Form of Work
Książki
(42)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(28)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(28)
Author
Olesińska Agnieszka
(9)
Brzeziński Bogumił
(6)
Morawski Wojciech
(6)
Matuszewski Wojciech
(5)
Babiarz Stefan
(4)
Adamiak Barbara
(3)
Borkowski Janusz
(3)
Dauter Bogusław
(3)
Gruszczyński Bogusław
(3)
Hauser Roman (1949- )
(3)
Kabat Andrzej
(3)
Mastalski Ryszard (1940- )
(3)
Niezgódka-Medek Małgorzata
(3)
Wowra Jarosław
(3)
Zubrzycki Janusz
(3)
Dzwonkowski Henryk
(2)
Gorgol Andrzej
(2)
Malinowska-Misiąg Elżbieta
(2)
Misiąg Wojciech
(2)
Smoleń Paweł
(2)
Wójtowicz Wanda
(2)
Zalewski Dariusz
(2)
Bartosiewicz Adam
(1)
Bielecki Leszek
(1)
Blak Łukasz
(1)
Bogucki Stanisław
(1)
Borszowski Paweł (1972- )
(1)
Brolik Jacek (1958- )
(1)
Dankowska Małgorzata
(1)
Dowgier Rafał
(1)
Drywa Anna
(1)
Dumas Anna
(1)
Dąbrowski Aleksander
(1)
Etel Leonard (1960- )
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Gizicki Marek
(1)
Glumińska Pawlic Jadwiga
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Grzybowski Tomasz
(1)
Gwardzińska Ewa
(1)
Halicki Andrzej
(1)
Karwat Piotr
(1)
Kolanowski Tomasz
(1)
Kondej Mikołaj
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Krawczak Marek
(1)
Krukowski Artur
(1)
Kucia-Guściora Beata
(1)
Kudła Janusz
(1)
Kukulski Ziemowit
(1)
Kulicki Jacek
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Laskowska Monika
(1)
Leńczuk Jacek
(1)
Malinowski Dariusz
(1)
Melezini Andrzej
(1)
Modzelewski Witold (1956- )
(1)
Mączyński Dominik
(1)
Nita Adam
(1)
Obuchowski Szymon
(1)
Olczyk Adam
(1)
Pachecka Jakub
(1)
Pahl Bogumił
(1)
Pietrasz Piotr
(1)
Presnarowicz Sławomir
(1)
Radzikowski Krzysztof
(1)
Ruczkowski Piotr (1973- )
(1)
Rutkowski Bogdan
(1)
Różycki Karol
(1)
Smaga Monika
(1)
Staniszewski Mieczysław
(1)
Szot Ewa
(1)
Sztuba Wojciech
(1)
Szustek-Janowska Małgorzata
(1)
Tarno Jan Paweł
(1)
Teszner Krzysztof
(1)
Werner Aleksander
(1)
Wiatrowski Roman
(1)
Wierzbicki Jarosław
(1)
Wilk Leszek
(1)
Winiarski Krzysztof
(1)
Wiśniewski Jan
(1)
Wyrzykowski Wojciech
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Zalewski Dariusz (1965- )
(1)
Zdunek Adam
(1)
Zgierski Zygmunt
(1)
Zołotar Anna
(1)
Ślifirczyk Maciej (1974- )
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(28)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(41)
Germany
(1)
Language
Polish
(42)
Subject
Kontrola skarbowa i podatkowa
(42)
Podatek
(27)
Postępowanie podatkowe
(17)
Tajemnica skarbowa
(9)
Budżety terenowe
(7)
Dług państwowy
(7)
Finanse publiczne
(7)
Fundusze celowe
(7)
Budżet państwowy
(6)
Podatek od towarów i usług
(6)
Prawo finansowe
(6)
Akcyza
(5)
Bank centralny
(5)
Cło
(5)
Narodowy Bank Polski
(5)
Podatek dochodowy
(5)
Ubezpieczenia chorobowe
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Przedsiębiorstwo
(3)
Agencje rządowe
(2)
Budżet
(2)
Dochody państwowe
(2)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(2)
Podatek leśny
(2)
Podatek od gier
(2)
Podatek od spadków i darowizn
(2)
Podatek rolny
(2)
Prawo karne finansowe
(2)
Prawo podatkowe
(2)
Unikanie opodatkowania
(2)
Wydatki budżetowe
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Administracja skarbowa
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Ceny transferowe
(1)
Dobra wiara (prawo)
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Dług celny
(1)
Elektroniczne dostarczanie dokumentów
(1)
Energetyka
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jednolity plik kontrolny
(1)
Kapitał
(1)
Karta podatkowa
(1)
Karuzela podatkowa
(1)
Kontrola celna
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Księgowość
(1)
Milczenie i bezczynność administracji
(1)
NIP
(1)
Nadużycie prawa podmiotowego
(1)
Opłaty skarbowe
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Orzecznictwo międzynarodowe
(1)
Podatek dochodowy od osób prawnych
(1)
Podatek gruntowy
(1)
Podatek od czynności cywilnoprawnych
(1)
Podatek od nieruchomości
(1)
Podatek od posiadania psów
(1)
Podatek od środków transportowych
(1)
Podatki i opłaty lokalne
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawo
(1)
Prawo celne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawodawstwo
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Przewlekłość postępowania administracyjnego
(1)
Rachunkowość
(1)
Rynek pracy
(1)
Sankcja administracyjna
(1)
Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Zabezpieczenie wierzytelności
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1989-
(2)
Subject: place
Polska
(7)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(2)
Poradnik
(2)
Komentarz prawny
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(4)
42 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-927533-4-6
1.Czy precedens sądowy jest źródłem prawa? Rozważania na tle opodatkowania VAT terenów budowlanych; 2. Kredyt podatkowy, czyli bezużyteczne zwolnienie w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych; 3. Podatnik w pętli zawieszeń czyli Kodeks karny skarbowy w służbie organów skarbowych; 4. Rygor natychmiastowej wykonalności- studium przypadku; 5. Świadczenia pozapłacowe kontrowersje związane z kwalifikacją przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych; 6. Podatki i opłaty lokalne: małe podatki- duże absurdy; 7. Przewlekłość postępowania podatkowego- rozważania na tle art.140 Ordynacji podatkowej; 8. O absurdach spółki cywilnej i jej pozycji podatkowo prawnej; 9. Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu w czasie w podatku dochodowym od osób prawnych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; 10. Odliczenie podatku naliczonego związanego w części z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu; 11. Optymalizacja VAT w działalności gmin- szansa czy zagrożenie?; 12. Czy redukcja oznacza zmniejszenie? Kilka uwag na tle ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców; 13. Kontrowersje wokół wyników kontroli; 14. Kilka uwag na tle wadliwej implementacji przepisów o VAT; 15. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie przedawnienia czyli o eliminowaniu absurdów w prawie podatkowym; 16. Zawieszenie przedawnienia zobowiązań podatkowych ze względu na wszczęcie postępowania karnego skarbowego (zagadnienia wybrane); 17. Powołanie się przez podatnika na fakt dokonania czynności prawnej- przesłanką stosowania stawki sanacyjnej w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
E-kontrola podatkowa i jednolity plik kontrolny / Adam Bartosiewicz, Monika Smaga. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.12. 2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. - 343, [2] s. : il., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8223-596-8
Wykaz skrótów; Rozdział 1. Jednolity plik kontrolny – informacje wprowadzające: 1. Zagadnienia wstępne ; 2. Regulacje prawa podatkowego dotyczące jednolitych plików kontrolnych; 3. Podmioty zobowiązane do sporządzania i przekazywania jednolitych plików kontrolnych; 4. Obowiązek przekazywania jednolitych plików kontrolnych ze względu na okoliczności i wielkość podatnika; Rozdział 2. Rodzaje struktur JPK: 1. Informacje ogólne; 2. Księgi rachunkowe (JPK_KR); 3. Wyciąg bankowy (JPK_WB); 4. Magazyny (JPK_MAG); 5. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (do 30.09.2020 r. oraz od 1.10.2020 r.): 5.1. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT); 5.2. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT z deklaracją podatkową (JPK_V7M i JPK_V7K); 6. Faktury VAT (JPK_FA); 7. Faktury VAT RR (JPK_FA_RR); 8. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR); 9. Ewidencja przychodów (JPK_EWP); Rozdział 3. E-kontrole przeprowadzane przez organy podatkowe oraz komunikacja z organami podatkowymi: 1. Postępowanie podatkowe; 2. Czynności sprawdzające; 3. Kontrola podatkowa; 4. Kontrola celno-skarbowa; 5. „Kontrola krzyżowa”; 6. Postępowanie w przedmiocie wydania zaświadczenia; 7. Nowe środki komunikacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi; Rozdział 4. Sposoby wykorzystywania jednolitych plików kontrolnych przez organy podatkowe; Rozdział 5. Sposoby przekazywania jednolitych plików kontrolnych: 1. Jednolity plik kontrolny przekazywany periodycznie, obligatoryjnie i bez wezwania; 2. Jednolite pliki kontrolne przekazywane na żądanie; Rozdział 6. Sankcje za nieprzekazanie jednolitych plików kontrolnych oraz za podanie nieprawidłowych danych w jednolitych plikach kontrolnych: 1. Sankcje za nieprzekazanie jednolitych plików kontrolnych: 1.1. JPK_VAT i JPK_V7; 1.2. Jednolite pliki kontrolne na żądanie; 2. Sankcje za nieprawidłowe dane w jednolitych plikach kontrolnych; 3. Sprawca czynu zabronionego; Rozdział 7. Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w firmie: 1. Faza przygotowawcza; 2. Faza wdrożeniowa; 3. Faza testowa; 4. Wysyłka plików; Rozdział 8. Sposoby wykorzystania jednolitych plików kontrolnych przez podatników na wewnętrzne potrzeby firmy; Rozdział 9. Kierunki rozwoju jednolitych plików kontrolnych; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87374-37-7
1.Koszty opodatkowania i efektywności administracji podatkowej, 2.Kontrola, wynagradzanie i organizacja aparatu podatkowego, 3.Czynniki kształtujące dostosowanie podatników do systemu podatkowego, 4.Kształtowanie oczekiwań podatników przez administrację podatkową, 5.Abolicja podatkowa i umarzanie zobowiązań, 6.Zmiany systemu podatkowego wspierające skuteczność działania administracji podatkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Finanse publiczne w Polsce / Elżbieta Malinowska-Misiąg, Wojciech Misiąg. - Wyd.2. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 732, [3] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-598-0
1. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. 2. Prawne podstawy finansów publicznych. 3. Sektor finansów publicznych w gospodarce rynkowej. 4. Środki i dochody publiczne. 5. Wydatki publiczne. 6. Sfera budżetowa. 7. Fundusze celowe. 8. Agencje rządowe i samorządowe. 9. Inne podmioty sektora finansów publicznych. 10. Pogranicze sektora finansów publicznych. 11. Rachunkowość i sprawozdawczość. 12. Budżet państwa i inne plany finansowe. 13. Finanse samorządu terytorialnego. 14. Dług publiczny. 15. Dyscyplina finansów publicznych. 16. Nadzór i kontrola w sektorze finansów publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy : księga kontroli w firmie / Anna Zołotar. - Stan prawny na wrzesień 2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 143 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-1250-7
1.Wprowadzenie; 2. Ogólne zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy; 3. Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy; 4. Wyjątki od zasad ogólnych kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy; 5. Wyjaśnienia od wzorów; 6. Wzory; 7. Kontrola podatkowa; 8. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrola podatkowa 2004 r. / Jarosław Wowra. - Warszawa : Difin, 2004. - 363, [1] s. ; 20 cm.
(Vademecum Podatnika ; 236)
ISBN: 83-7251-420-8
R.I Pojęcie kontroli R.II Zasady ogólne postępowania : 1.Pojęcie zasad ogól nych, 2.Zasady konstytucyjne, 3.Zasady postępowania podatkowego. R.III Zakres kontroli podatkowej i jej organizacja : 1. Zadania i zakres przedmiotowy kontroli podatkowej, 2. Zakres podmiotowy kontroli podatkowej, 3. Kontrolowany, 4. Organy podatkowe, 5.Pojęcie wyłączenia pracownika ur zędu organu podatkowego. R.IV Kontrola podatkowa : 1. Wszczęcie kontroli podatkowej, 2. Konsekwencje wszczęcia kontroli podatkowej, 3. Prawa i obowiązki podmiotów kontroli podatkowej, 4. Inni uczestnicy kontroli podatkowej (pełnomocnicy), 5. Czynności kontrolne, 6. Zawieszenie kontroli podatkowej, 7. Koszty kontroli podatkowej, 8. Termin zakończenia kontroli, 9. Dokumentowanie kontroli podatkowej, 10. Zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli podatkowej, 11. Zakończenie kontroli podatkowej. R.V Kontrola podatkowa realizowana w ramach kontroli skarbowej : 1.Pojęcie i zakres kontroli skarbowej, 2. Zasady postępowania kontrolnego w sprawach podatkowych , 3. Zakończenie postępowania kontrolnego. R.VI Konsekwencje prawne przeprowadzenia kontroli podatkowej R.VII Skargi i wnioski Wykaz aktów prawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa / Jarosław Wowra. - Warszawa : Difin, 2003. - 340,[4] s. ; 20 cm.
(Vademecum Podatnika ; 216)
ISBN: 83-7251-316-3
1. Pojęcie kontroli; 2. Zasady ogólne postępowania; 3. Zakres kontroli podatkowej i jej organizacja; 4. Kontrola podatkowa; 5. Zakres kontroli skarbowej i jej organizacja; 6. Postępowanie kontrolne; 7. Szczególny nadzór podatkowy; 8. Wywiad skarbowy; 9. Skargi i wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-45-4
Wprowadzenie; 1. Pojecie kontroli, 2. Organizacja organów kontrolnych, 3. Zakres kontroli organów podatkowych, 4. Zakres kontroli organów kontroli skarbowej, 5. Zasady ogólne kontroli, 6. Wszczęcie kontroli podatkowej, 7. Prawa i obowiązki podmiotów kontroli podatkowej, 8. Czynności kontrolne, 9. Zawieszenie kontroli podatkowej, 10. Dokumentowanie kontroli podatkowej, 11. Zakończenie kontroli podatkowej, 12. Koszty kontroli podatkowej, 13. Szczególne uprawnienia kontroli skarbowej oraz zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, 14. Wywiad skarbowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
Kontrola podatkowa przedsiębiorców / Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini. - Stan prawny na 1.09.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 354, [2] s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-264-0490-0
1. Zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kontroli podatkowej przedsiębiorcy; 2. Wszczęcie i zasady prowadzenia kontroli podatkowej po nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 3. Reprezentacja przedsiębiorcy oraz prawa i obowiązki stron w kontroli podatkowej; 4. Postępowanie dowodowe w kontroli podatkowej; 5. Zakończenie kontroli podatkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kontrola skarbowa : komentarz / Jacek Kulicki. - Stan prawny na 1.05.2004. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2004. - 577,[1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-152-3
1.Przepisy ogólne, 2.Organy kontroli skarbowej, 3.Post ępowanie kontrolne, 4.Wywiad skarbowy, 5.Inspektorzy k ontroli skarbowej, 6.Zmainy w przepisach obowiązującyc h oraz przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona praw podatnika w kontroli podatkowej / Dariusz Zalewski. - Stan prawny na 1.10.2021 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. - 337, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8246-499-3
Wykaz skrótów; Wstęp; Rozdział I. Czynności sprawdzające i środki ich zaskarżania: 1. Uwagi wstępne; 2. Charakter czynności sprawdzających; 3. Zakres przedmiotowy czynności sprawdzających; 4. Uprawnienia organu i podatników w toku czynności sprawdzających: 4.1. Sprzeciw na korektę deklaracji; 5. Kontrola krzyżowa: 5.1. Istota kontroli krzyżowej; 5.2. Zakres żądania organów; 5.3. Odmienność kontroli krzyżowej prowadzonej w ramach ustawy o KAS; 5.4. Problemy praktyczne w toku kontroli krzyżowej; 6. Zaskarżanie czynności sprawdzających; 7. Skarga na przewlekłość i bezczynność organów w toku czynności sprawdzających: 7.1. Wymogi formalne skargi; 7.2. Zasadność łączenia i rozdzielania skarg na bezczynność i przewlekłość; Rozdział II. Kontrola podatkowa i środki jej zaskarżania: 1. Uwagi wstępne; 2. Kontrola sprawowana przez organy administracji publicznej: 2.1. System kontroli; 2.2. Pojęcie kontroli; 2.3. Kontrola a nadzór; 2.4. Rodzaje kontroli; 2.5. System kontroli sprawowanej przez administrację publiczną; 3. Istota kontroli podatkowej: 3.1. Cel i przedmiot kontroli podatkowej; 3.2. Strona podmiotowa kontroli podatkowej; 4. Kontrola podatkowa a inne procedury kontroli realizacji zobowiązań podatkowych: 4.1. Kontrola podatkowa a postępowanie podatkowe; 4.2. Kontrola podatkowa a czynności sprawdzające; 4.3. Kontrola podatkowa a postępowanie kontrolne i kontrola celno-skarbowa; 5. Wszczęcie kontroli podatkowej: 5.1. Treść i zakres upoważnienia do wszczęcia kontroli podatkowej; 5.2. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej; 5.3. Dokumentacja przebiegu czynności kontrolnych; 5.4. Prawo do korekty; 5.5. Wzruszanie treści protokołu kontroli; 6. Zaskarżanie czynności organów w kontroli podatkowej: 7. Skarga na bezczynność i przewlekłość organów w kontroli podatkowej; Rozdział III. Specyfika kontroli podatkowej przedsiębiorców: 1. Uwagi wstępne; 2. Ustawowy cel przepisów regulujących kontrolę działalności gospodarczej; 3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania prawa przedsiębiorców w kontroli podatkowej: 3.1. Przedsiębiorca jako podmiot kontroli podatkowej; 3.2. Organy właściwe do prowadzenia kontroli podatkowej przedsiębiorców; 3.3. Działalność gospodarcza jako przedmiot kontroli; 3.4. Podmiotowe i przedmiotowe wyłączenia w zakresie stosowania ustawy – Prawo przedsiębiorców; 4. Stosowanie ustawy – Prawo przedsiębiorców w kontroli realizacji zobowiązań podatkowych; 5. Przebieg kontroli podatkowej działalności gospodarczej przedsiębiorców: 5.1. Typowanie podmiotów do kontroli i analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa; 5.2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli; 5.3. Przesłanki wyłączające zawiadomienie przedsiębiorcy; 5.4. Wszczęcie kontroli podatkowej u przedsiębiorcy; 5.5. Zasady prowadzenia czynności kontrolnych; 5.6. Gromadzenie materiału dowodowego w kontroli podatkowej przedsiębiorców; 5.7. Zakończenie kontroli podatkowej przedsiębiorcy; 6. Uprawnienia przysługujące przedsiębiorcom w kontroli podatkowej; Rozdział IV. Sprzeciw wobec czynności kontrolnych jako środek prawny: 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie sprzeciwu w Prawie przedsiębiorców; 3. Istota sprzeciwu wobec czynności kontrolnych: 3.1. Pojęcie środka prawnego; 3.2. Klasyfikacja środków prawnych; 3.3. Cechy sprzeciwu jako środka prawnego; 4. Cel i funkcje sprzeciwu; 5. Sprzeciwy w systemie prawa i procedurach prawnych: 5.1. Formy sprzeciwów w prawie administracyjnym i ich podział; 5.2. Uznanie sprawy za załatwioną milcząco wobec braku sprzeciwu organu; 5.3. Sprzeciw jako środek prawny – klasyfikacja; Rozdział V. Postępowanie w przedmiocie rozstrzygania sprzeciwów: 1. Uwagi wstępne; 2. Wniesienie sprzeciwu wobec czynności kontrolnych: 2.1. Zakres podmiotowy sprzeciwu; 2.2. Warunki formalne wniesienia sprzeciwu; 2.3. Przedmiotowy zakres sprzeciwu; 2.4. Negatywne przesłanki wniesienia sprzeciwu; 2.5. Sprzeciwy wnoszone bez właściwej podstawy prawnej; 2.6. Termin na wniesienie sprzeciwu i jego przywrócenie; 2.7. Skutki wniesienia sprzeciwu dla przebiegu kontroli; 3. Postępowanie organów po wniesieniu sprzeciwu: 3.1. Rozstrzygnięcia organów pierwszej instancji; 3.2. Rozstrzygnięcia organów w zakresie sprzeciwów wnoszonych bez podstawy prawnej; 3.3. Postępowanie zażaleniowe i rozstrzygnięcia organów drugiej instancji; 3.4. Sposób liczenia terminów na dokonanie przez organ czynności w sprawach rozstrzygania sprzeciwów; 3.5. Skarga na przewlekłe prowadzenie kontroli; 4. Kognicja sądów administracyjnych w sprawach sprzeciwów; Zakończenie; Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2004)
ISBN: 83-88785-33-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2005)
ISBN: 83-88785-33-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(KOMENTARZ 2007)
ISBN: 978-83-60235-34-8
Dział I Przepisy ogólne; Dział II Organy podatkowe; Dział III Zobowiązania podtakowe; Dział IV Postępowanie podatkowe; Dział V Czynnoścci sprawdzające; Dział VI Kontrola podatkowa; Dział VII Tajemnica skarbowa; Dział VIII Przepisy karne; Dział VIIIa Zaświadczenia; Dział IX Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. Załączniki (akty prawne).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-918-4
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz 60 z późn. zm.): Dz.I Przepisy ogólne, Dz.II Organy podatkowe i ich właściwość, Dz.IIa Porozumienie w sprawach ustalenia cen transakcyjnych, Dz.III Zobowiązania podatkowe, Dz.IV Postępowanie podatkowe, Dz.V Czynności sprawdzające, Dz.VI Kontrola podatkowa, Dz.VII Tajemnica skarbowa, Dz.VIIa Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami, Dz.VIII Przepisy karne, Dz.VIIIa Zaświadczenia, Dz.IX Zmiany w przepisach obowiązujących. Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek. - Wyd. 5 Stan prawny na 20.02.2009 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 7.03.2009 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 1062, [1] s. ; 25 cm.
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-109-2
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.). 1. Przepisy ogólne. 2. Organy podatkowe i ich własność. 2a. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. 3. Zobowiązania podatkowe. 4. Postępowanie podatkowe. 5. Czynności sprawdzające. 6. Kontrola podatkoa. 7. Tajemnica skarbowa. 7a. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. 8. Przepisy karne. 8a. Zaświadczenia. 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek. - Wyd. 6 Stan prawny na 10.03.2010 r. (uwzględniono zmiany wchodzące w życie 1.01.2011 r. i 20.02.2011 r.). - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 1170 , [1] s. ; 24 cm.
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-362-1
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.). 1. Przepisy ogólne. 2. Organy podatkowe i ich własność. 2a. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. 3. Zobowiązania podatkowe. 4. Postępowanie podatkowe. 5. Czynności sprawdzające. 6. Kontrola podatkoa. 7. Tajemnica skarbowa. 7a. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. 8. Przepisy karne. 8a. Zaświadczenia. 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wielkie Komentarze / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-861-7
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.). 1. Przepisy ogólne. 2. Organy podatkowe i ich własność. 2a. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. 3. Zobowiązania podatkowe. 4. Postępowanie podatkowe. 5. Czynności sprawdzające. 6. Kontrola podatkoa. 7. Tajemnica skarbowa. 7a. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. 8. Przepisy karne. 8a. Zaświadczenia. 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ordynacja podatkowa 2011 / pod red. Henryka Dzwonkowskiego. - Wyd. 3 Stan prawny na lipiec 2011. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 1627, [7] s. ; 25 cm.
ISBN: 978-83-255-1295-8
1. Przepisy ogólne; 2. Organy podatkowe i ich właściwość; Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych; 3. Zobowiązania podatkowe; 4. Postępowanie podatkowe; 5. Czynności sprawdzające; 6. Kontrola podatkowa; 7. Tajemnica skarbowa; Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami; 8. Przepisy karne; Zaświadczenia; 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again