Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Dziczek Roman
(3)
Mazur Leszek
(2)
Bugajan-Sporczyk Dorota
(1)
Gola Alfred
(1)
Kienzler Iwona
(1)
Korbecki Marek
(1)
Mironowicz Katarzyna
(1)
Pietrzykowski Henryk
(1)
Portalska-Brzózka Anna
(1)
Portalski Roman
(1)
Yate Martin John
(1)
Żyznowski Tadeusz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Korespondencja urzędowa
(9)
Wnioski i podania
(4)
Lokatorzy
(3)
Mieszkania
(3)
Prawo lokalowe
(3)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(3)
Banki
(2)
Gwarancje bankowe
(2)
Kredyt
(2)
Nadzór bankowy
(2)
Biurowość
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Prawo cywilne procesowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo pracy
(1)
Procesy sądowe
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
Sądownictwo
(1)
Zatrudnienie
(1)
Życiorysy urzędowe
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7361-620-9
1. Cechy modelowego CV, 2. Trzy sposoby prezentacji własnej osoby, 3. Składniki podstawowe, 4. Doskonałe CV, 5. Pierwsza wersja, 6. Dzieło doskonałe, 7. Czy komputer lubi Twoje CV?, 8. Listy motywacyjne, 9. Napisałem CV. Co dalej?, 10. Życiorys
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo bankowe : komentarz / Leszek Mazur. - Stan prawny na 01.05.2005 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 704 s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-686-3
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wzory Pism Becka)
ISBN: 978-83-7483-275-5
I. Wiadomości ogólne o postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy i stosowanych w nim pismach procesowych. R.I. Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych. R.II. Sprawy sądowe z zakresu prawa pracy. R.III. Pisma procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. R.IV. Postępowanie procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy. R.V. Wzory psim w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą. R.VI. Pisma wnoszone przed wszczęciem procesu. R.VII. Wzory pozwów. R.VIII. Pisma procesowe wnoszone w toku procesu. R.IX. Postępowanie zabezpieczające. X. Postępowanie egzekucyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych / Roman Dziczek. - Wyd.3 Stan prawny na 1.12.2005 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 453, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7334-543-4
1.Spółdzielnia mieszkaniowa - uwagi ogólne, 2.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz 1116 z późn. zm.), 3.Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 240, poz. 2058) - wyciąg, 4.Wzory pozwów i wniosków sądowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych / Roman Dziczek. - Wyd. 4 Stan prawny na 31.08.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 469, [1] s. ; 22 cm.
ISBN: 978-83-7334-732-8
1.Spółdzielnia mieszkaniowa - uwagi ogólne, 2.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz 1116 z późn. zm.), 3.Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 240, poz. 2058) - wyciąg, 4.Wzory pozwów i wniosków sądowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych / Roman Dziczek. - Wyd.6 Stan prawny na 1.10.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2010. - 591, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7620-540-3
1.Spółdzielnia mieszkaniowa - uwagi ogólne, 2.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz 1116 z późn. zm.), 3.Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 240, poz. 2058) - wyciąg, 4.Wzory pozwów i wniosków sądowych
1.Spółdzielnia mieszkaniowa - uwagi ogólne, 2.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz 1116 z późn. zm.), 3. Wybrane ustawy; 4. Wzory pozwów i wniosków sądowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-487-X
I. Pisma różne, II. Pisma w postępowaniu procesowym: 1. Pisma w postępowaniu przed sądem I instancji, 2. Pisma w toku postępowania, 3. Pełnomocnictwo procesowe, 4. Pisma w postępowaniu nakazowym i upominawczym, 5. Skargi oraz pisma związane z zaskarżeniem orzeczeń sądowych, 6. Pisma w postępowaniu uproszczonym. III. Pisma w postępowaniu nieprocesowym: 1. Pisma w sprawach z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 2. Pisma w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, 3. Pisma w postępowaniu spadkowym, 4. Pisma w a postępowaniu wieczystoksięgowym, 5. Pisma w innych sprawach, 6. Pisma w postępowaniu polubownym, 7. Pisma w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz układowym. IV Pisma w postępowaniu zabezpieczającym, V. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym: 1. Pisma w sprawie klauzuli wykonalności, 2. Pisma w związku z przeprowadzaniem egzekucji, VI Pisma w związku z obrotem prawnym z zagranicą, VII Pisma w w postępowaniu rejestrowym: 1. Uwagi ogólne, 2. Rejestracja spółek handlowych, 3. Wnioski o rejestrację spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 4. Wnioski o wpis zaległości podatkowej, celnej i na rzecz ZUS, 5. Wnioski o wpis do rejestru przekształcenia spółki, dłużnika niewypłacalnego, 6. Wnioski o rejestrację fundacji, stowarzyszenia, organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego, 7. Wnioski o wpis do rejestru związku zawodowego i zakładu opieki zdrowotnej, 8. Wnioski organizacji pożytku publicznego, 9. Wnioski o wpis do europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej. VIII Pisma procesowe dotyczące postępowania rejestrowego przed sądem okręgowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7426-112-9
1.Pisma handlowe : Pismo wysyłane pocztą, 2.Koperta, 3.Telefaksy, 4.Pisma wysyłane pocztą elektroniczną. 2.Rezerwacje : Hotel, Potwierdzenie rezerwacji pokoju holetowego, Zmiana terminu rezerwacji hotelu, Odwołanie rezerwacji holetelu, Samochód, Zmiana terminu rezerwacji samochodu, reklamacja związana z pobytem w hotelu. 3.Zatrudnienie : list motywacyjny, Życiorys, .Oferta przedstawicielstwa, Potwierdzenie zatrudnienia, Rezygnacja z proponowanej pracy, Wypowiedzenie umowy o pracę, Referencje i opinie. PISMA I UMOWY W FIRMIE 1.Umowy związane z prowadzeniem firmy, 2.Pisma i dokumenty handlowe, 3.Umowy i pisma wynikajace ze stosunków pracy w firmie, 4.Spotkania i wizyty, 5.Inne dokumenty, pisma i materiały promocyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again