Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(8)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(8)
Author
Dobija Mieczysław
(3)
Doyle David P
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Kaczurak-Kozak Monika
(1)
Kotyla Cyryl
(1)
Płóciennik-Napierała Janina
(1)
Szlachta Stanisława
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
Wnuk-Pel Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Kontrola finansowa
(9)
Koszty
(5)
Przedsiębiorstwo
(5)
Controlling
(3)
Rachunkowość zarządcza
(3)
Rachunkowość
(2)
Audyt wewnętrzny
(1)
Budżet
(1)
Finanse
(1)
Finanse publiczne
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Księgowość
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Outsourcing
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Rentowność
(1)
Rynek finansowy
(1)
Sprawozdawczość
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1841-3
Cz.I Teoretyczne aspekty audyty sprawozdań finansowych: 1. Istota i rola audytu sprawozdań finansowych, 2. Prawne i instytucjonalne aspekty audytu sprawozdań finansowych, 3. Metodyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych, 4. Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych. Cz.II Praktyczne problemy audytu sprawozdań finansowych: 5. Planowanie i realizacja audytu sprawodzań finansowych, 6. Audyt sprawozdań finansowych w srodowisku informatycznym, 7. Audyt sprawozdań finansowych jednostek połączonych, 8. Opinia i raport z przeprowadzonegoo audytu, 9. Dokumentacja audytu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-010-2
1.Jak dostosowć się do ciągłych zmian, 2.Sporządzanie budżetu w przedsiębiorstwie - jak wyjść poza metodę przyrostową, 3.Outsourcing zadań niezwiązanych z działalnością podstawową4.Wydajność czy skuteczność - rola zarządzania przez efekty, 5.Ustalanie realnych kosztów działalnoci organizacji - rachunek kosztów działań, 6.Analiza kosztów ogólnych, 7.Odpowiedzialność za koszty i kształtowanie świadomości kosztów, 8.Koszty a wartość technologii informacyjnej, 9.Ocena strategiczna - końcowe zadanie kontroli kosztów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Wydziału Ekonomii i Zarządzania / red. nauk. Irena K. Hejduk ; Nr 97)
1.Pojęcie rachunkowości i jej kontrolnego charakteru, 2.Istota mechanizmów kontrolnych rachunkowości, 3.Aspekty kontrolne w polityce rachunkowości, 4.Procesy kontrolne w polityce rachunkowści jednostek, 5.Kontrola finansowo-księgowa i audyt wewnętrzny w jednostce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-153-0
1. Teoretyczne zagadnienia finansów publicznych, 2. Tendencje rachunkowości sektora publicznego, 3. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej, 4. Rachunkowość budżetu, 5. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych, 6. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont, 7. Specyfika rachunkowości jednsotek budżetowych, 8. Specyfika rachunkowości zakładów budżetowych, 9. Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych, 10. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej, 11. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa, 12. Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostach sektora finansów publicznych, 13. Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1999. - 374 s. : tab. wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12368-0
Zawiera: Rachunkowość i controlling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa; Rachunkowość w sterowaniu inwestycjami; Podstawy rachunku i kontroli kosztów; Rozrachunek wewnętrzny; Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym; Analiza cen, sprzedaży i rentowności; Sporządzanie budżetu przedsiebiorstwa. Planowanie finansowo - kosztowe; Wskażniki oceny płynności, produktywności i wypłacalności; Perspektywy i kierunkirozwoju rachunkowość zarządczej i controllingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (6 egz.)
No cover
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija. - Wyd.2 dodruk 3. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 374 s. : tab., wzory, rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14407-6
Zawiera: Rachunkowość i controlling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa; Rachunkowość w sterowaniu inwestycjami; Podstawy rachunku i kontroli kosztów; Rozrachunek wewnętrzny; Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym; Analiza cen, sprzedaży i rentowności; Sporządzanie budżetu przedsiebiorstwa. Planowanie finansowo - kosztowe; Wskażniki oceny płynności, produktywności i wypłacalności; Perspektywy i kierunkirozwoju rachunkowość zarządczej i controllingu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza i controlling / Mieczysław Dobija. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1997. - 374 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-12368-0
Zawiera: Rachunkowość i controlling w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa; Rachunkowość w sterowaniu inwestycjami; Podstawy rachunku i kontroli kosztów; Rozrachunek wewnętrzny; Rachunkowość w zarządzaniu majątkiem trwałym; Analiza cen, sprzedaży i rentowności; Sporządzanie budżetu przedsiebiorstwa. Planowanie finansowo - kosztowe; Wskażniki oceny płynności, produktywności i wypłacalności; Perspektywy i kierunkirozwoju rachunkowość zarządczej i controllingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-742638-0-6
1.Zasady ogólne, 2.Rodzaje dokumentów księgowych, 3.Przykładowy wzór obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, 4.Wzory dokumnetów finansowo-księgowych wraz z kartą obiegu dokumnetó, 5.Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7187-876-1
1.Instrumenty finansowe i ich rodzaje, 2.Istota, cel i ich rodzaje, 3.Zasady uznawania i wyceny instrumentów pochodnych, 4.Ujawnianie i prezentacja informacji goty czacych instrumentów pochodnych, 5.Zasady ujmowania transakcji zabezpieczających w przedsiębiorstwie, 6. Audyt instrumentó finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: -83-7251-6669-3
Cz.I Budzetowanie i kontrola: 1.Miejsce budżetowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2.Case study - rachunek kosztów jako fundament budżetowania i kontroli kosztów w CORMAX Sp. z o.o., 3.Case study - Planowanie sprzedaży, produkcji i zapasów w CORMAX Sp. z o.o., 4.Case study cd - budżetowanie kosztów bezpośrednich w CORMAX Sp. z o.o., 5.Case study cd. - budżetowanie kosztów pośrednich w CORMAX sp. z o.o., 6.Case study cd.- rozliczanie kosztów działalności pomocniczej w CORMAX sp. z o.o., 7.Case study cd.- scalenie budżetów cząśtkowych i Tworzenie planowanych kosztów produktów w CORMAX Sp. z o.o., 8.Case study cd. - budowa planowanego wyniku finansowego i wykorzystanie wieloblokowych i wielostponiowych systemów rachunku kosztów i wyników w zarządzaniu w CORMAX Sp. z o.o., 9.Case study cd - koszty a poziom działalności - analiza zachowania się kosztów w CORMAX Sp. z o.o., 10.Case study cd - konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla wyróznionych miejsc powstawania kosztów w CORMAX Sp. z o.o., 11Case study cd-kontrola i ocena wykonania budżetów dla ośrodków odpowiedzialnych za koszty i zyski w CORMAX Sp.z o.o., 12.Case study cd - Organizacja systemu budżetowania i kontroli w CORMAX Sp. zo.o.. CZ.II Activity Based Costing & Management: 13.Praktyczne podstawy rachunku kosztów działań, 14.Case study 1 - wykorzystanie rachunku kosztów działań do analizy renotowności w firmie logistycznej, 15.Case study 2 - wdrozenie i wykorzystanie rachunku kosztów działań w firmie produkcyjno-handlowej, 16.Case study 3 - konsekwencje niespełnienia podstawowych założeń modelu w procesie wdrażania systemu rachunku kosztów działań w firmie produkcyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again