośrednich i pośrednich; Rachunek kalkulacyjny rzeczywistych i standardowych kosztów zmiennych i stalych; Procesy i rachunek kosztów działań; Kontrola kosztów i analiza przyczynowa odchuleń od wartości standardowych; Konstrukcja wieloblokowycxh i wielostopniowych rachunków wyników na sprzedazy; Analiza progu rentowności i jej przydatnośc decyzyjna; Budżetowanie kosztów i przychodów w zarządzaniu operacyjnym; Metodyka oceny przedsięwzięć inwestycyjnych; Wykorzystanie informacji kosztowej w inncyh wybranych obszarach decyzyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1492-8
1. Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, 2. Rachunek kosztów pełnych, 3. Rachunek kosztów zmiennych, 4. Rachunek kosztów standardowych, 5. Rachunek kosztów cyklu życia produktu, 6. Rachunek kosztów docelowych, 7. Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia, 8. Rachunek kosztów działań, 9. Rachunek kosztów logistyki, 10. Koszty w systemie zarządzania "dokładnie na czas", 11. Rachunek kosztów jakości, 12. Rachunek kosztów w projektów innowacyjnych, 13. Rachunek odpowiedzialności za koszty
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7695-506-3
Zmiany zachodzące na rynku, związane z coraz większą konkurencją, powodują, że przedsiębiorcy szukają rozwiązań dotyczących nie tylko utrzymania się na rynku, lecz również rozwoju w celu poprawienia swojej pozycji względem innych jednostek gospodarczych. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling stanowią istotny element systemu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Są one stosowane nie tylko w dużych, ale również w średnich oraz małych przedsiębiorstwach. Każda działalność jednostki gospodarczej generuje koszty, które powinny być pod stałą kontrolą zarządzających. Jest to temat wciąż aktualny w artykułach naukowych publikowanych w Polsce i na świecie. Jest stałym przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 83-01-13919-6
R.1 Charakter i cele rachunkowości oraz jej związek z zarządzaniem. R.2 Rodowód tradycyjnych sprawozdań ra chunkowych. R.3 Główne sprawodzania rachunkowe. R.4 Prawne i quasi-prawne podstawy sprawozdawczości finan sowej. R.5 Opodatkowanie organizacji gospodarczych.R.6 Rewizja ksiąg (audyt) a zarządzanie. R.7 Uzyskiwanie pożytecznych informacji ze sprawozdań finansowych, czyli jak czytać sprawozdania finansowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again