Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Czytelnia
(2)
Autor
Dzwonkowski Henryk
(1)
Wilk Leszek
(1)
Zgierski Zygmunt
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Podatek
(2)
Postępowanie podatkowe
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
2 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7251-617-0
Część I: Ogólne zagadnienia zobowiązań i procedur ich realizacji. 1. Pojęcie, zakres i rodzaje procedur podatkowych. 2. Pojęcia: powstawania i wymiaru zobowiązań podatkowych oraz obowiązku i zobowiązania podatkowego. 3. Postępowanie podatkowe a prawo materialne. 4. Klasyfikacja decyzji i procedur podatkowych. Część. II: Procedury przedwymiarowe. 1. Procedury wydawania interpretacji urzędowych i udzielanie wiążących interpretacji indywidualnych. Specjalna dokumentacja podatkowa i uprzednie porozumienia cenowe. 3. Procedury kontroli podatkowej. 4. Czynności sprawdzające. Część III: Procedury wymiaru zobowiązań podatkowych. 1. Metody wymiaru. 2. Samowymiar zobowiązań podatkowych. 3. Procedura selektywnej korekty samowymiaru decyzją. 4. Procedury wymiaru szacunkowego. 5. Procedury opodatkowania dochodu przerzuconego. 6. Procedura wymiaru zobowiązań od dochodów nieujawnionych. 7. Zasady i charakter prawny pierwotnego wymiaru obligatoryjnego przez wydanie decyzji i aktualizacja tego wymiaru. 8. Procedura obligatoryjnego wydawania decyzji. 9. Wymiar dodatkowych zobowiązań podatkowych (sankcji) w podatku od towarów i usług. Część IV: Procedury realizacji roszczeń podatnika. 1. Procedury odzyskiwania nadpłaty. 2. Wymiar zobowiązań podatkowych i roszczeń podatnika w podatku od towarów i usług. 3. Procedura realizacji roszczeń wynikających ze straty podatnika. 4. Procedury wymiaru realizacji prawa do zwrotu w innych podatkach (poza podatkiem od towarów i usług). Część V: Procedury zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. 1. Zabezpieczenie przedwymiarowe i powymiarowe. 2. Hipoteka przymusowa. 3. Procedura realizacji prawa zastawu skarbowego. Część VI: Procedury przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych oraz umorzenie zobowiązania. 1. Rodzaje i zasady przyznawania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. 2. Procedura umarzania zaległości podatkowych. Część VII: Procedury ustalania odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. 1. Uwagi ogólne. 2. Procedura ustalania odpowiedzialności płatnika i inkasenta. 3. Procedura ustalania odpowiedzialności spadkobierców. 3. Procedura ustalania odpowiedzialności osób trzecich. Część VIII: Przedawnienia podatkowe. Część IX: Postępowanie podatkowe jurysdykcyjne przed organami podatkowymi. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Podmioty procedur podatkowych. 3. Wyłączenie pracownika oraz wyłączenie organu podatkowego. 4. Załatwianie spraw. 5. Doręczenia. 6. Wezwania. 7. Obliczanie terminów. 8. Przywrócenie terminu. 9. Wszczęcie postępowania podatkowego. 10. Protokoły i adnotacje. 11. Udostępnianie akt. 12. Dowody. 13. Zawieszenie postępowania. 14. Decyzje. 15. Postanowienia. 16. Postępowanie odwoławcze. 17. Zażalenia. 18. Wznowienie postępowania. 19. Stwierdzenie nieważności decyzji. 20. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej. 21. Wygaśnięcie decyzji. 22. Odpowiedzialność odszkodowawcza. 23. Postępowanie przed sądami administracyjnymi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2381)
ISBN: 83-226-1521-3
I. Zagadnienie rodzajowego dobra prawnego w przepisach karnych podatkowych. II. Przestępstwa a wykroczenia podatkowe. III. Zarys systemowy typów przestępstw i wykroczeń podatkowych. IV. Społeczna szkodliwość przestępstw i wykroczeń podatkowych. V. Bezprawoność i karalność przestępstw i wykroczeń podatkowych oraz problemy związane z typizacją. VI. Przestepstwa i wykroczenia podatkowe a obowiązanie prawa pod względem czasu i miejsca. VII. Związek podmiotu z przestępstwem (wykroczeniem) podatkowym jako podstawa różnicowania charakteru odpowiedzialności. VIII. Wina i strona podmiotowa deliktów podatkowych. IX. Formy popełniania przestępstw i wykroczeń podatkowych. X. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej. XI. Zbieg czynów i zabieg przepisów ustawy. XII. Środki państwowej reakcji wobec sprawców przestepstw i wykroczeń podatkowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej