Form of Work
Książki
(7)
Czasopisma
(2)
Status
available
(7)
only on-site
(7)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(8)
Author
Boczkowska Magdalena
(3)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(3)
Rott Dariusz
(3)
Gierula Marian
(2)
Bernátová Renáta
(1)
Bonar Jolanta
(1)
Celej Piotr (1981- )
(1)
Cudak Sławomir
(1)
Dudek Krystian
(1)
Dzierżyńska-Mielczarek Jolanta
(1)
Forma Paulina
(1)
Grzesiok-Horosz Agnieszka
(1)
Hajduk Sandra
(1)
Jacenik Monika
(1)
Jachimowski Marek
(1)
Kaczmarek Marlena
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kochanowska Ewa
(1)
Kopecka-Piech Katarzyna
(1)
Koroczyński Aleksander
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Kowalczuk Karol
(1)
Lulek Barbara
(1)
Oniszczuk Zbigiew
(1)
Oniszczuk Zbigniew
(1)
Ostaszewski Aleksander
(1)
Piwowarska Ewa
(1)
Sarna Paweł
(1)
Sikora Agnieszka
(1)
Sokół Zofia
(1)
Szostak Patrycja
(1)
Szostok Patrycja
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wasilewski Krzysztof
(1)
Wielopolska-Szymura Mirosława
(1)
Wrońska Marta
(1)
Łydek Iwona
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(8)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Konwergencja mediów
(9)
Środki masowego przekazu
(8)
Komunikacja społeczna
(4)
Dziennikarze
(2)
Internet
(2)
Badania etnologiczne
(1)
Blogi
(1)
Czasopisma fachowe
(1)
Czasopisma polonijne
(1)
Dziecko z zespołem Aspergera
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Marketing społecznościowy
(1)
Media społecznościowe
(1)
Metody nauczania
(1)
Myśli samobójcze
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Pedagogika penitencjarna
(1)
Pedagogika przedszkolna
(1)
Pokolenie Z
(1)
Portal społecznościowy
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina wielopokoleniowa
(1)
Rzecznicy prasowi
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samobójstwo
(1)
Samokształcenie
(1)
Stereotyp
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkoły podstawowe
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Test Rysunku Rodziny
(1)
Twitter
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(1)
Widera, Aleksander
(1)
Więź rodzinna
(1)
YouTube
(1)
Zachowania samobójcze
(1)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Preszów (Słowacja)
(1)
Rosja
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Czasopismo prasoznawcze
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Media i komunikacja społeczna
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61975-84-7
1. Teoria i praktyka masowego komunikowania w kontekście procesów konwergencji: Konwergencja technologiczna i strukturalna we współczesnych mediach. Skutki dla komunikacji, rynku i polityki; Odbiorca w perspektywie konwergujących się mediów masowych; Teoria flamingu w nauce o komunikowaniu; Konwergencja polskich mediów. Próba analizy zjawiska; 2. Społeczno-polityczne wymiary konwergencji medialnej: Nowe media jako wyzwanie dla dyplomacji publicznej; Konwergencja mediów a polityczna sfera życia społecznego; Modularność masowego komunikowania politycznego jako przejaw konwergencji; Wpływ nowych technologii informacyjnych na pozycję i rolę konsumenta w perspektywie ekonomii; Czy konwergencja mediów masowych jest neutralna płciowo?; 3. Przeobrażenia społecznego odbioru mediów a procesy konwergencji mediów: Nowy typ marek i ich specyficzne grupy docelowe jako skutek konwergencji mediów; Konwergencja treści- próba analizy procesu na przykładzie magazynów kobiecych i telewizji śniadaniowej; Wpływ gier komputerowych na konwergencję odbioru przekazu; Konwergencja technologiczna a problem wykluczenia cyfrowego; Konwergencja medialna a protokoły uzytkowania mediów i wytwarzanie predyspozycji i kompetencji odbiorczych; Konwergencja, kultura uczestnictwa a czasopisma niszowe; Dylematy tożsamości w dobie konwergencji mediów. Szkic o zagubionym konsumencie; 4. Zmiany formalne i gatunkowe wypowiedzi dziennikarskich jako efekt konwergencji medialnej: Artystyczne teksty audialne- w radio i miedzy mediami; Reportaż dźwiękowy w obrazach, czyli rzecz o fotokastach; Metafora tygla językowego w mediach a koncepcja konwergencji mediów; Stałość i zmienność języka w polskiej telewizji w kontekście konwergencji; Zmiana postaw odbiorczych w kontekście wtórnej oralności na tle procesu konwergencji; Seriale radiowe w Internecie- sztuka audialna w procesie konwergencji; Gatunek w warunkach konwergencji na przykładzie wywiadu dziennikarskiego; Wywiady w formie komiksu, czyli o modyfikacjach gatunkowych na tle procesów konwergencji; Od audialności do wizualności. Zjawisko konwergencji mediów we współczesnej radiofonii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61975-84-7
1. Przepływ informacji w skali krajowej i międzynarodowej w dobie konwergencji mediów: Telewizja i Internet w Rosji: konwergencja technologii; Dziennikarstwo międzynarodowe w warunkach konwergencji środków masowego przekazu; Czy publikacje Wikileaks zmieniły dziennikarstwo?; Gazeta papierowa- witryna internetowa- e-gazeta w Polsce. Dokąd zmierza nasza prasa?; Rodzaje i zastosowanie konwergencji w aplikacjach polskiej prasy tabletowej; 2. Zmiana i transformacja krajowych systemów medialnych pod wpływem konwergencji mediów masowych: Konwergencja a społeczny odbiór mediów w Niemczech; Tygodniki społeczno-polityczne i biznesowe na rynku informacyjnym Rosji: konwergencja modeli wydawniczych; Postęp konwergencji mediów na przykładzie stron internetowych wybranych euroregionów; Konwergencja mediów na przykładzie funkcjonowania miejskich i gminnych portali internetowych w województwie śląskim; Czy radio może być telewizją, a telewizja radiem? Analiza zjawiska konwergencji mediów na przykładzie Programu IV Polskiego Radia i stacji TVN24; Konwergencja mediów, a stan współczesnej radiofonii studenckiej w Polsce; Współczesne formy rozrywki w polskim radiu komercyjnym; Wortal RMF24.PL jako przykład konwergencji audycji radiowych i treści portalu informacyjnego; Konwergencja mediów katolickich w Polsce; 3. Dziennikarz w dobie konwergencji mediów masowych: Informacja dziennikarska we współczesnej Rosji, albo dlaczego nie ma światełka na końcu tunelu; Postrzeganie prestiżu zawodu dziennikarza wobec zjawiska konwergencji mediów; Pack Journalism jako skutek globalizacji treści - analiza na wybranych przykładach; Konwergencja a dziennikarstwo polityczne- rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaangażowanego sieciowego "pseudodziennikarstwa"? Na przykładzie wybranych politycznych wortali internetowych; Blogi przykładem dziennikarstwa internetowego w dobie konwergencji mediów; Dziennikarze w reklamach. Miedzy etyka a praktyka; 4. Problemy prawne mediów masowych i dziennikarstwa w dobie konwergencji mediów; Dziennikarze w reklamach. Między etyką a praktyką; 4. Problemy prawne mediów masowych i dziennikarstwa w dobie konwergencji: Konwergencja w prawne ramy działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Urzędu Komunikacji elektronicznej; Europejskie teorie prawnicze a praktyka w rosyjskiej przestrzeni medialnej: historia i współczesność; Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, a konwergencja mediów; Wpływ krajowej rady radiofonii i telewizji na proces wprowadzania naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce; Wpływ prawa europejskiego na polskie prawo mediów; Zjawisko konwergencji mediów w odniesieniu do działalności, komunikowania i promocji podmiotów politycznych- w następstwie nowych uregulowań prawnych dotyczących prowadzenia i finansowania kampanii wyborczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-905177-7-6
1. Zarządzanie mediami. Strategie- modele- narzędzia: Zarządzanie dynamiczne modelem medialnym; Zarządzanie informacją w mediach elektronicznych- analiza porównawcza wybranych aspektów portali tvp.info oraz tvn24.pl; Serwis internetowy nam temat.pl jako przykład nowatorskiej strategii na polskim rynku medialnym; 2. Media w erze konwergencji: Zarządzanie mediami w dobie konwergencji; Od konwergencji do dekonstrukcji? Obecne przemiany własnościowe w grupie ITI a wcześniejsza strategia firmy; Prasa firmowa- narzędzie walki polskich wydawców z kryzysem na rynku prasowym; 3. Marketing medialny: Medialny produkt tła, czyli rzecz o symbiozie wąskich marek medialnych; Zarządzanie informacja i komunikacją medialna w promowaniu działań CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 21/2020)
I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Wybrane aspekty sytuacji szkolnej uczniów z zespołem Aspergera; Nauczyciel i uczeń wobec ery konwergencji medialnej; Kreatywne wykorzystanie potencjału wirtualnej rzeczywistości w dydaktyce; Resentyment a społeczna akceptacja rodzin wielodzietnych. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Obserwacja etnograficzna w kształceniu nauczycieli wczesnej edukacji; Po co jest szkoła? Funkcje szkoły z perspektywy kandydatów do zawodu nauczyciela; Rodzice w przestrzeni szkolnej; Dziecięce prace graficzne jako źródło informacji o rodzinie; Myśli i groźby samobójcze jako elementy zachowań presuicydalnych przejawiane u osób pozbawionych wolności. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: The development paths of hermeneutic competences: the end of an alibi, the beginning of a “sunny adventure”; Information and communication technology in the life of university students - future pre-school and first grade of primary school teachers.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-13-0
Cz. I Media konwergentne w otoczeniu społecznym, rynkowym i kulturowym: Konwergencja mediów w Polsce w kontekście polityki medialnej Unii Europejskiej; Convergence as a proscess of derermining the future of public television in Poland and France. The comparative analysis; Zjawiska konwergencji w cyfrowej telewizji; Początki telewizji komercyjnej w Polsce - sukces lub upadek - analiza na wybranych przykładach; The Press concerne with foreign capital on the Polish media market in the face of media convergence; Cultural contact in traditional and New media; Konwergencja a media mniejszości w Polsce; charakter prawny utworu multimedialnego; Cz. II Komunikacja społeczna w erze konwergencji: Web 2.0 w procesie komunikacji a kultura organizacyjna uczelni; Syncretism of forms and media used by the electric Power industry in its Communications strategies; A Very Potter Musical, czyli TEATR w sieci. Studium przypadku; Jak konwergencja wpłynęła na zawód dziennikarza? Analiza na podstawie badania jakościowego; Cz. III Nowe media we współczesnym społeczeństwie: Serwis społeczności owy w ocenie użytkowników; Autor widmo - przenikanie się fikcji i rzeczywistości w opowiadaniach transmedialnych; W morzu presumpcji. Nadawca i odbiorca narracji trans medialnych w świecie nowych mediów; Who owns the media? Author’s and recipient’s narration; YouTube a literatura. Zjawisko booktrailerów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Media and Publuc Ralation)
ISBN: 978-83-61991-36-9
1.Konwergencja mediów- konteksty genologiczne: Przejawy komunikacji negatywnej w dzisiejszych mediach; Elementy konwergencji w polskiej telewizji śniadaniowej; Obraz jako medium informacji we współczesnej przestrzeni edukacyjnej; Polski film dokumentalny w dobie konwergencji; News od nowa. Socjalizowanie informacji nowym sposobem dystrybucji przekazu medialnego; Skok Felixa Baumgartnera- alternatywa i konwergencja; Konwergencja mediów a sztuka. Opowiadania trans medialne; Między fikcja a realnością. Rzecz o słuchowisku dokumentalnym; Analiza gatunków i rejestrów dyskursu dziennikarskiego na przykładzie regionalnego portalu informacyjnego www.Podhale24.pl; Wywiad, talk-show czy debata- rola dziennikarza a zmiany w obrębie wywiadu dziennikarskiego; Medialna polilingwistyczność jako hipoteza konwergencyjna; Na konwergencję- komparatystyka!; O niektórych aspektach języka mediów tradycyjnych, Nowych i najnowszych; Mowa pisana. Pismo mówione. O "konwergencji" (internetowej) młodo mowy; Hipertekst jako efekt konwergencji mediów; Estetyka telewizyjnych materiałów autopromocyjnych w Polsce a innowacyjne strategie reklamowe; 2. Konwergencja mediów a profesja dziennikarska: Czy łatwo być dziennikarzem w dobie konwergencji? Analiza na wybranych przykładach; Nowe media a postulat dziennikarskiego obiektywizmu; Czy nowe media zmieniają obraz polskiego dziennikarstwa?; Konwergencja mediów a naruszenie dóbr osobistych; Role dziennikarza w Nowych mediach na przykładzie publicystyki Rafała Steca; Mojo- przyszłość dziennikarstwa przez telefon komórkowy; Kompetencje redaktora w świetle konwergencji mediów- teoria kontra praktyka; 3. Cyfrowy odbiorca- procesy konwergencji a publiczność medialna: Rola myślenia konwergencyjnego i dywergencyjnego w rozwijaniu kompetencji informacyjnych i medialnych; Konsumpcja mediów w warunkach dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych; Bogactwo informacji a ubóstwo uwagi w cyfrowej kulturze nadmiaru; Czy jesteśmy z komputerami i Internetem na ty? Analiza porównawcza umiejętności odbiorców mediów. Studium przypadku; Zjawisko konwergencji mediów w kontekście działań edukacyjnych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym; Transparencja zachowań seniorów w środowisku Web 2.0; Facebóg- Fecebook a społeczeństwo; Witamy w świecie marek! O zmieniającej się funkcji dziecka jako odbiorcy reklamy; Alfabetyzm w kulturze konwergencji, a przygotowanie dzieci do obioru przekazu medialnego; Sensoryczna perspektywa konwergencji mediów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
(Media and Publuc Ralation)
ISBN: 978-83-61991-43-4
4. Konwergencja a logika systemu medialnego: Konwergencja korporacyjna w polskich firmach medialnych; Świat wirtualny czy świat Gutenberga? Spór o ACTA w polskich tygodnikach opinii z początkiem 2012 roku; Ekonomiczny wymiar konwergencji mediów; Strategie rozwoju produktów konwergentnych na rynku telewizyjnym; Konwergencja mediów głównego nurtu w postkomunistycznej Polsce jako instrument powielania ideologicznych matryc; Rola mediów w procesach deliberacji. Nowe możliwości i bariery partycypacji w kulturze konwergencji medialnej; Kultura konwergencji a współczesne media; Prasa narodowa w Polsce jako przykład mediów starego typu; Ekonomiczne i społeczne korzyści jednolitego rynku cyfrowego w kontekście zapisów Europejskiej Agendy Cyfrowej; Zdolność rozwojowa radia w warunkach konwergencji medialnej; Abrakadabra w sieci: portale i strony internetowe prasy ezoterycznej w Polsce; Prasa branżowa jako przedsiębiorstwo medialne; Gazeta 2.0- nowe formy konwergencji w prasie; Zjawisko konwergencji w radiu komercyjnym na przykładzie Radia ZET; Wpływ postępu technologicznego na proces konwergencji w mediach - zmiany w radiofonii i telewizji; Zmiany formy produkcji i dystrybucji treści polskich wydawców dzienników i czasopism opinii jako skutek konwergencji mediów; O konwergencji mediów historycznie. Formacja religijna w XVI wieku za pośrednictwem książki drukowanej; 5. Nowe media we współczesnym spoełczeństwie: Bałkanizacja Internetu w dobie konwergencji; Twitter zamiast porannej prasy; Konwergencja mediów jako wyzwanie dla nauk o mediach; Miejsce mediów społecznościowych w polskim systemie medialnym- wybrane zagadnienia; Człowiek w masce Guya Fawkesa-(h)aktywistka w percepcji użytkownika sieci; Nowe media a doświadczenie czasu; Potęga klikania. Media społecznościowe w kontekście konwergencji mediów; Transmedia storytelling w erze konwergencji; E-komunikacja- czy to jedyny sposób na rozmowę wśród gimnazjalistów?; 6. Komunikowanie publiczne w kulturze konwergencji: Nowe media a współprojektowanie identyfikacji wizualnej organizacji; Konwergencja a marketing medialny- rys teoretyczny; Rola i wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie przedsiębiorstwa; Interentowy marketing jednostek samorządu terytorialnego w obliczu konwergencji mediów; E-marketing - w świecie aktywnych konsumentów i konwergencji mediów; Sposoby promocji prasy- przyciąganie uwagi i wzroku czytelników; Problemy konwergencji mediów zakładowych; memy internetowe w marketingu, czyli droga od rozrywki do promocji; Nowe sposoby promocji tradycyjnej prasy w Internecie; W pogodni za uwagą, czyli politycy w obliczu Nowych mediów; Media społecznościowe jako nowe narzędzie budowania wizerunku w firmach w Polsce i Unii Europejskiej; Media społecznościowe- zjawisko konwergencji a biznesowe aspekty organizacji gospodarczych; Cybergeniczność Janusza Korwin-Mikkego w Nowych Nowych mediach; Blog jako nowa forma gatunku dziennikarskiego. Analiza "Polifonii" Bartka Chacińskiego; 7. Konwergencja mediów- konteksty technologiczne: Paradygmat determinizmu technologicznego w wyjaśnianiu konwergencji mediów- wybrane aspekty epistemologiczne; Telefonia mobilna w standardzie NFC. Funkcje zbliżeniowe PDA i konwergencja wielokanałowych usług bankowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Rocznik Prasoznawczy , ISSN 1897-5496 ; Rok 6/2012)
1. Rozprawy i artykuły: Wizerunek kobiet na łamach tygodnika "Kobieta i życie" w latach 1946-2002; Wpływ konwergencji mediów na kształtowanie się przestrzeni medialnej; Współczesne prasa religijna w Rosji. Próba typologii; 2. Komunikaty i materiały: Powstanie i rozwój gorzowskiego subregionu periodycznej komunikacji medialnej (1945-1989); Współczesna częstochowska radiofonia lokalna; Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych; Spojrzenie Orfeusza; Aleksander Widera- dziennikarz, folklorysta. Szkic biograficzny; Polska prasa muzyczna i jej dziennikarze; Geneza i rozwój prasy polonijnej oraz emigracyjnej; Rzecznicy prasowi w działalności media relations.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
(Współczesne Transgresje ; t. 2.)
ISBN: 978-83-63434-56-4
Media : Lubelskie media na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku; Komunikowanie medyczne w prasie lokalnej Opolszczyzny. Wizerunek : Model Lasswella a obrazy kobiet w mediach. Zarys analizy; „Makijaż przy dobrym świetle”. Rola prasy młodzieżowej w utrwalaniu stereotypów płci; Biznes : Wpływ konwergencji mediów na komunikację w korporacjach globalnych; praktyki przedsiębiorstw w zakresie marketingu w czasie rzeczywistym - wyniki badania; Etyczne i funkcyjne dylematy „zawodu” dziennikarza i PR-owca; Sport w strategiach CSR przedsiębiorstw. Wybrane aspekty komunikacji z interesariuszami; Biznes, wizerunek, Nowe media - triada innowacyjności, czyli podejście integracyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again