Form of Work
Książki
(11)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Czasopisma
(1)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(9)
only on-site
(7)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(7)
Author
Dobija Mieczysław
(3)
Cebrowska Teresa
(2)
Małecka-Łyszczek Magdalena
(2)
Nowak Edward
(2)
Baran Beata
(1)
Bednarek Piotr
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Chlipała Monika
(1)
Dolnicki Bogdan (1956- )
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Kochańczyk Rafał
(1)
Kożuch Antoni (1939- )
(1)
Kożuch Artur
(1)
Kożuch Barbara (1950- )
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Kruszyński Piotr
(1)
Kuczyńska-Cesarz Anna
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźmicz Karol
(1)
Kuźnik Grzegorz
(1)
Lewandowski Roman
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Mączyński Marek
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Rozmus Andrzej
(1)
Sasak Janusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Szataniak Ewa
(1)
Szczerbak Monika
(1)
Szlachta-Kisiel Katarzyna
(1)
Szuba Marzena
(1)
Truchan-Matłok Magdalena
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Subject
Rachunkowość zarządcza
(7)
Przedsiębiorstwo
(6)
Kontrola zarządcza
(5)
Controlling
(4)
Kontrola finansowa
(3)
Koszty
(3)
Finanse
(2)
Księgowość
(2)
Podatek
(2)
Rachunkowość
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Zarządzanie
(2)
Administracja publiczna
(1)
Administracja rządowa
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Bezpieczeństwo finansowe
(1)
Decyzje
(1)
Finanse publiczne
(1)
Monitoring osób
(1)
Motywacja
(1)
Organizacja
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Poilicja
(1)
Policja
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo zamówień publicznych
(1)
Rachunek kosztów działań
(1)
Rachunkowość finansowa
(1)
Rewizja finansowa
(1)
Sędziowie pokoju
(1)
Służba więzienna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Związki zawodowe
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(2)
Monografia
(2)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Zarządzanie i marketing
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
13 results Filter
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-779-0
R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych; R. 3 Nowe regulacje kontroli na gruncie prawa zamówień publicznych; R. 4 Kontrola sprawowana przez Prezesa UZP; R. 5 Kontrola zamówień publicznych w administracji rządowej; R. 6 Kontrola zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego; R. 7 Kontrola zamówień finansowych ze środków europejskich; R. 8 Kontrola wyspecjalizowana w zamówieniach publicznych; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo w Praktyce)
ISBN: 978-83-8160-993-7
Zawiera: Wykaz skrótów; Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające: 1.1. Czynniki służące sprawności działania administracji samorządowej; 1.2. Kontrola zarządcza – od New Public Management do Governance; 1.3. Międzynarodowe standardy kontroli zarządczej; 1.4. Internal Control na poziomie Unii Europejskiej; Rozdział 2. Cele kontroli zarządczej: 2.1. Zgodność działania z prawem; 2.2. Efektywność; 2.3. Oszczędność; 2.4. Terminowość; Rozdział 3. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej: 3.1. Poziom pierwszy; 3.2. Poziom drugi funkcjonowania kontroli zarządczej; Rozdział 4. Cele i zadania administracji samorządowej: 4.1. Pojęcie celu i zadania; 4.2. Planowanie w samorządzie terytorialnym; Rozdział 5. Standardy kontroli zarządczej; 5.1. Środowisko wewnętrzne; 5.2. Cele i zarządzanie ryzykiem; 5.3. Mechanizmy kontroli; 5.4. Informacja i komunikacja; 5.5. Monitorowanie i ocena; Rozdział 6. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej: 6.1. Podmioty odpowiedzialne; 6.2. Zakres odpowiedzialności; Rozdział 7. Najlepsze praktyki, benchmarking i wybrane narzędzia w kontroli zarządczej: 7.1. Innowacje w samorządzie; 7.2. Wieloletnia prognoza finansowa; 7.3. Budżet zadaniowy; 7.4. Budżet partycypacyjny; 7.5. Możliwości adekwatnego adaptowania planu, sprawozdania i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez jednostki samorządu terytorialnego; 7.6. Raport o stanie gminy; 7.7. Raport o stanie powiatu; 7.8. Raport o stanie województwa; 7.9. Wspólna obsługa; Rozdział 8. Zakończenie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8124-273-8
1 PRAWNE I TEORETYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA; 2 PLACÓWKI OCHRONY ZDROWIA JAKO PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI SPOŁECZNE; 3 WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ; 4 MECHANIZMY I INSTRUMENTY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ; 5 KONTROLA ZARZĄDCZA W PERSPEKTYWIE PIĘCIU OBSZARÓW ZARZĄDZANIA WYMIENIONYCH W KOMUNIKACIE NR 23 MINISTRA FINANSÓW; ZAŁĄCZNIKI - WZORY DOKUMENTÓW.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-66491-10-6
Spis skrótów; Wstęp; Rozdział. Podstawy prawne funkcjonowania rachunkowości: 1.1. Bezpieczeństwo finansowe państwa a system rachunkowości; 1.2. Ustawa o rachunkowości regulacją ewidencji gospodarczej; 1.3. Elementy polityki rachunkowości; 1.4. Organizacja rachunkowości z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych; Rozdział 2. Dostosowanie ewidencji w jednostkach sektora finansów publicznych do wytycznych ustawy o finansach publicznych: 2.1. Podmiotowy i przedmiotowy obszar rachunkowości budżetowej; 2.2. Specyfika systemu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych; 2.3. Porównanie systemu rachunkowości sektora prywatnego i publicznego; Rozdział 3. Kontrola zarządcza – instrumentem zabezpieczającym stabilność sektora finansów publicznych: 3.1. Stabilność finansowa warunkiem rozwoju gospodarczego; 3.2. Kontrola wewnętrzna elementem procesu zarządzania; 3.3. Nowa jakość w zarządzaniu sektorem publicznym; 3.4. Pojemność informacyjna standardów kontroli zarządczej; 3.5. Powiązania kontroli zarządczej z rachunkiem kosztów działań; Rozdział 4. Audyt wewnętrzny w funkcji przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym: 4.1. Definicja i znaczenie audytu wewnętrznego; 4.2. Audyt finansowy elementem audytu wewnętrznego; 4.3. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych w kontekście nadużyć gospodarczych; 4.4. Przeciwdziałanie nadużyciom, korupcji i oszustwom gospodarczym; 4.5. Kodeks etyczny a zarządzanie ryzykiem nadużyć w jednostkach sektora publicznego; Zakończenie; Bibliografia; Spis rysunków; Spis tabel.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Wstęp, I. Zarządzanie.Zagadnienia wstępne, 2. Organizacje jako obiekt badań, 3. Podejmowanie decyzji i planowanie, 4. Organizowanie, 5. Motywowanie, 6. Kontrolowanie, 7. Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa, 8. Reorganizacja a zarządzanie, 9. zarządzanie komunikowaniem się w organizacji, 10. Zarządzanie relacjami organizacji z otoczeniem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa / red. Edward Nowak. - Warszawa : CeDeWu , 2012. - 242 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-461-7
1. Systemy kontroli zarządczej w przedsiębiorstwie; 2. Systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa; 3. Raportowanie wewnętrzne w przedsiębiorstwie; 4. Kaskadowanie celów strategicznych i ich mierników dokonań; 5. Pomiar dokonań w ośrodkach odpowiedzialności; 6. Mierniki działań w zarządzaniu łańcuchem dostaw; 7. Identyfikacja i wycena przychodów; 8. Sprawozdanie z działalności jako źródło informacji o dokonaniach przedsiębiorstwa; 9. Analiza finansowa w procesie transformacji własnościowej przedsiębiorstwa; 10. Planowanie, budżetowanie i pomiar dokonań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi; 11. Analiza odchyleń w kontroli wykonania budżetów; 12. Koncepcja Beyond budgeting a tradycyjne budżetowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 358.14/.17 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7695-523-0
Podstawowym celem rachunkowości jednostek gospodarczych jest dostarczanie informacji użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym. Informacje te powinny odzwierciedlać realne procesy gospodarcze i rezultaty działalności, stanowiące podstawę do dokonywania ocen i podejmowania decyzji. Z tej perspektywy rachunkowość można postrzegać jako najważniejszy element systemu informacyjnego jednostek gospodarczych. Rachunkowość stanowi również podstawową bazę informacyjną dla controllingu. Rachunkowość zorientowana na controlling ma za zadanie informacyjne wspomaganie procesu podejmowania decyzji i oceny działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych na poziomie całego przedsiębiorstwa. Takie ukierunkowanie rachunkowości zapewnia obsługę informacyjną wszystkich funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. Rola rachunkowości w systemie informacyjnym controllingu wynika z jej zadania, którym jest pomiar rezultatów działalności jednostki gospodarczej oraz poszczególnych ośrodków odpowiedzialności. Rezultaty tego pomiaru są prezentowane nie tylko w sprawozdaniach finansowych, ale także w wewnętrznych raportach sporządzanych okresowo oraz na bieżąco według potrzeb. Jakość informacji dostarczanych przez rachunkowość w dużym stopniu przesądza o skuteczności działań podejmowanych w ramach controllingu. Niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest poświęcony rachunkowości traktowanej jako podstawowy system informacyjny controllingu. Zaprezentowano w nim artykuły naukowe dotyczące różnych rodzajów i instrumentów controllingu. Ponadto część artykułów porusza zagadnienia teoretyczne dotyczące koncepcji, zasad i procedur przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, część zaś prezentuje problemy wdrażania controllingu oraz przykłady praktycznego zastosowania tego systemu w różnych organizacjach – nie tylko sektora prywatnego, ale też publicznego. Pragniemy wyrazić nadzieję, że publikowane opracowania przyczynią się do doskonalenia sposobu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości, mającej pełnić ważną funkcję zasilania informacyjnego controllingu. Edward Nowak, Piotr Bednarek
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 83-01-14376-2
Część pierwsza: Prawne i ekonomiczne otoczenie firmy; 1. Elementy prawa cywilnego; 2. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia; 3. Podstawy gospodarki finansowej spółki; 4. Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem; Część druga: Prawne i zawodowe normy rachunkowości; 5. Harmonizacja rachunkowości; 6. Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości; 7. Tendencje rozwojowe rachunkowości; 8. Podstawy prawne i organizacja rachunkowości; 9. Kryteria wyboru systemu finansowo - księgowego; 10. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej; 11. Polityka bilansowa; Część trzecia: Rachunkowość aktywów: 12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; 13. Inwestycje rzeczowe; 14. Instrumenty finansowe; 15. Zapasy; 16. Rozrachunki; 17. Środki pieniężne; 18.Rozliczenia międzyokresowe; Część czwarta: Rachunkowość pasywów; 19. Kapitały; 20. Ustalanie wyniku finansowego, 21. Rezerwy na zobowiązania; 22. Kontakty długoterminowe; 23. Odroczony podatek dochodowy; Część piąta: Rachunkowość zarządcza i controlling; 24. Rachunek kosztów; 25. Rachunkowość zarządcza, 26. Controlling; Część szósta: Rachunkowość zdarzeń nietypowych; 27. Rachunkowość jednostki w stanie upadłości; 28. Łączenie i podział spółek; Część siódma: Sprawozdawczość i analiza finansowa; 29. Sprawozdawczość finansowa; 30. Analiza finansowa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość finansowa i podatkowa / red. nauk. Teresa Cebrowska. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 723, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-16428-7
Część pierwsza: Prawne i ekonomiczne otoczenie firmy; 1. Elementy prawa cywilnego; 2. Prawo gospodarcze - wybrane zagadnienia; 3. Podstawy gospodarki finansowej spółki; 4. Współpraca podmiotu gospodarczego z bankiem; Część druga: Prawne i zawodowe normy rachunkowości; 5. Harmonizacja rachunkowości; 6. Międzynarodowe i krajowe standardy rachunkowości; 7. Tendencje rozwojowe rachunkowości; 8. Podstawy prawne i organizacja rachunkowości; 9. Kryteria wyboru systemu finansowo - księgowego; 10. Rachunkowość jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej; 11. Polityka bilansowa; Część trzecia: Rachunkowość aktywów: 12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne; 13. Inwestycje w rzeczowe aktyw trwałe; 14. Instrumenty finansowe; 15. Zapasy; 16. Rozrachunki; 17. Środki pieniężne; 18.Rozliczenia międzyokresowe; Część czwarta: Rachunkowość pasywów; 19. Kapitały; 20. Ustalanie wyniku finansowego, 21. Rezerwy na zobowiązania; 22. Kontakty długoterminowe; 23. Odroczony podatek dochodowy; Część piąta: Rachunkowość zarządcza i controlling; 24. Rachunek kosztów; 25. Rachunkowość zarządcza, 26. Controlling; Część szósta: Rachunkowość zdarzeń nietypowych; 27. Rachunkowość jednostki w stanie upadłości; 28. Łączenie i podział spółek; Część siódma: Sprawozdawczość i analiza finansowa; 29. Sprawozdawczość finansowa; 30. Analiza finansowa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 374 s. : tab. wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12368-0
Zawiera: Rachunkowość i controlling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa; Rachunkowość w sterowaniu inwestycjami; Podstawy rachunku i kontroli kosztów; Rozrachunek wewnętrzny; Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym; Analiza cen, sprzedaży i rentowności; Sporządzanie budżetu przedsiebiorstwa. Planowanie finansowo - kosztowe; Wskażniki oceny płynności, produktywności i wypłacalności; Perspektywy i kierunkirozwoju rachunkowość zarządczej i controllingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (6 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija. - Wyd.2 dodruk 3. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 374 s. : tab., wzory, rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14407-6
Zawiera: Rachunkowość i controlling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa; Rachunkowość w sterowaniu inwestycjami; Podstawy rachunku i kontroli kosztów; Rozrachunek wewnętrzny; Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym; Analiza cen, sprzedaży i rentowności; Sporządzanie budżetu przedsiebiorstwa. Planowanie finansowo - kosztowe; Wskażniki oceny płynności, produktywności i wypłacalności; Perspektywy i kierunkirozwoju rachunkowość zarządczej i controllingu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1997. - 374 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12368-0
Zawiera: Rachunkowość i controlling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa; Rachunkowość w sterowaniu inwestycjami; Podstawy rachunku i kontroli kosztów; Rozrachunek wewnętrzny; Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym; Analiza cen, sprzedaży i rentowności; Sporządzanie budżetu przedsiebiorstwa. Planowanie finansowo - kosztowe; Wskażniki oceny płynności, produktywności i wypłacalności; Perspektywy i kierunkirozwoju rachunkowość zarządczej i controllingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 1)
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne: Instytucja ombudsmana w Turkmenistanie, Nadzwyczajne kompetencje Prezydenta Rzeszy; Utopie a wolność jednostki. Mit czy postulat?; Zasada równego traktowania w odniesieniu do dostępu do edukacji ucznia z niepełnosprawnością – wprowadzenie do problematyki. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Prawo do informacji a partycypacja obywatelska; Skutki objęcia wójta treścią art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym; Criteria for distinguishing police models; Sądownictwo sędziów pokoju w drobnych sprawach karnych – perspektywa legislacyjna; Kontrowersje wokół umorzenia rejestrowego w polskim procesie karnym; Częściowe cofnięcie skargi zasadniczej przez oskarżyciela w polskim procesie karnym. Zagadnienia prawnofinansowe: Compliance risk management in the bank after the changes from 2017 in Poland; Podatnicy podlegający podatkowi dochodowemu od osób prawnych – statystyki dotyczące wpływów podatkowych; Mechanizm waloryzacji w systemie zdefiniowanej składki. Zagadnienia prawa publicznego: Grenlandzka niepodległość – głos w dyskusji; Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej w Policji; Dualizm dróg sądowych w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Więziennej; Zakaz wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej jako przedmiot regulacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; Rola inspektora ochrony danych w strukturze organizacji. Z problematyki prawa prywatnego: Krótkoterminowa, ekonomiczno-społeczna prognoza przyszłości pracy; Interes publiczny jako element podstawowy funkcji ochronnej prawa pracy – w kontekście ochrony sygnalistów; Missio canonica jako podstawa trwania stosunku pracy katechety; Nowa regulacja „monitoringu wizyjnego” w kodeksie pracy w kontekście ochrony praw i interesów pracowników; Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych a prawo do pracy; Współzależność małżeńska w działalności gospodarczej prowadzona w ramach spółki cywilnej i spółki osobowej. Sprawozdania: Sprawozdanie z V Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w Sosnowcu. Recenzje: Anna Moszyńska, Geneza prawa spadkowego w polskim kodeksie cywilnym z 1964 roku; Jacek Przygodzki, Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again