Form of Work
Książki
(14)
Status
only on-site
(11)
available
(7)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Hauser Roman
(2)
Leoński Zbigniew
(2)
Skoczylas Andrzej
(2)
BoehlkeJerzy
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kołodziejczyk Katarzyna
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Lis Krzysztof
(1)
Lityński Adam
(1)
Polszakiewicz Barbara
(1)
Sterniczuk Henryk
(1)
Surdej Aleksander
(1)
Szaraniec Monika
(1)
Wilk Leszek
(1)
Wójcik Jerzy Wojciech
(1)
Zołotar Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(14)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Kontrola gospodarcza
(6)
Administracja
(3)
Podatek
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Egzekucja sądowa
(2)
Kontrola
(2)
Kontrola finansowa
(2)
Kontrola państwowa
(2)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Samorząd gospodarczy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Samorząd zawodowy
(2)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Controlling
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Finanse
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Futurologia
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka żywnościowa
(1)
Klauzule generalne
(1)
Koncesja
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola -- metody
(1)
Korupcja
(1)
Menedżerowie
(1)
Merkantylizm
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Oszustwo
(1)
Piramidy finansowe
(1)
Polska
(1)
Polskie Państwo Podziemne
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorstwo -- kontrola
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Przyroda
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek ubezpieczeniowy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Spółki -- organizacja
(1)
Ubezpieczenia gospodarcze
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Ustrój majątkowy małżeński
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Własność
(1)
Własność komunalna
(1)
Własność państwowa
(1)
Zarządzanie
(1)
18 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna Monografie ; Nr 172)
ISBN: 83-7252-297-9
1. Ewolucja narzędzi administracyjnoprawnych oddziaływania państwa na gospodarkę. 2. Teorie regulacyjnego oddziaływania państwa na gospodarkę. 3. Narzędzia polityki regulacyjnej. 4. Zmiany struktury instytucjonalnej a polityka regulacyjna państwa 5. Metody kontroli działań regulacyjnych. 6. Determinanty zmiany struktury instytucjonalnej i metod regulacji ryzyka na przykładzie zmian w regulacji bezpieczeństwa żywności w Polsce w okresie 1990-2003.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87367-88-5
1. Koncepcje współpracy walutowej w ramach EWG; 2. Etapy przygotowywania Unii Gospodarczej i walutowej; 3. Instytucjonalizacja wspólnotowej współpracy walutowej; 4. Na drodze do ostatniego etapu unii gospodarczo-walutowej; 5. Europejska unia gospodarczo-walutowa a Polska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 339.9
Book
In basket
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy : księga kontroli w firmie / Anna Zołotar. - Stan prawny na wrzesień 2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 143 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-1250-7
1.Wprowadzenie; 2. Ogólne zasady kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy; 3. Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy; 4. Wyjątki od zasad ogólnych kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy; 5. Wyjaśnienia od wzorów; 6. Wzory; 7. Kontrola podatkowa; 8. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914212-8-7
Cz.I Kontrola w zarządzaniu menedżerskim : 1.Niezbędność kontroli w zarządzaniu, 2.Kontrola menedżerska. Konieczna selektywność, 3.Kontrola strategiczna. Ujarzmianie ryzyka, 4.Dominacja kontroli finansowej. Cz.II Kontrola w organizacjach przyszłości : 1.Organizaje przyszłości, 2.Formy i instrumenty kontroli przyszłości, 3.Audyt wewnętrzny-nowa generacja kontroli, 4.Samokontrola w organizacjach przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-30-9
1. Poglądy merkantylistów i przedstawicieli ekonomii klasycznej na ekonomiczną rolę państwa w życiu gospodarczym, 2. Metodologiczne problemy podejmowania decyzji w administracji publicznej. (Studium z nauki administracji), 3. System wspólności dorobku czy rozdzielność majątkowej? Prawo małżeńskie majątkowe - polskie projekty dekretów z lat 1945-1946, 4. Polska ustawa o ochronie przyrody z 10 marca 1934 r. ma tle ustawodawstwa europejskiego pierwszej połowy XX w., 5. Kilka uwag o projekcie ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego), 6. Prezydent USA jako kierownik polityki zagranicznej, 7. Zasada niedokonywania zmian w prawie podatkowym w trakcie roku podatkowego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 8. Poglądy fizjokratów w "Mowach..." Wincentego Skrzetuskiego, 9. O klauzulach generalnych w pierwszych latach Polski Ludowej uwag kilka, 10. Druga wojna światowa: Polskie Państwo Podziemne, prawo i sądy polskie (szkic do celów dydaktycznych),
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-83-3
Cz. I Koncepcje corporate governance, podstawy regulacji, kierunki doskonalenia: 1. Corporate governance - zakres zainteresowań i podejścia analityczne, 2. System nadzoru korporacyjnego a rada dyrektorów, 3. Uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w Polsce, 4. Koncepcje korporacji jako teoretyczna podstawa wielości systemów corporate governece, 5. Modele corporate governanmce, 6. Tradycyjne wartości a przymus sukcesu - amerykański kryzys w nadzorze korporacyjnym, 7. Modele nadzoru korporacyjnego a polskie przepisy i kultura, 8. "Powierniczy kapitalizm":- system własności a porządek nadzoru korporacyjnego, 9. Aktywizm inwestorów instytucjonalnych w systemie rynkocentrycznym, 10. Rola rynku kontroli przedsiębiorstw w nadzorze właścicielskim, 11.Nadzór korporacyjny w Unii Europejskiej, 12. Polski model kapitałowy a ład korporacyjny. Cz. II Współczesne problemy corporate governance z kierunki doskonalenia praktyki korporacyjnej: 13. Historyczne źródła problemów corporate governance, 14. Funkcjonowanie rad nadzorczych w Polce, 15. Nowe nadzieje na poprawę nadzoru korporacyjnego, 16. Doskonalenie nadzoru korporacyjnego w ujęciu National Association of Corporate Directors, 17. Kultura oceny działalności zarządu i rady, 18. Rola dyrektorów rady w ustalaniu wynagrodzeń kierownictwa korporacji, 19. Sposoby wynagradzania dyrektorów rady. Cz. III Doskonalenie corporate governance - szanse i wyzwania nowego wieku: 20. Corporate governance - maszyny parowe a korporacje wiedzy, 21. Koszty agencji a innowacje, 22. Rada nadzorcza - -warunki efektywnej pracy, 23. Jakość systemu nadzoru korporacyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace Doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; Nr 3)
ISBN: 83-7252-203-0
1. Nadzór w systemie administracji, 2. Funkcjonowanie jednolitego rynku ubezpieczeniowego w Unii Europejskiej, 3. Ogólna charakterystyka nadzoru ubezpieczeniowego, 4. Organizacja nadzoru ubezpieczeniowego, 5. Regulacja prawna pośrednictwa ubezpieczeniowego w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, 6. Uprawnienia nadzorcze komisji nadzoru ubezpieczeń i funduszy emerytalnych nadzór nad zakładami ubezpieczeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-927416-0-2
1. Przestępstwa gospodarcze przełomu XX i XXI wieku na tle polskich czynników kryminogennych; 2. Oszustwa bankowe, giełdowe i w ramach akredytywy; 3. Oszustwa kredytowe; 4. Kredyty w systemie konsorcjum argentyńskiego; 5. Inwestowanie w łańcuszki, piramidy, parabanki; 6. Nowe projekty oszustw na tle bieżących potrzeb społecznych; 7. Zagrożenia z cyberprzestrzeni; 8. Nigeryjskie oszustwa zaliczkowe; 9. Ciemna i złota liczba przestępstw gospodarczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921075-1-9
1. Przepisy ogólne, 2. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, 3. Ewidencja działalności gospodarczej, 4. Koncesje oraz regulowania działalność gospodarcza, 5. Kontrola przedsiębiorcy, 6. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, 7. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2381)
ISBN: 83-226-1521-3
I. Zagadnienie rodzajowego dobra prawnego w przepisach karnych podatkowych. II. Przestępstwa a wykroczenia podatkowe. III. Zarys systemowy typów przestępstw i wykroczeń podatkowych. IV. Społeczna szkodliwość przestępstw i wykroczeń podatkowych. V. Bezprawoność i karalność przestępstw i wykroczeń podatkowych oraz problemy związane z typizacją. VI. Przestepstwa i wykroczenia podatkowe a obowiązanie prawa pod względem czasu i miejsca. VII. Związek podmiotu z przestępstwem (wykroczeniem) podatkowym jako podstawa różnicowania charakteru odpowiedzialności. VIII. Wina i strona podmiotowa deliktów podatkowych. IX. Formy popełniania przestępstw i wykroczeń podatkowych. X. Wyłączenie odpowiedzialności karnej skarbowej. XI. Zbieg czynów i zabieg przepisów ustawy. XII. Środki państwowej reakcji wobec sprawców przestepstw i wykroczeń podatkowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekonomia i Prawo ; Tom 3)
Wprowadznie, I. Własność jako kategoria prawna i ekonomiczna, 1. Model czlowieka gospodarującego i wyjaśnianie w ekonomii, 2. Własność w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej, 3. Problematyka własności w ekonomii, 4. Własność w świetle ekonomicznej analizy prawa, 5. Własność w polskim systemie prawnym, 7. Własnośc a rozwój gospodarczy Chin, 8. Własność w prawie i ekonomii-przypadek "prawa śniegu", 9. Wytwarzanie dóbr publicznych a problem "jazdy na gapę", 10. "Nowa symbioza" w pełnieniu ról menedżerskich i właścicielskich, II. Narodowy i ponadnarodowy szczebel regulacji i kontroli w krajach Unii Europejskiej, 11. Samoregulacja a rola państwa w sferze regulacji rynku finansowego, 12. Ponadnarodowy i państwowy szczebel regulacji polityki stabilizacji makroekonomicznej w warunkach integracji europejskiej, 13. Analiza zakresu operacyjnej kontroli państwa nad gospodarką w krajach Unii Europejskiej, 14. Nadzór nad rynkiem instrumentów pochodnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 15. Ryzyko utraty kontroli nad wysokością realnej stopy procentowej w systemie izby walutowej, 16. Niespójny czworokąt rozwiązań systemowych w polskiej polityce stabilizacyjnej, 17. Wpływ NBP na kontrolę sytuacji płynnościowej sektora bankowego w warunkach niskiej inflacji, 18. Zmiany prawne na rynku publicznym i ich możliwy wpływ na rozwój rynku giełdowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-293-1
Cz. I Zagadnienia ogólne: Administracja publiczna i prawo administracyjne; Stosunek administracyjno-prawny; Konstytucyjne podstawy (zasady) działania administracji publicznej. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne: Pojęcie ustrojowego prawa administracyjnego i zasady budowy organów administracji; Organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej; Centralne organy administracji; Podział terytorialny; Terenowe organy administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Samorząd zawodowy i gospodarczy; Status prawny pracowników administracji publicznej; Kontrola administracji. Cz. III Formy prawne działania administracji publicznej Istota i rodzaje form prawnych działania administracji Akty generalne (normatywne) organów administracji publicznej; Indywidualne akty administracyjne (decyzje administracyjne); Inne prawne formy działania administracji; Postępowanie administracyjne ogólne; Sądownictwo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Sankcje typu karnego a wykonanie aktu administracyjnego (wykonanie obowiązków publicznoprawnych). Cz. IV Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego: Istota i ch-ka materialnego prawa administracyjnego; Pomoc społeczna i jej formy; Reglamentacja administracyjno-prawna działalności gospodarczej; Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia (stanach nadzwyczajnych). Policja administracyjna; Podstawowe instytucje prawa budowlanego; Wywłaszczenie nieruchomości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-627-9
Cz. I Zagadnienia ogólne: Administracja publiczna i prawo administracyjne; Stosunek administracyjno-prawny; Konstytucyjne podstawy (zasady) działania administracji publicznej. Cz. II Ustrojowe prawo administracyjne: Pojęcie ustrojowego prawa administracyjnego i zasady budowy organów administracji; Organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej; Centralne organy administracji; Podział terytorialny; Terenowe organy administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Samorząd zawodowy i gospodarczy; Status prawny pracowników administracji publicznej; Kontrola administracji. Cz. III Formy prawne działania administracji publicznej Istota i rodzaje form prawnych działania administracji Akty generalne (normatywne) organów administracji publicznej; Indywidualne akty administracyjne (decyzje administracyjne); Inne prawne formy działania administracji; Postępowanie administracyjne ogólne; Sądownictwo administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne; Postępowanie egzekucyjne w administracji; Sankcje typu karnego a wykonanie aktu administracyjnego (wykonanie obowiązków publicznoprawnych). Cz. IV Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego: Istota i ch-ka materialnego prawa administracyjnego; Pomoc społeczna i jej formy; Reglamentacja administracyjno-prawna działalności gospodarczej; Działanie administracji publicznej w stanach zagrożenia (stanach nadzwyczajnych). Policja administracyjna; Podstawowe instytucje prawa budowlanego; Wywłaszczenie nieruchomości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-744-0
Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa; Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP; Własność państwowa i jej ochrona w świetle Konstytucji RP; Własność komunalna i jej ochrona w praktyce stosowania Konstytucji RP; Organizacja i funkcjonowanie kontroli i nadzoru państw wobec gospodarki w świetle Konstytucji RP; Tworzenie ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium budżetowym) w praktyce stosowania Konstytucji RP; Konstytucyjność ustaw podatkowych w praktyce legislacyjnej i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; Akty normatywne organów Narodowego Banku Polskiego oraz organów nadzoru nad rynkiem finansowym w świetle postanowień Konstytucji RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Authority data
Kontrola gospodarcza (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Kontrola gospodarcza - Polska (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again